Aslak Stage

Jeg skulle have været humanist...

Graduateforløb er mange steder en måde at virke "sexet" på og sige at man tilbyder en masse ting. Det som jeg hører fra folk er at det er en måde at betale lavere lønninger på først og fremmest.

Et toårigt graduateforløb er også en underlig ting. Hvorfor bruges det kun over for akademikere? hvorfor ikke alle medarbejdere? Hvad er forskellen? En akademiker med en økonom, historie, etnologi baggrund skulle være bedre end en datamatiker, hk'er eller for den sags skyld en frisør? Eller er det reelt en erkendelse af at akademikere ganske enkelt ikke er jobparate og man er nødt til at bruge to år på at hjælpe dem til rette? Det skriger til himlen.

Og damefrisøren får ikke denne mulighed, uagtet at hun er kanondygtig til IT.

Og man kan også godt undre sig over at folk med 5 års akademisk uddannelse skal igennem en "oplæring" på to år al den stund at alle andre får tre måneder (prøveperioden) og så går det ellers over stok og sten.

I min bog er det en gang uddannelsessnobberi, som er importeret fra USA, hvor det er meget normalt at have graduateforløb, fordi deres uddannelser er anderledes opbygget men ikke mindst også deres tilgang til ansættelse og jobindhold. Og her bruges det også til at trykke lønnen.

Og ærligt talt så er det spild af ressourcer, dvs. penge.

5. oktober kl. 13:21
Eksperter med skarp kritik af 18 Chromebook-kommuner: »Vi har digitaliseret med hovedet under armen«

"For at kunne tage stilling til vigtigheden af hele temaet har jeg netop formuleret mit spørgsmål på denne måde." ?

Vigtigheden af hele temaet er netop alt det som du undlader at tage med, jura, retssikkerhed og at man som borger (barn/forældre) kan stole på at kommunerne/det offentlige gør som loven foreskriver.

Nej, der er højst sandsynlig ingen børn som lider skade eller får mærkbare konsekvenser af at bruge chromebooks i undervisningen med mere.

Men hvad betyder det? At du mener det er helt ok at man bryder loven, at man ikke overholder de regler og den lovgivning, som vedtages på Christiansborg, fordi helt lavpraktisk kan vi ikke dokumentere og/eller argumentere for at børn skades ved at bruge Chromebooks?

22. august kl. 15:04
Skat indrømmer: Videreudvikling af Netcompanys EFI-afløser kan ikke løse centrale problemer

hvilke systemeksperter? Dem som er eksperter i lovgivning eller IT-eksperterne? Hvem skal bestemme ? Jura og lovgivning er ikke bare endimensionelt og noget du bare sætter på formel. Det er mange års praksis og ændringer, som man hele tiden skal holde styr på. Og det er der mange it systemer fejler, se Danske Banks problem med inkassosager.

Og hvis IT ikke kan det, så må man jo lade være med at sætte så ekstremt høje mål for hvad et system skal kunne. Og det er jo der det går galt. Man vil skabe it systemer som kan det hele, selvom alle ved det ikke kan lade sig gøre og erfaringen netop siger det.

Systemet burde kunne håndtere alle de varianter og hvis ikke det kan det, så burde det aldrig være gået live.

Og lovgivningsmæssigt er det ikke små detaljer du taler om.
Og Netcompany havde da ikke styr på systemudfordringerne for så havde de vel forudset de her problemer og ikke bare udviklet EFI, men gjort SKAT opmærksom på det fra starten og sagt fra?

SKATs ledelse har et kæmpeansvar her, men ITkonsulenter med flere har efter min mening også et stort ansvar. I min verden er der for mange eksempler på at der loves guld og grønne skove ifm it løsninger, men de fejler eklatant på grund af at man tager for meget udgangspunkt i at IT er the shit og ikke i at IT skal være understøttende til arbejdsgangene og ikke styrende for arbejdsgangene. Og det er en væsensforskel! Ligesom lovgivning ikke skal laves ud fra om det er ITvenligt og kan digitaliseres, men overholder de regler, som giver retssikkerhed, gennemskuelighed og vigtigst af alt lighed for loven.

19. august kl. 09:13
Skat indrømmer: Videreudvikling af Netcompanys EFI-afløser kan ikke løse centrale problemer

Tja, jeg kender et par stykker som har arbejdet i SKAT og kender til de interne arbejdsgange og hvordan mange af de her itprojekter styres og går i fisk grundet dårlig styring af især hvad projekterne skal kunne, men ikke mindst kan. Og en af grundene til de ikke arbejder der længere er fordi itprojekterne kører fuldstændigt af sporet netop fordi IT-folket bare kører derudad med alle mulige fine ord, som agil, safe og lignende, imens embedsværket i form af fagligheden omkring det som skal digitaliseres køres ud på et sidespor fordi grundideen er at tingene skal digitaliseres uanset hvad.

Og hvis IT-folket ( her taler jeg ikke den menige programmør, her taler jeg dem som har ansvar for projekterne) havde sagt fra, så var projekterne vel heller ikke endt hvor de er? De må jo netop vide hvad IT kan og ikke kan og hvis tingene er for komplekse til at digitalisere, så må de jo vide det og sige fra eller hvad?

19. august kl. 08:59
Skat indrømmer: Videreudvikling af Netcompanys EFI-afløser kan ikke løse centrale problemer

Lovgivningen er jo ikke noget problem. Problemet er netop at embedsværket og it-folket ikke er voksne til at sige til når lovgivning ikke kan puttes ind i en algoritme uden at man skærer en hæl og hugger en tå. Se bare alle de juridiske krumspring i form af eksempelvis indskrækning af muligheden for at klage med mere man har lavet med lovgivningen for at få ejendomsvurderingssystemet til at fungere "lovligt". Lovgivning bør ene og alene laves ud fra at den sikrer borgerne retssikkerhed og det man ønsker lovgivningen skal regulere. Derefter bør man være voksne nok til at vurdere om det kan digitaliseres eller ej. Og meget af det kan ikke. Hvorfor ? Fordi lovgivning er ikke "bare" en formel 1+1= 2, men er 1+1= måske 2, men det kan også være 3 under særlige omstændigheder og lignende. Verden er netop ikke sort/hvid lovgivningsmæssigt. Det er algoritmer uanset hvor meget man kalder det AI, Kunstig intelligens med mere.

At være så forblændet af digitalisering og at man ikke har forståelse for hvorfor lovgivning er en kompleks størrelse, som ikke bare kan sættes på en algoritme er farligt efter min mening. Der er en grund til at lovgivning ikke bare er noget som kan sættes på en formel.

18. august kl. 14:03
Bag kulissen i Chromebook-kampen: Datatilsynet ser på sagen »med ekstrem alvor«

Der mangler ikke reelle kompetencer i denne sag! Der mangler ledelse i form af at Lars Rich, som direktør og ansvarlig for området i Helsingør Kommune, tager ansvar for det job han er sat til at varetage.

Det er ikke Datatilsynets opgave at være babysitter for dem som de kontrollerer, især ikke andre offentlige myndigheder, som ved og bør som minimum vide hvad lovgivning og juridiske afgørelser betyder.

Allan Frank har gjort sit arbejde helt korrekt. Det har Lars Rich ikke!

Skylden ligger alene et sted: Hos Lars Rich. Du kan ikke være ansvarlig leder på det niveau og ikke være fuldt vidende om hvad og hvordan du skal reagere når Datatilsynet sender en afgørelse eller anmoder om oplysninger.

Alle kommuner har jurister ansat og der er også ansat en Data Protection Officer (DPO) i Helsingør Kommune, som reelt burde kunne svare på alle juridiske spørgsmål, som Lars Rich har været i tvivl om ift. Datatilsynets anmodninger og afgørelser.

Datatilsynet og Allan Frank gør som de gør fordi det er sådan offentlig administration skal være og fordi Datatilsynet er omfattet af regler, som de overholder. Så ja, Datatilsynet kan godt bruge flere ressourcer, men Allan Frank gør helt korrekt det han skal gøre: Lave afgørelser som baserer sig på den lovgivning, som han og Datatilsynet er sat til at administrere og det medfører juridiske afgørelser, som Helsingør Kommune må fortolke og reagere på.

17. august kl. 14:11
Datatilsynet: Ledige må ikke profileres med algoritmer bare fordi de samtykker

Pointen er vel ligeså meget at samtykke til deling af data ikke strengt taget er nødvendigt for at behandle en person? Det kan gøre det nemmere og i forbindelse med sundhedsdata er det fantastisk at kunne have som grundlag for forskning og folk bør helt klart i min bog give samtykke til det, så man kan gøre tingene bedre på så godt et grundlag som muligt. Men det er ikke et krav for behandling at du giver samtykke til det og det bør klart fremgå.

Ikke at man ikke gerne vil dele sine data. Det står bare ikke helt klart når du sidder med samtykkeerklæringen, hvorfor du bør give samtykke og at samtykke ikke er nødvendigt for at du bliver behandlet. Der burde stå klart og tydeligt i samtykkeerklæringen med store bogstaver at den del af samtykke som vedrører deling af data til forskning og undervisningsbrug er fuldstændigt frivilligt og på ingen måde og under ingen omstændigheder påvirker din behandling.

Det gør der bare ikke i klart sprog. Det står på jurasprog med en masse ting, som er indforstået og svært at forstå for den enkelte borger. Og der er vi så tilbage til Datatilsynets afgørelse, som netop henviser til at borgeren ved sit samtykke ikke kan anses at have stået frit til at sige ja eller nej, da konsekvenserne ved at sige nej ikke fremstår klart og tydeligt som værende at der ikke er nogen og at det respekteres af den pågældende offentlige myndighed, i dette tilfælde jobcenteret, som har magten til at bestemme om du skal en offentlig ydelse eller ej.

21. juli kl. 12:23
Efter skarp kritik fra Statsrevisorer: Energinet skal få styr på it-sikkerheden i år

Hvordan kan man outsource it i en forsyningskritisk virksomhed? Hvor er CFCS ? Hvor er FE og PET?

At være en offentlig virksomhed er ikke bare noget "vi leger" og nej, offentlige virksomheder skal ikke opføre sig som private virksomheder. Der er en grund til at vi har offentlige virksomheder, netop at de vurderes at være kritiske for den samlede infrastruktur eksempelvis og derfor ikke skal drives på markedsvilkår.

Hvornår går det op for politikere og ikke mindst ledende embedsmænd og topfolk i det offentlige at digitalisering og udlicitering er et tveægget sværd, som man ikke bare skal tage i brug fordi det lyder fancy og smart og man mener man kan spare nogle penge?

Krigen i Ukraine er et fantastisk godt eksempel på hvordan en ændring i verdenssituationen kan påvirke trusselsbilledet og gøre Danmarks infrastruktur og ekstreme digitalisering utroligt sårbart netop fordi man ikke har taget sine forholdsregler og forholdt sig til værst tænkelige scenario, men bare har kørt derud i påtaget uvidenhed, dækket under at "Danmark bare er så smarte og på forkant fordi vi digitaliserer og er dybt naive".

Det er skræmmende netop fordi at når alt kommer til alt, så er årsagen til amatørtankegangen it sikkerhedsmæssigt og på andre fronter, alene fordi der sidder en flok ledere, som ønsker at være smarte i en fart og vise dem selv frem, istedet for at de tager et reelt ansvar og forholder sig til de reelle trusler som har eksisteret i rigtigt mange år, men som bare ikke giver stjerner fordi man jo så er "negativ", " dyr i drift" og " tror på spøgelser".

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i lang tid advaret mod truslen fra Rusland og Kina og deres hybridkrig i form af hacking med mere, men også mere generelt mod truslen mod vores infrastruktur ( IT, forsyning med flere) på grund af digitalisering.

Kom nu ind i kampen og hellere bruge flere penge på at sikre tingene inhouse end at infrastrukturen går ad h. til fordi man "sparer" en håndøre eller to.

Det er det som vi bl.a. betaler skat for! Sikring!

19. juli kl. 13:00
IT-Branchen: Milliarder til dansk forsvar må ikke glemme det digitale

Hvad sker der for IT-branchen?

Mener IT-branchen seriøst at IT-sikkerhed er det som primært skal afskrække Rusland ?

De 3,5 mia kr. som er afsat bør bruges til at gøre Forsvaret i stand til at gøre det de er sat i verden til - at forsvare Danmark og vores alliancepartnere.

IT-branchen burde holde sig for gode til at lave lobby arbejde for en branche som i forvejen scorer kassen på det offentlige med en masse it projekter og buzzwords som digitalisering med mere, som gør Danmark til et enormt åbent men også usikkert samfund rent samfundskritisk, når de istedet for burde tilbyde at være med til at sikre Danmark.

IT branchen burde efter min overbevisning komme med input til hvordan vi sikrer vores kritiske infrastruktur og måske (tempora o mores) også komme med forslag til hvor man IKKE skal digitalisere og gøre sig sårbar over for en eventuel fjende.

Og IT sikkerhed handler ikke blot om at tilføre midler, men primært at ændre mindset og stille krav til eksempelvis alle de it-leverandører, som leverer uigennemtænkte projekter med mere. Og midlerne til it-sikkerhed er der i forvejen. Det er et spørgsmål om at bruge dem. Og det kræver at IT-branchen og det offentlige samarbejder om at højne it-sikkerheden.

Og sjovt nok ikke om at tilføre flere penge!

21. april kl. 08:28
Reformkommisionens forslag til videregående uddannelser

Det er nogle pudsige forslag som reformkommissionen kommer med. Og jeg er måske lidt fordomsfuld, men når formanden for kommissionen er professor i økonomi og de forslag man kommer med "stinker" af økonomitænkning og ikke af reel forholden sig til hvad ønsker man med universiteterne, så virker det som en ren spareøvelse.

Problemet er jo i bund i grund at for mange går på universitetet og at universitetsuddannelser bliver udvandet for at få så mange igennem. At læse på universitetet burde som udgangspunkt handle om at forberede sig til en forsker/undervisningskarriere. Ikke som masseuddannelse til erhvervsliv og det offentlige.

Det eneste umiddelbart fornuftige i min bog er tankerne omkring karakterer. Det burde afskaffes og der burde være optagelsesprøver til alle studier efter min mening. Det ville være mest fair. Om du har høje karakterer i gymnasiet eller lave siger ikke noget om du er reelt egnet til et specifikt studie. Det ser vi når universiteterne selv gør opmærksom på at en stor del af de nye studerende simpelthen ikke er studieparate fordi de ikke er klædt ordentlig på i gymnasiet. Og så er karakterer jo ligegyldige.

Man må håbe at der kommer en ordentlig diskussion ud af Reformkommissionens forslag og ikke bare noget som bliver indført.

8. april kl. 08:57
Så er det sagt...

Kryptovalutaer bruges i høj grad til hvidvask. Det er et faktum.

https://www.bbc.com/news/technology-60072195

Samtidig så er problemet med Kryptovalutaer netop den manglende regulering. Det ser vi også i forhold til hvor mange som bliver snydt ved kryptoscams. Og samtidig er det endnu mere en årsag til den udbredte hvidvask gennem kryptovalutaer.

Og ja, regulering i den finansielle verden er faktisk rigtigt godt for alle.

Der er en grund til at amerikanske dollars er verdens reservevaluta. Den er stabil og velreguleret. Og den er tilstræbt til at være stabil og ikke et kæmpe spekulationsobjekt, som kryptovalutaer er. Kryptovaluta har ingen funktion, som sådan og med de udsving kurserne har, så får det heller ikke nogen reel funktion, hvilket sjovt så vidt jeg ved faktisk var meningen. Det var ikke meningen at kryptovaluta skulle være et spekulations og tjen penge hurtigt objekt.

Og nej, kryptovalutaer er ikke et alternativ til en ordentlig velreguleret valuta. Se på Tyrkiet. Præsidenten mener at kunne ophæve de økonomiske teorier og har sat gang i stor inflation og en tyrkisk Lira, som styrtdykker. Hvad gør folk? De søger at beskytte deres købekraft. Og så flokkes de blandt andet til kryptovaluta. Hvorfor? Højst sandsynligt fordi det er nemmest, men også fordi de højst sandsynligt ikke kan få Euro og dollars på grund af valutastramninger. Men er kryptovalutaer stabile og velreguleret og er du garanteret dine penge, som du ville være i en bank? Nixen! Er det godt? Er det at beskytte folk?

Og hvad gør kryptovalutabørserne og udstederne? Sikrer de sig at der ikke foregår scams og hvidvask? Kan de overhovedet det? Så vidt jeg ved nej.

Og jeg er ikke glad for at sige det, men jeg synes Kina gør det rigtige - forbyder kryptovalutaer.

17. marts kl. 09:34
DDoS-angreb »på et helt andet niveau« rammer Ukraine
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Efter årelang ventetid: Nye ejendomsvurderinger ramt af datafejl

Det er opdaget før, er jeg 100% sikker på.

Fejlen ligger efter min mening mere i det faktum at man fra politisk hold har sat det som en bunden opgave at lave det her system uagtet om det er fornuftigt eller ej. Og så gør embedsværket det.

Jeg ved at der internt i SKAT er gjort klart opmærksom på adskillige problematikker i forbindelse med design, test og opbygning af ejendomsvurderingssystemet. Herunder problemet med at de data man gerne vil bygge systemet op på ikke kan bruges på den tiltænkte måde.

Endvidere er det jo også klart at embedsværkets måde at håndtere problemer på klart indikerer at man ikke har villet kigge på it-systemfejl, men mere har kigget på hvordan man lovgivningsmæssigt kunne slippe afsted med at itløsningen ikke var så god som man sagde.

Et eksempel er at man ved lov indfører en regel om at du ikke kan klage over din ejendomsvurdering hvis den ikke er mere en 20% forkert. Og samtidig indskrænker man generelt muligheden for at klage.

Når embedsværket og politikerne går ned ad den vej, så viser det mig at itsystemet skal beskyttes for enhver pris og at man reelt ikke forholder sig til at grundlaget for it-systemet og det man vil have det skal kunne er og har altid været en illusion.

Faren ved at tro på at IT kan løse alt og at alt kan automatiseres er at man brænder en masse penge og ressourcer af. Samtidig er det også utroligt at man stadig ikke i det offentlige har lært at kompleksiteten og de generelle regler, jeg nævner i flæng forvaltningsloven, offentlighedsloven og mange flere, gør at man ikke bare kan automatisere sig ud af tingene.

Og det burde ikke mindst alle de jurister, som er ansat alle steder i staten vide og sige meget højt. Det er deres pligt som embedsmænd!

18. februar kl. 11:20
Lønkrav presser massiv it-rekruttering i Rigspolitiet

Pudsigt at opleve netop den form for tågesnak.

For der er intet der forhindrer politiet i at betale nogle ret voldsomme lønninger, selv for it-folk. Det er et spørgsmål om vilje fra ledelseshold. Og måske lige så meget et spørgsmål om at setuppet skal ændres fra at det alene er akademikere, som skal sidde på chefposterne og have de "fine" lønninger.

Det offentlige har efter min mening et kæmpeproblem, som hedder at løn er efter hvor "fin" en uddannelse du har og ikke efter din erfaring og relevans. Og hvis Netcompany kan tiltrække relevante folk til 30-40.000 netto om måneden, så burde politiet heller ikke have noget problem. Spørgsmålet er om de vil eller der er for meget træghed(læs lønhierarki) i systemet.

Forsvarets Efterretningstjeneste kan godt tiltrække folk og de har samme lønrammer, så hvad er problemet så reelt? At arbejdspladsen ikke synes særligt attraktiv? Så skulle man måske gøre noget for at gøre den attraktiv. Og det er der ledelsen skal leve op til sin løn: tag ansvar og gør noget ved tingene!

17. februar kl. 10:22
Alvorlig kritik af Civilstyrelsen: Videregav barns persondata i skadesag

Jeg mener der skal fyringer til.

Det andet nytter ikke noget.

Medarbejderne og især cheferne skal forstå at de har et ansvar og at de ikke bare kan løbe fra det. Som embedsmænd har de pligt til at gøre opmærksom på hvis lovgivning har utilsigtede effekter eller hvis en afgørelse påvirker på en måde, som ikke står mål med intentionen i loven.

Det er logik for burhøns, men åbenbart ikke Civilstyrelsen at man under ingen omstændigheder udleverer oplysninger, som er udover det snæverst mulige, især i forbindelse med regres indenfor offererstatningen.

Der er heller ikke noget krav indenfor regres at man skal fremlægge alle de oplysninger, som Civilstyrelsen har udleveret. En stor del af oplysningerne er fuldstændigt og aldeles irrelevante og hvis de mange jurister, som sidder inde i Civilstyrelsen havde bare en snus erfaring med regres ville de vide dette eller spørge nogen som gør.

Er de fuldstændigt skingrende bindegale? Offeret får en erstatning i henhold til lovgivningen og så kan gerningsmanden, på hvis vegne man udbetaler erstatning, få fuld aktindsigt, ikke fordi loven siger at man skal give gerningsmanden det, men fordi Civilstyrelsens jurister ikke kan finde ud af deres arbejde. Skræmmende.

Hvor er embedsværket, som råber vagt i gevær og højlydt gør opmærksom på at hvis det er tilfældet at det er en udløber af at man jf. lovgivningen skal søge regres, så går det udover offeret?

Fyring på stedet til de pågældende chefer eller i det mindste en alvorlig skriftlig advarsel. Det er ikke bare sjusk, det er dovenskab, hvor det går udover uskyldige mennesker.

21. januar kl. 13:25
Det offentlige sætter gang i 12 nye signaturprojekter med kunstig intelligens

Fuldstændigt enig.

Problemet er vel klassikeren: IT-afdelingen går fra at være en serviceafdeling, som kommer med forslag til løsninger på problemer, som folk(Typisk driftsafdelingerne) gerne vil se om IT kan hjælpe med, til at være afdelingen, som ved hvad folk har brug for og derfor sætter alt muligt igang ud fra IT afdelingens begrænsede viden om hvad folk reelt mangler. Dermed har IT afdelingen pludselig forvandlet sig til den almægtige.

Det gode eksempel fornylig var en chef for IT i Maersk, som bramfrit udtalte på Linkedin at Maersk nu mere var en softwarevirksomhed end en transportvirksomhed. Det faldt ikke i god jord hos dem som laver det hårde arbejde og tjener pengene for Maersk ( og så udgør 90% af de ansatte i Maersk):https://trans.info/en/maersk-tech-firm-266504https://www.version2.dk/artikel/maersk-jagter-it-talenter-london-bangalore-hvis-vi-ikke-tiltraekker-de-rigtige-folk-kan-vi

I det her tilfælde er det jo også tydeligt at Digitaliseringsstyrelsen selv opfinder projekter, som den pådutter den offentlige sektor, selvom den måske ikke har bedt om det og især gerne vil have sig frabedt fordi den ved at GDPR, Datakvalitet, men måske vigtigst af alt, den borgerservice som den er sat i verden til at yde, ikke bare løses gennem Digitaliseringsstyrelsen spøg og skæmt afdeling.

Det er skræmmende.

19. januar kl. 09:17
Ukraine ramt af massivt cyberangreb: »Vær bange, og frygt det værste«

Hvor ser du at den ukrainske regering siger at de ikke er blevet hacket?

Det ukrainske udenrigsministeriums hjemmeside var et af dem som blev hacket og er stadig utilgængelig: https://mfa.gov.ua/en

Det er oplyst at de var midlertidigt nede og er blevet hacket.

14. januar kl. 14:08
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Hvis Lars Findsen har lækket oplysninger (uanset årsag) så er der ingen tvivl om at han skal straffes for at overtræde straffeloven (alle er (eller bør være) lige for loven).

Der er ingen undskyldninger for sådanne handlinger. Han er chef for FE og er underlagt skærpet tavshedspligt. Og den kan man ikke bare gå udenom. Især som chef for FE.

Frank Grevil, som var major og analytiker i FE blev dømt for at lække oplysninger ifm. irak, så der er fortilfælde.

Det vil være ødelæggende for FE, hvis det viser sig at en topembedsmand eller flere fra toppen kan lække oplysninger ustraffet "blot" fordi de er i toppen.

De bør melde opad til deres foresatte, hvis der er problemer og så må man tage det den vej. Sådan fungerer og skal sådan et system fungere.

Det vil også være ødelæggende hvis "kommandostrukturen" og tilsynene med efterretningstjenesterne reelt ikke fungerer korrekt.

Men så må politikerne på bane og være deres ansvar bevidst. Og det tvivler jeg på de er.

13. januar kl. 08:29
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Interessante betragtninger PHK gør sig.

Ingen tvivl om at vi er ekstremt afhængige af USA på mange fronter, men at vi behøver at bøje forover fordi USA forlanger det, er jeg ikke enig i. Politikerne gør det af sig selv, fordi de er nogle krystere og krejlere, som ikke vil betale prisen for at være mindre afhængig af USA.

Prisen er et stærkt forsvar, som danske politikere ikke vil betale for. (Og jeg vil mene vi har råd til det uden problemer og nej velfærdsstaten forsvinder ikke af den grund)

Politikerne har gjort os enormt afhængige af USAs forsvar, teknologi og andre ting fordi man ikke vil se fordelene i at kunne tingene selv.

Som Rene Nielsen skriver så tror jeg heller ikke på at sagen mod Lars Findsen har noget som helst med USA at gøre. USA har ingen gavn af den her sigtelse. Tværtimod.

De eneste som kan foranledige en sigtelse af denne karakter er anklagemyndigheden på baggrund af information fra PET og FE. Det skulle være underligt hvis en sigtelse af denne karakter ikke har været forbi justitsministeren/Forsvarsministeren og evt. Statsministeren henset til sagens karakter, især på grund af den "hårde"spionparagraf der er brugt.

Og henset til hele måden TET(Tilsynet for Efterretningstjenester) undersøgelsen er blevet behandlet af forsvarsministeren, så er min tiltro til forsvarsministeren og hendes forståelse af hendes ansvar meget lille.

Derfor ligner det også efter min mening et "hævntogt" fra regeringshold det som foregår her.

Hvem har ellers udbytte af den her sag? FE nej, PET nej, USA nej. oppostionen/støttepartierne nej, befolkningen nej.

Hvem står tilbage?

12. januar kl. 21:00