Jan Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Kære Rejsekort(et)...

Re: Prygelknabe

Du har hørt om Banedanmark, ikk'? Jo, men alle andre steder i denne verden er diverse underleverandører fuldstændigt ligegyldige. Det er kun i det Danske statstransportsystem, man, som serviceudbyder, ikke er ansvarlig for de underleverandører der er valgt.
Kommentar til Kære Rejsekort(et)...

Re: Prygelknabe

Slår man "prygelknabe" op, får man forklaringen: "person der, ofte uretmæssigt, får straffen eller skylden for andres fejl" I denne korte tekst er der tre interessante påstande. Andres fejl: Hvis du normalt rejser med DSB i Hovedstadsområdet, vil du bemærke at hver gang der...

Sikkerhed?

For hver ny app, vi installerer sænkes sikkerheden på vores telefoner! Nu har vi kørekort e-Boks Sundhedskort Coronapas Burde vi ikke snart forlange at Staten skal leve op til sit eget arkitekturkrav om genbrug, uanset hvem der betaler?
Kommentar til Datatilsynet undersøger virksomhed efter sag om salg af data

Persondata og roller

Det er lidt underligt: I den ene sag er vi borgere ofre, i en anden sag er vi borgere umælende offerdyr. https://www.version2.dk/artikel/medie-fe-masseindsamler-oplysninger-dans...

Re: Open Source

En af de største barrierer for Open Source er, vores politikere mener det er en stor fordel at købe hyldevarer. Og de er sjældent udviklet med åbenhed for øje.
Kommentar til Nu falder der domme i sager om brug af ulovlige fildelingstjenester

Hjælp...

Når vi køber CDer, DVDer, USB drev og nu også mobiltelefoner betaler vi alle licenspenge til rettighedshaverne. Hvordan kan det så være ulovligt at dele og hente musik og film? Vi har jo betalt ?

På tide

Det var blevet en smule pinligt at Norge - et land udenfor EU - har uddelt ligeså mange GDPR bøder som Danmark i flg. GDPR tracker. - Det ville selvfølgelig være godt, hvis det var fordi vi overholdt lovene. https://www.enforcementtracker.com/
Kommentar til Sundhedsplatformen: 8 ud af 10 læger mangler oplæring i it-systemet

Årsag til manglende oplæring?

Et vigtigt tillægsspørgsmål er, har lægen været indkaldt - men meldt afbud til undervisning i Sundhedsplatformen? Der er røget meget vand gennem åen siden da, men i 2016 tilmeldte en masse læger sig til oplæring i SP, for det skulle de i Region Sjælland. Men de meldte fra, kort inden kursus sta...
Kommentar til Ekspert: Elektroniske valgsteder i USA kan have været kompromitteret

Har vi styr på prioriteterne?

Jeg synes der er et eller andet modstridende? Når vi kan være nervøse over en stemmemaskine der indeholder samfundsdata kan hackes... Men borger.dk og sundhed.dk der indeholder vores personlige data, skal vi stole på.

Problematisk?

Hvorfor er det problematisk at folk har vetoret mod at blive brugt, i sammenhænge de ikke selv er herre over?

Det har vi allerede

To postkasser er ingenting, vi har allerede postkasser til Bank(er) , Forsikring(er), Fagforening, a-kasser, Pensionskasse(r), arbejdsgivers udbetalingssystem som mener det er for dyrt at sende til e-boks. Udover naturligvis E-boks i flere varianter, hvis man også er selvstændig. Hvor jeg dog sa...

Re: Rejsekort nej tak

Jeg kan sagtens følge dig, desværre er jeg en af dem der er tvunget over i rejsekort systemet. Derfor har jeg også været vidne til tog i hel længde er klippet ned til halv længde. Jeg bor på en s-tog linje som er klippet fra 4 lange tog hvert 10ende minut i myldretiden til to halve i samme peri...

Hvem har ansvaret?

I forhold til Rejsekort et, er der et par spørgsmål som (stadig) trænger til at blive besvaret. Er det brugerne der skal stå til ansvar for dårlig planlægning? Er det brugerne der skal stå til ansvar for dårligt design? Er det kun brugerne der skal stå til ansvar for trafikselskabernes mangle...
Kommentar til Endnu en non-historie om de nye kampfly!

Re: Kampfly

Saab Gripen er designet til at udmanøvrere det bedste fra Sukhoi og MIG fabrikkerne og koster en brøkdel at operere ift. F-35. F-35's stealth teknologi er snart omgået og dermed værdiløs - omend dyrt indkøbt. Et reelt alternativ til Gripen var aldrig i spil. Vi kunne have købt opdaterede F-16 N...

Flyt udbyder?

Hvis mit abonnement var hos TDC eller et af deres underselskaber, ville jeg flytte mens tid er.
Kommentar til Hvorfor går IT-projekter ofte galt?

EPIC

Fx har EPIC (som det eneste) hverken skade på tid eller kundens udgifter. Mnjah, men det er vel fordi, alle/mange problemer i EPIC blev transformeret til "egenleverancer" og dermed skulle betales af regionernes egen kasse og ikke EPIC projektets kasse. Egenleverancerne blev i øvrigt...

Re: Rådata skal stilles til rådighed

Jeg mener teleselskaberne nødvendigvis SKAL involveres. De kender deres logfiler bedst, og kan tage hensyn til alle mulige faktorer som politiet ikke nødvendigvis kender til, men som - hvis man ikke tager hensyn til det - kan udløse en kaskade af fejlfortolkninger og misforståelser. Jeg mener at...
Kommentar til Leder: Skat har erstattet fagfolk med et it-fantom

Re: Forsimpling

Jeg er fuldstændig enig, der skal være styr på data! Jeg var i bygningsstyrelsen, hvor vi ikke kunne blive enige om størrelsen - og dermed prisen - på en kvadratmeter. For hvis denne kvadratmeter lå under jorden, var uopvarmet, havde skrå vægge, der var lavt til loftet, eller var delt med andre ...

Re: Spørgeskemaer i e-boks - spam?

Ja, jeg er også irriteret over disse spørgeskemaer. Sidste spørgeskema jeg har modtaget er fra en Region jeg ikke bor i, om et emne der ikke interesserer mig og som jeg intet kan gøre ved, da jeg netop bor i en anden Region. Men jeg er nu mindst ligeså irriteret over at: Bankerne er ikke med i ...

Re: Rabat eller bare interessant?

Det interessante er Datatilsynet tolkning af loven ... Ifølge CVR registret er 4x35's omsætning i 2018 knap 64 mill. Hvilket gør bødens størrelse bliver ca. 2% af 4x35's omsætning. - For 8 millioner overtrædelser. Min tolkning er, persondata har kun værdi i Europæisk sammenhæng, men ingen værdi...