Georg Strøm

To måneders undervisning på afstand

Lyden kan være et problem - det er nogle gange svært at forstå hvad der bliver sagt, og det er trættende. Imidlertid er Sherry Turkles pointe, at selv med en bedre lydkvalitet vil virtuel kontakt være dårligere end at være i samme rum.

Der mangler en del non-verbal kommunikation. Det er den som gør det muligt at fornemme om en elev har problemer med et eller andet, det er den som engagerer i samværet med andre.

Turkle konkluderer at selv når nogle opgaver kan laves ligeså godt eller mere effektivt med virtuel kontakt, så vil deltagerne føle en træthed og en ensomhed, fordi de savner følelsen af samvær med andre.

Det kan forbedre lydkvaliteten, hvis dem der ikke siger noget, afbryder mikrofonerne, men det giver den der taler en følelse af at sidde helt alene. Jeg kan huske et firma som havde lagt kunstig støj på højtalerne i transmissionsudstyr, i de øjeblikke hvor der ikke blev modtaget noget. Den gjorde at du stadig fik en følelse af at der var kontakt.

19. maj 2020 kl. 07:51
To måneders undervisning på afstand

Du har ret i dine betragtninger. Undervisning har med mennesker at gøre, så det er altid en afvejning i den konkrete situation. Som du eks. skriver mellem at eleverne skal have måske tre timers transport for at deltage i en eller to timers undervisning, i forhold til at nogle slapper mere af, når undervisningen er virtuel.

Det er mit indtryk at eleverne generelt har været ret samvittighedsfulde og arbejdet godt med her i perioden, så jeg er ikke bange for at de vil slappe mere af når undervisningen er virtuel. Omvendt underviser jeg i fysik, IT og produktudvikling. Det er ret eksakte fag, hvor det er lettere at undervise virtuelt, mens jeg tror det er langt vanskeligere i sprogfag eller samfundsfag, hvor samtalen i klassen er væsentlig.

16. maj 2020 kl. 08:09
To måneders undervisning på afstand

Vi har løbende udvekslet erfaringer og skal nu lave en mere struktureret evaluering. Det hele har været noget hektisk. Vi har aldrig før prøvet virtuel undervisning og skulle nu have det til at fungere med et fuldt skema. Indtrykket fra min egen undervisning er, at vi har nået nogenlunde det samme som ellers, men at det er mere anstrengende.

15. maj 2020 kl. 12:22
IT ødelægger samtaler

-> Jørgen Henningsen: Mit forløb var en del af elevernes arbejde med digital dannelse. Jeg ville have dem til at opleve, hvordan det fungerede når de diskuterede og arbejdede med computerne pakket væk, så de kunne blive bedre til at afgøre, hvornår det var en fordel af bruge computere, og hvornår det var en fordel at pakke dem væk.

Digital dannelse er et nyt tværgående emne i gymnasiet, en slags opdateret version af almen dannelse, hvor eleverne skal lære at være kritiske overfor digitale kilder, bruge forskellige værktøjer, være kreative med værktøjerne, og vide hvordan de skal opføre sig fornuftigt og ansvarligt når de bruger IT. Min tilføjelse - og vide hvornår det er bedst ikke at bruge det.

14. februar 2019 kl. 14:58
Dit barn kan blive dømt for børneporno

Der er måske nogle hovedlinjer efter debatten. Der er behov for at spredning af en sexvideo og andre krænkelser af privatlivets fred bliver straffet.

Der er brug for en mere nuanceret lovgivning eller praksis omkring børneporno og forbud om at arbejde med børn og teenagere. Det sidste er lavet for at beskytte børn mod pædofile. Det giver ingen mening at bruge forbuddet mod en teenager, der har sendt et sexbillede af en jævnaldrende videre, og gøre det umuligt for den ham eller hende at læse til pædagog.

Der er brug for en bedre håndhævelse af reglerne om privatlivets fred. Måske også en præcisering, så det er klart hvad der er tilladet, og hvad der ikke er det.

Lige nu er det vist klart for de fleste, at det er forbudt at dele en sexvideo. Nu er der så kommet diskussion af deling af en video af et drab, noget en del nok ikke forbinder med krænkelse af privatlivets fred.Et andet tilfælde kan være en person som er fuld til en fest, og hvor en video bliver lagt ud på Youtube. Den er morsom, men giver personen problemer i hendes arbejde og privatliv.

Lige nu, er der måske en almindelig holdning om, at hvis det er sex er det ulovligt at dele, mens det er lovligt, hvis det er dramatisk eller morsomt.

Om drabsvideoen, se: https://politiken.dk/indland/art6975388/Børn-og-unges-deling-af-drabsvideo-vækker-bekymring

17. januar 2019 kl. 08:14
Den næste IT-skandale?

Easytranslate vil sandsynligvis prøve at lave et system hvor systemet finder standardfraser som oversættere kan vælge imellem, så de ofte kun skal vælge den der passer. Det kan spare tid til sådan noget som manualer eller brochurer indenfor en bestemt branche. Det lader også til at det er den type kunder som Easytranslate hidtil har satset på. Problemet kommer, når de vil tage fat på tekster, hvor der er brug for at nuancerne og detaljerne er i orden. Den slags tager det tid at oversætte - specielt når der ikke direkte er et ord som dækker på et andet sprog, så det er nødvendigt at finde ud af, hvad der giver bedst mening i en sammenhæng.

16. december 2018 kl. 14:12
Sundhedsplatformen og de mærkelige koder

Jeg er udmærket klar over, at verden er mere kompliceret end en hurtig kommentar på en blog. Du får hvad du betaler for. Hvis jeg blev betalt for at lave en grundig research, kunne jeg også gøre det.

Her ser jeg min rolle som lidt modsætningsfyldt. På den ene side kan jeg stille nogle spørgsmål og få en diskussion frem, på den anden side kan jeg ligne en af dem der skriver "det kan tænkes" uden at overveje, hvor usandsynligt det er.

27. september 2017 kl. 19:20
Sundhedsplatformen og de mærkelige koder

Jeg ved ikke om Sundhedsportalen anvender ICD 9 eller 10, eller noget tredje. Da jeg søgte på hvad der blev anvendt i USA, fandt jeg imidlertid kun referencer til ICD 9.

20. september 2017 kl. 17:15
Sundhedsplatformen og de mærkelige koder

Jeg har linket til en artikel i Daily Beast som dokumenterer, at der tilsyneladende er meget lidt priskonkurrence. En af årsagerne kan være at patienter ofte ikke har kunne finde åbne priser de kunne sammenligne, en anden at forsikringsselskaber fokuserede på at få størst mulig debat, og at hospitaler så til gengæld hævede priserne. Eller som du skriver, at forsikringsselskabernes kunne være ligeglade.

20. september 2017 kl. 17:14
Sundhedsplatformen og de mærkelige koder

Problemet er nok ikke så meget diagnosekoderne, men mere behandlingskoderne, som har fået et selvstændigt liv i USA, da de er afgørende for hvilken betaling der skal kræves. I den situation vil det netop være krævet af systemet, at der skal kunne skelnes mellem tilstande, som i praksis i en behandling kan være irrelevant.

20. september 2017 kl. 11:40
Sundhedsplatformen og de mærkelige koder

Vi er naturligvis interesseret i hvornår den enkelte patient har fået en hovedpinepille. Men vi er ikke interesseret i at registrere aktiviteten at uddele en hovedpinepille, så antallet kan blive opgjort i et stort centralt systemet. Det er man, hvis hospitalet tager et ret stort gebyr for den aktivitet det er at give hovedpinepillen.

20. september 2017 kl. 11:38
De virkelige problemer med falske nyheder og bare bryster

Det er i hvert fald en af konklusionerne i dette indlæg. Hvis der er en algoritme, er der næsten altid mulighed for at dreje den, så nogle bestemte meninger kommer øverst i søgelisterne:

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/05/google-must-review-its-search-rankings-because-of-rightwing-manipulation

5. august 2017 kl. 10:12
Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Se: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

Hvis du vil have et hurtigt overblik over globale kulturforskelle se Inglehart map: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

Jeg har selv i øvrigt anvendt bogen: Ronald Inglehardt: Modernization and postmodernisation Cultural, economic and political change in 43 societies.

World values Survey er ikke en undersøgelse - det er et monster af data.

26. juli 2017 kl. 15:02
Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Her er noget om baggrunden for det jeg skriver. World Values Survey er nok verdens største undersøgelse af globale kulturelle forskelle. Den viser at asiatiske lande, herunder Filippinerne har en kultur som er langt mere overlevelsesorienteret end vores, og at der i øvrigt er mere respekt for naturvidenskab end hos os.

Det passer med min egen iagttagelse. Jeg har set at der er langt mere prestige ved at arbejde med IT end i Danmark. Det betyder også at ambitiøse piger oftere vælger IT, hvor de i Danmark måske oftere vil vælge andre uddannelser som de føler mere direkte fører til lederstillinger.

Min kone er fra Filippinerne. Jeg har efterhånden tilbragt over otte måneder i landet, jeg har holdt seminarer for computer science studerende og talt med et stort antal unge og med forældre. Rige folks børn kan vælge uddannelse efter interesse, mens børn af den brede middelklasse vælger efter jobmuligheder, hvor teknik og IT bliver set som en god mulighed.

Jeg har ikke tal for det her, men jeg har nok til at det efterhånden kan betragtes som et etnografisk studie. Hvis jeg en dag får gået gennem alle mine notater.

Det kan godt hænge sammen med den amerikanske artikel om, at piger ikke opfatter sig selv som så dygtige. Se: https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/01/six-year-old-girls-a...

Når der i forvejen kun er få kvinder som arbejder med IT, er det let at få indtryk af at piger har svært ved det. Når der omvendt allerede er noget som ligner en lige kønsfordeling, så er det svært at tro på at piger og kvinder ikke kan finde ud af teknik.

25. juli 2017 kl. 16:49
Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

I et industrielt samfund giver tekniske uddannelser og IT-uddannelser de bedste muligheder for at gøre karriere. Produktionen af varer som kan sælges eller udviklingen af infrastruktur er hovedaktiviteteter i firmaer. I vore dages post-industrielle samfund er fokus i stedet flyttet først til marketing og siden til finans.

Der har generelt været en nedgang i søgningen til de tekniske uddannelser, og det vi ser i dag er måske at der er flere drenge som holder fast i IT-uddannelser på grund af interesse, mens der i hvert fald ikke er flere kvinder som søger.

Udviklingen på Filippinerne og andre tredje-verdens lande er ikke nået så langt. Brugen af IT er ny og ikke så udviklet, så der er fortsat gode karrieremuligheder i en IT-uddannelse.

10. juli 2017 kl. 09:44
Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

"Så når kvinder i fattige lande udgør en større del af de tekniske uddannelser der, er det altså fordi det er en mulighed for at slippe ud (op) af deres position i et samfund, hvor det er ufedt at være i "kvindejobs"."

Det er faktisk den mekanisme jeg har set på Filippinerne. Samtidig har vores samfund udviklet sig, så IT-uddannelser ikke bliver set som ligeså god en karrierevej, i stedet satser de ambitiøse mere på uddannelser med økonomi og ledelse.

8. juli 2017 kl. 08:58
Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Forholdet mellem at spille computerspil og at arbejde med IT, er lidt kompliceret. Drenge får let en følelse af, at de ved hvad det vil sige at arbejde med computere, når de har installeret og spillet computerspil, og ændret nogle indstillinger, altså lavet det som de synes er spændende og ikke for vanskeligt.

Det er let at oversælge IT-uddannelser, når de bliver solgt på at have noget med computerspil at gøre. De unge kan så opleve en nedtur, når de starter på en IT-uddannelse hvor kravene er langt større, og hvor de ikke selv kan vælge, hvad de skal beskæftige sig med.

7. juli 2017 kl. 11:29
Kvinder kan have gode grunde til at fravælge IT-uddannelser

Fra artiklen i Ugebrevet A4: »Allerede i folkeskolen får man i dag den opfattelse, at it kun er noget for drenge. Det er jo pudsigt. For det er rigtigt, at det oftest er drenge, der spiller computerspil, men piger bruger jo sociale medier i lige så høj grad, og der er det vigtigt at tage fat i det og skabe interessen allerede tidligt,« siger Adam Lebech. [Han er branchedirektør i DI Digital.]

7. juli 2017 kl. 10:38
De virkelige problemer med falske nyheder og bare bryster

Jeg har checket min kilde og kan se at hele censureringen eller kontrollen med indholdet på Internettet faktisk er anslået til at ansætte 100.000 mennesker. Hvis Facebook som de selv opgiver kun beskæftiger 4.500, lader det til at de er voldsomt underbemandede i forhold til deres størrelse

10. maj 2017 kl. 17:28
De virkelige problemer med falske nyheder og bare bryster

Facebook har i følge egne oplysninger ansat 4500 til at fjerne forkert og anstødeligt indhold. De vil nu ansætte 3000 flere. Se:http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE9551249/facebook-hyrer-3000-til-at-fjerne-drab-og-selvmord/

10. maj 2017 kl. 17:06