John Foley

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Are you ready to let AI tell you if you are a good or bad person?

Thanks for yet another excellent articel - Søren Matz

No people in their right minds would prefer the kind of AI surveillance dictatorship that we se for example used in China. But you never know. It will be interesting to see what the Danish Government will come up with and allow in the upcomimg law and the so called "Tryghedspakken". I...
Kommentar til Politikere om trivselsmålinger: Vi er nok gået for langt

Re: Tværpolitisk It forening / IT Politisk forening

IT-Politisk Forening arbejder for at brugen af software og internet fremmer frihed, samt for at beskytte borgernes privatliv og rettigheder i informationssamfundet. Tværpolitisk It's formål er jf. vedtægternes § 2: Stk. 1. Tværpolitisk IT arbejder som almennyttig forening for, at...
Kommentar til Politikere om trivselsmålinger: Vi er nok gået for langt

Relevant debat - fint dækket af Version2

Jeg deltog i den nævnte konference og blev glædeligt overrasket over at debatten nu langt om længe er skud igang på rimeligt kvalificeret niveau. Men ligesom Anne-Marie Krogsbøll er jeg skeptisk om det bliver ved andet og mere end "varm luft". En masse snak, gode intensioner og festtaler...
Kommentar til Vil du gå off-grid eller deltage i blind tillid? 'Valget' er dit

Fremragende gæsteblog, Søren Matz . Gerne flere fra din pen.

Tak for en særdeles velskrevet gæsteblog, der vidner om både dyb indsigt og forståelse af fordele og ulemper ved digitaliseringen og teknologiens implementering i en "overågningskulturistisk"" tidsalder. Du rammer spot on, Søren Matz. Sjældendt har jeg læst en så klar og tydelig...
Kommentar til Cybersikkerhedsråd skal sikre awareness-kampagner rettet mod borgerne

Det nye Cybersikkerhedsråd er en narresut og hold kæft bolsche.

Ved en hurtig gennemlæsning af kommissoriet konstateres at rådet desværre ikke bliver det slagkraftige instrument og værktøj, der kunne være med til at sikre samfundet og dets befolkning bedre end hidtil. Kommissoriet viser, at det bliver endnu et som de andre 18 skattebetalte instanser nævnt i l...

Re: Glimrende leder!

Vi har netop set, at et bredt politisk flertal er blevet enige om en Klimalov, der blandt andet giver Klimarådet reelle beføjelser og garantere dets uafhængighed. Hvorfor gør vi ikke det samme på det digitale område og nedsætter et kompetent Cyberråd, der kan rydde op i de myriader af forskellige...

Cybersikkerhed er en folkesag - der skal koordineres

I min optik burde cybersikkerhed være en folkesag og ligeså vigtig at beskæftige sig med som klimaet. Desværre har cybersikkerhed ikke samme opmærksomhed og bevågenhed i befolkningen, der af mange blot anses for at være en hæmsko og forhindring for teknologiens og digitaliseringens implementering...
Kommentar til Dataetisk Råd er på jagt efter input for at danne holdninger

Re: Endnu et tandløst og unyttigt råd - betalt af skattekroner.

Tak for dine kommentarer Henrik Biering og klarificering af det med annoncering af arrangementet. Langt hen ad vejen er jeg enig i dine betratninger om at give Rådet en chance, men allerede af kommissoriet kan ses, at det er særdeles begrænset, hvad de har lov til at blande sig i og kan udrette. ...
Kommentar til Dataetisk Råd er på jagt efter input for at danne holdninger

Endnu et tandløst og unyttigt råd - betalt af skattekroner.

Interessen for Dataetisk Råds arbejde og resultater kommer til at ligge på et meget lille sted. Interviewet og formandens bemærkninger og svar afslører, hvor lidt de kan og hvilke betydningsløse opgaver de forventes at påtage sig. Rådet har allerede sovet i timen i mere end et halvt år og nu sige...
Kommentar til Politiet skal kunne bruge hemmelige agenter på nettet

Re: Må jeg anbefale.....

Fra Mads Christensens artikel i Berlingske: At citatet »den, der ikke har noget at skjule, har ikke noget at frygte« udgjorde en af hjørnestene i den nazistiske propagandaminister Joseph Goebbels' værdisæt, er de færreste vel bevidste om, når de i dag i flæng giver sig hen til denne...
Kommentar til Politiet skal kunne bruge hemmelige agenter på nettet

ATS Politiken idag - Politistatsministeren har ordet

Det, der driver mig som politistatsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi tidligere hverken har haft behov for eller lyst til. Hvad det er for nogle ting, kan jeg desværre ikke komme nærmere ind på, men du finder nok ud af...

Dataetisk Råd - Et hold kæft suttebolsje

Dataetisk Råd er blvet nøjagtigt det mange af os frygtede - en narresut og et hold kæft boljse - beregnet på at give befolkningen indtryk af at politikerne tager deres bekymringer alvorligt. Rådet har allerede på kort tid vist sig at være både nyttesløst og uden betydning samt en sovepude, der fo...

Re: Bravo

Fin præcisering, Ditlev Petersen, tak for det. Min pointe er, at der med digitaliseringen og den store trang til dataindhentning, er der gennemført/gennemføres en registrering af alle, herunder samkøring af data om befolkningen. Det muliggør udpegning af enkeltpersoner i en hidtil uset detalje...

Re: Bravo

Meget relevant at henvise til det historiske. Husk på, at det var en politisk beslutning, under 2. verdenskrig, at man pålagde politiet at udlevere alle registreeede informationer om jøder og andre, herunder venstreorienterede politiske personer til Hitlers Gestapo, hvilket politiet gjorde velvi...

Justitsministeren sætter fart på en glidebanen

Det kan ikke siges mere præcist end denne leder. Prisværdigt, at chefredaktør Henning Mølsted, så klart og tydeligt beskriver hvor tåbelig, uhensigtsmæssig og farlig en beslutning, som den nye Justistsminister nu har truffet på et meget tyndt grundlag.
Kommentar til It-folk: Kæmpe problem, at CFCS ligger i militæret

En sandhed med modifikationer, Trine Bramsen.

Forsvarsminister, Trine Bramsen udtaler: »Placeringen fungerer godt, fordi det giver centeret adgang til FE’s unikke viden om de cybertrusler, der typisk kommer fra udlandet. En viden, der er højt klassificeret, og som ikke ville kunne deles med CFCS, hvis det lå placeret et andet sted,« Den påst...

Godt og positivt at debatten langt om længe er skudt igang.

Tankevækkende og positvt, at en mindre gæsteblog i Version2 kan afstedkomme og skabe så stor opmærksomhed og debat som tilfældet er. En debat og udveksling af synspunkter, som fra min side har været savnet og som nu langt om længe , så småt er ved at komme lidt op i omdrejninger. Desværre er der...

Re: Vi skal vel kunne forsvare os ?

Sagens kerne er at man ikke kan styre, begrænse eller foretage militære cyberoperationer uden at det medfører muligheden for en eskalation ved et kæmpe modagreb fra mange forskellige aktører, herunded fra dem vi angriber. Modangreb, der ville kunne lamme vores sårbare, vitale og kritiske infrast...

Re: Cyberoperationer

Apropos debatten eller manglen på samme. Du, ligesom jeg, var med da Forsvarsakademiet præsenterede doktrinen (brugsanvisningen) for anvendelse af militære cyberopeartioner både defensivt som offensivt i sidste uge, den 25.september 2019. Du husker sikkert at der ikke blev givet mulighed for at ...

Re: Cyberoperationer

Tak for dine kommentarer Hans-Peter H. Michalesen. Debatten og kendskabet i den brede befolkning kan desværre ligge på et meget lille sted. Det er først med fremkomsten af forsvarets "guidelines" og brugermanual (doktirnen), at det er gået op for folk, at den offensive anvendelse af...