Søren Sehmann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Stem på IT-folk til valget

Svar på Ole Tanges spørgsmål til kandidater

Hej Ole, du spørger hvordan jeg forholder mig til en række spørgsmål: Jeg kan godt bakke op om principperne i PROSAs anbefalinger for offentlige it-systemer https://www.prosa.dk/om-prosa/it-politik/anbefalinger-for-offentlige-it-... Ja, jeg støtter op om https://www.wepromise.eu/da/page/charter ...

Hvor er politikerne, ideologien og forsvaret for grundloven §71

Savner, at vores politikere tør drøfte dilemmaet mellem på den ene side krav om effektivitet og besparelser gennem "genbrug af data" og på den anden side betydningen af grundlovens § 71 og retten til kontrol over egne data og eget privatliv. Og på den anden side så er vi vel alle så glade...