Tor Nielsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Teori ej = praksis

I dag bringer DR fx. en artikel om en kvinde, som har begået identitetstyveri. Via en anden kvindes cpr-nummer [...] Her spiller cpr-nummerets opbygning jo føje rolle. Selv hvis det var et helt vilkårligt 10-12 cifret tal kan det jo "lånes". Problemet er ikke eksistensen af et unikt...

Hvor meget vil agenterne

have for billedet af din bil?

»upassende implementering i V8«

lyder en anelse uartigt
Kommentar til Single use domæner til officiel information fra det offentlige

Re: Endnu en gang understreger det at man har sovet i timen.

um.gov.dk ssi.gov.dk ft.gov.dk Eller måske skynde sig at få fx mynd.dk (for "myndighed"): um.mynd.dk, ss.mynd.dk, ft.mynd.dk.
Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: Hmn..

jeg ved ikke om vi præcist har en CBM PC-10 Apropos den og 1984, så oplyser den tysksprogede Wikipedia at Der PC-10 wurde Mitte 1984 zu einem Preis von 4.950 DM ohne Mehrwertsteuer angeboten. altså en omkring 18.000 kr. plus moms (under antagelse af kurs 366 som i juni '84) for dobbelt op i...
Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: 1984 ... Og Macintosh

til 1000kr i 1984 Det var dog 1000 amerikanske dollar, svarende dengang til godt 10.000 kr. - men selv det lyder ret forbavsende, men på den anden side skulle det jo være produktionsprisen og Commodore havde en evne til at producere billigt
Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: 1984 ... Og Macintosh

Den interne produktionspris for CBM900 var "under $1000", Og Mac 128k havde en listepris på $2500 ved introduktionen i USA. Den blev officielt introduceret 24. januar og den dag stod dollaren i lige knap kurs 1025. Hvis vi lægger de dengang 22 % moms oven i, bliver det noget i...

Re: Er det holdbart i længden?

Er det det 0,0017% Apple betaler i skat i Irland af Apples samlede handel i hele EU? I følge Vestager var det 0,005 %, men uanset hvad man så måtte mene om den procentsats, så har den ikke noget med hverken Datatilsynet eller persondataloven at gøre.
Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: 1984 ... Og Macintosh

Til noget i retning af 35.000 kr (hvis jeg husker rigtigt) med for lidt RAM, ét floppydrev, nul harddisk og et tastatur uden markørtaster.
Kommentar til Svenske myndigheder forbyder Huawei i 5G-net

Det er vel ...

... noget der hilses med glæde hos Ericsson

Re: Isle of Man

Det giver vel ikke meget mening at sammenligne bøder til (især) internationationale virksomheder med nationale størrelser som befolkningstal? Ganske som der er stor forskel på Isle of Mans og Spaniens størrelse. Division med befolkningstallet er i hvert fald en art første approksimation af me...
Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Re: Ritsholm og røvere

Grl §72 Din læsning er ønsketænkning. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse. Der er jo en særegen undtagelse
Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Re: Ritsholm og røvere

Det er det som Grundloven såvel internationale konventioner vil beskytte Artiklen henviser til grundlovens §77. § 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde ...

Isle of Man

har 84.000 indbyggere. Kunne der ikke have været anvendt nogle mere meningsfulde statistikker i artiklen? Bøder per 100.000 indbyggere, eller bøder per 100.000 virksomheder, eller et eller andet andet, der rent faktisk kan sammenlignes.
Kommentar til 1984, Ghostbusters og ...

Re: Spildt mælk

(Jeg ved ingenting om deres PC kloner, men jeg kan ikke forestille mig det marked har været specielt lukrativt) De var vist mere eller mindre først på markedet i Europa med den slags.

Hvem betaler?

Derfor foreslår organisationerne også, at virksomheder skal have mulighed for at få en bindende forhåndsgodkendelse af praksisser, politikker og arbejdsgange, før de går i gang med at implementere dem. Hvem skal betale for den service? Forhåbentlig ikke skatteyderne.

PostNord

»Det er f.eks. vanskeligt at forstå, hvorfor PostNord ikke er en databehandler, når de bringer posten ud, mens en tjeneste, der sender e-mails ud, er,« Læser PostNord posten de bringer ud? Kopierer og opbevarer de indholdet af brevene og afsendernes og modtagernes adresser? /s

Sideeffekter og bivirkninger

Det er en observation indenfor sprogvidenskaben at synonymer sjældent, hvis overhovedet, har helt samme betydning. "Sideeffekt" har været brugt indenfor datalogien i årtier (mindst 30 år) og må betragtes som en etableret term.

Re: Hvorfor ikke jailbreak?

[...] så kan leverandør blande sig udenom hvordan folk benytter de telefoner, som folks egen ejendom. Lad os nu bevare perspektivet. Den nøgle-app er en ekstra service - et tilbud - ikke en ret. Papkortet er stadig et brugbart alternativ.

Re: Beslutningstagere

Ja, det kan komme ud på et. Resultatet er det samme.