Niels Larsen-Ledet

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Se det selv

Mon ikke Niels Yde skulle ulejlige sig med at se de systemer, han udtaler sig om, hvis han vil tages alvorligt i en debat. Man kan jo "høre" så meget.

Re: LUDUS?

LUDUS betyder også 'skole'.
Kommentar til Staten vil erstatte velfungerende it-system i gymnasierne

Ulovligt system til eksamen

Det er heldigt for de 80 % af de almene gymnasier, som bruger Lectio, at der kommer et centralt system, nu hvor det ikke længere er lovligt at benytte Lectio, fordi de ikke har kunnet eller villet skaffe den godkendelse, der skal sikre brugerne. Skoler med LUDUS ville godt kunne fortsætte med den...
Kommentar til Staten vil erstatte velfungerende it-system i gymnasierne

Re: CSC sælger et system der

LUDUS er nogenlunde gennem en periode med flytning af funktionalitet til et nyt framework, hvor man godt kan arbejde flere steder i systemet via flere faner i samme browser. Men modsat Lectio er LUDUS udviklet på basis af arbejdsprocesbeskrivelser, så de nødvendige oplysninger oftest er direkte ...
Kommentar til Macom afviser at indgå kontrakt om sikker behandling af elevers persondata

Skolernes ejerskab til data skal respekteres

"men i praksis har de svært ved at skifte til det system, som gymnasierne bruger, fordi firmaet bag ikke vil garantere sikkerheden" Teksten i artiklen ser ud, som om erhvervsskolerne kun har muligheden for at vælge et system, hvis ejere ikke vil indgå en databehandleraftale, som kan...
Kommentar til Styrelse: It til erhvervsskoler har været for kompliceret til private

Flere udbydere

Nu er Macom jo ikke de eneste, der er i samarbejde med erhvervsskoler om en overgang fra EASY. Man kan udmærket beholde ejerskab til sine data og selv have den fulde adgang til dem, hvis man vil. Macom er bare gode til at komme i "pressen".
Kommentar til Gymnasieelever sigtet for at hacke skolens it-system

Re: Hackning.

I LUDUS Web kan skolen forhindre ændring af fravær ældre end en uge. Dermed skal eleverne rette fraværet løbende over en lang periode, for at det reelt har en effekt. Desuden KAN man ikke rette standpunktskaraktererne, fordi de er beskyttet af en signatur, som læreren ikke bruger i klasseværelset.

Tilladelse

Har Macom indhentet gymnasiernes tilladelse til at videregive skolens data? Efter al sandsynlighed er der vel foregået en vis form for anonymisering, og der kan udelukkende være benyttet historiske data, men data er stadig den enkelte skoles ejendom, ikke Macoms.