Hans Dybkjær

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 40 år med åbne(de) systemer

Re: RC7000 i Slagelse

'EDB rummet" i #49 blev først møbleret i begyndelsen af 1978, hvor vi fik en RC7000 med 2 x 256kb 8" floppy drev og 32kord(64kb). Dertil en streg-kort-læser, en linieskriver, en teletype og en RC823 terminal med grøn skærm. Ganske kort tid efter fik vi Tektronix grafikterminal med...

Re: Lone er ikke Hacker

Jeg ved ikke om det stod anderledes da du skrev kommentaren? Som artiklen står nu, bliver ordene brugt korrekt. Den bruger ordet "hacker" om dem der der kriminelt prøver at bryde ind i IT-systemer, og det er næppe dem du vil have bliver kaldt "penetrationstestere". Der står...

Re: Evidens for læring ved INGEN-SKÆRM politikken

Det er interessant hvor grænsen går. I gamle dage skrev jeg noter på papir under forelæsninger, møder og diskussioner. I dag bruger jeg pen og iPad. I gamle dage læste jeg bøger når jeg gik på gaden; i dag læser jeg bøger når jeg går på gaden; i dag er det blot på e-bøger på mobil og ikke på papi...
Kommentar til Bill Shannon er død

Re: Arven

På DIKU har det første sprog, de studerende lærer Nok så væsentligt var DIKU aldrig sprog X fra start til slut. Vi lærte 2-4 nye sprog om året i de tre obligatoriske år, med meget forskellige egenskaber og formål. Så vi lærte netop ikke et sprog, men om programmering, programmer og datastrukt...
Kommentar til RIP John Conway

Penrose tiles

Jeg kendte ham først fra Penrose-tiles (også via Martin Gardner). Det er selvfølgelig Penrose der lægger navn til, men en stor del af resultaterne for disse stammer fra Conway, og Gardner tilskriver også Conway en pæn del af sin beskrivelse af Penrose tiles.
Kommentar til Oraklet har talt

Re: Det kan let løses

Så hvorfor købe dit hus ekstra dyrt med tvang, hvis man kan købe et tilsvarende hus til lavere pris af en person, der har lyst til at sælge? Fordi du er en alt for pæn mand :-) En nabo som advokaten Jan Leth Christensen (google ham, se fx https://elvang.dk/sagen-villa-leth) kunne jeg snildt ...
Kommentar til Oraklet har talt

Re: Det kan let løses

Så et kan være at din ejendomsskat kommer til at ligge 20-30% over det, den burde være, men det kan din økonomi nok holde til. Måske kan min økonomi holde, måske ikke. Men hvis der ligger en ejendom i vejen for at en entreprenant person kan opføre et milliardprojekt, er dette endnu en måde de...
Kommentar til Oraklet har talt

Re: Det kan let løses

Purseren på et skib angiver værdien af lasten til tolderen, og hvis tolderen finder værdien for lavt sat, har denne ret til at købe lasten i kongens navn til den angivne værdi. Men han har nok et upersonligt forhold til lasten. Det hus jeg har boet i de sidste 25+år, vil jeg ikke sælge bare f...
Kommentar til Nostalgi, gamle computere, YouTube og loddekolber

Re: Piccolo på DAT0

og da jeg startede på DIKU i '88 blev Piccolo'erne stadig brugt på Dat0. Jeg må indrømme at jeg fik lidt af et chock :-) :-) Da vi startede i 1981, var det på hulkort ... piccoloer i 1988 var ren futurisme. I øvrigt enigi at det var Compas. Husker stadig en dat0-studerende der i 1985 (hvor ...
Kommentar til Piger skal introduceres for teknologi på egne præmisser

Re: censur

“Version2 cencurer åbenbart kommentar de ikke kan lide.” Det er i de fleste fora ret nemt at blive censureret hvis man skriver nedgørende og personligt om forfatterens synspunkter i stedet for at argumentere. Hvis du havde holdt dig til at konstatere at du er træt af den slags indlæg som Eva Fo...
Kommentar til Piger skal introduceres for teknologi på egne præmisser

Re: Ja ja, de piger...!

"Hvorfor hører vi aldrig om, at vi skal gøre ditten-eller-datten for at få flere mænd ind dér?" Det kunne være fordi Version2 handler om IT som i den grad er et teknikfag. Prøv at søge på "flere mænd sygepleje", og det myldrer med opslag som https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/...
Kommentar til Slipper vi ikke snart af med de nationale test?

Re: Nationale tests er en fordel

"for at sætte det i perspektiv: forskellen mellem de to grupper elever var 0,09 [standardafvigelse]" Yderligere perspektiv: Effekten svarer til at reducere klassestørrelsen med 3-4 elever, eller at have en ekstralærer det meste af et år. Ja, du peger på en mulig fejlkilde. Du beskriver...

Re: Mangel fuld journalistik

"Aula-app'en, som vel og mærke ikke er rullet ud til brugerne endnu. Det sker først i efterårsferien, når Aula rulles ud i hele landet. Derfor kan brugerne hente app'en, men de kan ikke åbne app'en på nuværende tidspunkt." Det fremgår ret klart af artiklen at den (og brugeranmeldelserne...
Kommentar til Slipper vi ikke snart af med de nationale test?

Nationale tests er en fordel

Det er meget muligt at der er problemer i udformningen, og at det kunne være lokalt udformede tests. Men det har været fremført flere gange at fravær af test og klare mål svigter de svage grupper og kun er godt for dem der har et solidt hjem i ryggen. Og nu ser vi denne undersøgelse refereret i ...
Kommentar til Fordomme spænder ben for Danmarks teknologiske fremskridt

Re: LOL

må ærligt indrømme at "manglen" på IT-folk er noget bavl Måske er det også hvad man lægger i ordet "IT-folk", at folk ikke er præcise nok når de taler om det. Vi søger to udviklere og har svært ved at finde dem. Softwareudviklere er også "IT-folk", men der synes...
Kommentar til Faceapp, løbehjul og fake news – er der en sammenhæng? Vol. II

Re: "er ladt op"

og måske nogle skulle lære at bruge de rette ord og ikke at forveksle våben og cykelbatterier. ;-) Interessant nok, så hvis man følger dit link til Ordnet, fremgår det klart at "lade op" referer til batterier m.m.: lade op 1. tilføre elektrisk ladning i et omfang så fx et...
Kommentar til Mandsdominerede uddannelser?

Om kønsfordelinger

For at komme tilbage til emnet: Det er korrekt at det ikke er et større problem i den store sammenhæng, i hvert fald ikke større end i alle mulige andre sammenhænge. Fx har jeg som ung spillet fodbold uden der var piger i nærheden (stoppede som 16-årig, så ja, her er piger det korrekte ord). Men ...
Kommentar til Mandsdominerede uddannelser?

Re: Udfordring for hele samfundet

Yngre kvinder omtaler tit sig selv som piger, hvor yngre mænd sjældent omtaler sig som drenge. Så fordi nogle ignoranter bruger nedladende ord om sig selv, så skal andre også gøre det? Så yngre kvinder der omtaler sig selv som piger, er ignoranter :-) I øvrigt er det en sær opfattelse at...
Kommentar til Stop morderkassen i byerne og løbehjulsmassakren

Re: Ensretning m.m.

mere farlige end liggecykler: Her er hovedet langt lavere end på de andre, og i stedet for at man lander fladt på siden, så vil man rulle rundt uden nær så hårde slag på hovedet Desuden har man på den typiske liggecykel benene forrest. Dvs. hvis cyklen blokerer eller kører ind i noget, flyver...

Re: Sidste krampetrækninger

Det er som om at når vi snakker det offentlige, så er selvbetjening på web, til for det offentlige. Ikke for borgerne/virksomhederne. Man græmmes når man ser brugerinterfacet og hvor lidt logisk det er opbygget. Det er desværre ikke særskilt for det offentlige. Man lægger bare mere mærke ti...