Thorbjørn Martsum

Debat: Går C++ over sine bredder med nye funktioner?

Linus Thorvalds har udtrykt ret tydeligt et par gange hvad C++ er for en størrelse

Det Linus skriver virker umiddelbart til at være en overfladisk, usaglig og meningsløs bashing (udover lige et par få ord om STL - vil man kunne bytte C++ og C ud med vilkårligt andre sprog - og jeg vil med tilsvarende argumenter, kunne fremføre, at C er ulækkert, og assembler er det eneste rigtige ...

Mener du at man får et bedre sprog, hvis man tager C++ og fjerner templates, virtuelle funktioner osv? Men en udmelding som din, er jeg seriøst i tvivl om man får nok undervisning i sprog som C++ på universitet ...

For at skifte til selve tilføjelserne skete de fleste jo i C++11 - og det er da på sin vis bekymrende, at C++ bliver sværere at lære (og det er jo ikke et helt let sprog) - men de fleste af tilføjelserne er jo kommet af en årsag - og samtidig vil jeg ikke umiddelbart mene, at C++ er ene om at tilføje ny funktionalitet. Det virker som en trend - og alt andet en lige, så er C++ blevet bedre med C++11.

19. maj 2016 kl. 20:02
Forskning: Patent-trolde koster iværksættere dyrt i USA

Det nye system åbner jo op for patent-trolling, plus det er tvivlsomt om forbudet mod softwarepatenter bliver opretholdt.

Det åbner for trolling, og forbuddet mod softwarepatenter er meningsløst, medmindre domstolen går imod EPOs selvbestaltede fortolkning af EUs patentkonvention. Når dommerne bliver uddannet af EPO, peger intet dog i den retning.

Det er ikke særlig ofte muligt i Europa, hvor man dels risikere at hænge på modpartens regning, og ovenikøbet kan risikere at skulle stille garantier for sådanne summer.

At betale sagsomkostninger kan (som før nævnt på v2 af Troels Henriksen) omgås ved at lave et firma med patentet, og lade det gå konkurs hvis sagen tabes.

At man skal lægge penge på bordet før sagen føres, vil jeg gerne have kilde på. (Det lyder ikke godt for den lille iværksætter ...)

Under alle omstændigheder er der grund til at være skeptisk, fordi patentdomstolen har et incitament til at opretholdt mange patenter og få behandlet mange sager.

Interessen for at lukke patenttroldene ude, er ikke til stede i patentsystemet. Jeg er sikker på at mange patentfolk gerne vil tegne et billede af store forskelle mellem patentsystemerne i EU og USA (f.eks. at software ikke kan patenteres i EU - selvom det med EPOs praksis kan) - men lighederne er faktisk nemmere at få øje på.

Den mest markante forskel er faktisk at USA har en højesteret over deres patentdomstol, hvilket bestemt lader til at være en fordel, hvis man er modstander af håndhævelse af trivielle patenter.

12. juni 2014 kl. 15:51
Ny dom koster patenttrolde dyrt i USA

Egentligt er jeg modstander af at trolde (firmaer uden produktion) skal have lov til at føre sager om patentkrænkelser - og slet ikke sager, hvor fogedforbud kommer på tale.

Når patentholderen har produktion og kan dømmes til at betale (dele af) modpartens sagsomkostninger, vil det (typisk) ikke være risikofrit, at lægge sag an. Dermed kan jeg ikke se nødvendigheden af, at der skal lægges penge på bordet inden en retssag. Faktisk forestiller jeg mig, at det blot vil stille små virksomheder endnu dårligere i forhold til de store.

PS: Men jeg har læst og forstået dine (og andres) holdninger :)

4. juni 2014 kl. 20:39
SCOTUS om patenter, fortsat...

Jeg håber at nogen i EU følger med i USAs patentgenvordigheder og lærer af deres fejltagelser...

Jeg håber, at jeg tager fejl, men jeg har svært ved at være optimist. Selvom alle brikker ikke er lagt, ser det ikke lovende ud, at der ikke er nogen generel domstol over EUs patentdomstol, og at EPO skal uddanne dommerne ...

Hr. Helveg Petersen har så vidt jeg ved også udtalt at han ikke mente softwarepatenter havde noget med patentdomstolen at gøre og man måtte kigge på problemet softwarepatenter efter EU-afstemningen.

Det har jeg ikke hørt, men du kan da prøve at kontakte ham. Hans primære input til debatten var vel følgende (softwarepatent benægtelse):

http://www.b.dk/politiko/ja-til-vaekst-og-nye-arbejdspladser

Selv patentfolk modsiger flere af hans påstande:http://chashude.dk/~/media/Files/PDF/Nyheder/Information_om_Patentdomstol.ashx

4. juni 2014 kl. 08:19
Ny dom koster patenttrolde dyrt i USA

Det ER allerede sådan at den lille må betale for advokaterne.

PS: Du har faktisk en pointe her, som jeg ikke lige fik fat i ved første læsning :),

Det er naturligvis korrekt, at du selv med en fornuftig konstruktion, risikerer at få firmaet til at gå konkurs (hvis dommeren ikke kigger på dit firmas økonomi og hvor meget du har brugt på sagen).

Dog vil det (stadig/sandsynligvis) være muligt for dig at føre sagen, hvilket ikke nødvendigvis ville være tilfældet, hvis du skulle lægge penge til deres advokater på forhånd.

Egentligt synes jeg ikke at det er unfair, at man risikerer noget, hvis man bruger patenter til søgsmål. Det er dog et problem at trollene ikke behøver at miste noget, når de taber en sag.

3. juni 2014 kl. 19:02
Ny dom koster patenttrolde dyrt i USA

Det ER allerede sådan at den lille må betale for advokaterne.

Ja, men som der er nævnt her i debatten:

Mange patenttrolde gør brug af skuffeselskaber

Mon ikke at nogen vil lære lektien af denne dom?

3. juni 2014 kl. 16:56
Ny dom koster patenttrolde dyrt i USA

Jeg skulle lægge penge nok til at dække deres advokater - i tilfælde af at jeg tabte sagen.

De hyrer så nogle dyre stjerneadvokater, der muligvis kan gøre forskellen i retssagen, hvorefter at 'du' (som den lille) må betale dem? (Der er selvfølgelig noget fornuft i at gøre det sværere at håndhæve patenter, men ...)

Hvis man i stedet med lov fik afskaffet patenttrollene og kombinerede det med, at man kunne risikere at betale sagsomkostningerne ved patentsøgsmål, ville det forbedre systemet.

Derudover bør der (som Erik Cederstrand er inde på i første indlæg) være konsekvenser (f.eks. ansættelsesmæssige) hvis man er ansvarlig for udstedelse af dårlige patenter.

At software som sådan ikke kan patenteres, og EPO har en selvbestaltet praksis, hvor dette er fortolket til at 'software kan patenteres', burde have konsekvenser for nogle af de ansvarlige. Det burde slet ikke være nødvendigt, at få ændret loven, når den er tolket langt ud over rimelighedens grænse. (Aktuelt giver det slet ikke mening at have undtagelsen).

3. juni 2014 kl. 16:50
Ny dom koster patenttrolde dyrt i USA

Det vil sikkert hjælpe en hel del, hvis patentbehandlere ikke fik bonus efter hvor mange patenter, de udsteder, men blot for hvor mange, de behandler.

Det er faktisk ikke tilstrækkeligt. Hvis EPO havde haft samme syn på patentkonventionen som de fleste systemudviklere, så blev der ikke udstedt patenter på software. Det ville naturligvis medføre at antallet af patent-ansøgninger, der omhandlede software, ville ligge i nærheden af nul, og dermed kunne EPO få mindre at lave.

Så er der under alle omstændigheder et incitament for at udstede tvivlsomme patenter. At EPO afviser mere end 2 af 3 patentansøgninger er desværre ikke ensbetydende med at de udstedte patenter har fornuftig kvalitet. Det indikerer snarere at mange prøver at få patent på det trivielle, fordi det i nogle tilfælde lader sig gøre ... (der er i hvert fald mange eksempler ...)

(At nyheden omhandler US ændrer ikke argumentet)

2. juni 2014 kl. 20:43
Patentrådgiver: Sådan bliver software patenteret, selvom softwarepatenter er forbudt

Hvis ALLE software patenter (implementeret i et apparat) skal forbydes, så mener jeg at vi samtidig skal kigge på hvad der kræves for at jeg kan få mit rugbrød.

Hvordan forventer du at få rugbrød, hvis virkeligheden bliver dette:

http://devsbuild.it/resources/type/interview/developers-patents-five-employees-six-lawyers ?

Selv hvis vi forestiller os, at nogle softwarepatenter kunne ok, så virker det naivt på mig, at forestille mig andet end at sådanne regler vil resultere i at der udstedes bunkevis af trivielle softwarepatenter. Det er jo netop den praksis, som vi har nu selvom softwarepatenter ikke er tilladt).

25. maj 2014 kl. 19:52
Patentrådgiver: Sådan bliver software patenteret, selvom softwarepatenter er forbudt

Jeg mener at det er en rimelig definition

Uanset hvor mange IT fagfolk, der forklarer dig det modsatte, og hvilke argumenter, som de/vi har - så vil du ikke forstå det, fordi du har en økonomisk interesse i ikke at forstå det.

Ingen ville/vil nogensinde have interesse i at få patent på jeres/EPOs udvandede definition af software, da/når de kan få et patent, der dækker en mere abstrakt metode eller idé. (EPO udsteder jo som bekendt den slags SW-patenter uden at tøve).

Samtidig er koden beskyttet af copyright, så det vil ikke være nødvendigt at bruge patenter til at beskytte koden.

EPOs (og din) fortolkning er selvbestaltet og givet indenfor faget ingen mening.

24. maj 2014 kl. 23:43
Patentrådgiver: Sådan bliver software patenteret, selvom softwarepatenter er forbudt

Den eneste grund til, at software ikke kan patenteres var, at software ikke i sig selv er teknisk.

Det er jo noget sludder. Alt software er teknisk - hvilket også er grunden til at EPO udsteder patent på alt software. Lige nu har undtagelsen ingen effekt, hvilket næppe var meningen med at have en undtagelse.

24. maj 2014 kl. 07:05
Patentrådgiver: Sådan bliver software patenteret, selvom softwarepatenter er forbudt

Grundliggende mener jeg der findes algoritmer hvor dem der har investeret i at udvikle algoritmen også bør kunne få patent på den.

2 problemer. Det første er algoritmer er ren matematik, som det er meget tvivlsomt at udstede patenter på. Dernæst snakker du om et problem, der ikke findes. Ingen vil være interesseret i at have den slags patenter. Det giver kun mening for patentholdere, at have mere eller mindre trivielle patenter, hvor de relativt let (typisk visuelt) kan se at et patent med stor sandsynlighed er krænket.

Og selv hvis vi man med magi kunne få EPO til at kun at udstede patent på softwarepatenter med opfinderhøjde, ville denne praksis i løbet af kort tid blive til den praksis vi har i dag ...

23. maj 2014 kl. 21:59
Ekspert: Softwarepatenter findes i Europa – selvom ministeren siger det modsatte

Han er ikke den eneste, der nu erkender tingenes sande tilstand.

Det (softwarepatentering) kan lade sig gøre i dag, og det vil kunne lade sig gøre i fremtiden

http://www.chashude.dk/ (bemærk også billedet af bomberne) (info fra patentdomstol.eu)

Selvom de anbefaler et ja er informations-niveauet 100x over Henrik Sass Larsens påstande (læs: usandheder).

Politiken har også bragt nyheden om at software kan patentereshttp://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2295122/patentkoks-baade-ja--og-nejside-tager-grueligt-fejl/

21. maj 2014 kl. 22:49
Ekspert: Softwarepatenter findes i Europa – selvom ministeren siger det modsatte

Man kan læse mange gode argumenter for at stemme nej her i tråden (især da det vil åbne en ladeport for softwarepatenter), men det er ikke nok, at have argumenterne herinde.

Lige nu peger meningsmålinger på et ja, og det skal vi helst have ændret.

Informer familie og venner, og prøv at få dem med på at sprede budskabet videre. (Brug eventuelt sociale medier)

Du kan også hjælpe med at uddele materiale:http://patentdomstol.eu/omdeling-af-flyers/

(Eventuelt kan www.msw.dk/1.pdf bruges ved print-selv - den er egnet til sort/hvid print)

For flere argumenter:http://patentdomstol.eu/https://www.facebook.com/NejTilEUsPatentdomstol

20. maj 2014 kl. 16:33
Sagen genåbnet: Oracle kan igen sagsøge Google for brug af Java-API

Ny rekord... Første svar var et ad hominem "argument"...

Du citerer Florian Müller, som kommer med en påstand, hvor det primære argument (ud fra dit citat) er 'autoritet'. Selvom man i mange tilfælde kan man acceptere, at nogen ved mere og godtage noget sådan, så er det ikke et strengt logisk argument.

Samtidig er det sådan, at når folk er købt og betalt af Oracle (og Microsoft) og sagen omhandler Oracle, så er manden inhabil, og hans påstande er ubrugelige (eller som minimum manipulerende).

Når nogen argumenterer med 'autoritet', så er det vel tilladt at påpege den slags - eller? Med de holdninger han repræsenterer, er det en perversion, at han kalder sin side fosspatents. Det burde gøre, at man bør tænke sig om flere gange inden at de citerede ham (hvis man vil tages seriøst).

Hvis du har et gammelt MFC program du vil flytte til Qt (ikke QT, :) ) ved at wrappe afhængighederne til MFC vil have et problem.

Hvilket glimrende illustrerer det problematiske (og monopolskabende) i at public API'er kan være beskyttet af copyright.

Jeg er stor tilhænger af copyright, men først og fremmest bør det beskytte hele værket, og samtidig har samfundet ingen interesse i at hindre konkurrence ved at give eneret på et offentligt tilgængeligt API (eller softwarepatenter).

Derudover vil en stor erstatning her sandsynligvis kunne starte en lavine af sager fra en tid, hvor man tilsyneladende ikke anerkendte at API'ers copyright. (Copyright har jo de facto ingen udløbsdato).

13. maj 2014 kl. 08:02
Tidligere Nokia-topchef får 181 millioner kroner i bonus

Hvad ønsker aktionærerne da?

Så længe der ikke er tale om fodboldaktier, vil aktionærer nok gerne tjene penge. (Have kursstigninger og/eller afkast - og det gælder også mig selv de gange, hvor jeg har købt aktier). Umiddelbart tror jeg ikke, at det står højt på listen at miste en stor andel pengene for derpå at betale en stor bonus til vedkommende, der har stået i spidsen - og med ansvaret for tabet.

Hvis der er nogen der har klokket i det, må det være aktionærerne eller bestyrelsen

Jeg synes ikke at jeg har set nogen herinde forsvare bestyrelsen. Foruden at Elop var den forkerte mand selv hvis man ville satse alt på WP, så giver denne nyhed alt mulig grund til kritik af bestyrelsen.

Hvis du læser mit indlæg igen vil du bemærke, at jeg reagerede ud fra at du gave aktionærerne skylden. Hvad ville du have gjort hvis du havde aktier i Nokia?

Elop har været dybt loyal over for sin bestyrelse og disciplineret udført den opgave han blev stillet.

Muligvis, vi kender ikke alle detaljerne. Uanset kender jeg dog ikke til mange steder, hvor man belønner folk med en kæmpe bonus selv når resultatet er katastrofalt (helt uanset om folk er disciplineret og loyale). Det synes jeg ikke man ser mange steder. Sker det på din arbejdsplads?

2. maj 2014 kl. 22:53
Tidligere Nokia-topchef får 181 millioner kroner i bonus

Aktionærerne vælger bestyrelsen. ... Fortæl mig hvem aktionærerne skal være sure på.

Selvom der er noget sandt i det, er det en naiv sort/hvid fremstilling af tingene. Langt fra alt, der foregår i firmaer, er noget som aktionærerne ønsker. Dels fordi at bestyrelsesmedlemmer typisk er chefer med bestemte interesser (som f.eks. gode løn og ansættelsesforhold til chefer generelt). Derudover kan det være svært for mindre aktionærer at få fælles forslag om en (eventuel ny) linje. Selv hvis man havde for 1 mia. kr aktier i Nokia ville man stadig være en mindre aktionær.

Generelt er det ofte lettere blot at sælge sine aktier, hvis man ikke længere stoler på strategien, og det var faktisk præcis hvad der skete da Elop fortalte om hvor dårligt Symbian var og man i stedet ville satse på WP.

Med dig eget argument kan jeg i øvrigt sige, at hvis du nogensinde har brokket dig over en politiker, så bør du rette din irritation mod dig selv. Du er jo vælger, og har valgt dem.

2. maj 2014 kl. 19:00
Microsoft patenterer ny prismodel for cloud-tjeneste

Hvorfor kan dette ikke give mening for software? Hvor lang tid tror du det har taget at udvikle MPEG-stacken? Eller MP3, for den sags skyld?

Det er helt korrekt, at alt indenfor software ikke er trivielt (og heller ikke alle patenter), men det er jo nok ikke helt let at implementere en MP3-afspiller eller MPEG fra bunden, og min pointe var egentlig, at såfremt man havde holdt de pågældende formater lukket/hemmeligt, så havde 'opfinderne' tilstrækkelig beskyttelse.

Nu har du selv arbejdet med standarder. Hvor fornuftigt er det at tildele eneret/patent på den slags? Hele idéen er vel en fælles en snitflade? Det er vel ikke gavnlig at (nogle af) brugerne af formater eller standarder rammes hårdt af patenthåndhævelse?

Grundlæggende er jeg dog uenig i din præmis ... Mange opfindelser kommer jo som "pludselige idéer" - men kan alligevel have enorm værdi for den konkrete branche.

Nu har andre svaret, men ellers kan du prøve at læse her:

http://www.techdirt.com/articles/20120309/04304018046/why-its-mathematically-impossible-to-avoid-infringing-software-patents.shtml

Jeg efterlyser nogle logiske grunde til at idéer skal kunne patenteres ...

For hvad? Men uanset hvad, så hedder det empiri.

Jeg anfægtede din (imo. forkert) præmis med et eksempel. Selv hvis vi tager din præmis for gode varer, så kan vi også konkludere, at patenter i hvert fald heller ikke har løst den økonomiske krise som USA har.

Endnu et af "jeres" skræmmebilleder er jo, at hvis softwarepatenter indføres, så vil små- og mellemstore virksomheder i Danmark lukke.

Du siger jo, at "hvis adgangen til våben ikke strammes, så slår alle amerikanere hinanden ihjel".

Man siger at overdrivelse fremmer forståelsen .... men du nærmer dig lidt stråmandsargumenter, når du (uden at citere) argumenterer mod det, som du påstår, at 'vi' mener - fremfor at forholde dig til de kritiske spørgsmål.

Det må du da kunne gøre bedre, Jesper :). (Eventuelt ved at forholde dig til citatet fra Jacques Jonsman).

22. januar 2014 kl. 07:30
Microsoft patenterer ny prismodel for cloud-tjeneste

hvordan sikrer de sig, at det de nu engang har fundet på, ikke allerede er opfundet?

Patenter giver mening i situationer hvor man let kan kopiere et produkt, som andre har investeret lang tid i at lave/opfinde. Ved software er det let at få idéer, men dyrt at implementere, men dermed er det altså heller ikke let at kopiere et udviklet produkt (uden at bryde copyright).

Generelt skal man ikke have patenter på abstrakte (og ofte simple) idéer. Vi er jo efterhånden ude i at man ikke må tænke logisk uden at krænke patenter.

Patenter giver mening til meget konkrete fysiske opfindelser og især medicin. På andre områder efterlyser vi en dokumenteret gavnlig virkning (for andet end patentfolk). Vi kan jo se at der bestemt er bivirkninger!

Hvordan skal en forfatter sikre sig, at lige netop plot, karakterer etc ikke allerede findes i en anden bog/film?

Det kan han vel ikke, men var der et kæmpe problem i 1970-1980, hvor patenter ikke var så udbredte? Har patenter løst noget i denne forbindelse?

Hvordan vil du sikre dig, at der ikke et eller andet sted derude er kode præcist som den du skriver, og at vedkommende ikke anklager dig for verbatim kopiering af hans ophavsretsbeskyttede værk?

Det er ikke så sandsynligt, men det kan selvfølgelig ske, og det kan blive et problem, men hvordan er det at softwarepatenter løser problemet?

at hvis der er noget, som politikere er tonedøve overfor, så er det hysteriske hylekor

Jeg er bange for at mange politikere generelt er tonedøve, hvis man ikke er jurist eller djøf'er. Trine Bramsen viser med hendes debat-oplæg, hvor langt væk mange politikere er fra IT-folk.

Det er min opfattelse, at branchen er ret delt - om ikke andet så imellem medarbejdere og arbejdsgivere

De fleste, der sætter sig ind i patenterne, jubler ikke ligefrem, men mange medarbejdere og især ledere tænker ikke nærmere over det. De har den (naive) opfattelse at patenter er noget andre danske virksomheder har og det nok er vældig godt. De drømmer ikke om, at de selv krænker bunkevis af patenter og risikerer søgsmål (medmindre/før de har været udsat for søgsmål). Der er en god mulighed for at det ændrer sig, især hvis vi tiltræder EU-patentdomstolen.

Der savnes i den grad belæg for den påstand, ja faktisk kan man jo bare kigge til USA, hvor eksistensen af softwarepatenter jo på ingen måde har smadret rygraden i amerikansk økonomi

Alle (eller næsten alle) undersøgelser lavet af forskere, konkluderer at stærkere IP-beskyttelse ikke gavner innovation - tværtimod. Det er korrekt at SWP ikke har smadret alt i USA, men er det et gyldigt argument?

Kigger man på de amerikanske våbenlove og (især) stand-your-ground lovene i USA, kan man vel med god ret kritisere de forhold, også selvom de ikke har resulteret i åben krig!

I USA er de på patentområdet sandsynligvis på vej den modsatte vej. Patent trolde står til at blive aflivet, og måske har nogle politikere også fået øjnene op fordi sagsøgte firmaer beklager sig og fortæller om det afpresnings-vanvid, som der foregår. Nu skal firmaer i EU tilgengæld opleve det samme.

Nu klipper jeg lige fra Jacques Jonsman:

For 10+ år siden arbejdede jeg for et Amerikansk firma med meget stærke patenter.De havde slået adskillige af verdens største firmaer i retten med deres patenter, så de var ganske selvsikre. De havde den klare politik, at de ventede indtil en ny konkurrent havde vokset sig stor og interessant, og så slog de til. De skrev et brev til firmaet og fortalte at de krænkede XYZ patent (og de krænkede patentet det var ikke opfundet til lejligheden). De fik valget imellem en retssag hvor de med stor sikkerhed ville få forbud mod at producere og dermed ville gå konkurs, og at sælge firmaet billigt til min gamle arbejdsgiver.

Er det den slags, som vi gerne vil have (mere af) her i EU? Giver den slags flere arbejdspladser? Gavner det forbrugerne? Gavner det samfundet?

18. januar 2014 kl. 09:15