Søren Sehmann

Derfor trækker telebranchen ikke stikket på regeringens logningsdrøm

En ting er de forbrydelser, som logningen kan hjælpe med at afsløre. Det er næppe den hårde narko krimilalitet, eller professionelle terrortrussel. For her vil gerningsmænd sandsynligvis planlægge, så der ikke er fx mobiltelefoner at spore. Derimod giver lovgivningen mulighed for at finde og straffe de forbrydelser, der er knyttet til stærke følelser, fx forsmåede kærester, som stalker kvinder, eller måske hastighedsovertrædelser (kræver ændring af færdselsloven). For almindelige borger kan du jo se loven om teleovervågning som en mulighed for helt af fravælge overvågning i perioder. Det gør du ved at lade mobiltelefonen blive hjemme, når du går i skoven eller i byen. Da tager den gamle jernhest, frem for den fuldautomatiske bil, som jo også har GPS sporring el.l. Så genoplever du "fuld opmærksomhed på nuet" - hvor du til enhver tid er, uden at blive forstyrret af opkald, SMSer, notifikationer m.m. Hvis det er for stort et skridt, så kan du jo slukke mobilen, eller slå "flytilstand"til, og samtidig slukke wifi og Bluetooth. Der er faktisk lovligt at efterlade sin mobil derhjemme :-)

1. februar kl. 16:08
Kronik: Passes der godt nok på Danmark?

Ja, det er tankevæggende at være nr. 4 i vedren når vi taler om digitalisering, men tilsyneladende langt fra en 4.plads, når det gælder koordineret og styret kriminalitetsbekæmpelse....

21. november 2021 kl. 12:09
Myndigheder famler i blinde efter EU’s cloud-bombe

Jeg tror det er nødvendigt for vores politikere og os alle sammen at erkende, at i en digital verden, hvor data flyder på tværs af landegrænser, og hvor mange lande forsøger at sætte regler for deres borgere og virksomheder er det reelt ikke muligt for staten at give specifikke retsgarantier til sine borgere.....

28. maj 2021 kl. 11:15
Max Schrems dumper nyt Microsoft-setup: NSA har stadig adgang til dine data

Hvis bare politikerene ville indrømme, at vi er så afhængige af USA, at der ikke er muligt for europæiske myndigheder, at give de retsgarantier, som EU charter om basale rettigheder foreskriver. Så vil vi igen kunne komme i gang med at anvende teknologi - og dele data på tværs at EU og USA. ;-) USA er jo vores nærmeste allierede, så man kan jo ikke udelukke, at vi rent faktisk får mere generel sikkerhed af samarbejde med USA...

11. maj 2021 kl. 18:01
Dumpede Microsoft efter EU-dom: Derfor blåstempler Kombit AWS og Aula

Tja - i sandhed en kompleks problemstilling.

Generelt savner jeg, at man tager konsekvensen af de 3. landes overførsler, der finder sted........og fortæller om det i de oplysninger, man skal give om en behandli g, også hvis det kun er oplysninger om brugerprofiloplysninger...

28. april 2021 kl. 11:03
Danmark får digitalt coronapas

Et trist forslag. Nu varer det ikke længe før alle særligt sårbare er vaccineret to gange... Så bør Corona miste sin særstatus. Corona bør herefter betragtes som en almindelig sygdom på linje med alle andre sygdomme. Med andre ord, åben samfudet op allerede i løbet af marts eller april...

4. februar 2021 kl. 07:36
Ministre tavse om GDPR-koks i folkeskoler: »Jeg mødte en mur af tavshed«

Mon ikke denne mur af tavshed omkring overførsel af personoplysninger til USA fortsætter indtil statsministeren tager konkret stilling til problemstillingen?

29. januar 2021 kl. 16:28
Datatilsynet afliver GDPR-lempelser: »Det kan ikke gøres med en dansk regel«

Utroligt at man vil tillade nogen, ikke at passe på andre folks data!

Mon ikke GDPR for skyld for meget, for at dække over manglende viden og manglende kendskab til it....

Jeg må hellere holde mig til store foreninger... :-)

19. december 2020 kl. 21:00
Lektor: Kommuner vælger Facebook over borgernes databeskyttelse

jeg er - meget kort - helt enig i Ayos betragtninger - desværre.

9. december 2020 kl. 19:33
Ursula von der Leyen slår fast: Europa skal føre an på det digitale – ellers bliver vi tvunget til at følge andre

Man kan jo godt opgive på forhånd, men man kan måske også aktivt arbeejde for at der bygges en sikre datacentre, hvor myndigheder og EU har ansvaret for, privacy og beskyttelse af forretningshemmeligheder, så små og mellemstore virksomheder ikke skal bruge mio. kr på at gennemskue kontrakter med store leverandører af cloudservices og datacentre...

17. september 2020 kl. 12:07
Tilsyn revser Forsvarets Efterretningstjeneste: Har brudt loven i årevis

Hvor slemt er det her egentligt? Det ved vi jo ikke.... Det handler angiveligt om at indsamle og videregive oplysninger om danske statsborgere...angiveligt af hensyn til rigets sikkerhed. Det er der mange myndigheder der gør,. Nu har vi EU domstolens ord for, at i det omgang danske myndigheder anvender amerikanske teck. firmaer eller cloud services, så giver de sandsynligvis også amerikanske efterretningstjenester adgang til information om danske borgere. Samfundet kan vel ikke fungere uden??

26. august 2020 kl. 07:30
GDPR: EUs gave til big tech og et kvælertag på al europæisk innovation

For mit at se er den største udfordring, at hvis man ikke tager stilling til både teknologien og de juridiske muligheder og retsgarantier, så knækker debatten. Det har ikke noget med størrelse at gøre. Vi bliver nødt til at forholde os til begge problemstillinger, samtidig.... Hvis vi ser på kernen i EU domstolens dom i Schrems II sagen, så er den centrale problemstilling, at firmaer og offentlige myndigheder, som benytter teknologi, der overfører persondata til USA, jo netop, at man derved ignogerer datasubjektets grundliggende rettigheder, herunder retten til at klage og til at få sig sag prøvet ved domstolene... Jeg er enig i, at små firmaer har vanskeligt ved at forstå og vurdere komplekse proplemstillinger om registreredes rettigheder.. Jeg tror, at der kun er en mulighed her, at EU og Danmark tager konsekvenserne af dommen og etablerer en infrastruktur, der sikrer, at petsondate ikke kan føres ud af EU.

19. august 2020 kl. 19:05
Udenrigsministeriet har forbudt alle ansatte at hente regeringens corona-app

Glædeligt at se, at UM har taget stilling til alle aspekter af risiko og behandlingssikkerhed på deres smartphones. Alle dataavsvarlige bør naturligvis på tilsvarende måde tage stilling til værdien af deres virksomhedsdata og af de personoplysninger, virksomheden behandler og beslutte i hvilket omfang deres medarbejdere selv må eller kan ændre sikkerhedsindstillinger på deres smartphones.

16. juli 2020 kl. 20:22
Organisationer: GDPR-høring har ensidigt fokus på lempelser

Ønsket om lempelser må være en politisk drøm uden forståelse for kompleksiteten i verdensomspændende digitalisering... og baseret på, troen på at man med dansk jura kan tøjle store internationale it-koncerner.. Tag skyklapperne af, og støt op om EUs forsøg på at beskytte privatlivets fred og fremme b ehandlingssikkerheden i EUs indre marked.

1. juli 2020 kl. 10:54
EU evalurerer GDPR: Indtil videre har det været en succes

Når kommuner og repræsenter for små virksomheder klager over kompleksitet, bør man i stedet for at slække den lovgivning, der skal beskytte borgerne, se på hvordan man gennem EU og national lovgivning i højere grad kan gøre de store teknologigiganter og public cloud leverandører mere direkte ansvarlige for beskyttelse af data!

25. juni 2020 kl. 18:08
Professorer om GDPR-kritik: Ja, det er kompliceret - men der er ikke så meget nyt

Digitalisering er komplekst - ja, enterprise arkitekturstyring er særdeles komplekst, men nødvendigt for at kunne garantere lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed - straf (også bøder) for uansvarlighed er godt, og nødvendigt for at vi kan have tillig til at myndigheder og virksomheder strammer sig an - og beskytter vores rettigheder.

17. juni 2020 kl. 19:44
Zoom afviser kryptering til gratis-brugere

Det lyder da meget fornuftigt, at fokusere på at kryptere for betalende kunder ... Ser ikke noget særligt GDPR problem her i forhold til andre gratis tjenester. Man skal jo altid lave en samlet risikovurdering af sine behandlinger, og sikre sig både kontraktligt og som administratoer, at ens aktuelle løsning rent faktisk har det rette sikkerhedsniveau. I øvrigt, er der vist også flere EU lande og tredjelande som har national særlovgivning om myndigheders adgang til crypto keys mm :-)

4. juni 2020 kl. 22:30
Folketingsflertal vil lempe GDPR: »Det holder jo folk tilbage, hvis de er bange for at få en bøde«

Det er en trist nyhed, at man i et af verdens mest digitale samfund vil opgive at beskytte persondata lige så godt, som arbejdsmilljø, fødevarer og alle andre steder i samfundet hvor administrative bøder på udmærket vis har hjulpet med at håndhæve lovgivning i årevis....

2. juni 2020 kl. 13:05
Justitsministeriet vil undersøge nye lempelser af GDPR

Det er ikke rar læsning. Kan ikke tro på, at justitsministeriets vil reducere borgernes ret til privatliv, og især at de vil slække på kravene til staten, kommuner og virksomheders behandlingssikkerhed. Det koster på tilliden....

21. april 2020 kl. 21:06