René Nielsen

Ny regeringsaftale om Skats gældsinddrivelse er tavs om massive it-problemer

Dennis Flydtkjær udtalelse er et meget godt eksempel på hans partis problemer. Ja der skal ”lukkes for vandet” men det vand der skal lukkes for, er hans arbejde som politiker og ikke som han tror, at det er fejlbehæftede data.

Problemet er, at hver eneste gældstype har sine egne regler (som er nøje specificeret af Dennis Flydtkjær og hans kollegaer/modstandere i folketinget).

Et eksempel kunne være tilbagebetaling af for meget modtaget varmehjælp. Det er muligt at begge tilbagebetalingskrav er på DKK 1.000.

For så skal det ene og det andet vurderes – og den vurdering kan en maskine jo ikke lave, for det som kendetegner sagsbehandlingen i sociale områder, at sagsbehandleren vurderer ud fra en helhedsbetragtning at der er forskel på to sager som tilsyneladende er ens.

Så det Dennis Flydtkjær og resten af folketinget burde gøre, var at tage politisk ansvar og fjerne alle disse vurderinger og hensynsløst indkræve alle restancer/gæld! Politisk bør man lave regler som er egnet til at administrere, uden alle mulige individuelle hensyn.

Så slipper sagsbehandlerne også for at høre en enlig mor med tre børn forklarer at hun så ikke har penge til ”mad til resten af måneden og går i seng iført vintertøj fordi de ingen varme har på”.

Men når der findes mere 500 af disse gældstyper, så vil jeg nødigt påtage et ledelsesansvar for at opbygge et system som skal opkræve disse ofte tvivlsomme gældsposter som undervejs meget vel kan være juridisk forældet.

Måske hvis jeg fik DKK 25 mio i Gylden Håndtryk, når jeg bliver smidt ud fordi jeg siger at de er nødt til at vedtage noget som ”kan kodes i systemet” :-)

22. juni kl. 16:41
Velkommen til det nye Version2

Jeg abonner digitalt på både JP og Berlingske og alligevel sidder jeg ofte med fornemmelsen af, de begge kun viderebringer Ritzau nyheder.

Og da jeg forstår at IDA-medlemmer forsat har (gratis) adgang via medlemskab, er det alle andre som skal betale DKK 185,00 / måneden. Det lyder i mine ører som at nogen har tabt sutten.

Jeg læser at man vil udvide med ”kvalitets journalistik” og derfor tolker jeg dette som en udvidelse af den journalistiske stab.

Snakker vi alm. købmandsregler for virksomhedsdrift så skal hver medarbejder typisk omsætte for en 1 mio/året eks. Moms, hvis der skal være til løn, sygdom, uddannelse, sociale afgifter, husleje, varme, el, uforudset udgifter, kantine, computer, it med it-support, licenser, telefoni osv.

Med min begrænsede indsigt i V2’s økonomi – skal der dæleme stanges mange abonnenter over disken for at få råd til flere journalister.

Et enkelt journalistisk årsværk skal generer en merindtægt svarende til 450 ekstra årsabonnenter eller 5.400 måneders abonnent fordelt over året.

Alternativt beskæres antallet af artikler yderligere – men det får næppe flere til at betale, hvis der kun er 2-3 artikler om dagen og resten er cut&paste artikler fra andre medier.

Jeg tror ikke på at V2 som et nicemedie kan opkræve de beløb – for stort set det samme beløb har du jo adgang til både Jyllandsposten og Berlingske.

Personligt læser jeg V2 fordi der i kommentarsporet ofte er indsigtsfulde kommentarer skrevet af folk der ved noget om det de skriver i modsætning til de journalister som skriver om noget de ikke rigtigt har forstået.

Måske er vejen frem i højere grad at knytte læserne til V2 som en slags læserjournalister hvor man et par gange om året bidrager med en artikel om noget man har forstand på.

23. marts kl. 09:43
Datatilsynet slår fast: Klartekst-data til USA er som hovedregel ulovligt

Når jeg skal forklare mine teenagere hvad skyen er (cloud) er – så siger jeg at altid – at der findes ingen sky!

Der findes kun ”andre folks” computere.

Uanset hvordan man vender og drejer situationen, så har ”andre folk” altid fysisk adgang til maskineriet og kan derfor gøre ting med hardwaren, uden din vidende.

Selvom jeg værdsætter nye teknologier som gør det sværere at f.eks. aflytte en VM, så ændre det ikke på det fakta – at det i sidste ende er tillid - som det drejer sig om.

Jeg mener ikke at du kan have tillid til f.eks. AWS fordi de kan blive tvunget til at medvirke i – skal vi sige uetiske handlinger af deres regering.

Det jeg ikke forstår, er hvorfor så mange er så forhippet på at løbe de risici?

Det er i realiteten russisk dataroulette man er ude i – når man vælger AWS eller andre US clouds.

15. marts kl. 14:10
Ekspert advarer: Ny cloud-vejledning løser ikke Schrems II-problemerne

Hvis man vil forsikre russiske statsobligationer optaget i Euro eller US Dollar (altså at Rusland betaler i den aftalte valuta til tiden) – så er prisen for tiden ret høj for de såkaldte 5-årige CDS’er (Credit Default Swaps).

Det samme tror jeg er tilfældet for at amerikanske cloud-løsninger – overholder EU’s lovgivning.

Det burde da være den mindste sag i verden hvis Amazon gik ud og sagde, at nu havde Amazon forsikret alle sine EU AWS-kunder imod enhver bøde eller lignende som følge af brud på EU’s datalovgivning.

Denne forsikring burde jo være stort set gratis - henset til de forsikringer som AWS giver sine kunder.

Når det ikke for længst er sket, så burde man tænke lidt over om der måske var en grund til at Amazon ikke for længst har taget dette skridt og dermed effektivt lukke munden på kritikerne?

”Total Cost of Ownership” inkluderer altså alle omkostninger og ikke kun prisen på den månedlige ”husleje” hos AWS. Det er mit faste indtryk, at når man læser om cloud på V2, så er det alene ”huslejen” med bliver medregnet

Der skal medregnes udgifter til juridisk assistance, risiko for eventuelle bøder og erstatninger, evt. retssager, prisen på ”nedetid” osv. osv.

Nu er det København kommune som åbenbart i vælten på V2. Jeg forstår godt hvorfor, for København kommune argumenter, er som at lade børn lege med tændstikker og dynamitstænger.

Risikoen for at noget går galt, er bare høj - når man som kommune vælger at gå ind i det juridiske minefelt, som ingen vil forsikre.

Det letteste og i længden det billigste, er en EU cloudleverandør. Så slipper du for de betydelige økonomiske risici som følger med en US cloudleverandør.

11. marts kl. 07:10
EU-dom har lammet kæmpe cloud-omstilling i Københavns Kommune

Den ventetid hvor den "lovede besparelse" ikke er blevet indfriet (om den så bliver det er en anden sag :) - har man vel så evalueret europæiske providers? Hetzner har f.ex. både fysiske servere til MEGET BILLIGE PRISER (ifht. at købe en fuldtids high-spec VM i Azure, AWs eller GCE) og man kan f.ex. sagtens sætte et Kubernetes grundlast miljø op på fysiske servere og så udvide adhoc, automatisk (ligesom man gør i andres cloud) - vha. hetzners VM setup.

Jeg er helt enig, men for mig er det helt sort, at man regner sådan i det offentlige.

I det private medtager man en gevinst når den er sikker og et tab, når det truer.

Baseret på normale danske regnskabsprincipper - er Københavns kommune jo ”helt væk” når de taler om besparelser på serverdrift - når der i virkeligheden er tale om et ”de facto” tab knyttet til den usikkerhed der på om man overhoved får lov til at sætte løsningen i drift.

Kernen er jo, at hvis vi skærer de fine ord væk og alene kigger på kommunens handlinger, så spiller kommunen jo Roulette med borgernes penge. Det eneste vi diskuterer risikoen (e.g. får kommunen lov til at bruge AWS som cloud eller ikke).

I mine øjne er den risiko ret høj, fordi EU-retten allerede har fejet både Safe Habour og Privacy Shield løsninger af bordet og at alle jurister af betydning, er enige om at det er ret usandsynligt med at man finder en løsning, medmindre at USA ophæver deres overvågningslove.

Derudover bør man efter normale regnskabsprincipper medtage tabet udtryk i kroner i deres investeringskalkule og prissætte den samlede risiko i DKK for at få et samlet billede at indsatsen på Rouletten.

Enten har Københavns kommune en insiderviden vi ikke har eller nærmer man sig noget erstatningspådragende når man forsætter ud af et spor, som har i flere år har været juridisk lukket.

7. marts kl. 12:48
EU-dom har lammet kæmpe cloud-omstilling i Københavns Kommune

For mig er det en gåde, at man bliver ved med at ”gå tilbage til den fuser som hedder data i USA (Uanset formen)”.

Uanset hvad der (måske) kommer i stedet for Privacy Shield, så vil den løsning blive udfordret ved domstolene og formentligt igen blive fejet af bordet.

Hold jer væk (offentlige virksomheder) fra US baserede clouds.

Sikkerhed har en pris og når en kommune som København drifter deres eget datacenter, så overholder det datacenter formentligt lovgivningen og det gør US Clouds ikke.

Det er derfor det er billigere – computere, CPU, Strøm, Hardware mv. koster globalt set samme.

Jeg tvivler på, at US Clouds over en bred kam er i stand til at opnå fordele i drift af offentlige løsninger i EU, fordi de er så forskellige – både imellem lande og indenfor landet – imellem myndighederne.

Hvis det er besværligt i Danmark med de data, så er det også besværligt i USA og hvis man så lever med helt andre ”regler og love på rygraden” så kan meget gå rigtigt galt hos en US cloududbyder som skal overholde europædisk lovgivning - men uden at forstå lovgivningen.

Hvorfor laver danske kommuner og regioner ikke bare deres egen Cloud? For det koster også penge, når man hele tiden skal lave teknikken i cloudløsningen om (udover hvad den service som ændringer i dansk lovgivning forskriver).

7. marts kl. 10:34
POL-INTEL: Politifolk har misbrugt digitalt 'supervåben' 30 gange

Nu ved vi ikke hvordan 1.356 stikprøver er udtaget. De kan godt være repræsentative for populationen – selvom jeg tvivler, for så havde der sikkert stået noget som stikprøveudtagelsen.

Så det efterlader os med to alternativer som er lige rystende. Det ene alternativ er at stikprøven er repræsentativ og det betyder at POL-INTEL bliver misbrugt massiv og det andet alternativ er at der reelt ikke er kontrol med POL-INTEL da der må være i tusindvis af søgninger pr dag.

Jeg tror ikke at de søgninger som er udløst af politifolk på patrulje, er misbrug fordi der jo typisk er en makker med, men derimod tror jeg at de søgninger som sker fra stationen – i høj grad er udsat for misbrugspotentiale fordi man kan sidde alene på et kontor.

I det private findes der visse oplysninger som dybt fortrolige som f.eks. dækningsbidragsanalyser på tværs, solgte mængder pr. vare osv. Den slags oplysninger som lækket til en konkurrent ville dybt skadeligt for virksomheden.

I den slags sager kræver det typisk FireFighter-adgang hvor årsagen til at du skal bruge disse oplysninger skal specificeres og det kan jeg egentligt ikke se, at der skulle forskel på for politiet.

At man dokumenter behovet for at skulle have adgang til fortrolige oplysninger ved brug af 4-øjne princippet – altså at en kollega bekræfter behovet ved selv at logge på – hvorpå hændelsen logges således at Data Security Officer efterfølgende kan kontrollere hændelsen.

Det er sådan man gør i det private når man f.eks. har haft FireFighter-adgang til løn- og personoplysninger. Så svarer man at pga. sygdom i lønningsbogholderiet var det nødvendigt at opdaterer flere medarbejderes lønkonti, således at lønnen for alle kunne udbetales til tiden.

Nu er POL-INTEL langt mere invasiv og langt mere krænkende end hvad en underdirektør tjener og hvor han bor.

Man burde have forskellige markeringer som f.eks. Kendisstatus således at de politifolk som arbejder med at beslaglægge Nicklas Benders bil(er) kan få de oplysninger de behøver, men at de politifolk som nysgerrige omkring Nicklas Benders får besked om, at de suspenderet uden løn indtil mødet med ”Interne affærer” er overstået.

Det tror jeg vil lægge en dæmper det værste misbrug, at man ser en kollega blive hjemsendt fordi han lige skulle tjekke naboen, noget familie eller lignende uden at havde en tjenestemæssig begrundelse.

16. februar kl. 10:49
Koks i Kørekort-appen: Opdatering slettede brugeres data

Nej kom nu op i omdrejninger kære politikere , og se at få indført et nationalt ID kort som er gyldigt i hele Schengen området.

Jamen et nationalt ID-kort findes skam allerede.

Jeg har haft nationalt ID-kort de sidste 5-7 år og det fungerer fint i udlandet. Jeg har brugt mit i lande som Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland og Norge til check-in på hoteller / lufthavne samt som legitimation overfor de stedlige myndigheder.

Det koster kun omkring DKK 150 og er samme størrelse som et kreditkort og derfor langt mere handy end et pas og koster markant mindre end et pas (hvis du skulle miste kortet).

Det eneste sted jeg har oplevet problemer, er ved grænsen hvor militsen (aka hjemmeværnet) kræver at du har et pas, selvom det fremgår af både pasloven og politiets retningslinjer at Nationalt ID-kort er tilstrækkeligt til at rejse imellem Danmark og Schengen/Nordiske lande (fordi din nationalitet fremgår af de nationale ID-kort)

.

10. februar kl. 10:56
Teleselskaber fortsætter ulovlig logning, selvom de ikke kan straffes for at stoppe

Jeg er ret sikker på at der er retshjælpsdækning for denne type sag, selvom jeg jo ikke kan være 100% sikker – da det jo i sidste instans afhænger af det enkelte forsikringsselskabs vurdering.

Personligt ville jeg ikke vælge at gå efter teleselskabet alene, men solidarisk at stævne bestyrelsesmedlemmerne i teleselskabet sammen med teleselskabet, for at svigte deres bestyrelsesansvar fordi der er en stor sandsynlighed for, at der så er tale om grov uagtsomhed.

Grov uagtsomhed er som beruset at deltage i et ulovligt bilvæddeløb i den indre by i København.

Der dækker bilens kaskoforsikring ikke og så kan det gå hen at blive rigtigt dyrt for det enkelte bestyrelsesmedlem, når deres personlige bestyrelsesansvarsforsikring melder pas.

Det tror jeg vil sikre at bestyrelsen i teleselskabet vil være mere lydhør og uden at kritiserer foreningen imod ulovlig logning, så tror jeg at det er svært at vinde den sag, når man angriber der hvor ”fjenden er stærkest”.

Justitsministeriet og kammeradvokaten har jo uanede ressourcer og er i realiteten urørlige fordi staten beskytter dem som individer, selvom de som individ begår grove overtrædelser af lovgivningen.

Det er ikke tilfældet for et teleselskab som jo er sat i verden for at tjene penge og ikke føre krig imod deres kunder. Så der ville jeg angribe.

9. februar kl. 14:02
Justitsministeren slår fast: Teleselskaberne skal ikke frygte straf for manglende logning

Bekræfter Københavns politi med denne udtalelse; At politiet ikke har brug for logningsdata (iht. logningsbekendtgørelsen)?

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, som har oplyst, at politikredsen kan bekræfte, at efterforskningen af sprængningen ved SKAT byggede på loggede data, ligesom der blev foretaget hastesikring af data.</p>
<p>Der blev således indhentet både udvidede teleoplysninger (logningspligtige data) og hastesikret allerede registreret lokaliseringsdata (ikke-logningspligtige data). (<a href="https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l93/spm/32/svar/1850460/2520…;)”

Jeg ved godt at det er banalt men logningsdata (iht. logningsbekendtgørelsen) er for mig oplysninger som IKKE LÆNGERE opbevares som følge at normal teledrift.

Jeg læser spørgsmålet fra Enhedslistens Eva Flyvholm om loggede oplysninger iht. logningsbekendtgørelsen faktisk blev brugt eller om det kun var oplysningerne fra ”mastesuget” som blev brugt ved opklaringen af bombesprængningen?

”Vil ministeren i forlængelse af høringen i Retsudvalget den 13. januar om konsekvenserne af lovforslaget oplyse, om det eksempel, som repræsentanterne fra Rigspolitiet præsenterede om efterforskning af sprængningen ved SKAT, overhovedet byggede på loggede data, herunder om man i det konkrete tilfælde foretog eller kunne have foretaget en hastesikring af data?”

Men Københavns politi svarer ikke på det rigtige spørgsmål og det er om der var oplysninger i logningsdata (iht. logningsbekendtgørelsen) som ikke fandtes i mastesuget.

Det kan selvfølgelig skyldes uvidenhed hos politiet, men kan det passe, at Københavns politi ikke kender konteksten? At Eva Flyvholms spørgsmål skal afdække konsekvenserne af, at fjerne logningsbekendtgørelsen?

Jeg føler mig ret overbevist om, at hvis jeg svarede sådan på en anklagers spørgsmål, så ville anklageren kalde mig utroværdig, for jeg svarer på det egentlige spørgsmål.

8. februar kl. 11:41
Danske kommuner i venteposition efter Stockholms Microsoft-beslutning

Nu har V2 indhentet en række svar fra politiske organisationer – for det er det, som Region Hovedstaden, Københavns kommune, KL med flere er – politiske organisationer. Og svarene er naturligvis politisk.

Kernen er at EU-domstolen nu 2 gange har bortdømt overførsel af persondata til USA. Og at henvise til forhandlinger … er lidt som at indregne en lottogevinst man endnu ikke har vundet.

Helt galt er det, når denne CISO i Københavns Kommune udtaler sig om sig jura, som hun tydeligvis intet ved om.

Det kan godt være at det beskyttelsesniveau som CISO’en udtaler sig om, er rigtigt. Det bare ikke relevant.

En eller anden burde forklare de i artiklen nævnte personer at EU-domstolen taler om et forbud imod ”overførsel af persondata til USA” og ikke alt muligt andet.

Jeg synes at den kære CISO burde tænke over at et firma som Microsoft har datacentre spredt ud over kloden.

Hvor er det lige at Microsofts ikke bare dimensioner deres datacentre i overensstemmelse med brugergeografien og på den måde slipper deres kunder ud af enhver form for diskussion om ”overførsel af persondata til USA”?

7. februar kl. 08:45
Justitsminister om ulovlig logning: »EU-domstolen står på forbrydernes side«

Hvis man kigger på Mettes mink, Hækkerups overvågning, Bramsen i trøjen, Bennys bukser (der brænder) så må man spørge sig selv hvad i himlens navn der foregår..

Mit bud, er at det skyldes en udtalt mangel på relevant erhvervserfaring.

Man kan være enig eller uenig i den politik de nævnte politikere gerne vil føre.

Men det er da helt håbløst Mette Frederiksen konsekvent melder nye COVID-19 restriktioner ud fredag eftermiddag. På en alm. arbejdsplads ville hun blive mobbet ud, hvis hun ikke hurtigt fandt ud af at lytte ”til gulvet” og flyttede udmeldingen om nye restriktioner til dagen før, således at arbejdspladsen fik tid til at planlægge hvad der skulle ske om mandagen.

Kigger du Trine Bramsen, så historien grundlæggende den samme. Hun lytter ikke nedad eller til sit ministerium, så i stedet for politik handler det hele om ”brandslukning” og set udefra, så er hun den største katastrofe (i regeringen).

Overvågningsminister Nick Hækkerup er helt frigjort fra virkeligheden, hver gang snakken falder på overvågning. Han lader sig ikke forstyrre af fakta, ny viden eller lovgivning.

Mig bekendt er der aldrig ført bevis for at f.eks. logning giver dansk politi fordele.

Tværtimod har det anerkendte tyske universitet Max Planck Institut for Studier af Kriminalitet, Sikkerhed og Lov gennemført et flerårlig empirisk studie hvor man undersøgte flere forhold – med udgangspunkt i tysk politis egne data.

Men i relation til logning var forskerne ude af stand til at konkluderer at logning hjalp politiet.

Som konsekvens af den videnskabelige undersøgelse, er de tyske logningsregler ophævet. Tag ikke fejl, politiet i Tyskland aflytter mistænkte og alt mulig andet, men den stupide masseovervågning som Overvågningsminister Nick Hækkerup er fortaler for, er ophævet.

Jeg tror ikke på at justitsministeriet ikke kender overstående undersøgelse, men det ser Overvågningsminister Nick Hækkerup stort på.

Alle os der arbejder i det private ved, at investeringer skal kunne betale sig – på den ene eller anden måde. Og anskuer man Overvågningsminister Nick Hækkerups lovforslag indenfor overvågning, som investeringer – så var han fyret.

Og så er vi tilbage til mangel på erhvervserfaring, for hvor mange er jer vil forslå noget som i med stor sikkerhed ikke ved om det kommer til at virke? Den måde Overvågningsminister Nick Hækkerup argumenter for øget overvåg på, giver jo mindelser om komiske Ali

Og kigger man efter erhvervserfaring på ministerlisten så er det jo åbenlys at der er en fællesnævner som hedder mangel på relevant erhvervserfaring.

2. februar kl. 10:49
Justitsminister om ulovlig logning: »EU-domstolen står på forbrydernes side«

Selvfølgelig er EU-domstolen ikke på forbrydernes side. EU-domstolen fortager bare en afvejning af politiets fordele ved overvågning versus individets frihed.

Og mon ikke at justitsministeriet allerede havde oplyst Nick Hækkerup om dette? Ligesom at justitsministeriet også har skudt hans lovforslag om Logning ned for længst?

I realiteten er det som Nick Hækkerup ønsker – et stikkersamfund a la det østtyske hvor Stasi jo overvågede normalbilledet via deres metadata. Den gang kunne man ikke være en god borger (som blev forfremmet eller på anden vis fik adgang til samfundets fordele) – UDEN at anmelde venner, kollegaer, børn, forældre.

Man blev ikke optaget på f.eks. et ingeniørstudie, hvis ikke man havde tilstrækkelig ”social kredit på kontoen hos Stasi”.

Det Nick Hækkerup ønsker at mobiltelefonen skal overtage ”stikkertjansen” fordi det skete alt for ofte, at borgerne alligevel ikke altid stak deres familie, venner eller andre asociale samfundselementer.

Hvilken Stasi karriere Nick Hækkerup dog er gået glip af, hvis han bare var født 50 år før?

Hvad gør man så som dansk politi når man vil efterforske en alvorlig forbrydelse som et cykeltyveri (hvis jeg da kan læse lovforslaget om logning korrekt)?

Tja man kunne gøre som det italienske politi som var meget tæt på at pågribe 13 CIA-agenter i 2003 i Italien for kidnapning af en egypter på gaden i Milano.

Rygterne lød at det kun var den amerikanske udenrigsministers personlige indblanding som sikrede at CIA-agenterne overhoved slap væk via Aviano luftbasen i Norditalien.

Det italienske politi brugte gode gamle politimetoder og i dag er de 13 CIA-agenter stadig efterlyst med deres rigtige navn, billede og beskrivelse.

1. februar kl. 15:34
Microsoft forsikrer om lovlige produkter, efter Stockholm dropper 365

I min optik savner det logik at tale om man skal overholde loven eller diverse varianter som går på at det er (for) besværligt at skulle overholde loven.

Prøv at kører for stærkt i trafikken og forklar politimanden at det for besværligt med skulle overholde fartgrænser og alle de vejskilte …. de er forvirrende og fjerner fokus fra det at kører.

Eller prøv som virksomhedsledelse at lade være med opkræve blankmedieafgifter af sine produkter fordi den meradministration det kræver med tilhørende merrevision slet ikke står mål med de opkrævede beløb.

Eller prøv at indsætte GDPR i de to ovenstående sætninger, for der er ikke nogen forskel. Der helt uden betydning om det er dokumenteret besværligt, omkostningsfuldt eller man mister funktionalitet i en IT-løsning.

Ingen af delene er lovlig og det er egentligt bare det som Stockholms kommune tager konsekvensen af. De er muligvis blandt de første ”offentlige” virksomheder som tager skridtet, men bestemt ikke de sidste.

Jeg tror at der er mange ”offentlige” virksomheder eller IT-løsninger tror at de bliver ”reddet” af ændret lovgivning, men det kommer ikke til at ske.

Det er ikke et spørgsmål om data er krypteret eller hvad Microsoft ellers garantere, det er et spørgsmål om at USA er et usikkert land og af den grund må de brugerdata bare ikke overføres til USA.

Det er kun et spørgsmål om tid før ”hammeren falder” over sundhedsplatformen og hvad det ellers hedder, fordi datatilsynet med flere, er pragmatiske og lader virksomhederne få lidt tid at skifte væk fra US baserede Cloud-løsninger.

26. januar kl. 12:54
EU vil skabe egen DNS-tjeneste med indbyggede filtre

Jeg tror det er svært at forstille sig at der ikke kommer DNS-blokeringer som dem vi kender fra ”Børneporno”-filteret.

Men jeg synes at der bør indføres et objektivt erstatningsansvar for uberettiget at have (fået) blokereret andres hjemmesider, inkl. en minimumserstatning på f.eks. 10.000 Euro således at man ikke behøver at diskutere det økonomiske tabs størrelse, men bare kan skride om betingelser for registrering var opfyldt.

Herunder at dem som kræver en DNS-blokering stiller med en passende bankgaranti på f.eks. 25.000 euro da DNS-blokering jo kan have ganske vidtrækkende konsekvenser.

Jeg ser gerne at der indføres de samme regler og typer af straffe for uberettigede DNS-blokering som når inkassoadvokater uberettiget indberetter såkaldte ”skyldnerne” til RKI mv.

Og med regler tænker jeg især på at enhver RKI registering er tidsbegrænset.

Der er jo en personlig bøde på mindst DKK 10.000 som første gangs overtræder (hvis advokaten bliver indberettet for advokatnævnet) for uretmæssig registrering.

Derudover er der jo RKI som jeg mener at det er to eller tre gange, så bliver alle registreringer i RKI som er indmeldt af advokaten som ikke kan finde ud af reglerne, slettet.

Og da man kigger på ejerkredsen, så er det vanskelig at genoptage disse registreringer da der i praksis er tale en karantæne for ejerkredsen.

Jeg er personligt overbevist om at hvis der blev en legal ligestilling imellem registering af skylderne og DNS-blokering, så var en del af dem som kræver DNS-blokering som "vågenede op".

24. januar kl. 15:27
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

En lære hele Europa kunne drage af dette er at vil vi have indflydelse selv i vores nærområde, så skal der investeres i millitær.

Den kinesiske tænker Sun Tzu udtalte for et par tusind år siden – at alle lande har en hær - Enten sin egen hær eller en andens. Det var der måske nogle folketingspolitikere som burde fundere lidt mere over.

Rusland har i mere end et årti skåret i sine sundheds- og uddannelsesudgifter for at få råd til militært isenkram og det har især Ukraine fået at føle.

Hvad er der sket i Danmark i samme periode? Reelt er værnepligten jo afskaffet og der er massivt skåret ned på enhver form for forsvar. Antallet af kampvogne, fly, skibe etc. er voldsomt reduceret.

Styrkemålet for danske styrker er vel 10% af 1980 og for Rusland er det tilsvarende tal vel omkring 70%.

Nato’s rapporter siger direkte at Danmark ikke længere bør forsvares fordi vores militær er så svagt, at man ikke forventer det kan holde den tid det tager, at forstærkninger kan nå frem.

Men vores folketing ryster ikke på hånden. De politiske prioriteter er ”dovne Arne” og ”Varme hænder”.

Og det selvom vi i dag ved at Warszawapagtens planer var at angribe Danmark med atomvåben.

Området ved Fakse Bugt skulle have 18 taktiske atommissiler for af ”bløde forsvaret op” og resten af Danmark skulle have yderligere et dusin taktiske atommissiler. Omkring 30 atommissiler skulle bruges i den indledende fase imod Danmark.

Man skulle jo mene at den slags beviser kunne få vores landspolitikere til at udfærdige en plan for hvordan vi kan forhindre, at vi alle bliver brændt af i en atomsky!

13. januar kl. 16:45
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Det vil være ødelæggende for FE, hvis det viser sig at en topembedsmand eller flere fra toppen kan lække oplysninger ustraffet "blot" fordi de er i toppen.

Jeg tror at det vil afhænge af hvad som lækket faktuelt indeholder!

Jeg gætter på, at lækket vedrører den efterretningsvurdering som behandler børn af forældre som sidder indespærret i kurdiske fangelejre. Her anbefalede FE at hjemtage disse børn for at undgå at de blev oplært/hjernevasket i terror og derpå sendt til Danmark som terrorister.

Men det var jo almen viden da især USA gentagende gange bad alle lande om at tage borgere hjem (og straf dem der).

Så hvis du vil dømme en mand for at lække hemmeligheder, så er det altså ikke nok at der bare står ”hemmelig” på en rapport. Den lækkede oplysning skal også være noget som ikke i forvejen er alm. kendt.

Det sås i sagen imod den tidligere PET-chef Jakob Scharff hvor han blev anklaget for 28 punkter og blev frifundet i 27 punkter. Jakob Scharff fik en bøde på DKK 10.000 i det sidste punkt og betalte vel bare for, at få sagen endeligt afsluttet.

Under Helle Thornings regeringstid var Mette Frederiksens øgenavn som minister ”Skrigeskinken” fordi hun råbte og skreg af sine embedsmænd i et sådant omfang at det kunne høres i det meste af bygningen.

Til sidst lod cheferne være med at tage unge fuldmægtige med op til ministeren, når dårlige nyheder skulle overbringes, selvom det var dem som havde arbejdet med sagen og typisk vidste mest om, hvorfor et bestemt politisk initiativ ikke kunne lade sig gøre.

Med den historik i tankerne, tror jeg mest på ”hævnteorien” for jeg kan, sandt for dagen, altså ikke se det rationelle bag fængslingen af Lars Findsen.

13. januar kl. 10:37
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Der skal nærmest ufatteligt meget til før "ordentlige mennesker" bliver varetægtsfænglset i Danmark

Den påstand tror jeg mange forsvarsadvokater er uenig med dig i! Men hvad ved de også om dette?

Du er færdig som i helt færdig i enhver form for karrier, hvis du som dommer løslader Lars Findsen i dag og Lars Findsen i morgen står i Moskva med lommen fuld af USB-sticks. Det ved dommeren jo godt, så 100% frifindelse er ikke nok, der skal mere til.

Så hellere lade et svagt eller direkte ikke-eksisterende mistankegrundlag holde manden fængslet en måned endnu (og til den tid melde sig syg). Og det er min vurdering, at det er det som sker lige nu.

Jeg har personligt aldrig forstået logikken, men der er juridiske fordele i at være enig i at man bør blive/forblive varetægtsfængslet, selvom man beviselig er uskyldig i anklagerne.

Kernen er, at Lars Findsen som er jurist og hans advokat netop har erklæret sig enig i, at han bør forblive varetægtsfængslet. Og at det er vigtigt at i som læsere er klarover, at det INTET har med anerkendelse af skyld at gøre.

Der går optil et par uger før jeg forklarer hvorfor, for jeg skal havde fat i en kammerat som er højesteretssagfører først. Men det er bestemt ikke ligegyldigt HVORNÅR man anker en kendelse om varetægtsfængsling.

13. januar kl. 00:01
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Det er ikke fordi jeg ikke kan se en pointe i PHK’s artikel ovenfor. Der er bare noget som ikke rimer.

Jeg vil gerne påpege, at staten allerede har lidt to markante nederlag som kan observeres ved indirekte observation i sagen imod Lars Findsen.

Det mest svidende nederlag er den kommission som blev nedsat og som har arbejdet i over et år. Tre landsdommere som vi må formode har adgang til alle relevante beviser, papirer med videre og har som landsretsdommere helt styr på juraen.

Konklusionen er helt klar; En aldeles og ubetinget frifindelse.

Det andet markante nederlag skete da byretten afviste at varetægtsfængsle de øvrige tiltalte. Og husk venligt at Danmarks domstole er meget ”large” med at følge anklagerens ønske og, at Danmark flere gange er indklaget for EU og menneskerettighedsdomstolen for umenneskelig brug af varetægtsfængsel.

Men igen har en dommer siddet og vurderet juraen i beviser kontra anklager og afvist anklagerne.

Hverken du eller jeg kender sagens detaljer eller juraen, men de dommere som har, har nu 2 gange (1 byretsdommer og 3 landsretsdommere) dømt kendelsen; Frikendt!

Men hvorfor overhoved indlade sig på dette cirkus med arrestation og retssag, når det er en statsministers ret at fyre manden? Hun behøver ikke en gang begrunde fyringen.

Hvis NSA vil af med Lars Findsen, så kunne hun blot fyre ham med ordene, at der er brug for en brug for ”frisk start” ovenpå den turbulente tid (indsæt selv bullshit her).

Efterfølgende kunne hun i det fortrolige udvalg med tilsyn for efterretningstjenesterne oplyse at NSA ville af med ham og så tror jeg at den sag var død, som i stendød.

Så jeg tror ikke på at det er USA som er bag.

Det er langt mere sandsynligt at det er en politisk motiveret hævnaktion fra Mette Frederiksen som tror, at Lars Findsen har modarbejdet hende med at lække den vurdering som vedrører de børn som sad i fangelejre og som hun ikke ville tage ”hjem til Danmark”.

Og en ting er helt sikkert, det er at PET ikke ville turde arrestere chefen for FE uden Mette Frederiksens skriftlige forudgående godkendelse. Og PET ville da ikke ulejlige sig med at spørge overvågningsminister Nick Hækkerup.

12. januar kl. 20:15
Regeringen: Tech-giganter skal fjerne ulovligt indhold inden for 24 timer efter anmeldelse

Det er jo nok de færreste som har et problem med at forbyde spredning af videoer med halsafhugning og at det skal slettes i hele fødekæden hurtigst muligt.

Hovedproblemet ligger i den fremherskende politiske kultur!

Det er forkert at sige, at man politisk ikke interesser sig for ”hovedproblemet”, men det er vigtigere at fremstå som handlekraftig og kunne løse de problemer som dukker op om morgen i radioavisen således at man i TV-avisen om aften har ”løse problemet”.

Når der så bliver valg eller man bliver presset politisk, så hiver politikeren Bingo-pladen med ”Bullshit-Bingo” frem og nævner alle de punkter ”man har gjort”.

Og bliver politikeren endelig fanget af en journalist, så er det altid ministeren og hans/hendes ministerium har ikke har gennemført de politiske hensigter ordentlig. Politikeren snakker aldrig om ”de politiske hensigter nogensinde havde en reel udsigt til at virke!”.

Hvis du er en indbrudstyv som har gennemskuet systemet, så du stemmer på DF. Simpelthen fordi DF altid snakker om minimums-ting som minimums straf, minimums normeringer, minimums responsetid osv. osv.

Nu for et par år siden vedtog man at der skulle 300 nye betjente på gaden. I dag er det et problem. Hvorfor spørger du? Fordi de laver politiarbejde, lyder svaret? Hvorfor er det et problem at de gør det de er ansat til, spørger du? Fordi anklagemyndigheden og domstolene ikke har fået flere ressourcer og derfor i realiteten er underbemandet. Så anklagemyndigheden og domstolene prioriterer sagerne og der ligger et indbrud ikke ret højt på listen. I visse politikredse gider de ikke en gang komme ud og skrive rapport om indbrud.

Og når det så er løst, så er den gal med kriminalforsorgen fordi de mangler fængselspladser (og sådan kan vi forsætte ned i fødekæden med resocialisering osv.).

Og hvad gør politidirektøren? Han/hun prioriterer politiets indsats i overensstemmelse med ”de politiske vinde” og med ”det muliges kunst” forsøger at få enderne til at hænge sammen styret af hans/hendes personlige ansættelseskontrakt og især de tilhørende personlige tillæg.

Og nu er vi tilbage til indbrudstyven. Fordi politidirektøren vil da ikke miste måske DKK 250.000 i årligt tillæg fordi hans politikreds ikke lever op til krav om responsetid ved visse (personfarlige) kriminalitetstyper.

Så de betjente som i gamle dage tog sig af indbrud og den slags. De bliver holdt tilbage som en reserve som kan indsættes. Der nytter det ikke noget at de er kørt ud yderst i politikredsen for at udfører en lavt prioriteret politiopgave som gadepatrulje, butikstyveri, indbrud, overtrædelse af polititilhold og lignende.

Og halsafhugningsvideoen, den ryger direkte i ”Børnepornofilteret” sammen med alt andet som intet har med børneporno at gøre, da embedsværket vil sige at ”vi” har en sikker og velafprøvet metode til at blokerer den slags, da embedsværket ikke ønsker yderligere detailregulering og har forstået at politikerne ikke virkeligheden ønsker at gå i dybden med problemet ”halsafhugningsvideoer”, men bare vil have et grønt opfyldt punkt på deres personlige ”Bullshit-Bingo Plade”.

Til slut, jeg ved godt at der ikke er meget IT i mit indlæg, men det er en seriøs forklaring på hvorfor folketingspolitikerne ikke laver den teknikske lovgivning som vi jo egentligt ønsker på problemet ”halsafhugningsvideoer”. Men viser hvor kortsigtede politikere er.

For når man ansætter 300 mand mere til en bestemt slags arbejde, så kræver det altså ikke ret meget erhvervserfaring at indse at enten ”fedter de tiden af” eller også at flaskehalsen bare flytter et andet sted hen.

10. januar kl. 14:34