Niels Larsen-Ledet

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Heldigt tidspunkt?

Døde denne debat på grund af sommeren? Forhåbentlig arbejder Danske Gymnasier ihærdigt videre, så selve sagen ikke dør.
Kommentar til Datatilsynet slår fast: Lectio-leverandør brød reglerne

Re: Hvem kan se det nu?

Lærerne på din skole kan stadig se oplysninger om dig. Også de lærere, der ikke underviste dig. Jeg kan på min skole se karakterer og fraværsoplysninger for elever, der blev studenter i 2007.
Kommentar til Spoofing af telefonnumre: Når 'Iben' ikke er fra kundeservice

Løs problemet ved kun at stole på udbydere i god standing

Det virker oplagt, at de nationale operatører skal indgå en aftale om en whitelist, som indeholder de eneste udbydere, de videreformidler samtaler fra (de kan jo lade det være en service, så den enkelte kunde selv kan vælge whitelist eller alle). Dermed kan en operatør blive smidt ud fra listen,...

GDPR

Det kan blive spændende at se, hvilke ændringer der kommer til systemet i morgen, når GDPR træder i kraft.

Re: LUDUS

LUDUS blev udviklet fra bunden af KMD og blev først senere købt af CSC og organisatorisk ført videre i en selvstændug enhed i en afdeling, som ellers beskæftiger dig med sundhedssystemer (det er nok baggrunden for misforståelsen). LUDUS Web kom til i 2008, så de nævnte erfaringer er ret gamle, l...
Kommentar til Gymnasie-it: Den perfekte IT-skandale

Hadesider?

Tænker du måske på sider som denne? Hvorfor mon den er relevant? https://www.erlectionede.dk/
Kommentar til 70 milliarder, hvor vi ikke ved om regnskabet passer

Tre kommentarer

1) ”Ifølge Martin Holbøll er der indtil nu tale om et beløb på omkring 70 milliarder, hvor vi ikke kan være sikre på, om der er udbetalt de korrekte beløb til de forskellige skoler.” Hver enkelt skole har jo en revisor, hvis opgave blandt andet er at kontrollere taxametertilskuddene, så mon ikke...

Se det selv

Mon ikke Niels Yde skulle ulejlige sig med at se de systemer, han udtaler sig om, hvis han vil tages alvorligt i en debat. Man kan jo "høre" så meget.

Re: LUDUS?

LUDUS betyder også 'skole'.
Kommentar til Staten vil erstatte velfungerende it-system i gymnasierne

Ulovligt system til eksamen

Det er heldigt for de 80 % af de almene gymnasier, som bruger Lectio, at der kommer et centralt system, nu hvor det ikke længere er lovligt at benytte Lectio, fordi de ikke har kunnet eller villet skaffe den godkendelse, der skal sikre brugerne. Skoler med LUDUS ville godt kunne fortsætte med den...
Kommentar til Staten vil erstatte velfungerende it-system i gymnasierne

Re: CSC sælger et system der

LUDUS er nogenlunde gennem en periode med flytning af funktionalitet til et nyt framework, hvor man godt kan arbejde flere steder i systemet via flere faner i samme browser. Men modsat Lectio er LUDUS udviklet på basis af arbejdsprocesbeskrivelser, så de nødvendige oplysninger oftest er direkte ...
Kommentar til Macom afviser at indgå kontrakt om sikker behandling af elevers persondata

Skolernes ejerskab til data skal respekteres

"men i praksis har de svært ved at skifte til det system, som gymnasierne bruger, fordi firmaet bag ikke vil garantere sikkerheden" Teksten i artiklen ser ud, som om erhvervsskolerne kun har muligheden for at vælge et system, hvis ejere ikke vil indgå en databehandleraftale, som kan...
Kommentar til Styrelse: It til erhvervsskoler har været for kompliceret til private

Flere udbydere

Nu er Macom jo ikke de eneste, der er i samarbejde med erhvervsskoler om en overgang fra EASY. Man kan udmærket beholde ejerskab til sine data og selv have den fulde adgang til dem, hvis man vil. Macom er bare gode til at komme i "pressen".
Kommentar til Gymnasieelever sigtet for at hacke skolens it-system

Re: Hackning.

I LUDUS Web kan skolen forhindre ændring af fravær ældre end en uge. Dermed skal eleverne rette fraværet løbende over en lang periode, for at det reelt har en effekt. Desuden KAN man ikke rette standpunktskaraktererne, fordi de er beskyttet af en signatur, som læreren ikke bruger i klasseværelset.

Tilladelse

Har Macom indhentet gymnasiernes tilladelse til at videregive skolens data? Efter al sandsynlighed er der vel foregået en vis form for anonymisering, og der kan udelukkende være benyttet historiske data, men data er stadig den enkelte skoles ejendom, ikke Macoms.