John Foley

Kommentarer

Kommentar til Mogens Nørgaard: Den nye dataforordning er god for demokratiet

Mistet kompasretning

Staten, med justitsminister Søren Pape i spidsen, har benyttet GDPR til inførelse af en lovgivning, der er stik imod dets intensioner. Men det rokker ikke ved at forordningen i større grad end hidtil vil være til gavn for den enkelte borger. Men det er beskæmmende, at staten lader hånt om befolk...

Ja. de allersvageste er der ingen der bekymrer sig om - hvorfor?

Ja, digitaliseringstoget kører med høj fart forbi og efterlader de allersvageste i samfundet tilbage på perronen. Alligevel udråbes (tvangs)digitaliseringen af samfundet som en success af både det offentlige og private. De skyldige burde have en dårlig smag i munden, men det har de ikke, hverke...
Kommentar til Pape: Politikerne får nu information om ukendt PET-arkiv

Re: Samråd om Databeskyttelsesloven...

Du har ret Anne-Marie Krogsbøll. Det igangværende samråd har ikke noget med PET's ulovlige opbevaring af data at gøre. Det vil blive behandlet på et senere samråd indkaldt af Josphine Fock. Tak for klarificeringen.
Kommentar til Pape: Politikerne får nu information om ukendt PET-arkiv

PET's logiske sletning = Orwellsk new-speak

Det bliver spændede at høre Justitsministerens forklaring i Retudvalget d.d. kl. 13. Der har helt sikkert været over- og natarbejde i gang hos Justitsministeriets embedsmænd og jurister samt spindoktorer, der skal finde en kattelem, som Søren gade kan benytte i sin redegørelse, der skal forsøge a...
Kommentar til Leder: Start nu med at overholde loven, Brian Mikkelsen

Sådan Version2 - Godt gået!

Hvor er det godt, at der er nogen i den danske presse, der stadigvæk har både mod og indsigt til at holde øje med vores politikeres hykleri. Gang på gang afsløres deres lemfældige omgang med sandheden og de love, som de selv har været med til at vedtage. Befolkningens og den enkelte borgers mulig...

CFCS bør ikke være en del af FE

Henset til de mange beføjelser og rettigheder som CFCS og FE nu yderligere tildeles, er det på tide at skille de to instanser fra hinanden og underlægge CFCS en civil myndighed, som man har gjort i mange andre lande vi normalt sammenligner os med. Jeg er nu mere end nogensinde før overbevist om a...

NIS-direktivets implemetering i Danmark styres af FE og CFCS

FE og CFCS er undtaget de love der ellers er gældende for resten af samfundet, herunder offentlighedsloven, persondataforordningen og centrale dele af forvaltningsloven. Og heller ikke aktindsigt er muligt. I forslag til Lov nr. 143, om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden fo...

Der skal en folkebevægelse til - og det arbejdes der seriøst på.

Tak til alle der orker at tage kampen op og ikke lader sig kue. En særlig tak til Anne-Marie Krogsbøll, der utrætteligt arbejder på at gøre os alle klogere og gang på gang afslører bl.a. politikernes skjulte dagsorden, hvor staten går forud for borgerenes rettigheder og retsikkerhed. Vi er efterh...
Kommentar til Køleproblemer fastfryser Vejdirektoratets hjemmeside

Ren Murphy!

Det går normalt galt på de mest uheldige tidspunkter!
Kommentar til CFCS: Vi er i dialog med teleselskaber om brug af Huawei-udstyr

Når sølle mamon taler - har sikkerheden ingen kvaler

GCHQ har sikret sig at kunne kontrollere HUAWEI på en helt anderledes teknisk, professionel og effektiv måde, end Danmark gør, da HUAWEI fik lov til at komme ind på det engelske marked. Bemærk i øvrigt at FE indledningsvist kraftigt advarede mod TDC salg af mobilnettet til HUAWEI, men skiftede h...

Handling og opfølgning sikrer robust cybersikkerhed

Som nævnt i min artikel i Altinget den 9. februar 2018 : https://www.altinget.dk/digital/artikel/it-ekspert-cybertruslen-skal-bek... skal cybertruslerne bekæmpes i fællesskab og gøres til en folkebevægelse. Når Danmark snart får en ny strategi for Cyber- og informationssikkerhed bliver der et sto...
Kommentar til FBI, CIA og NSA advarer amerikanere mod telefoner fra Huawei

Re: Bevis

Enig Lars Jensen, ligesom det ville være rart om Forsvarministeren fremlagde bevis for sine påstande om russisk hacking af bla. forvarets mil.dk. Det er trods alt disse påstande, der uden bevis har medført tildeling af 1.4 milliarder yderligere til CfCS via forsvarsforliget. I de 5 år CfCS har v...
Kommentar til FBI, CIA og NSA advarer amerikanere mod telefoner fra Huawei

Når sølle mamon taler - har politikerne ingen kvaler.

Tankevækkende, især fordi TDC allerede for 4 år siden for 4 milliarder kr. solgte sit mobilnet til Huawei, uden at stille betingelser om kontrol med udstyrssikkerheden m.m., som gjort i andre lande, der sælger samfundsvigtig og kritisk infatstruktur til udlandet. Når sølle mamon taler - har poli...
Kommentar til Pape vil opbløde kontroversiel datalov: Borgere skal underrettes

Statens it-sikkerhed hullet som en ost.

I dagens udgave af Berlingske, fortælles at statens it-sikkerhed er hullet som en ost ifølge en rapport fra Digitaliseringsstyrelsen. Ja, det er selvmodsigende grænsende til det kriminelle, at staten i de sidste mange år har (tvangs)digitaliseret det danske samfund og befolkningen uden i tilstræ...
Kommentar til Pape vil opbløde kontroversiel datalov: Borgere skal underrettes

Langt fra godt nok - det er en ommer Søren Pape

Langt om længe kom Justitsministeren og hans embedsmænd til fornuft stærkt tilskyndet og presset af de mange protester og advarsler. Men der er lang vej endnu inden lovforslaget kan siges at tilgodese og efterleve intensionerne i EU's Persondataforordning. Samkøring af de tusindvise af...

Re: Økonomi

Det kan jeg næppe tro. Det koster kassen at hyre disse dygtige og kompetente firmaer der kan gennemføre disse tests. Og jeg tror ikke det er noget som finanssektoren eller Nationalbanken har den store lyst til at fortælle om. Det vigtigste er at der nu - langt om længe - gennemføres disse cybera...

Bedre sent end aldrig !

Godt initiativ. Netop "Red teams" og pentests m.m. har vi i mere end 10 år benyttet i arbejdet med proaktivt at arbejde med cybersikkerhed. Så det er ikke noget nyt - men bedre sent end aldrig, at finanssektoren og Nationalbanken nu også går denne vej.

Noget af en påstand.

Det er vist noget af en påstand, at "CFCS kontrollerer, at der ikke er indbyggede bagdøre i Huaweis udstyr, som den kinesiske regering kan udnytte." Det er vist det man kalder en sandhed med modifikationer. TDC solgte i 2015 hele deres mobilnet til Huawei uden i første omgang at stille...

Re: Om et par dage er det for sent!

Først og fremmest tak for dit store engagement. Jeg er mildest talt imponeret over din indsats og ildhu i bestræbelserne på at oplyse og informere om de mere eller mindre lyssky projekter, som politikere og andre finder på i digitaliseringens og effektiviseringens hellige navn. Jeg er ikke helt...

Re: Om et par dage er det for sent!

Hej Anne-Marie, Jeg mener loven som du omtaler skal 2. behandles i næste uge (correct me if I'm wrong), og så er det for sent, såfremt der ikke gøres modstand i Folketingssalen. Så er det kun proforma derefter. Som det ser ud nu er det kun ALT, EL,SF og måske LA der har haft indsigelser,...