John Foley

Kommentarer

Kommentar til Forslag: Lad nyt cybersikkerhedsråd advare om kommende cyberangreb

Re: Fantastisk godt forslag og initiativ - virkelig prisværdigt!

Det er et ledende og retorisk spørgsmål du stiller. For selvfølgelig får vi ikke nok for pengene i de løsninger, der er fremsat bl.a. i cyberstrategien, og i de helt basale sikkerhedsanvsinger, som i forvejen kan Googles. Derfor er der et behov for nytænkning og initiativer, som bl.a. blev drøfte...
Kommentar til Forslag: Lad nyt cybersikkerhedsråd advare om kommende cyberangreb

Re: Hvad med alle de eksisterende?

Da den nye cyberstrategi blev publiceret umiddelbart før sommerferien var der mange kritiske røster over den måde kampen mod de cyberkriminelle påtænkes gennemført, organiseret og implementeret. De kritiske røster fokuserer især på den manglende sammenhæng og evnen til at sikre samfundet og befol...
Kommentar til Forslag: Lad nyt cybersikkerhedsråd advare om kommende cyberangreb

Re: Hvad med alle de eksisterende?

Jeg har ikke indtryk af at DJØF på nogen måde har været involveret i udarbejdelsen af forslaget, men jeg kan tage fejl. Ligger du inde med oplysninger, der bekræfter at DJØF har været involveret og har de hensigter som du tilskriver dem, så hører jeg gerne fra dig. Hensigten med det nye råd/forum...
Kommentar til Forslag: Lad nyt cybersikkerhedsråd advare om kommende cyberangreb

Re: Hvad med alle de eksisterende?

Dine bemærkninger viser klart og tydeligt at der er brug for en instans som der foreslås oprettet. Alt er fragtmenteret og beregnet på at ingen fra det offentlige har ansvaret eller overblikket, Det skal der gøres noget ved - her og nu.
Kommentar til Forslag: Lad nyt cybersikkerhedsråd advare om kommende cyberangreb

Re: Fantastisk godt forslag og initiativ - virkelig prisværdigt!

Kan konstatere, at vi er uenige og så må det vel blive ved det. Bemærk, at det råd, der her er tale om netop igangsætter handlinger og initiativer, som ingen andre tager sig af, og ikke i traditionel forstand er et "råd", som alle de eksisterende. Måske er betegnelsen "Forum"...
Kommentar til Forslag: Lad nyt cybersikkerhedsråd advare om kommende cyberangreb

Fantastisk godt forslag og initiativ - virkelig prisværdigt!

Som I andre lande vi normalt sammenligner os med, og som allerede har oprettet råd af tilsvarende art, tages der nu initiativ til at oprette et offentligt-Privat cybersikkerhedsråd. Det er på høje tid og et længe savnet initiativ. De opgaver som rådet skal varetage er der ingen der idag tager si...
Kommentar til Nyt cybersituationscenter er åbnet hos Center for Cybersikkerhed

Behov for andet og mere en hvad CFCS kan tilbyde.

Fint initiativ, men at vente i mere end to år på at centeret bliver fuldt operativt og 24/7 bemandet er ikke godt nok. Derfor er der et stort behov for at der oprettes en civil instans/forum/råd, der koordinerer samarbejdet mellem det offentlige-private og forskningsverdenen, der her og nu kan t...

Ja, cybertruslen stiger - handling påkrævet her og nu!

Fremragende og læseværdig artikel der sætter fokus på behovet for et mere effektivt, bedre og bredere offentligt-privat samarbejde end hidtil. Tak Tobias Liebetrau for denne analyse og også en stor tak for dit oplæg i forbindelse med høringen "Mind the Gap" på Christiansborg den 18....

Re: Godt set - meget relevant.

Gode pointer. Indenrigsministeriet kunne godt være et godt bud på stedet for it- og cybersikkerhed samles istedet for under FE og CfCS.

Godt set - meget relevant.

God artikel og helt enig i dine betragtninger om den manglende IT kompetence i det offentlige, Rasmus Bach Krabbe. Problemet er ligeledes, at man heller ikke har fundet det hensigtsmæssigt politisk at etablere et IT udvalg på Christiansborg. Man har i stedet for udpeget nogle IT ordførere, som er...
Kommentar til Regeringen dropper masseovervågning af danskernes elforbrug

Valgkampen er igang - men befolkningen husker svig.

Troels Lund Poulsen håber på at befolkningen inden valget har glemt alt om de mange vedtagne love of bestemmelser, der indskrænker befolkningens ret til privat livets fred, som regeringen har genneført i de sidste tre år. Men så kort er befolkningens hukommelsen heller ikke. Aldrig har der være...

Politikerne har igen sovet i timen og ikke udvist rettidig omhu!

På grund af den alvorlige mangel på It-uddannede gennemførtes en uddannelseskonference på Christiansborg i februar måned 2018, hvor vi påpegede og advarede politikere og regeringen om den alvorlige situation og opfordrede til handling og at finde løsninger her og nu. Det gjorde vi allerede for e...
Kommentar til Center for Cybersikkerhed: Hospitaler er sårbare for cyberangreb

Re: Den nye cyberstrategi er hullet som en si og lutter flotte

Ja, enig i dine betragtninger og dine bemærkninger, René Nielsen, om at enhver politiker burde være bedre klædt på til at deltage i debatten. Problemet er efter min mening, at man på Christiansborg desværre ikke har fundet det relevant at oprette et it- og cybersikkerhedsudvalg, hvor politikerne ...
Kommentar til Center for Cybersikkerhed: Hospitaler er sårbare for cyberangreb

Den nye cyberstrategi er hullet som en si og lutter flotte ord!

Ja, og der er ingen hjælp at hente fra staten eller regeringen. Der er således ikke meget nationalt over cyberstrategien. Alle udpegede kritiske sektorer, 6 i alt, skal selv finde penge til at sikre sig, hvilket betyder at penge og ressourcer skal tages fra egen kasse, der ellers skulle være brug...

Statens IT som kontrolorgan - næppe

Kan ikke forestille mig at de nye regler kommer til at gælde hverken forsvaret eller politets systemer. Men måske tager jeg fejl. Begge instanser og myndigheder er normalt undtaget den form for kontrol.

Digitalisering - uden hensyn til befolkningens sikkerhed

I vækstens og digitaliseringsens hellige navn har politikerne uden hensyn til sikkerheden sat befolkningens og borgernes sikkerhed på spil. FN har netop kåret Danmark som det mest (tvangs)digitaliseret samfund i verden, men i en anden global FN undersøgelse er Danmark placeret på en sølle og pi...
Kommentar til FN kårer Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering

Lidt malurt i bægeret ovenpå Sophie Løhdes pral og selvros!

Den flotte placering skyldes at digitaliseringen i det offentlige i stor grad og for det meste er gennemført ved tvang overfor befolkningen og ikke ved frivillighed. Det er også værd at bemærke, at Danmark i en FN/ITU global cybersikkerhedsundersøgelse, er placeret på en sølle og pinlig 34. plads...
Kommentar til Er CFCS pengene værd ?

CFCS er fejlanbragt under FE og gavner ikke samfundet.

Enig i din analyse Poul-Henning. Pengene er spildte og som belønning får CFCS nu yderligere ca. 1.4 millader kroner til ingen verdens nytte.
Kommentar til Fra anmeldelse til kæmpebøde: Det sker der efter GDPR-brud

Re: Som forventet

Som på de fleste andre arbejdspaldser kan man godt tilrettelægge arbejdet på en måde, så de vigtigste opgaverne bliver løst alligevel.Så der er ikke tale om at Datatilsynets medarbejder skal have deres ferie inddraget. Mange opgaver kan sagtens varetages selv i en ferieperiode. Mig bekendt er de...
Kommentar til Fra anmeldelse til kæmpebøde: Det sker der efter GDPR-brud

Re: Som forventet

I modsætning til dig fortæller jeg gerne, når der er nyt fra myndighederne, herunder fra Politiet og Datatilsynet. Men tro mig, der vil gå tid - lang tid inden vi hører noget som helst fra dem. Procedurerne med tilsyn og evt. efterfølgende proces er rent Kafka. Har i øvrigt netop læst at Datatils...