Aslak Stage

IT-Branchen: Milliarder til dansk forsvar må ikke glemme det digitale

Hvad sker der for IT-branchen?

Mener IT-branchen seriøst at IT-sikkerhed er det som primært skal afskrække Rusland ?

De 3,5 mia kr. som er afsat bør bruges til at gøre Forsvaret i stand til at gøre det de er sat i verden til - at forsvare Danmark og vores alliancepartnere.

IT-branchen burde holde sig for gode til at lave lobby arbejde for en branche som i forvejen scorer kassen på det offentlige med en masse it projekter og buzzwords som digitalisering med mere, som gør Danmark til et enormt åbent men også usikkert samfund rent samfundskritisk, når de istedet for burde tilbyde at være med til at sikre Danmark.

IT branchen burde efter min overbevisning komme med input til hvordan vi sikrer vores kritiske infrastruktur og måske (tempora o mores) også komme med forslag til hvor man IKKE skal digitalisere og gøre sig sårbar over for en eventuel fjende.

Og IT sikkerhed handler ikke blot om at tilføre midler, men primært at ændre mindset og stille krav til eksempelvis alle de it-leverandører, som leverer uigennemtænkte projekter med mere. Og midlerne til it-sikkerhed er der i forvejen. Det er et spørgsmål om at bruge dem. Og det kræver at IT-branchen og det offentlige samarbejder om at højne it-sikkerheden.

Og sjovt nok ikke om at tilføre flere penge!

21. april kl. 08:28
Reformkommisionens forslag til videregående uddannelser

Det er nogle pudsige forslag som reformkommissionen kommer med. Og jeg er måske lidt fordomsfuld, men når formanden for kommissionen er professor i økonomi og de forslag man kommer med "stinker" af økonomitænkning og ikke af reel forholden sig til hvad ønsker man med universiteterne, så virker det som en ren spareøvelse.

Problemet er jo i bund i grund at for mange går på universitetet og at universitetsuddannelser bliver udvandet for at få så mange igennem. At læse på universitetet burde som udgangspunkt handle om at forberede sig til en forsker/undervisningskarriere. Ikke som masseuddannelse til erhvervsliv og det offentlige.

Det eneste umiddelbart fornuftige i min bog er tankerne omkring karakterer. Det burde afskaffes og der burde være optagelsesprøver til alle studier efter min mening. Det ville være mest fair. Om du har høje karakterer i gymnasiet eller lave siger ikke noget om du er reelt egnet til et specifikt studie. Det ser vi når universiteterne selv gør opmærksom på at en stor del af de nye studerende simpelthen ikke er studieparate fordi de ikke er klædt ordentlig på i gymnasiet. Og så er karakterer jo ligegyldige.

Man må håbe at der kommer en ordentlig diskussion ud af Reformkommissionens forslag og ikke bare noget som bliver indført.

8. april kl. 08:57
Så er det sagt...

Kryptovalutaer bruges i høj grad til hvidvask. Det er et faktum.

https://www.bbc.com/news/technology-60072195

Samtidig så er problemet med Kryptovalutaer netop den manglende regulering. Det ser vi også i forhold til hvor mange som bliver snydt ved kryptoscams. Og samtidig er det endnu mere en årsag til den udbredte hvidvask gennem kryptovalutaer.

Og ja, regulering i den finansielle verden er faktisk rigtigt godt for alle.

Der er en grund til at amerikanske dollars er verdens reservevaluta. Den er stabil og velreguleret. Og den er tilstræbt til at være stabil og ikke et kæmpe spekulationsobjekt, som kryptovalutaer er. Kryptovaluta har ingen funktion, som sådan og med de udsving kurserne har, så får det heller ikke nogen reel funktion, hvilket sjovt så vidt jeg ved faktisk var meningen. Det var ikke meningen at kryptovaluta skulle være et spekulations og tjen penge hurtigt objekt.

Og nej, kryptovalutaer er ikke et alternativ til en ordentlig velreguleret valuta. Se på Tyrkiet. Præsidenten mener at kunne ophæve de økonomiske teorier og har sat gang i stor inflation og en tyrkisk Lira, som styrtdykker. Hvad gør folk? De søger at beskytte deres købekraft. Og så flokkes de blandt andet til kryptovaluta. Hvorfor? Højst sandsynligt fordi det er nemmest, men også fordi de højst sandsynligt ikke kan få Euro og dollars på grund af valutastramninger. Men er kryptovalutaer stabile og velreguleret og er du garanteret dine penge, som du ville være i en bank? Nixen! Er det godt? Er det at beskytte folk?

Og hvad gør kryptovalutabørserne og udstederne? Sikrer de sig at der ikke foregår scams og hvidvask? Kan de overhovedet det? Så vidt jeg ved nej.

Og jeg er ikke glad for at sige det, men jeg synes Kina gør det rigtige - forbyder kryptovalutaer.

17. marts kl. 09:34
Efter årelang ventetid: Nye ejendomsvurderinger ramt af datafejl

Det er opdaget før, er jeg 100% sikker på.

Fejlen ligger efter min mening mere i det faktum at man fra politisk hold har sat det som en bunden opgave at lave det her system uagtet om det er fornuftigt eller ej. Og så gør embedsværket det.

Jeg ved at der internt i SKAT er gjort klart opmærksom på adskillige problematikker i forbindelse med design, test og opbygning af ejendomsvurderingssystemet. Herunder problemet med at de data man gerne vil bygge systemet op på ikke kan bruges på den tiltænkte måde.

Endvidere er det jo også klart at embedsværkets måde at håndtere problemer på klart indikerer at man ikke har villet kigge på it-systemfejl, men mere har kigget på hvordan man lovgivningsmæssigt kunne slippe afsted med at itløsningen ikke var så god som man sagde.

Et eksempel er at man ved lov indfører en regel om at du ikke kan klage over din ejendomsvurdering hvis den ikke er mere en 20% forkert. Og samtidig indskrænker man generelt muligheden for at klage.

Når embedsværket og politikerne går ned ad den vej, så viser det mig at itsystemet skal beskyttes for enhver pris og at man reelt ikke forholder sig til at grundlaget for it-systemet og det man vil have det skal kunne er og har altid været en illusion.

Faren ved at tro på at IT kan løse alt og at alt kan automatiseres er at man brænder en masse penge og ressourcer af. Samtidig er det også utroligt at man stadig ikke i det offentlige har lært at kompleksiteten og de generelle regler, jeg nævner i flæng forvaltningsloven, offentlighedsloven og mange flere, gør at man ikke bare kan automatisere sig ud af tingene.

Og det burde ikke mindst alle de jurister, som er ansat alle steder i staten vide og sige meget højt. Det er deres pligt som embedsmænd!

18. februar kl. 11:20
Lønkrav presser massiv it-rekruttering i Rigspolitiet

Pudsigt at opleve netop den form for tågesnak.

For der er intet der forhindrer politiet i at betale nogle ret voldsomme lønninger, selv for it-folk. Det er et spørgsmål om vilje fra ledelseshold. Og måske lige så meget et spørgsmål om at setuppet skal ændres fra at det alene er akademikere, som skal sidde på chefposterne og have de "fine" lønninger.

Det offentlige har efter min mening et kæmpeproblem, som hedder at løn er efter hvor "fin" en uddannelse du har og ikke efter din erfaring og relevans. Og hvis Netcompany kan tiltrække relevante folk til 30-40.000 netto om måneden, så burde politiet heller ikke have noget problem. Spørgsmålet er om de vil eller der er for meget træghed(læs lønhierarki) i systemet.

Forsvarets Efterretningstjeneste kan godt tiltrække folk og de har samme lønrammer, så hvad er problemet så reelt? At arbejdspladsen ikke synes særligt attraktiv? Så skulle man måske gøre noget for at gøre den attraktiv. Og det er der ledelsen skal leve op til sin løn: tag ansvar og gør noget ved tingene!

17. februar kl. 10:22
Alvorlig kritik af Civilstyrelsen: Videregav barns persondata i skadesag

Jeg mener der skal fyringer til.

Det andet nytter ikke noget.

Medarbejderne og især cheferne skal forstå at de har et ansvar og at de ikke bare kan løbe fra det. Som embedsmænd har de pligt til at gøre opmærksom på hvis lovgivning har utilsigtede effekter eller hvis en afgørelse påvirker på en måde, som ikke står mål med intentionen i loven.

Det er logik for burhøns, men åbenbart ikke Civilstyrelsen at man under ingen omstændigheder udleverer oplysninger, som er udover det snæverst mulige, især i forbindelse med regres indenfor offererstatningen.

Der er heller ikke noget krav indenfor regres at man skal fremlægge alle de oplysninger, som Civilstyrelsen har udleveret. En stor del af oplysningerne er fuldstændigt og aldeles irrelevante og hvis de mange jurister, som sidder inde i Civilstyrelsen havde bare en snus erfaring med regres ville de vide dette eller spørge nogen som gør.

Er de fuldstændigt skingrende bindegale? Offeret får en erstatning i henhold til lovgivningen og så kan gerningsmanden, på hvis vegne man udbetaler erstatning, få fuld aktindsigt, ikke fordi loven siger at man skal give gerningsmanden det, men fordi Civilstyrelsens jurister ikke kan finde ud af deres arbejde. Skræmmende.

Hvor er embedsværket, som råber vagt i gevær og højlydt gør opmærksom på at hvis det er tilfældet at det er en udløber af at man jf. lovgivningen skal søge regres, så går det udover offeret?

Fyring på stedet til de pågældende chefer eller i det mindste en alvorlig skriftlig advarsel. Det er ikke bare sjusk, det er dovenskab, hvor det går udover uskyldige mennesker.

21. januar kl. 13:25
Det offentlige sætter gang i 12 nye signaturprojekter med kunstig intelligens

Fuldstændigt enig.

Problemet er vel klassikeren: IT-afdelingen går fra at være en serviceafdeling, som kommer med forslag til løsninger på problemer, som folk(Typisk driftsafdelingerne) gerne vil se om IT kan hjælpe med, til at være afdelingen, som ved hvad folk har brug for og derfor sætter alt muligt igang ud fra IT afdelingens begrænsede viden om hvad folk reelt mangler. Dermed har IT afdelingen pludselig forvandlet sig til den almægtige.

Det gode eksempel fornylig var en chef for IT i Maersk, som bramfrit udtalte på Linkedin at Maersk nu mere var en softwarevirksomhed end en transportvirksomhed. Det faldt ikke i god jord hos dem som laver det hårde arbejde og tjener pengene for Maersk ( og så udgør 90% af de ansatte i Maersk):https://trans.info/en/maersk-tech-firm-266504https://www.version2.dk/artikel/maersk-jagter-it-talenter-london-bangalore-hvis-vi-ikke-tiltraekker-de-rigtige-folk-kan-vi

I det her tilfælde er det jo også tydeligt at Digitaliseringsstyrelsen selv opfinder projekter, som den pådutter den offentlige sektor, selvom den måske ikke har bedt om det og især gerne vil have sig frabedt fordi den ved at GDPR, Datakvalitet, men måske vigtigst af alt, den borgerservice som den er sat i verden til at yde, ikke bare løses gennem Digitaliseringsstyrelsen spøg og skæmt afdeling.

Det er skræmmende.

19. januar kl. 09:17
Ukraine ramt af massivt cyberangreb: »Vær bange, og frygt det værste«

Hvor ser du at den ukrainske regering siger at de ikke er blevet hacket?

Det ukrainske udenrigsministeriums hjemmeside var et af dem som blev hacket og er stadig utilgængelig: https://mfa.gov.ua/en

Det er oplyst at de var midlertidigt nede og er blevet hacket.

14. januar kl. 14:08
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Hvis Lars Findsen har lækket oplysninger (uanset årsag) så er der ingen tvivl om at han skal straffes for at overtræde straffeloven (alle er (eller bør være) lige for loven).

Der er ingen undskyldninger for sådanne handlinger. Han er chef for FE og er underlagt skærpet tavshedspligt. Og den kan man ikke bare gå udenom. Især som chef for FE.

Frank Grevil, som var major og analytiker i FE blev dømt for at lække oplysninger ifm. irak, så der er fortilfælde.

Det vil være ødelæggende for FE, hvis det viser sig at en topembedsmand eller flere fra toppen kan lække oplysninger ustraffet "blot" fordi de er i toppen.

De bør melde opad til deres foresatte, hvis der er problemer og så må man tage det den vej. Sådan fungerer og skal sådan et system fungere.

Det vil også være ødelæggende hvis "kommandostrukturen" og tilsynene med efterretningstjenesterne reelt ikke fungerer korrekt.

Men så må politikerne på bane og være deres ansvar bevidst. Og det tvivler jeg på de er.

13. januar kl. 08:29
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Interessante betragtninger PHK gør sig.

Ingen tvivl om at vi er ekstremt afhængige af USA på mange fronter, men at vi behøver at bøje forover fordi USA forlanger det, er jeg ikke enig i. Politikerne gør det af sig selv, fordi de er nogle krystere og krejlere, som ikke vil betale prisen for at være mindre afhængig af USA.

Prisen er et stærkt forsvar, som danske politikere ikke vil betale for. (Og jeg vil mene vi har råd til det uden problemer og nej velfærdsstaten forsvinder ikke af den grund)

Politikerne har gjort os enormt afhængige af USAs forsvar, teknologi og andre ting fordi man ikke vil se fordelene i at kunne tingene selv.

Som Rene Nielsen skriver så tror jeg heller ikke på at sagen mod Lars Findsen har noget som helst med USA at gøre. USA har ingen gavn af den her sigtelse. Tværtimod.

De eneste som kan foranledige en sigtelse af denne karakter er anklagemyndigheden på baggrund af information fra PET og FE. Det skulle være underligt hvis en sigtelse af denne karakter ikke har været forbi justitsministeren/Forsvarsministeren og evt. Statsministeren henset til sagens karakter, især på grund af den "hårde"spionparagraf der er brugt.

Og henset til hele måden TET(Tilsynet for Efterretningstjenester) undersøgelsen er blevet behandlet af forsvarsministeren, så er min tiltro til forsvarsministeren og hendes forståelse af hendes ansvar meget lille.

Derfor ligner det også efter min mening et "hævntogt" fra regeringshold det som foregår her.

Hvem har ellers udbytte af den her sag? FE nej, PET nej, USA nej. oppostionen/støttepartierne nej, befolkningen nej.

Hvem står tilbage?

12. januar kl. 21:00
Scam, scam, scam, bitcoin, fraud and scam...

Selskabsskat betales løbende. Så vidt jeg ved to gange på et år ud fra den omsætning og det resultat, som er genereret for hvert halvår.

Står en million kr. i foreløbig selskabsskat til troende, så generer halvanden mands firmaet et pænt resultat, da man må formode at det samlede overskud så er ganske betrageligt. Selskabsskatten er 22%, så et halvårsresultat på lidt under 5 millioner er da en pæn sum penge.

Men lad os afvente regnskabet.

Jeg er nu også mere nysgerrig på hvad Blockchain, Crypto og NFT med mere egentlig har af reel værdi, som gør at jeg sure gamle mand skal holde op med at være skeptisk. For pudsigt nok synes jeg hver gang at man beder folk, som ser muligheder i de her ting, forklare sig, så starter det altid med et angreb på folk som stiller spørgsmål og stiller sig tvivlende: "De er sure gamle mænd, uvidende med mere".

Altid en god ting når man skal argumentere for noget at starte med et ad hominem angreb.

Og det er sjovt nok på samme måde folk som har noget at skjule plejer at gøre.

Blockchain, Crypto og NFT har indtil videre med den ringe viden jeg har ikke skabt noget som helst, som giver reel værdi. Blockchain har været superhypet, men findes der ikke bedre alternativer og er Blockchain det som man påstår det kan det værd?

Cryptovalutaer har eksisteret i mange år nu, men virker stadig primært som et kæmpespekulationsobjekt, som stadig reelt ikke har nogen værdi eller kan bruges som en reel værdi. At det er mange penge værd fordi folk spekulerer i det, gør jo ikke at det har en reel underliggende værdi. At spille casino kan også gøre dig rig, men er gambling og det virker Crypto til også at være.

NFT ? Jeg fatter hat af hvad brugbarheden er af det.

Men forklar gerne om alle mulighederne i de her ting. Jeg lærer gerne.

5. januar kl. 13:27
Dataetisk Råd: Vi blev ikke hørt om »stærkt bekymrende« kunstig intelligens hos Skat

@ Lars Pedersen

Det var dog en utrolig nedladende og sur kommentar, du kommer med. Hvis du synes sådan om debatten og om debattørerne herinde, så kan man jo spørge sig selv hvorfor du overhovedet befinder dig herinde?

Du bryder dig jo tydeligvis ikke om det, så må jeg foreslå dig at finde et andet sted at debattere og finde de mennesker og den interessante debat, du åbenbart ikke synes er herinde.

Det står dig faktisk frit for.

28. december 2021 kl. 14:34
Ikke et ord om FE

Det er lidt nemt at give FE skylden for en masse ting, når politikerne er de endelige ansvarlige uanset hvad. Folketinget kan ikke undslå sig at det er dem, som har ansvaret og som har skabt de spilleregler, som FE fungerer under.

AFR brugte FE som undskyldning, men vi har ikke set dokumentationen. (For FE viser den ikke da den er hemmeligtstemplet) Belejligt for AFR.

Mette Frederiksen og Co. brugte på samme måde FE og PET til at begrunde ikke at tage kvinder og børn hjem fra syrien. (Igen belejligt, da FE og PET sjovt nok ikke kunne sige noget, da de politiske "herrer" bestemmer)

Overvågningssamarbejdet med NSA er underskrevet og godkendt af alle forsvarsministre, som har haft posten siden aftalens indgåelse.

CFCS er politisk besluttet at skulle ligge hos FE. Primært efter min mening som undskyldning for at kunne sige "se NATO, vi har givet flere penge til forsvaret". Jeg er rimeligt sikker på at FE ikke ønsker at have ansvar for CFCS, da det konstant sætter fokus på FE (som ikke ønsker fokus). Plus at CFCS, som mange tidligere har skrevet, ikke bør høre ind under en organisation, hvis arbejdsopgaver er meget modsat det som CFCS burde have af arbejdsopgave.

Ingen tvivl om at FE opererer i et mørkeland, som vi der ønsker ordentlige retstilstande, kan have vores tvivl om. Men som PHK selv har skrevet mange gange, " vi har de politikere vi vælger" (min fortolkning).

Så nej, FE kan man ikke bare klandre for en masse ting, når der faktisk er en kommandovej, som i skrivende stund hedder Trine Bramsen, Mette Frederiksen og folketinget.

23. december 2021 kl. 13:24
Den nye cyber-strategi er en ommer

@ Bjarke Alling.

Det er absolut ikke kutyme og ej heller normal høflighed hverken blandt journalister eller skribenter iøvrigt at spørge den som citeres i et offentligt medie eller lignende, med mindre at man ønsker en kommentar eller uddybning af det, som man er citeret for.

John M. Foley gør præcist det som er kutyme og praksis. Han citerer fra et medie og henviser til hvor han citerer fra.

At du synes han citerer dig forkert, er dit problem og har ikke noget med kutyme og normal høflighed at gøre. Du har muligheden for at svare igen. Og John M. Foley svarer på din kommentarer. Og det er normal kutyme og høflighed.

Hvis ikke du kan lide at blive citeret uden at have forhåndsbesked når folk citerer fra dine udtalelser, så skal du lade være med at udtale dig skriftligt og mundtligt. Sværere er det ikke.

22. december 2021 kl. 10:53
Statsrevisorer giver skarp kritik af Skats it

Pudsigt nok har SKAT ikke haft de her problemer tidligere førend IT blev det nye hotte, som kunne klare alt sammen, sammen med nogle "højtuddannede" mennesker.

Før massakren på SKAT (man fyrede en masse, som ikke vurderedes at være nødvendige pga. IT) og overførelsen af indkrævning fra kommunerne til SKAT, da kunne SKAT (og kommunerne) godt håndtere den komplekse skattelovgivning og ikke mindst indkræve de penge, som var udestående.

Og enig, skattelovgivningen ville have godt af at blive forenklet, men det er bare ikke det som rigsrevisionen forholder sig til. Det er at SKAT åbenbart ikke kan finde ud af at håndtere hvad IT kan og ikke kan.
Og det er det skræmmende i min optik. Hvad nytter det at have en masse "højtuddannede" ansat til dyre penge, når de ikke kan finde ud at lave analyse og have mandsmod nok til at sige til dem højere oppe i hierarkiet at IT ikke kan løse det som man ønsker det skal på de givne vilkår.

Så KISS burde måske også betyde i denne sammenhæng at man ikke skal bruge IT, bare fordi det er hot. Men når det giver mening og kan opfylde de krav, som de skal (Retssikkerhed, kompleksitet og den lovgivning, som er aftalt)

27. august 2021 kl. 08:40
Offentlige AI-projekter snubler i GDPR og dårlig datakvalitet

Artiklen beskriver i mine øjne meget godt hvordan AI er som kejserens nye klæder.

Hvis de problemer som beskrives i artiklen er korrekte og AI ikke kan løse det uden at man hugger en hæl og klipper en tå, så er AI jo ikke noget som helst værd.

AI bør jo netop kunne håndtere de problemer som nævnes, for det er jo kunstig intelligens( eller måske er det bare en algoritme som reelt set er lineær).

Måske skulle det offentlige måske heller erkende at det skal holde op med at tro på alt den hype og salgsgas omkring ITs, AIs og alt det andets lyksaligheder kan løse alt og istedet erkende at mennesket stadig er IT overlegent.

Det som skræmmer mig mest er at det offentlige synes at glemme at GDPR, forvaltningslovgivning, grundlov er det vigtigste og at det offentlige skal tjene borgerne.

Det offentlige skal ikke finde på alle mulige grunde til at hugge hæle og klippe tæer for at få et itsystem til at fungere. Og det er det som jeg synes denne artikel desværre beskriver. Man kan jo også nævne Ejendomsvurderingssystemet, EFI og dets afløser med mere.

Det skal lave ITsystemer, som overholder de regler og love, som gør at vi borgere kan stole på det offentlige og sikrer at vores rettigheder overholdes.

29. april 2021 kl. 21:02
Rødt lys til syv statslige it-projekter: Højeste andel nogensinde er i farezonen

Måske gælder der bare den regel i erhvervslivet at de ikke har uendelige ressourcer (læs penge) til rådighed. Og at en ledelse i det private får ikke lov at blive siddende særligt længe hvis ikke der er afkast af et projekt rimeligt hurtigt.

Jeg vil dog mene at man ikke kan sammenligne it-projekter i det offentlige med itprojekter i det private.

I det private kan man rimeligt enkelt sætte et mål for hvad man ønsker og ikke mindst også når man finder ud af det ikke kan lade sig gøre, trække stikket.

Offentlige it-projekter lider stærkt under at ingen har eller ønsker at tage et reelt ansvar for projekterne. Politikerne burde gøre det fordi de i sidste ende er opdragsgivere, men vil ikke. Embedsværket tør ikke/kan ikke, fordi det kræver at man fortæller politikerne at det som de beder kan ikke lade sig gøre.

Og sidst men ikke mindst, vil jeg mene at nulfejlskultur og manglen på en reel feedback- og tilbagemeldingskultur, hvor man lærer af sine fejl og ikke bare fortsætter i det uendelige, i det offentlige, gør at vi ser de her projekter fortsætte i uendeligeheder. Hvem skal trække stikket ? Hvem tør?

Ps. Meget sigende at Statens It-råd mener problemet ligger i at man ikke har adgang til nok eksterne konsulenter. Nogle ville nok sige at brugen af så mange eksterne konsulenter i alle led i høj grad er problemet.

26. april 2021 kl. 19:52
Leder: CFCS har underskrevet sin egen dødsdom som Danmarks it-sikkerhedsrådgiver

Fuldstændigt enig.

Jeg vil også argumentere for at det ikke engang er godt for Forsvarets Efterretningstjeneste(FE) at det hører under dem.

FE ville have højst sandsynligt have adgang til sådan et center på en eller anden måde uanset hvad og dets ressourcer, hvis det lå udenfor dets ressortområde og fordelen ved det ville i høj grad være at FE kan få lov til at arbejde der, hvor det er bedst for dem, i skyggen.

Nu er FE konstant i søgelyset, fordi CFCSs opgaver er så meget ude i det åbne område og har i mange tilfælde ikke noget med FEs opgaver at gøre og FE kan ikke rigtigt forsvare sig, fordi det er en politisk beslutning og ikke en FE operativ beslutning.

Få nu overført CFCS til indenrigsministeriet eller lignende, gør det til en åben styrelse og giv den en klar opgave og ikke det der mudder, som de bevæger sig i nu og som gør at de opfører sig mere i forhold til FEs opgaver og ikke i forhold til offentligheden, som den har faktisk til opgave at sikre mod cybertrusler.

Og kære politikere : Det er jeres ansvar, ikke CFCS og FEs. De gør hvad I beder dem om og/eller udfra det som I giver dem mulighed for!

23. januar 2021 kl. 13:32
Gevinstrealisering halter ikke kun i staten – det står lige så slemt til i det private

Fuldstændig enig med dig i at det er svært at trække eksempler ud som alle kan relatere sig til, men på den anden side kan man vel sige at lighedspunkterne mellem bare de tre eksempler du nævner er offentlig sektor it.

Hvis jeg skal foreslå nogle emner, som kunne gøre den offentlige business case bedre, så vil det blandt andet være:

  1. Hvordan defineres casen ift at det er offentligt system man arbejder i? Herunder hvad er succeskriterier, men også målepunkter i løbet af processen.

  2. Hvem har ansvaret? Igen ift offentlig sektor. Hvem er styregruppen?

    Eksempelvis ejendomsvurderingssystemet. Styregruppen lader til at være en meget diffus størrelse, hvor ansvaret ihvertfald ikke lader til at ligge hos mindst departementschefen(selvom det burde det, henset til dets kompleksitet, vigtighed og afgørende betydning) Chancen for at projekter løber løbsk i den offentlige sektor er enorm og hvis styregruppen ikke består af folk tilstrækkeligt højt oppe i hierarkiet, så får man en klassisk problematik med at folk ikke har lyst til at sætte deres karrierer på spil ved at påpege problemer. (ikke at de øverste herrer ikke er på samme måde, men et klarere ansvar og fokus transparens omkring det, ville måske også gøre det nemmere)

  3. SWOT - Hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler bør en offentlig business case have fokus på?

  4. Og den måske sværeste del af business casen ift offentlig sektor: Hvordan får man indført og bruger at nu skal projektet stoppe? Eller måske slet ikke skal gennemføres fordi et ordentligt forberedende arbejde viser at det er for komplekst og lignende.

Jeg håber det gav lidt og jeg glæder mig absolut til at læse dine ideer og tanker om en bedre offentlig business case.

24. september 2020 kl. 21:37