Tor Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: 1984 ... Og Macintosh

Til noget i retning af 35.000 kr (hvis jeg husker rigtigt) med for lidt RAM, ét floppydrev, nul harddisk og et tastatur uden markørtaster.
Kommentar til Svenske myndigheder forbyder Huawei i 5G-net

Det er vel ...

... noget der hilses med glæde hos Ericsson

Re: Isle of Man

Det giver vel ikke meget mening at sammenligne bøder til (især) internationationale virksomheder med nationale størrelser som befolkningstal? Ganske som der er stor forskel på Isle of Mans og Spaniens størrelse. Division med befolkningstallet er i hvert fald en art første approksimation af me...
Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Re: Ritsholm og røvere

Grl §72 Din læsning er ønsketænkning. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Der er jo en særegen undtagelse
Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Re: Ritsholm og røvere

Det er det som Grundloven såvel internationale konventioner vil beskytte Artiklen henviser til grundlovens §77. § 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde ...

Isle of Man

har 84.000 indbyggere. Kunne der ikke have været anvendt nogle mere meningsfulde statistikker i artiklen? Bøder per 100.000 indbyggere, eller bøder per 100.000 virksomheder, eller et eller andet andet, der rent faktisk kan sammenlignes.
Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: Spildt mælk

(Jeg ved ingenting om deres PC kloner, men jeg kan ikke forestille mig det marked har været specielt lukrativt) De var vist mere eller mindre først på markedet i Europa med den slags.

Hvem betaler?

Derfor foreslår organisationerne også, at virksomheder skal have mulighed for at få en bindende forhåndsgodkendelse af praksisser, politikker og arbejdsgange, før de går i gang med at implementere dem. Hvem skal betale for den service? Forhåbentlig ikke skatteyderne.

PostNord

»Det er f.eks. vanskeligt at forstå, hvorfor PostNord ikke er en databehandler, når de bringer posten ud, mens en tjeneste, der sender e-mails ud, er,« Læser PostNord posten de bringer ud? Kopierer og opbevarer de indholdet af brevene og afsendernes og modtagernes adresser? /s

Sideeffekter og bivirkninger

Det er en observation indenfor sprogvidenskaben at synonymer sjældent, hvis overhovedet, har helt samme betydning. "Sideeffekt" har været brugt indenfor datalogien i årtier (mindst 30 år) og må betragtes som en etableret term.

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

[...] så kan leverandør blande sig udenom hvordan folk benytter de telefoner, som folks egen ejendom. Lad os nu bevare perspektivet. Den nøgle-app er en ekstra service - et tilbud - ikke en ret. Papkortet er stadig et brugbart alternativ.

Re: Beslutningstagere

Ja, det kan komme ud på et. Resultatet er det samme.

Beslutningstagere

Måske vurderede Google at kulturministeren ikke er en beslutningstager og agerede derefter.

Re: Præcisering

Der kan så være et problem med for korte adgangskoder i nogle tilfælde (15?), som dermed bliver for lette at knække, når man brute forcer password-filen. Ordbogsangreb?

Re: Sverige har haft provenue ved salg længe

Ikke nødvendigvis. Det kan betyde at husejeren udskyder sin skattebetaling til han stiller træskoene.

Re: Sverige har haft provenue ved salg længe

dublet

Re: Sverige har haft provenue ved salg længe

Har vi nogen erfaringer derfra Det forekommer at huse sælges møblerede. Med lav ejendomspris og høj pris på møblerne.
Kommentar til Regnecentralens RC-702 Piccolo 40 års jubilæum

Re: Pascal

Poly Pascal blev markedsført af danske Polydata, som var naive nok til at sælge koden til USAnske Borland, som så markedsførte det under navnet Turbo Pascal. Borland blev dog grundlagt af danskerne Mogens Glad, Niels Jensen og Ole Henriksen.
Kommentar til Visma skal udvikle digitalt sundhedskort: Lanceres som app i 2021

Re: Super idé, men hvad med kørekort

Desuden gælder det, at Legitimationskortet "ikke kan anvendes ved indrejse til Sverige til at dokumentere din nationalitet og dermed pasfrihed. Det gælder, uanset om legitimationskortet indeholder oplysning om din nationalitet." Det må jo så også gælder de øvrige nordiske lande,...
Kommentar til Visma skal udvikle digitalt sundhedskort: Lanceres som app i 2021

Re: Super idé, men hvad med kørekort

§1 og §2 er jo selvmodsigende. Der er ikke nogen selvmodsigelse. §2 begynder med "I øvrigt", hvilket betyder at den dækker det §1 ikke dækker.