Henning Wettendorff

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Dyrt ?

Udbudsmaterialet specificerer 27 optioner (nogle af dem ser ret kostbare ud, ja)

Re: Grove løjer...

dataansvaret følger generelt ansvaret for den opgave der skal løses, gymnasierne (eller andre undervisningsinstitutioner) Apropos folkeskolens nye Aula-system: hvordan kan en kommune leve op til dette ansvar, når indholdet af databehandleraftalen med Amazon er hemmeligt? https://www.comp...

Re: kommentar til artiklen og kommentar

Uheldigvis oplever jeg at i disse debatforummer at tonen stikker af på den kedelige måde. Og det ønsker jeg ikke at være en del af. Men eller ok tonen indtil nu - fedt! Alstrups logaritme har dog lært ham, at tonen med høj sandsynlighed alligevel vil stikke af på den kedelige måde i debatt...

Retorik

Borgmester Trine Græse spørger åbenbart til "hvem der tager ansvaret for et barn, der ikke bliver opsporet, selv om det er muligt i dag". Vil fx et borgmesterforslag om at uddele gratis peberspray til samtlige husstande ikke kunne nedstemmes i Gladsaxes byråd, uden at Græse vil holde...
Kommentar til Det skal skolerne gemme fra pensionsmodent it-system

Google Drive / OneDrive

"Derfor kan de enkelte folkeskolelærere heller ikke frit vælge, hvad de vil have med fra SkoleIntra og over i Aula. Rigsarkivet skal nemlig være sikre på, at bevaringsværdigt materiale ikke går tabt i overgangen mellem de to it-systemer," Det er nu ikke grunden til, at de enkelte lærere...
Kommentar til Microsoft Edge får indbygget fake news-advarsel

Forvirret?

Det er ikke kun amerikanske hjemmesider MS browseren advarer om - iflg. omtalen her flagger Edge også bl.a. Daily Mail i England - https://www.theguardian.com/media/2019/jan/23/dont-trust-daily-mail-webs... Pudsigt nok bringer firmaet selv Daily Mails historier til torvs på Microsoft News: https...
Kommentar til Folkemødet lækker kontaktdata på journalister i strid med GDPR

Re: dejligt at pressens vagthunde ikke kan finde ud af det

Jeg savner her hvad det er der galt ? personfølsomme særligt personfølsomme??? Artiklen bruger heldigvis ikke begrebet "personfølsomme" oplysninger. Kommer dette ret gængse udtryk på dansk nemt til at skabe mudder i den skelnen, GDPR ellers indfører mellem dels følsomme...

"Hvordan får jeg indsigt i personoplysninger?"

Siden her havde et lovende budskab for et par dage siden: https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=17170849 Styrelsen for It og Læring annoncerede et værktøj på vej, som gør det muligt at rekvirere de data, systemerne under STIL har liggende på en. Det kommer sikkert en dag - selv om lø...
Kommentar til Skolernes brug af apps og nettjenester kan blive strafbar med GDPR

Re: Fotografering til skoleportalen kun med app?

Meget enig, Bjarne Nielsen. Hvad er det forresten for (EXIF og geo?) metadata en folkeskole kamera app automatisk vil opmærke med? Som jeg læste kravspecifikationen, er kravet til leverandøren, at uploadfunktionen for billeder til Aula kan FJERNE metadata fra billedfiler "f.eks. GPS...
Kommentar til Skolernes brug af apps og nettjenester kan blive strafbar med GDPR

Fotografering til skoleportalen kun med app?

Forhåbentlig har journalisten - eller formanden for It-vejlederforeningen - fået den sag galt i halsen. Vil folkeskolen nu lære børnene, at fotografering ikke har noget med kameraer at gøre? Med hvilket formål? Hvorfor er det ikke bare en app eller tjeneste, man uploader med efter at have færdi...

Re: Konkret trivselsmåling

Det burde være logik for burhøns: En kommune kan sagtens have et højt trivselsniveau, men samtidig have et par skoler, hvor det står sløjt til med trivslen. En skole kan sagtens have et generelt højt trivselsniveau, men samtidig have et par klasser, hvor det står sløjt til med trivslen. Et ag...

Re: Fyr ham

Nåeh du mener et Pre Crime System - så man kan følge børn på sidelinjen, og selv om alle lamper så blinker rødt kan man behændigt vente indtil man kan statuere et eksempel, og give dem otte års fængsel for forstyrret tankegang, i den hellige terrors navn. Hvis "man" tænker den...

Re: Selvkontrol

Børnene afgav supplerende besvarelser på individniveau (SDQ "Strengths and Difficulties Questionnaire") for at spore effekter som selvkontrol.

Selvkontrol

Det må selvfølgelig være lækkert med nogle tastetryk at kunne konkludere, at "immigrant children and children with low socioeconomic status also tend to have less self-control." http://www.pnas.org/content/113/27/7481.full Det kan godt være, at Simon Calmar Andersen her i sin egen...

Re: Det lyder godt....

Tak for svar Anne-Marie, har også kommenteret i den anden tråd: https://www.version2.dk/artikel/elev-boykot-paa-20-50-procent-kan-laegge... STIL-manden har jo ikke ret i, at Folkeskoleloven (§56) om trivselsmåling handler om måling af det enkelte barns trivselsudvikling. Men han har ret i den for...

Re: Lovgrundlag..

Så lykkedes det at finde det lovgrundlag, som man læner sig op ad (tror jeg - jeg er ikke jurist). I følge gældende bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174664 hviler implementeringen af trivselsmålinger på lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014. Anne-Mar...

Re: Det lyder godt....

Hvor siger STIL-manden det, Anne-Marie? Politikerne kunne selvfølgelig have taget de ret direkte advarsler og opfordringer alvorligt - jvnf. høringssvarene fra IMR - hvis høringssvar tages alvorligt på borgen? 2014-01-20: "Elevernes privatlivsbeskyttelse. Institut for Menneskerettigheder...

Re: Det lyder godt....

"Vejledning om den nationale trivselsmåling i folkeskolen" fra januar 2015 sagde intet om anonymitet: https://www.emu.dk/nyhed/vejledning-om-den-nationale-trivselsm%C3%A5ling... Det gjorde "Informationsbrev til ressourcepersoner om skolens arbejde med trivselsmålingen" heller...

Privat

Tja, de ca. 20%, der går på fri- og privatskoler, er jo allerede ude af billedet.

Etisk?

Ordet ETIK forekommer flere gange i ekspertgruppens første anbefalingsrapport i bilag 3 (fra s. 22) men det indgår ikke i de endelige anbefalinger: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf14/140620-ekspertgruppe-... Det betyder jo, at nogen har valgt, at ordet "etik" ikke skal med...
IT Company Rank
maximize minimize