Lars Christensen

Intel skal betale 2 milliarder dollars i patent-sag: »Uhyrligt«

Som udvikler bliver vi næsten altid (99%) stillet overfor krav om patentering, af stort set alt og så bredt som muligt - kravet kommer fra investorer, banker, statsstøtteordninger you name it!

Dermed er patenter altså blevet en handelsvare, på lige fod med bananer, værnemidler og AI.

Hvad er forskellen på en virksomhed som opstartes for at købe et læs bananer og vil sælge til højest mulige pris, eller måske en virksomhed som opstartes for at producere værnemidler i en pandemi, og vil sælge til højest mulige pris - og så en virksomhed der opstartes for at købe et par patenter og vil sælge til højest mulige pris?

Vi har da fået overdraget virkelig mange ideer, som tager årevis at udvikle - skulle vi ikke have penge for det, blot fordi IPR er overdraget mange gange?

Dette er helt almindelig forretningsadfærd - nu er det så bare Intel, med et dygtigt orkestreret talerør, som må lide den tort, at betale for en vare de har brugt, som andre har opfundet FØR dem!

Mvh. Lars C PL Brake

4. marts 2021 kl. 20:17
Intel skal betale 2 milliarder dollars i patent-sag: »Uhyrligt«

Blot et spørgsmål! Hvorfor har et magasin som primært henvender sig til ingeniører, valgt IKKE at beskrive den lille virksomhed som ejer patenterne, men kun referere fra den indignerede megavirksomhed?

Som udvikler er det i forvejen forstemmende og økonomisk dræbende at bruge ustyrligt mange penge på patentprocesser, for derefter at konstatere, at det koster mindst lige så meget at få ret ved domstolene til at udnytte den opnåede knowhow.

3. marts 2021 kl. 14:57
Donald Trumps 'Gab'-konto er blevet hacket

Panamapapirerne som blev købt af mange myndigheder, afslørede grov skattesnyd etc. selvom overdragelsen ikke var similar whistelblower adfærd.

Nærværende hacker sælger ikke info, men overlader dem til forskellige researchere.

Måske vi skulle få omdefineret hvordan vi vil opfatte en whistelblower? Det er højaktuelt, fordi alle virksomheder over 50 ansatte jf. EU skal have en whistelblower ordning.

Mvh Lars C PL Brake

2. marts 2021 kl. 18:23
Region H melder sig selv til Datatilsynet efter sikkerhedsbrud

Okay, Region H har stor fokus på IT- og Data-sikkerheden, men har ikke en generel logning, så de med sikkerhed ved hvad der sker.

Ved RegionH egentlig hvad IT- og Data sikkerhed indebærer?

NB. Hvornår stopper journalisternes hang til forbløffelse over at GDPR overholdes?

Skulle overskriften overhovedet have en mening, her 29 måneder efter GDPR blev implementeret i Danmark, så burde den måske være en smule mere præcis. RegionH skal overholde GDPR og når de kvajer sig, behøver de altså ikke at få ros for at overholde den.

22. oktober 2020 kl. 17:43
Fejl i Smittestop-appen bliver rettet: Nu skal flere have besked om corona-risiko

Det lyder altså spøjst, når ministeriet skriver som de gør.

Det virker faktisk som om at de ikke aner hvad der er foregået, og derfor har man valgt denne fuldstændigt langt ude forklaring.

"Det er der ingen som opdager. Hvis vi ikke ved hvad der er galt, så kan andre da heller ikke opdage at vi ikke ved det!"

Når vi taler om nærtbeslægtede som f.eks. en hustru og som ministeriet ikke tidligere har ment at være nærtbeslægtet, så lyder det gakgak.

Når ministeriet så skriver, at nu udvider de feltet af hvem der skal have besked, men at ministeriet ikke reflektere over at en hustru ikke før var indenfor rammen af nærtbeslægtede, som skulle have besked - så ligner det i min udvikler optik, at de simpelthen ikke fatter en bønne. TÆNK dog.

Hvis jeg skal spå om hvad der er gået galt fra starten, så kunne oversætterproblemer jf. problemerne i f.eks. sundhedsplatformen som jo også lavet i US, præcis som også nærværende software - men jeg kan selvfølgelig tage fejl.

29. september 2020 kl. 18:05
Tvivl om inhabilitet: Datatilsynet udtaler skarp kritik af ... Datatilsynet

At Datatilsynet, deres inhouse DPO og deres medarbejdere er 4 måneder om at opdage den graverende fejl, at følsomme data på papir blot lægges i en papirkurv som tømmes 2-3 gange om ugen, uden opsyn, uaflåst og umakuleret er et grumt tegn på at GDPR ikke er opfattet korrekt i Datatilsynet.

Fokuseringen og omtalen af de få døgns forsinkelse på anmeldelsen ligner i den forbindelse et forsøg på afledning af opmærksomheden fra det essentielle, at man i Datatilsynet IKKE har fulgt GDPR.

Det er pinligt og det undergraver befolkningens forståelse og accept af at skulle følge nogle ret rigide regler - når myndigheden ikke evner det!

14. september 2020 kl. 16:23
Huawei vil lancere eget styresystem til smartphones næste år

Nogle producenter har udvist en påfaldende mangel på evne og vilje til realistiske priser, god service og lang levetid - andre producenter har været lidt for meget i lommen på deres egne regeringer (ingen producenter nævnt, ingen glemt)

En velfungerende konkurrencesituation giver mulighed for at vurderer pris, service, performance og levetid - og jo flere producenter, desto bedre.

Det kunne jo faktisk være, at vi fik noget elektronik som virkede længere end 24 måneder og som ellers kunne sendes til reparation, fremfor blot at blive smidt ud! Det ville sandelig også være godt for miljøet.

12. september 2020 kl. 18:05
Datatilsynet har meldt sig selv for brud på persondatasikkerheden

Jeg kan godt lide at du kalder det en bagatel og godtager Datatilsynets beskrivelse af eet døgns forsinkelsen for deres selv-anmeldelse. Jf. artiklen, er der reelt tale om en 4 måneders forsinkelse på Datatilsynets manglende "Egen kvalitets kontrol" som tydeligvis totalt har glippet. Et af de store mantraer ved GDPR var, at vi ALLE skulle forberedes til at "Nu er det altså nye tider - vi skal tænke over hvordan vi håndtere data" Dette statement blev så en smule opblødet af hvordan selve DPO'ens rollen skulle tackles og snart sagt enhver med et 2 timers brevkursus kunne kalde sig DPO. Ikke desto mindre, må vi som borgere i et forholdsvis moderne tænkende samfund, kunne forledes til at tro, at myndighederne evner at tænke selv. Det er ikke tegn på selvtænkende adfærd, at mennesker som arbejder i en organisation som primært har tilsynet med at mennesker i samfundet overholder et regelsæt - at denne organisation totalt overser en af de vigtigste opgaver de selv har - nemlig at behandle papir med data på den korrekte måde. En skraldespand/papirkurv som kun tømmes 2-3 gange om ugen og dermed står frit fremme natten over - burde være NO-GO for enhver normalt tænkende dansker - så derfor konsekvens spørgsmålet igen: Hvorfor har de ansatte i Datatilsynet ikke reageret før? Hvorfor har Datatilsynets DPO ikke opdaget denne fejl før? Hvad skal der til, for at samfundets vagthund tager teeten?

25. august 2020 kl. 05:24
Datatilsynet har meldt sig selv for brud på persondatasikkerheden

Dette burde ikke kunne ske - men.... Hvis man nærlæser forklaringen fra DPO'en, så er der et flere ting som halter.

  1. Hvordan har man undersøgt om et evt. misbrug er sket, når alle papirer er sendt til genbrug? Har politiet været involveret?
  2. En overtrædelse af GDPR, som upåagtet får lov til til at gennemsyre hele organisationen i fire måneder. Idet ALLE medarbejdere har smidt papirer ud på ulovlig vis og selv vognmanden reagere ikke, ændrer sagen til en grov overtrædelse.
  3. En DPO's opgaver er både at udstikke retningslinier og at kontrollere at retningslinierne følges. Hvor er ellers DataBeskyttelsesRådgiverens ansvar?

Punkt 3, visualisere to hovedproblemstillinger. Enten har Datatilsynet IKKE afsat de fornødne midler til, at DPO'en kan opfylde sine lovbefalede forpligtigelser eller DPO'en er underkvalificeret og har ikke vidst bedre.

Uanset hvad, så har Datatilsynet her virkelig gjort deres til at underminere tilliden til, at myndighederne evner at overholde deres egne regler incl. GDPR

At Datatilsynet anmelder sig selv, er logik for perlehøns - idet en afsløring ville være en katastrofe. Lad os nu se noget konsekvens!

21. august 2020 kl. 16:58
Politiet om egne fejl i POLSAS: Langt flere personer tilkoblet forkerte sager end vi troede

Jeg vil tro at arbejdsløshed, udbrændthed og tåbelige databehandlingsfejl kunne undgåes, såfremt f.eks. politifolk IKKE skulle skrive rapporter - en diktafon og et bånd afleveret til en uddannet sekretær er vejen frem til bedre udnyttelse af den enkeltes resourcer - men næh nej, vi skal alle ud af comfortzonen og være omstilingsparate og klar til at kunne snart sagt alt......

29. juli 2020 kl. 17:00
Kinesisk spion brugte LinkedIn som springbræt til spionage

Artiklen visualisere den nærmest destruktive trang mange har til at få så mange digitale kontakter som muligt.

Hvem kunne dog finde på, at lukke hvem som helst ind i sit hjem?

Hvis vi ikke faktatjekker ALLE invitationer til at dele digitale netværk - så skader vi både dem vi netværker med og vores egen troværdighed.

29. juli 2020 kl. 16:49
Ballade om sikkerhedshuller i danske robotter: Fik kun 20 dage til at rette fejl

At MiR og UR som er ejet af samme selskab Teradyne, ikke kommunikere internt om væsentlige brancherelaterede sikkerhedsproblemer - giver da kuldegysninger, fordi hvad skal der så til - FØR de reagerer?

https://www.version2.dk/artikel/fynske-robotter-kan-afpresses-med-ransomware-1089664#comment-406470

17. juli 2020 kl. 20:18
Feature i NemID bidrager til tyveri af nøglekort

Nets er slet ikke oppe i det gear, som hedder brugervenlighed - det behøver de jo heller ikke! De sidder med et guldæg og kun med en underligt IT-sikkerheds-inkompetent digitaliseringsstyrelse som controller - DET kan da kun gå galt

16. juni 2020 kl. 14:30
Kritisk CPR-hack: Forsikringsselskab lod alle og enhver snuse rundt i CPR-registret

Som Thomas Kobber Panum er inde på, så var det en jurist (formodentlig en dpo) der stod for svaret fra IF...........

Det viser så igen svagheden ved en IKKE statslig certificering af uddannelsen til DPO.

Enhver id... med et 5 timers kursus kan kalde sig dpo og som sådan stå som buffer mellem en tåbelig virksomhedskultur som f.eks. hos IF og så den statslige myndighed Datatilsynet.

Monstro det altid har ligget i kortene, at bare en virksomhed er udspekuleret eller tåbelig nok, så slipper de for tiltale?

30. april 2020 kl. 15:44
FE advarer: Virksomheder bør kigge på kvantekryptering

Siden internettets fremkomst er vi mennesker blevet mere og mere dovne og efterhånden rigtig dårlige til at risikovurderer vores kommunikation. Pr. definition bør enhver langtidsfølsom kommunikation IKKE sendes digitalt. Forskningsresultater og IPR følsomme emner er som regel (hvis de patenteres) kun følsomme en begrænset periode - og skal derfor kun beskyttes kraftigt i denne periode. Emner som IKKE patenteres eller langtidsbeskyttes på anden vis, MÅ ALDRIG sendes digitalt - og dermed er langtidskryptering (som alligevel kan knækkes) spild af penge

10. februar 2020 kl. 16:33
Ny rapport om GDPR: Danmark i top-3 over flest persondatabrud

Niels, du anfører, at du har spurgt Datatilsynet om de kan behandle klager vedr. DPO uafhængighed. Umiddelbart er det min holdning, at Datatilsynet ikke skal spørges om de vil behandle en klage. Enten sender man en skriftlig klage, som herved kan dokumenteres at være sendt, hvornår og til hvem eller også dropper man emnet.

10. februar 2020 kl. 16:15
Ny rapport om GDPR: Danmark i top-3 over flest persondatabrud

Fremfor at kende antallet af anmeldelser, ville antallet af afgørelser være langt mere retvisende. Dette survey ligner lidt opgørelsen af hvem der har det største affaldsproblem af alle lande, hvor DK ligger i top jvf. hvor meget affald der samles ind - det er lige så bagvendt som GDPR opgørelsen

27. januar 2020 kl. 14:55
Gift? Arbejdsløs? Død? Virksomheder kan få adgang til dine persondata via ukontrollerede CPR-abonnementer

Fin artikel og gode kommentarer, men hvad med et direkte link til en "selvundersøgelse" af hvem der abonnerer på ens eget cpr nr.

20. januar 2020 kl. 12:00
Fynske robotter kan afpresses med ransomware

Svaret fra UR ligner til forveksling en aprilsnar.

Mvh Lars C PL Brake

30. december 2019 kl. 17:07
Apple, Google og Microsoft tiltales i sag om farligt børnearbejde i Congos kobolt-miner

Ja, undskyld mig, men Bill Gates er en af verdens rigeste mænd - og det er han altså qua sin egenskab af stifter og ejer af Microsoft. Selvom den gode mr. Gates ikke sidder i ledelsen af MS, så har han stadig et ret stort ord at skulle have sagt i MS - langt mere end alle andre involverede i MS! Så jo, glorien er falmet en smule

20. december 2019 kl. 17:12