Søren Laursen

Ny undersøgelse: Danskerne siger 'nej tak' til Smittestop-app

Prøv nu a tlæse alle henvisninger inden man svarer spekulatuvt.

Du bytter rundt på begreberne "falsk negativ" og "falsk positiv" Knud. Det er der såmænd intet spekulativt i. Det er blot en konstatering.

29. december 2020 kl. 13:59
Ny undersøgelse: Danskerne siger 'nej tak' til Smittestop-app

Antigen test er ligeså god mht til falsk negative fejls om PCR testen

Det er vist omvendt. Antigen testen er mindre følsom end PCR og giver derfor flere falske negativer. Men falske positiver skulle kun være marginalt højere end med PCR.

29. december 2020 kl. 11:52
Android-telefoner kan blokere for dansk corona-app

Hvis Smittestop-appen får denne permission (hvilket den ikke havde i den version jeg senest har decompilet, men den er gammel) løser det nok en hel del problemer.

Men vil det løse problemet med at app'ens daglige check ikke går i gang igen efter en restart af telefonen?

I det scenarie er det tilsyneladende nødvendigt at åbne SmitteStop app'en for at få gang i sagerne.

17. november 2020 kl. 16:12
Android-telefoner kan blokere for dansk corona-app

Det tyske modstykke CoronaWarn er bevis på at det kan lade sig gøre også på Android. Med den kræves der ikke underlige besværgelser for at undgå at checket går i stå. CoronaWarn henter+checker troligt de smittedes nøgler en gang i døgnet.

Det kunne være rart at få belyst miserens omfang og at sikre sig at en evt. fejlrettelse virker.

For at finde ud af det kunne man undersøge hvor mange forskellige telefoner, der hvert døgn kontakter serveren for at downloade de smittedes nøgler. Det tal skal så sammenholdes med antallet af gange app'en er installeret. Ugens gennemsnit kunne passende oplyses på status-siden

17. november 2020 kl. 15:15
Blev lanceret som "pro bono": Smittestop-appen koster 35 millioner kroner i 2020 - prisen for næste år er ukendt

Jeg får stadigvæk notifikationsoversigten en gang om ugen med diverse hits.

Kun ugentligt? App'en skal vel kontakte serveren en eller flere gange i døgnet for at kunne advare rettidigt.

6. november 2020 kl. 16:35
Blev lanceret som "pro bono": Smittestop-appen koster 35 millioner kroner i 2020 - prisen for næste år er ukendt

Jeg tror det er Android der går ind og lukker programmet ned af hensyn til telefonens batteri.</p>
<p>Men du kan slå det fra under Indstillinger -> Enhedspleje -> Batteri -> Appstrømstyring -> App uden søvntilstand.

Har jeg gjort og app'en går stadig i stå i det nævnte scenarie. Og som anført har CoronaWarn ikke samme problem.

Har du til gengæld prøvet at genstarte telefonen og derefter undlade at åbne SmitteStop app'en?

6. november 2020 kl. 14:26
Blev lanceret som "pro bono": Smittestop-appen koster 35 millioner kroner i 2020 - prisen for næste år er ukendt

En ting er detektions-kriterierne men en åbenlys fejl er det at app'ens check helt går i stå. På Android-telefoner stopper hentning+check af de smittedes nøgler umotiveret.

En måde at demonstrere det på er at genstarte telefonen og så undlade at gå ind i SmitteStop app'en. App'en bør da køre i baggrunden og nogle gange i døgnet hente de smittedes nøgler fra serveren og checke disse mod de lokalt gemte nøgler. Tidspunktet for hver hentning+check registreres og kan ses i telefonens (ikke SmitteStop app'ens) indstillinger under "COVID-19 Exposure Notifications".

SmitteStop går i stå mens den tilsvarende tyske CoronaWarn ingen problemer har dermed.

6. november 2020 kl. 13:43
Efter manglende smittestop-notifikationer: Netcompany har droppet Google og Apples beregninger og laver dem selv

Jeg synes vi mangler en væsentlig detalje i denne diskussion. Hvad var opgaven? Før vi kender kravene til denne applikation, kan vi vel ikke sikker om den virker efter hensigten. Jeg tror det har været væsentlig at app'en ikke larmer for meget.

Man kan altid diskutere hvordan afvejningen mellem falske positiver og falske negativer bør være. Her undrer jeg mig over at vi ikke skeler mere til tyskernes undersøgelser.

En anden sag er det når Android-udgaven umotiveret helt holder op med at hente+checke de smittedes nøgler. Så kan man vist godt tillade sig at sige at app'en ikke virker.

2. november 2020 kl. 18:16
Danmark er på vej: Nu har de første lande koblet sig på europæisk corona-netværk

Tjae, de kan jo starte med at udlevere noget til borgerne som app'en kan køre på ?

Eller de kan starte med bare at få den til at køre pålideligt på Android. Som det er nu går baggrundschecket (hentning+check af de smittedes nøgler) tilfældigt i stå. Medmindre altså man slår app'ens batteri-optimering fra.

Leverandøren har ganske vist forsikret at app'en virker. Det er vel grunden til at app'ens reviews på Google Play bliver ignoreret.

21. oktober 2020 kl. 08:11
Fejl i Smittestop-app vokser i omfang: Langt flere kan have misset beskeder

Men app'en kan tilsyneladende komme i en tilstand, så denne hentning+check i baggrunden går helt i stå. Hvilke omstændigheder, der provokerer fejlen, er uklart.

Det kan tilføjes at det tilsyneladende gør en forskel om app'ens batterispare-funktion er aktiveret eller ej.

Default er funktionen slået til, men ved at deaktivere den, kan man få gang i baggrundschecket.

Men det er ikke videre gennemskueligt. Selv med to ellers identiske android telefoner kan det se ud til at virke med batterisparefunktionen aktiveret på den ene mens den anden kræver at sparefunktionen er slået fra.

19. oktober 2020 kl. 18:10
Fejl i Smittestop-app vokser i omfang: Langt flere kan have misset beskeder

I min log for Eksponeringskontroller er der kun nogle gamle entries. Betyder det at jeg ikke er blevet "spurgt" om nøglematch siden den sidste entry for lang tid siden?

Jeg har observeret noget lignende og det virker, som om der er en regulær fejl i app'en, således at den kan holde op med at hente og checke de smittedes nøgler.

Normalt vil app'en hente nytilkomne 'smittede' nøgler fra serveren dagligt. Er der gået nogen timer siden sidste hentning, vil man ved at gå ind i SmitteStop app'en initiere en ny hentning og check.

Men app'en kan tilsyneladende komme i en tilstand, så denne hentning+check i baggrunden går helt i stå. Hvilke omstændigheder, der provokerer fejlen, er uklart. Måske hvis hentning+check forsøges på et tidspunkt, hvor der midlertidigt ikke er nogen dataforbindelse (WiFi eller GSM). En situation app'en naturligvis skal kunne håndtere ved at forsøge igen lidt senere indtil succes. F.eks. nogle gange i timen.

Det lader som nævnt til at man kan få gang i baggrundschecket igen ved at åbne SmitteStop app'en, men prøv at forklare det til den almindelige bruger, som - forhåbentligt - har andre ting i tankerne.

17. oktober 2020 kl. 09:15
Regningen for Smittestop-appen stiger

Det måtte Version2 MEGET GERNE grave i.. Hvad er argumentet for at smide gode penge efter dårlige og blive ved med det?

Og de par millioner rækker vel kun til et besøg hos frisøren.

Mere seriøst så undrer det også mig at man ikke hægter sig på tyskernes open-source, hvor virkemåden og detektions-kriterierne kan studeres og hvor der er dårligere grobund for knaldede konspirations-teorier.

I stedet søger man længere ind i en fiskeruse, hvor app'ens kode er af ukendt og - lader det til - tvivlsom kvalitet.

I forhold til CoronaWarn er den væsentligste forskel vel måden, der benyttes til indrapportering. SmitteStop benytter NemId, hvor tyskerne har et andet system.

16. oktober 2020 kl. 17:46
Beslutningen er taget: Dansk corona-app kobles til tværeuropæisk løsning i november

Så hvad er det lige for data de vil dele - og hvorfor?

Mon ikke det er de smittedes nøgler?

På nationalt plan verificerer man at de, der melder sig smittede, faktisk er diagnosticeret positive. Først da kan deres nøgler tilføjes den fælles database og distribution.

9. oktober 2020 kl. 17:33
Myndigheder erkender fejl i Smittestop-appen

Afstanden til kontakten skønnes ud fra signalstyrken af de modtagne Bluetooth LE beacons. Der er en betydelig variation telefoner imellem og reflektioner og dæmpning i omgivelserne øger også usikkerheden.

Vil man selv nørde med at undersøge forholdene, er der her en app, man kan donwloade:

https://medium.com/@christine_10050/bluetooth-le-signal-strength-b7c175af9e54

Andre undersøgelser:

https://arxiv.org/abs/2006.06822

https://arxiv.org/abs/2006.08543

26. september 2020 kl. 12:11
Hver ottende corona-smittet bruger Smittestop-app

Den kan altså reelt ske bare ved, at I er gået forbi hinanden på gaden.</p>
<p>Men den officielle definition af "nær kontakt" er mindre end 1 meters afstand i mere end 15 minutter.

Tak.

Men betyder det at telefonen kun scanner omgivelserne en gang hvert kvarter?

Med andre ord: Kan man risikere at have været tæt på en smittet i 29 minutter uden at blive advaret?

18. september 2020 kl. 14:45
Hver ottende corona-smittet bruger Smittestop-app

Angående notifikationer, så undrer følgende mig lidt:

Under settings/COVID-19 Exposure Notifications får jeg:

Oplysninger om tjek</p>
<p>Tidsstempel
16. september 2020 15.01</p>
<p>Antal nøgler
301</p>
<p><strong>Antal matches
1</strong></p>
<p>App
Smittestop</p>
<p>Hashkryptering
blabla

Går jeg ind i Smittestop app'en hedder det:

Du har <strong>ingen</strong> beskeder</p>
<p>Hvis du har været tæt på en bruger med COVID-19,
som også bruger appen, vil du automatisk få besked
om det her.

Hvordan hænger det sammen?

Er der et threshold, så der kræves et vist antal matches før alarmen går?

18. september 2020 kl. 11:33
Hver ottende corona-smittet bruger Smittestop-app

med den måde systemet virker på, så kan exposure notifications jo nærmest kun være, hver gang mobilen modtager en liste over smittede i form af anonyme ID

Enig. Man kan så overveje hvad der trigger at en ny liste rundsendes. Måske det blot sker hver gang en ny smittet melder sig. Evt. med et minimum delay siden sidste notifikation.

13. august 2020 kl. 15:08
Hver ottende corona-smittet bruger Smittestop-app

Er det antallet af "møder" eller antallet af gange app'en har sendt id'er til Googles API?

Det er min opfattelse at de anonymiserede oplysninger om møder kun sendes til den centrale server når man melder at man er smittet. En liste med anonymiserede møde-IDs for de smittede distribueres så periodisk den anden vej, hvor de checkes hos den enkelte.

Men jeg forstår heller ikke hvad "COVID-19 Exposure Notifications" præcist angiver. Det virker ikke som om hvert møde figurerer her. I hvert fald ikke uden forsinkelse.

Når både min bedre halvdel og jeg har installeret app'en giver det vel anledning til et 'møde'. Men det vises ikke umiddelbart i "COVID-19 Exposure Notifications".

13. august 2020 kl. 12:48
824.000 har downloadet smittestop-appen: Ministerium melder om bremsede smittekæder

Vi har en app, og så er alle glade, right?

Ikke når vennernes erfaringer mht. resourceforbrug afholder de unge fra at installere app'en.

Der er jo intet der hindrer at arbejdet gøres færdigt og en opdatering lægges ud.

2. august 2020 kl. 13:38
824.000 har downloadet smittestop-appen: Ministerium melder om bremsede smittekæder

Imponerende at det er lykkedes at få så lidt funktionalitet til at fylde 103MB.

App'en har desværre fået ry for at svine med ressourcerne. Det modvirker udbredelsen.

2. august 2020 kl. 11:04