Søren Sehmann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Det er næppe befordrende for den generelle tillid til staten.

Tja - tiden må vide om forordningens målsætning om at beskylde grundliggende frihedsrettinger og det indre marked rent faktisk bliver virkelighed, eller om overvågningen af borgerene bliver så omfattende, at friheden kun er noget, personer over 50 år har oplevet og kan fortælle anekdoter om,

Ikke overraskende - mon spørgsmålet og afgørelse går viralt?

Det bliver interessant at se hvordan den historie bliver modtaget i de store lande, med mange turister som besøger Danmark. Og det bliver interessant at se Hvordan det påvirker turisternes opfattelse af Danmark.

Hvad mon de langsigtede konsekvenser er - for tilliden

Jeg tror, at befolkningen er ved at være så digital moden og opmærksom på databeskyttelse, at flere af den slags sager ikke kan undgå at få negative konsekvenser for tilliden til “det offentlige”...

Privacy by default - Standardindstillinger

Ja, Det er korrekt at Justitsministeriet i sin betænkning skriver, at der ældre systemer ikke skal re-designes. Med de skriver også i samme betænkning, at til forskel fra selve system design, så må det forventes, at standardindstillinger vil skulle ændres - også i gamle systemer, hvis det er nød...
Kommentar til Pape vil opbløde kontroversiel datalov: Borgere skal underrettes

Jeg er - desværre - enig - det er en ommer!

Jeg er bekymret for, at regeringen sætte borgernes tillid til både myndigheder og demokrati på spil, ved at indføre så drastiske skridt til at overvåge og genbruge data og alle borgere.... Men dette lovforslag er der ikke langt til at kriminalisere borgere, som går i byen uden en mobiltelefon i ...
Kommentar til Stem på IT-folk til valget

Svar på Ole Tanges spørgsmål til kandidater

Hej Ole, du spørger hvordan jeg forholder mig til en række spørgsmål: Jeg kan godt bakke op om principperne i PROSAs anbefalinger for offentlige it-systemer https://www.prosa.dk/om-prosa/it-politik/anbefalinger-for-offentlige-it-... Ja, jeg støtter op om https://www.wepromise.eu/da/page/charter ...

Hvor er politikerne, ideologien og forsvaret for grundloven §71

Savner, at vores politikere tør drøfte dilemmaet mellem på den ene side krav om effektivitet og besparelser gennem "genbrug af data" og på den anden side betydningen af grundlovens § 71 og retten til kontrol over egne data og eget privatliv. Og på den anden side så er vi vel alle så glade...