John Qvottrup Christensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Åben CPR-liste

Det kan nemt løses, hvis CPR-registeret er åbent på samme måde som CVR-registeret. Så kan ingen længere tro, at oplysning af CPR-nummer kan bruges til autetfikation. Men det er måske uønsket, når CPR-nummeret også indeholder information om fødselsdag og køn.
Kommentar til Ny test: Udvalgte artikler på Version2 kræver login

Nyhedsbrev i browser

Så bør I ved samme lejlighed give mulighed for, at nyhedsbrevet kan læses i en browser. Som det er nu, skal man skifte mellem mailklienten og browseren, når man vil læse mere.

Lectios lemfældige omgang med GDPR

Til trods for, at jeg blev pensioneret sidste år og fratrædelsesdato og aktive skoleår blev sat korrekt i Lectio, har jeg stadig adgang til at se alle karakterer, forsømmelser og elevbesvarelser for alle elever på mit gamle gymnasium. Når man så læser i et referat fra et lærermøde, at "alle...

Lectios lemfældige omgang med elevbesvarelser

Lectio, som er produceret af Macom, har sin egen plagiatkontrol og her kan man som lærer sammenligne elevbesvarelser, som egne elever har afleveret, med besvarelser fra alle skoler, som benytter Lectio. Hvis der er sammenfald, har man efterfølgende adgang til de relevate opgavebesvarelser fra and...
Kommentar til Skal vi have en ny karakterskala?

Om konstruktionen af 7-trinsskalaen

Hvis man forestiller sig, at en karakterskala indeholder alle tal, vil en konvertering til 7 trinsskalen foregå sådan: ● [2; 3[ → 2 (intervalbredde 1.0) ● [3; 5.5[ → 4 (intervalbredde 2.5) ● [5.5; 8.5[ → 7 (intervalbredde 3.0) ● [8.5; 11[ → 10 (intervalbredde 2.5) ● [11; 12] → 12 (inter...
Kommentar til Styrelse politianmelder administrator efter misbrug af undervisnings-id

Systemet skal bruges af elever fra 0. klasse

Som administrator på UNI-login kan jeg oplyse følgende: Når en ny bruger oprettes, vil vedkommende få tildelt en adgangkode, som kunne være 'kpy57sey'. Denne kode er synlig for administrator og distribueres sammen med brugernavnet til eleven. Eleven retter derefter adgangskoden, hvorefter den for...
Kommentar til Læger snager også i elektroniske journaler

Bødens størrelse

hvad er bødens størrelse i disse sager?