John Michael Foley

Anklager i hackersag: Man kan ikke føle sig sikker på sin straffeattest

Rejs også anklage mod CSC og Politiet for deres lemfældige omgang med befolkningens personfølsomme oplysninger og fortrolige data. CSC driver mere end 100 registre på vegne af det offentlige Danmark, og siden hackersagen, der nu ruller, har staten indgået yderligere kontrakter med CSC. Netop derfor har jeg sammen med Forum for Samfundets Beredskab planlagt en høring/konference i Folketingets Landstingssal den 21. oktober 2014, hvor bl.a. det offentliges og politikernes ansvar for opbevaring af befolkningens personfølsomme oplysninger sættes højt på dagsorden. Se: www.samfundetsberedskab.dk

3. september 2014 kl. 11:20
Stor undersøgelse: De færreste danske virksomheder tester årligt deres it-sikkerhed

At give bøder til myndigheder og den offentlige sektor giver ingen mening. Pengene tages alligevel fra befolkningen. Der skal mere til, dels en "Wall of Shame" som foreslået af Michael, dels konsekvenser for karriere og ansættelse, og personlige bøder. Så vil der ske noget. Læg i øvrigt mærke til at den igangværende "historiske" sag på Frederiksberg, mod hackerne, ikke omtaler hverken CSC's eller politiets svigt. Snedigt fundet på af Karen Hækkerup, der sammen med politiet og CSC, har store aktier i fadæsen. Kendes hackerne skyldige, må de straffes, men CSC og Politiet er også skyldige i kompromitteringen af kriminalregistret, kørekortregistret, Shengens Informationssystem og CPR-registret m.fl. Men lur mig, hverken CSC eller politiet bliver draget til ansvar i retten. Justitsministeren "overvejer" en sag mod SCS og SCS "ovevervejer" en erstatningssag mod hackerne. Der er travlhed ved håndvasken.

2. september 2014 kl. 13:17
Rigspolitiet overvejer sag mod CSC

CSC har mange kompromitteringssager på samvittigheden. Den aktuelle og meget omtalte er blot den mest kendte. Alligevel får det ingen konsekvenser, hverken for politiet eller CSC. Selvom der løbende dokumenteres kompromitteringssager, hvor bl.a. CSC er involveret, har eller får det ingen konsekvenser. Den offentlige sektor, fortsætter (for borgernes penge) med at tegne uduelige kontrakter med CSC. Befolkningen er til grin for egne skattepenge, og politikerne ser den anden vej.

2. september 2014 kl. 08:39
Rigspolitiet overvejer sag mod CSC

Selvfølgelig skal hackerne - hvem de så måtte være - straffes, men CSCS's og politiets (læse Justitsministeriets) sikkerhedssvigt skal og bør også have konsekvenser. De er sat til at passe på befolkningens personfølsomme og fortrolige oplysninger og metadata, men svigter gang på gang. Næsten dagligt læses om kompromitteringssager med myndighedssvigt. Indtil nu har det ingen konsekvenser haft for hverken CSC eller politiet m.fl. Staten og CSC fortsætter som hidtil med at tegne kontrakter og borgeren er til grin for egne skattepenge. Og i Justitsministeriet vasker man hænder og "overvejer" en sag. Der er da ikke noget der skal overvejes. Kom igang. Det er da at kaste røgslør ud og at frasige sig et ansvar. Digitaliseringsstyrelsens og Center for Cyber(U)Sikkerheds nypublicerde rapport med anbefalinger har ingen retslig gyldighed (for så skulle man jo straffe sig selv) og den offentlige sektor og CSC kan fortsætte som hidtil.

1. september 2014 kl. 10:48
Clinton: Vi skal have globale retningslinjer for data-overvågning

USA kan godt glemme alt om at "hvidvaske" sine metoder. USA er førende blandt samtlige de lande der overvåger både egne og andre landes borgere. Initiativet har ingen gang på jorden, Clinton kan ikke standse udviklingen, der er kommet ud af kontrol. Selv Danmarks politikere giver i en lind strøm efterretningstjenester og stort set alle offentlige myndigheder adgang og beføjelser til at granske og overvåge befolkningens personfølsomme oplysninger og metadata. Metoder, der hører til i en diktaturstat.

30. august 2014 kl. 08:16
Kun hver tredje foretrækker digital selvbetjening

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kværner videre, og forsøger at bilde befolkning ind, at digital post er/bliver en succes. Rambøll's og Dansk IT-s rapport dokumenterer noget andet. Lars-Frelle Petersens løgnagtige propagandamaskine benytter metoder, der ellers kun benyttes af diktaturstater (alle er glade og tilfredse metoden). Den offentlige sektors digitale løsninger er generelt for dårlige og umuliggør en god direkte kontakt med befolkningen. Alt for ofte må borgeren enten ringe eller skrive forgæves til myndigheden, der ikke svarer på mails og har ventetider på telefonen på ofte mere end 1/2 -1 hel time.

30. august 2014 kl. 07:55
Rapport efter CSC-hackersag: Myndighederne har dårlig it-sikkerhed generelt

Rapporten er stort set intetsigende og uden væsentlige anbefalinger. I rapporten nævnes ikke engang politiets svigt og der afsløres intet nyt. Både myndigheder og leverandører fortsætter som hidtil med at svigte befolkningen, når det drejer sig om beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Privatlivets fred og befolkningens retssikkerhed lades der hånt om. Hverken Center for Cyber(u)sikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen eller Datatilsynet magter deres opgaver. Både før og efter CSC sagen har der næsten dagligt været eksempler på kompromitteringssager, hvor de tre instanser og offentlige myndighederne har svigtet.

28. august 2014 kl. 10:59
Jeg er bekymret - er mine data sikre?

Derfor har jeg arrangeret en it- og cybersikkerhedskonference (heldags)i Folketinget den 21. oktober, hvor politikere, eksperter, beslutningstagere i både offentlige og private virksomheder kan drøfte disse meget vigtige emner. Politikerne træder de værdier under fode, som de burde forsvare.

12. august 2014 kl. 08:47
Digitalisering skal hjælpe regeringen med at spare 12 milliarder

Når nu regeringen lancerer en digitaliseringsplan, som den har gjort i dag, skulle den samtidig være forpligtet til at sørge for fokus på IT-sikkerheden, der halter grelt. Det er vigtigt, at borgerne føler sig trygge ved at benytte internettet og andre sociale medier i cyberspace. I modsætning til de fleste andre lande deltager Danmark ikke i EU's oplysningskampagne(European Cyber Security Month) rettet mod oplysning medlemstaternes befolkning, i hele oktober måned. Set i lyset af statens tvangsdigitalisering forkommer det særligt graverende og ildevarslende, at befolkningen ikke involveres i vigtige oplysningskampagner, hvor de får muligheder for at blive orienteret og forberedt på de faldgruber og trusler, der findes på internettet og i cyberspace.

30. september 2013 kl. 16:41