John Foley

Kommentarer

Kommentar til Leder: Militær tvangsovervågning hører ikke hjemme i DK

Re: Sig fra

Så sandt som det er sagt Louise Klint. At give FE og CFCS tilladelse til yderligere at overvåge, som de snart får beføjelser til, er som at sætte "Ræven til at vogte gæs". Meget bekænkeligt, ikke mindst set i lyset af det seneste alvorlige læk, hvor mere end 3000 af Forsvarets egne...
Kommentar til FE søger chef for Center for Cybersikkerhed

Re: Nyt job som cyberanalytiker?

Godt set og vurderetnLouise Klint! CFCS kan af flere årsager ikke få eller tiltrække, relevant og kompetent arbejdskraft og forsøger nu med dette "Akademi- stunt" at få unge til at søge en stilling og løse opgave, der døgnbamandet skal betjenes 24/7, underbetalt. Samtidig får disse unge...
Kommentar til FE søger chef for Center for Cybersikkerhed

Chefen skal have flere penge i lønposen - spil for galleriet

Sagen er den, at Thomas Lund-Sørensen, chef for CFCS, skal have mere i lønposen, og det kan kun ske ved at sætte ham i en højere lønskala. Reglerne kræver derfor at stillingen opslås, så andre proforma kan søge stillingen. Men det hele er et spil for galleriet, idet der ikke hersker tvivl om at ...

Læs det der står med småt- og bemærk CFCS' spin!

Hvis der på "ydersiden"af en Firewall igangsætte en alarm i den installerede boks (som CFCS selv bestemmer følsomheden af), så kan CFCS uden dommerkendelse og på eget initiativ åbne for adgang til også at læse indholdet af filen, og få adgang til personfølsomme oplysninger og fx...

Endelig og langt om længe et initiativ vi så længe har spurgt ti

Kære Mette Nikander, Tak for dit initiativ og store engagement. Rigtigt mange kommentatorer og læsere har her i Version2, ventet, håbet og efterspurgt på det nu nu iværksætter. Endelig får vi, de mange og bekymrede, en stemme og et sted hvor vi kan kanalisere vores frustartioner og få indfly...

Re: offentlig indsigt?

Gode spørgsmål Johnny Christiansen, CFCS og FE skal ikke følge forvaltningsloven eller datalovgivningen, herunder GDPS. Det er totalt lukket land og Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), har kun ganske få beføjelser til at kontrollere, hvad der foregår bag ned nedrullede gradiner og herm...

Man kan tvinge hesten til truget -men.....

Grunden til at CFCS "kun" vil tilslutte højst 9 virksomheder er et spørgsmål om penge. De har ikke råd til mere. Havde de muligheden(pengene) ville de tvangstilslutte så mange som overhovedet muligt, og dermed bekræfte overfor deres "lord and Master" (Forvarsministeren), deres...

Det er to vidt forskellige undersøgelser.

Undersøgelsen der henvises til kan ikke sammenlignes med den mere officielle og grundige undersøgelse, der er gennemført i regi af FN, og som placerer Danmark på en 36. plads. Den placering er der mig bekendt ikke ændret på. FN udarbejder hvert andet år en meget videnskabelig og tilbundsgående...
Kommentar til CFCS vil simulere phishing-angreb og bruge ondsindede USB-nøgler

Stop det forslag.

Man kan kun håbe på at de mange relevante og kritiske høringssvar bliver taget alvorligt og forhåbentlig medfører at lovforslaget trækkes tilbage. Næstbedst, at behandlingen af forslaget trækker ud indtil valget udskrives. Så stoppes processen og skal startes op helt forefra, såfremt man ønker at...
Kommentar til Huawei må ikke udvikle nyt skattesystem i Tjekkiet

Problemets kerne er manglende evne til at undersøge Huawei m.fl.

Forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, udtaler i samrådet, at "Vi har i lovgivningen ret til at være helt inde i det tekniske i de her systemer og have fuldt indblik i, hvad der foregår. ..." Det er korrekt, at lovgivningen giver retten til gå helt ind i det tekniske. Problemet er...

Tillykke Norge - Godt gået

En Digitaliserings og IT minister - sådan. Godt gået Norge. Håber at Danmark snart følger efter.

Re: Er det ikke præcis det samme problem?

Jeg tænker på at uanset hvilke politikere vi end måtte vælge er der ingen, der har indsigt eller mod på at stække efterretningstjenesternes beføjelser. Tværtimod har de sidste 3-4 år været præget af en lind strøm af godkendte love, der bid for bid giver FE og CFCS alle de beføjelser de har ønsket...

Re: Hvad er fup og fakta?

Så sandt som det er sagt, Mogens Ritsholm. Det er sagens kerne, du sætter fingeren på. Hverken FE eller CFCS har de fornødne kompetencer eller indsigt, der kan afdække hvorvidt Huawei eller for den sags skyld andre leverandører foretager sig i det skjulte. Her er TDC i forenklingens navn simpel...

Re: Er det ikke præcis det samme problem?

Godt set Jan Larsen. Det lovforslag som Forsvarsministeren netop har fremsendt og som er udarbejdet af FE og CFCS giver disse instanser stærkt udvidede beføjeler til at tvangsovervåge alt og alle - uden dommerkendelse - og mulighed for at anke. Så selv om vi kan udskifte vore politikere, i modsæ...

Re: Præcis og skarp analyse

Fint og forudseende forslag fra Birgitte Hass, direktør for It-Branchen, udsprunget af cyberhøringen på Christiansborg den 18. september 2018. Forslaget ligger godt i tråd med de fire forslag og løsningsmuligheder som Torben Ørting Jørgensen kommer med i sin blog. Mit spørgsmål er: Hvad nu og...

Re: Præcis og skarp analyse

Hej Bjarke, Glædeligt at IT-Branchen i lyset af det fremsatte lovforslag vil fortsætte kampen med at få oprettet et civilt cybersikkerheds råd, som foreslået og skitseret på cybersikkerhedshøringen på Christiansborg den 18. september. Men også andre løsningsmuligheder, som fremsat af Torben Ørtin...

Fremragende artikel - der rammer plet - Bullseye

Gæstebloggeren, Torben Ørting Jørgensen, formår at sætte fingeren på pulsen og forklarer, hvad er op og ned i denne sag. FE og CFCS har gradvist de sidste 3-4 år tiltaget sig beføjelser og magt, der kulmineres ved det nylig fremsatte lovforslag, der gør Danmark til et tvangsovervåget land, hvor...

Hvad siger DK CERT til kritkken?

Mig bekendt har forskningsverdenen sin egen Computer Emergency Response Team (DK CERT) med bl.a. ansvaret for at overvåge, rådgive og vejlede universitets - og forskningensverdenen. Det kunne være interessant at høre deres vurdering af den fremførte kritik fra Stats- og rigsrevisorerne, ikke mind...
Kommentar til Huawei bliver brugt i alle dele af de danske mobilnet

Re: Hvordan findes "den rygende pistol"?

Gode og tankevækkende points, som jeg er enig i med undtagelse af hvem der i Danmark burde være den uvildige instans, der ligesom "Cellen" i England foretager de nødvendige undersøgelser. Det burde være en af staten udpeget og godkendt tilsynsmyndighed, der har indsigten, kompetencen og...
Kommentar til Huawei bliver brugt i alle dele af de danske mobilnet

Hvordan findes "den rygende pistol"?

God og dybdeborende artikel, der dokumenterer, hvor svært det er at finde "Den rygende pistol". I Danmark mangler vi kompetente instanser, der i dybden kan granske og undersøge, hvad der er op og ned i denne sag, Problemet og sagens kerne er at de danske tilsynsmyndigheder ikke, i...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize