Jesper Pedersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Ingen encitament

Som Poul-Henning Kamp beskriver i den glimrende artikel [1] har software industrien ganske enkelt ingen encitament til at tage fejl alvorligt. Medmindre selvfølgelig at kunderne ikke længere vil betale. Hvis dette skal ændres, er vi som samfund nødt til at stille de, som tjener penge på at levere...

Re: Re: Hvem ignorer fakta!

PS: Har du fået læst EPO opsummeringen af SW case law :-), eller synes du det er latterligt at blive beordret til at læse om substansen i diskussionen ;-) ? Et hint - de fleste SW patentansøgninger der falder, falder på opfindelseshøjde, bl.a. fordi der ikke kan identificeres noget ikke-SW bidr...

Re: Re: Hvem ignorer fakta!

Anders Broe Bendtsen: Jesper Pedersen skrev "Jo, men når Amerikansk jura og Europærisk jura drager de samme konklusioner, som er faktuelt forkerte, kan de udmærket sammenlignes." Ja SW as such (10 eller 150.000 kodelinjer) er abstrakt matematik - men tekniske produkter som opnår en...

Re: Re: Han ignorer fakta!

Anders Broe Bendtsen: F.eks. faneblade patentet - der har Adobe ansat en skarp ide-mager, koncept-udviklet, brugertestet, interviewet osv. igennem måneder og kommet frem til at faneblads analogien virker intuitiv for brugeren, men hvis du eller jeg ser det implementeret kan vi kode noget tilsva...

Re: Re: Han ignorer fakta!

Anton Lauridsen: Det du siger er jo: forhold dig til verden som JEG forstår den, ellers kan jeg ikke tage dig seriøst! Mener du virkelig det seriøst? Titlen på artiklen er "An Explanation of Computation Theory for Lawyers"[1], den er på ca. 30 sider uden fodnoter, referencer og...

Jesper Lund Stocholm:

Jesper Lund Stocholm: For mig er der stor forskel på at "patentere matematik" [0] og at "patentere noget, der kan beskrives ved matematik". Der er jeg helt enig, men det du (og andre) har misforstået er at kildekoden er en nedfældet matematisk funktion. Lad mig illustrere...

Re: Re: Han ignorer fakta!

Anders Broe Bendtsen: Bare fordi man kan analysere valget af software løsninger matematisk bliver det jo ikke "discovery". Det er ikke et spørgsmål om at software bliver analyseret eller at der i kildekoden benyttes matematiske formularer som du fremstiller det. Software og computere...

Re: patent eller ophavsret

@Kim Garsdal Nielsen Det er altså ikke sådan, at EPO har åbnet sluserne på patentering af hvadsomhelst, blot fordi det er implementeret i software. Det er ikke korrekt, de tillader jo at software overhovedet patenteres og da alt software er matematik tillader de jo at patentere matematik, de...

Re: patent eller ophavsret

Kim Garsdal Nielsen: Jeg er med på, at andre, der ikke, som jeg selv, er fedtet ind i Systemet, mener, at de er bedre end Patentmyndigheden, Appelkamrene, og den kommende Domstol, til at fortolke ordlyden af undtagelsen til Artikel 52(3) til undtagelsen til Artikel 52(2) i den europæiske patent...

Han ignorer fakta!

Men så længe konventionen står, må patentmyndighederne og domstolene følge den tekst og intentionen bag den, uanset hvordan lægfolk vil forstå ordene, siger Jan Simonsen. Det er derfor korrekt, hvad Henrik Sass Larsen sagde til folketinget – at man ikke kan få patent på software. »Ministeren har...

Re: Definér "ekspert"

Folk, der ved lidt om software ville vide at det er en komplet meningsløs fortolkning af patentkonventionens formulering af "software som sådan". Det er muligt den giver mening i jurist-kredse, men den har ingen praktisk effekt for begrænsning af det patenterbare område i forhold til...