John Foley

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

FE's risikovurdering klinger hult!

I dagens spritnye FE publikation står der, at Cyberangreb nu er den største trussel mod Danmark! Alligevel har samme instans undladt at opdatere den gældende strategi fra 2014, og heller ikke evnet at fortælle befolkningen, hvad der forstås ved samfundsvigtig og kritisk infrastruktur og beskyttel...

FE: Cyberangreb nu den største trussel mod Danmark!

I dagens spritnye FE publikation står der, at Cyberangreb nu er den største trussel mod Danmark. Alligevel har samme instans undladt at opdatere den gældende strategi fra 2014, og heller ikke evnet at fortælle befolkningen, hvad der forstås ved samfundsvigtig og kritisk infrastruktur og beskyttel...

Lidt historik - for god ordens skyld!

Den gamle og fortsat gældende strategi for Cyber- og informationssikkerhed blev publiceret i december 2014 med en tilkendegivelse om at den ville blive opdateret inden udgangen af 2016. Det skete som bekendt ikke. Forsvarsministeriet, der indtil da havde hovedansvaret for samskrivningen af stra...
Kommentar til Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund

Befolkningens manglende indsigt og interesse

er årsagen til at politikerne slipper godt fra at indføre disse omfattende indgreb, hvor det overlades til embedsværket, via bekendtgørelser, at tildele sig selv de beføjelser de ønsker. De fleste politikere har desuden hverken tid, indsigt eller lyst til at gennemskue, hvad de siger ja til. Desv...

Sanktionsmulighederne er mange i tilfælde af datasjusk.

Der er mange andre sanktionsmuligheder, fx inddragelse af bonus til ledelsen, personlige bøder, konsekvenser for karrieren, disciplinarmidler og i rigtigt grove tilfælde fængselsstraf for de (u)ansvarlige. Der har desværre været alt for mange eksempler på offentlige myndigheders sjusk og ligegyld...

PET m.fl har fået nyt samkøringsværktøj

PET m.fl har som bekendt fået nyt samkøringsværkstøj, der kan indhente og overvåge samtlige offentlige og private databaser, som vi alle sammen er registeret og indgår i. Det finder jeg alarmerende, specielt i lyset af den alvorlige og kritiske rapport udarbejdet af "Tilsynet med...
Kommentar til Ekspert-tip ved cyberangreb fra en nationalstat: Ring og bed dem stoppe

Tallinn Manuallerne giver mange gode svar på svære spørgsmål

Indtil der evt. kommer internationale regler, aftaler og konventioner om brug/ikke brug af cyberangreb kan Tallinn Manualen I og II, udarbejdet af det internationale Cyber Center of Execellence (CCDCOE), i Tallinn, Estland, give gode svar på mange af de spørgsmål, som der stilles og debatteres i ...

På vej mod embedsværkets uindskrænket diktatur?

Ufatteligt, at dette meget vidgående lovforslag overdrager magten til embedsværkets "bekendtgørelser", uden for normal demokratisk og politisk kontrol. Ufatteligt også fordi dette forslag ikke har medført større debat og modstand i befolkningen. Der udestår en åben debat, som politikerne...

Så bliver der måske råd til It-sikkerhedsarbejde for samfundet?

Center for Cybersikkerhed varetager, jf. deres hjemmeside, funktionen som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, men har ikke i de 4-5 år de har eksisteret formået eller evnet, hverken at definere, indkredse eller prioritere, hvad der forstås ved begrebet samfundsvigtig- og kritisk informatio...

Bøder og sanktioner er den rigtige beslutning

Bøder og sanktioner er desværre nødvendig for at skabe fokus på datasjusk. Sanktioner kan også være f.eks. tab af bonus for topledelsen, konsekvenser for karrieren og i alvorlige tilfælde fyringer for de personer, der ikke passer godt nok på befolkningens personlige oplysninger i deres varetægt.
Kommentar til GDPR: Regeringen vil give det offentlige bøder for sjusk med data

Endelig er regeringen kommet til fornuft - stærkt presset!

Stærkt presset er regeringen kommet til fornuft - trods embedsværkets (Justitsministeriets) hårdnakkede modstand. Sanktioner i form af bøder er helt fint, men også andre sanktioner bør benyttes, f.eks fratagelse af bonus for topledelsen, konsekvens for karrieren og i særligt grove tilfælde, fyrin...

CFCS's svar på Versions2's henvendelse: "Goddag mand økseskaft"

At Center for Cybersikkerhed (CFCS), under Forsvarets Efterretningstjeneste, kalder sig for Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, og også et nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet, er en falsk varebetegnelse. Svaret på Versions2 henvendelse understreger dette , hvor CFCS svare...
Kommentar til Leder: Et stærkere datatilsyn er helt nødvendigt i det moderne demokrati

Fremragende artikel - spot on

High - five til Henning Mølsted for denne fremragende og tankevækkende artikel. Selvfølgelig skal Datatilsynet gives langt bedre muligheder og ressourcer. Men hvis truslerne og udfordringerne skal tages alvorligt og imødegås skal der helt anderledes "boller på suppen". På...

Fokus på en bedre og koordineret indsats.

Kom og deltag i Cybersikkerhedskonferencen, der gennemføres i IDA's Kongressal, den 21. september 2017, kl. 08:30 -13:00. Her tages det næste store skridt henimod en bedre samlet og koordineret indsats til sikring af befolkningen i cyberspace. Du kan læse mere om konferencen, arrangeret af mig, v...

Re: Mikkel Nielsen tager fejl.

Kendsgerningerne taler for sig selv.

Mikkel Nielsen tager fejl.

@Mikkel, Vil blot gøre opmærksom på at jeg allerede har været involveret og inddraget. Var til møde hos Sophie Løhde og Lars Frelle-Petersen umiddelbart før sommerferien, hvor jeg præsenterede en rapport, udarbejdet på baggrund af en af mig arrangeret cybersikkerhedskonference på Christiansborg. ...

"Gammel vin på nye flasker" - og endnu en forsinkelse.

Al erfaring viser, at offentlige myndigheder ikke alene kan forudse, begrænse eller nedkæmpe alvorlige cyberangreb. Det er kun muligt ved inddragelse af private virksomheder og forskningsverdenen. Den såkaldte "nye" strategi skrives af en klub af repræsentanter fra offentlige myndigheder...

Fantastisk flot Estland

Bemærk at Danmark ligger på en pinlig 34. plads i samme index, der måler landenes evne til at sikre dets befolkning i cyberspace. Det er der desværre en årsag til. I Danmark har vi ikke en samlet og koordineret tilgang, men arbejder i siloer med vandtætte skotter imellem de gode kræfter, der burd...

Spot on - Finn Christensen

@ Finn Christensen: Helt enig. Smagløst, at så mange forsøger at rage til sig, i forbindelse med de årligt tilbagevendende finanslovsforhandlinger. Desværre uden tanke for samfundets og befolkningens samlede ve og vel, selvom de forskellige instanser forsøger at forgøgle befolkningen, at det er ...

Center for Cybersikkerhed er fejlanbragt under FE

Center for Cybersikkerhed (CFCS) er allerede fra starten i 2011 fejlanbragt under FE. FE udveksler hæmningsløst allerede oplysninger om danske borgere til andre landes efterretningstjenester - såkaldte partnere - ligesom man i gamle dage udvekslede glansbilleder. Oplysninger og informationer om ...