Søren Sehmann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Vækker næppe nogen - for det er ikke nogen nyhed

For ethvert firma, som arbejder med fortrolige og hemmelige virksomhedsoplysninger, har sandsynligvis allerede “mobilfri” zoner og forbud imod mobiltelefoner, når forretningshemmeligheder drøftes. 😄 Det gælder helt sikkert også, når staten drøfter “rigets sikkerhed”

Skyld jer at lære af UK, inden de forlader EU

Det britiske Datatilsyn har offentliggjort mangepraktiske og ret detaljerede skabeloner, checklister og vejledninger om GDPR. Få det oversat til dansk, og brug dem. Der er fx en praktisk skabelon til at så overblik over behandling af personoplysninger. Meget mere anvendelig end den generelle fort...

Er det godt eller skræmmende?

Mon det går som i UK, hvor Trump har tilbudt, at NHS (sundhedsdata) skal indgå i en handelsaftale mellem UK og UDS?

Svækker tilliden til Datatilsynet

Tja, hvis man får en fornemmelse af, at Datatilsynet er tæt politisk styret af Justitsministeren, så underminerer det tilliden til magtens tredeling og evnen til at beskytte den personlige frihed.

Savner at politikerene forholder sig til problemet

Lad os høre hvad politikerne vil gøre! Lukke øjnene, mere overvågning, fastslå, at det ikke er et reelt problem eller - får vi snart nogle bøder for lemfældig omgang med personoplysninger?
Kommentar til Danmark sakker bagud: Vi er for forsigtige med data-registrering

Ja, men det er mange års nedprioritering der er årsagen hertil.

Hvis vi havde prioriteret overblik over og mere bevidst omgang den personoplysninger og data de seneste 20 år, så havde risikoen ved data-registreringer været betydeligt mindre, og meget lettere at overskue. Vi må kræve, at både det offentligt og såvel store som små virksomheder har fuldt overbl...
Kommentar til Sundhedsministeren vil digitalisere det gule sygesikringskort

Jeg vil ikke tvinges til at gå med mobiltelefon.

Om 5 år kan de smarte ure fungere uden en smartphone! Så skal vi vel ikke tvinges til at gå med både smart watch og smartphone? Men læg dog blå og gult sundhdskort sammen til et kort, og lad os beholde kortet. Sæt et foto på, og gør det lyserødt - så kan det også fungere som kørekort- og ID- ko...

Jeg er langt hen af vejen enig med Tryks koncerndirektør

Det bør ikke overraske nogen, at hvis noget er gratis, så er der nok en grund til det. Så hvis man siger "ja" til at bruge en gratis APP og acceptere lokale reklamer, så bør man måske tænke over, hvordan de finder ud af at sende lokale reklamer fra de byer man besøger. Eller hvis man...
Kommentar til Mogens Nørgaard: Danske politikere er bange for digitalisering

Det handler ikke om, at være bange for - man at turde være åben

Det er for let, blot at kalde politikerne for "bange for". Det er på tide, vi tager principperne i GDPR alvorligt; lovlighed, rimelighed og gennemsigtigt. Der er og har været alt for mange sager, hvor alt for mange - også "eksperter" - er blevet overrasket over hvordan data...

Konsekvenser for privatlivets fred - har ikke set analysen?

Lad os s få hele risikovurderingen og konsekvensanalysen offentliggjort, så vi kan drøfte overvågning, risikoen for kategorisering og profilering i grupper af mere eller mi dre raske og syge borgere allerede fra fødslen i forhold til gevinsterne for fællesskabet ved at staten ved alt om den enke...

Arbejdsgiveransvar og Android telefoner

Det må betyder, at en arbejdsgiver som pålægger sine medarbejdere, at benytte Android smartphones, har en stor opgave med at opfylde sin oplysningspligt overfor sine ansatte, samt med at beskytte både virksomhedens og medarbejdernes data. Er der noget reelt alternativ til fuld kontrol over mobile...

God ide

Det støtter jeg.

Offentliggør risikovurderinger og konsekvensanalyser

Det vil være meget lettere, at have tillid til sådan en overvågning, hvis man offentliggør både risikovurderinger og konsekvensanalyser samt oplyser hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der følger med og som garanterer, at der ikke sker unødvendig overvågning.

Simpelthen en dårlig ide

Jeg synes det er en rigtig dårlig ide, simpelthen fordi det er unøvendigt overvågning og i værste fald formynderisk. Må ikke blive en billig måde at kommunikere med borgerne på på bekostning af den sikkerhed og beskyttelse, der ligger i digital post.

Problematisk for tilliden til det offentlige!

Det er særdeles problematisk for tilliden til det offentlige, at offentlige myndigheder bruger og bevidst fortsætter brugen af it-systemer, som ikke sikrer brugernes rettigheder. Hvorfor skulle vi have mere tillid til en kommune, som bruger Facebook, end vi har til Facebook selv? I øvrigt er ker...
Kommentar til Professor dropper Chrome: Googles nye loginpolitik er bruger-fjendsk

hvad betyder det for virksomheders brug af Chrome?

Hvad betyder det i forhold til en virksomhed, som tilbyder (eller kræver) at medarbejderne skal bruge Chrome ?
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Behandlingsregler - helt enkelt

Hvor meget reelt er der i denne nyhed? Behandlingsreglerne er stort set uændrede siden 2001. Det eneste nye er, at nu kan det koste bøde, hvis man ikke passer godt nok på borgernes data. Det er faktisk meget enkelt: hvis der er en lov, som siger, at det og det må man, så behøver man ikke samtyk...

Utroligt at det er en nyhed

Det burde ikke være “en nyhed” at en offentlig myndighed har besluttet at respektere borgernes rettigheder! Man burde heller ikke sidde med en lille nagende tvivl om, hvorvidt data også er blevet slettet i samtlige backup versionen.

Måske kan Version2 skabe overblik

Alle firmaer og myndigheder som indsamler personoplysninger skal jo beskrive hvad de rent faktisk gør i “fortegnelser”. Har Version2 fået aktindsigt i disse, og vurderes den reelle omfang og formål men masseovervågning? Måske vil det være en god ide, hvis disse fortegnelser blev offentliggjort?

Re: Bøder

Det er sandsynligt, at der i det første periode vil ske politianmeldelser, så “sagerne” kan blive prøvet ved domstolene, som derigennem fastlægger en praksis for bødestørrelser.