Søren Sehmann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Problematisk for tilliden til det offentlige!

Det er særdeles problematisk for tilliden til det offentlige, at offentlige myndigheder bruger og bevidst fortsætter brugen af it-systemer, som ikke sikrer brugernes rettigheder. Hvorfor skulle vi have mere tillid til en kommune, som bruger Facebook, end vi har til Facebook selv? I øvrigt er ker...
Kommentar til Professor dropper Chrome: Googles nye loginpolitik er bruger-fjendsk

hvad betyder det for virksomheders brug af Chrome?

Hvad betyder det i forhold til en virksomhed, som tilbyder (eller kræver) at medarbejderne skal bruge Chrome ?
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Behandlingsregler - helt enkelt

Hvor meget reelt er der i denne nyhed? Behandlingsreglerne er stort set uændrede siden 2001. Det eneste nye er, at nu kan det koste bøde, hvis man ikke passer godt nok på borgernes data. Det er faktisk meget enkelt: hvis der er en lov, som siger, at det og det må man, så behøver man ikke samtyk...

Utroligt at det er en nyhed

Det burde ikke være “en nyhed” at en offentlig myndighed har besluttet at respektere borgernes rettigheder! Man burde heller ikke sidde med en lille nagende tvivl om, hvorvidt data også er blevet slettet i samtlige backup versionen.

Måske kan Version2 skabe overblik

Alle firmaer og myndigheder som indsamler personoplysninger skal jo beskrive hvad de rent faktisk gør i “fortegnelser”. Har Version2 fået aktindsigt i disse, og vurderes den reelle omfang og formål men masseovervågning? Måske vil det være en god ide, hvis disse fortegnelser blev offentliggjort?

Re: Bøder

Det er sandsynligt, at der i det første periode vil ske politianmeldelser, så “sagerne” kan blive prøvet ved domstolene, som derigennem fastlægger en praksis for bødestørrelser.

Det er næppe befordrende for den generelle tillid til staten.

Tja - tiden må vide om forordningens målsætning om at beskylde grundliggende frihedsrettinger og det indre marked rent faktisk bliver virkelighed, eller om overvågningen af borgerene bliver så omfattende, at friheden kun er noget, personer over 50 år har oplevet og kan fortælle anekdoter om,

Ikke overraskende - mon spørgsmålet og afgørelse går viralt?

Det bliver interessant at se hvordan den historie bliver modtaget i de store lande, med mange turister som besøger Danmark. Og det bliver interessant at se Hvordan det påvirker turisternes opfattelse af Danmark.

Hvad mon de langsigtede konsekvenser er - for tilliden

Jeg tror, at befolkningen er ved at være så digital moden og opmærksom på databeskyttelse, at flere af den slags sager ikke kan undgå at få negative konsekvenser for tilliden til “det offentlige”...

Privacy by default - Standardindstillinger

Ja, Det er korrekt at Justitsministeriet i sin betænkning skriver, at der ældre systemer ikke skal re-designes. Med de skriver også i samme betænkning, at til forskel fra selve system design, så må det forventes, at standardindstillinger vil skulle ændres - også i gamle systemer, hvis det er nød...
Kommentar til Pape vil opbløde kontroversiel datalov: Borgere skal underrettes

Jeg er - desværre - enig - det er en ommer!

Jeg er bekymret for, at regeringen sætte borgernes tillid til både myndigheder og demokrati på spil, ved at indføre så drastiske skridt til at overvåge og genbruge data og alle borgere.... Men dette lovforslag er der ikke langt til at kriminalisere borgere, som går i byen uden en mobiltelefon i ...
Kommentar til Stem på IT-folk til valget

Svar på Ole Tanges spørgsmål til kandidater

Hej Ole, du spørger hvordan jeg forholder mig til en række spørgsmål: Jeg kan godt bakke op om principperne i PROSAs anbefalinger for offentlige it-systemer https://www.prosa.dk/om-prosa/it-politik/anbefalinger-for-offentlige-it-... Ja, jeg støtter op om https://www.wepromise.eu/da/page/charter ...

Hvor er politikerne, ideologien og forsvaret for grundloven §71

Savner, at vores politikere tør drøfte dilemmaet mellem på den ene side krav om effektivitet og besparelser gennem "genbrug af data" og på den anden side betydningen af grundlovens § 71 og retten til kontrol over egne data og eget privatliv. Og på den anden side så er vi vel alle så glade...