Tor Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Vestager advarer mod predictive policing

Re: Vestager er sej

de fleste danske politikere kunne lære noget [red. meget] af hendes forståelse for teknologi Forhåbentlig ikke om elektroniske valg...
Kommentar til “Move Fast and Do No Harm”

Re: 95%

I bund og grund handler det om hvor meget støj vores data har. Bestemt da. Men det betyder jo ikke at p<0,05 ikke lader til at bruges temmelig mekanisk og ureflekteret - og, fristes man til at antage, fordi det plejer man - i medicinske artikler. At det så nok ofte ikke er et helt urimeligt...
Kommentar til Black lives (og sproget) matter

kibibyte med mere

Man kan jo tænke på gennemslagskraften af IEC's kibi-, mebi-, gibibyte og så videre - eller snarere den relative mangel på samme. Det er svært at tvinge sproget i bestemte retninger.
Kommentar til “Move Fast and Do No Harm”

95%

vi får at vide, at alle resultater er statistisk signifikante inden for et sikkerhedsinterval på 95%. Hvorfor 95% og ikke 99%? De 95 % er lidt af en tradition. Se fx https://en.wikipedia.org/wiki/1.96 hvor man kan læse at det går tilbage til Statistical Methods for Research Workers af Ronald A. ...

Re: Gudhjem Mean Time ?

Det gav et dejligt rod med datoer før og efter september år 1752, fordi der mangler 11 dage. Sverige er mere underholdende (fra wikipedia): "I november 1699 beslöt den svenska regeringen att gregorianska kalendern skulle införas i Sverige. Men det skulle inte ske direkt, utan man skulle...

Re: og dermed ligger Danmark sig på samme linje

Dette komma kaldes et "idiotkomma" (komma foran at før en infinitiv). ;-) Nej :-) https://denstoredanske.lex.dk/idiotkomma
Kommentar til HP48 Revance

Re: Nymodens blokgrafiktegn

Den første tekst-tv-specifikation blev udgivet i 1976. Det er tidligere end fx Commodore PET. Så det er muligvis der, det er opstået. Tekst-tv var et britisk påfund og dit link fortæller at den første specifikation udkom i september 1976. Commodore PET blev også udviklet i 1976 men dens blokg...

Re: Politi per capita

Point taken, Christian :-) Befolkning 1. kvartal 2008: 5.475.791 Polititjenestemænd 2008: 10.728 Andre faggrupper 2008: 3.329 Befolkning 1. kvartal 2020: 5.822.763 Polititjenestemænd 2020: 11.144 Andre faggrupper 2020: 5.698 Polititjenestemænd per 100.000 indbyggere: 2008: 195,9 2020: 191,4 ...

Politi per capita

Hvordan har udviklingen været over tid? Fx antal tjenestgørende, politiuddannede per 100.000 indbyggere.

EG A/S

Jeg har EG A/S stående som offentlig abonnent...

Re: Afvejning og villighed

Hovedproblemet med en firma-styret jumpserver er for mig at se ikke besværet med at skulle gennem en jumpserver. Det er snarere, at 'nogen' mener at skulle bestemme, hvilke servere, jeg har brug for at kunne få adgang til. Og eventuelt sørge for at rense ud i de programmer, jeg installerer ford...
Kommentar til Privacykommissær: Over 10 mio. australiere ramt af ét datalæk

En læk, ikke et læk

Retskrivningsordbogen: 1. læk sb., -ken, -ker, -kerne (utæthed)

Re: Overvågning

"Et lille vandværk et eller andet sted er jo nok ikke samfundskritisk på den måde" - Han får nok ikke selv vand fra et lille vandværk. I værste fald kan beredskabet køre vanddunke ud til folk.
Kommentar til Nekrolog: Oscar nåede ikke at opleve blødt vand

Re: Du kunnne også...

Det er helt klart godt hvis man kan fjerne kalken fra vandet men hvad kommer der så i under processen ? Natriumhydroxid for at hæve pH-værdien så kalken krystalliserer på korn af kvartssand og derefter sænkes pH-værdien igen med kuldioxid.
Kommentar til Europa-Parlamentet vedtager omstridt ophavsretsreform

Re: Ja det eneste de har opnået ved lovgivning er regulering.

det bliver langt vanskelige at producere eget indhold og dele det, selvom det er omfattet af de rimelige undtagelsesbetingelser (f.eks. hvis radioen spiller i baggrunden eller en plakat med f.eks. Mickey Mouse kommer kortvarigt med i billedet, når poden tager de første skridt) Hvordan adskil...

Re: Advarsler giver blindhed

så burde browseren inddrages så man her kunne angive sine præferencer til forskellige typer cookies. For eksempel: [x] Tillad altid cookies der alene tjener tekniske formål Hvordan skal browseren kunne vide hvad en cookie bruges til?

Re: Proportionalitet

Men til gengæld slipper man vel for udbudsrunder hver 5-10 år? Nej da.

Re: Proportionalitet

Hvis nu staten i stedet bare havde fast-ansat 5 programmører og et par sys admins, så kunne de have udviklet den e-boks løsning og kørt vedligeholdelsen med opdateringer osv. for 10 gange mindre / år. Jeg vil æde min hat på at det umuligt kan koste mere end max 4 mill/år at drive den der latter...

Moderne praksis?

Envejskryptering af passwords med salt går mindst tilbage til halvfjerdserne, hvis det ikke er ældre.
Kommentar til IT ødelægger samtaler

Re: Hvis nogen ...

giver dig linieret papir, så ... bed om om noget kvadreret!