Michael Kjærsgård

Case study: Pakketab målt i Gram

MTU problemer er noget fanden har skabt - specielt når det er uden for eget net så man er afhængige af andres fejlsøgning :( Lykkedes det at blive klog på hvordan iPad'en hos Kunde1 opførte sig anderledes siden den ikke var berørt af problemet?

22. oktober 2018 kl. 18:46
Pærelet at sende snyde-sms'er og lave falske opkald: »Dybt problematisk«

At vi ved de kriminelle altid vil forsøge at omgå sikkerheden, kan jo ikke medføre at vi så slet ikke skal forsøge noget. :)

Det har jeg bestemt heller ikke sagt, som tidligere nævnt bliver der allerede gjort meget, men som du selv skriver - katten efter musen...

23. juli 2017 kl. 17:48
Pærelet at sende snyde-sms'er og lave falske opkald: »Dybt problematisk«

Opklaring ift SMSC. Hvis nu en dansker går ind på en amerikansk hjemmeside der tilbyder at sende en SMS til et dansk nummer med valgfri afsender-nummer, vil det så fremgå af den tekniske del af SMS'en, at den er afsendt fra en amerikansk SMSC? Eller hvordan vil det se ud?

Den amerikanske hjemmeside sender højst sandsynligt SMS'en ud via. en SMSC i en eller anden ø-stat i Asien, men bortset fra det så ja, du kan se hvilken SMSC beskeden kommer fra. En sådan trafik er derfor af en type der relativt nemt kan filtreres væk.

23. juli 2017 kl. 13:47
Pærelet at sende snyde-sms'er og lave falske opkald: »Dybt problematisk«

Vi bliver vist ikke enige - det havde jeg nu heller ikke forventet - så jeg vil stoppe her.

Jeg kan dog med 100% sikkerhed love dig, at hvis vi legede med tanken at det du foreslår (ændre afsender på alle udenlandske og maskinelt afsendte SMS til "RobotSMS") blev implementeret i morgen, så vil der komme noget lignende et ramaskrig fra alle ledder og kanter.

21. juli 2017 kl. 10:21
Pærelet at sende snyde-sms'er og lave falske opkald: »Dybt problematisk«

Ja, nummeret skal erstattes med f.eks. "RobotSMS", med mindre ejeren af nummeret skriftligt har godkendt, at andre bruger det.

Du sprang lidt let hen over hvordan det praktisk skulle iværksættes, og om du virkelig mener Konkurrencestyrelsen vil bifalde at de 4 netejere på den måde stort set kvæler forskellige SMS-udbyderes eksistensgrundlag?

Hvis en virksomhed ønsker at benytte et bureau til udsendelse af SMS'er, bliver de nødt til at godkende, at andre sender i deres navn. Det kan f.eks. sikres med en simpel SMS fra teleudbyderen til virksomheden som f.eks.: "Vil du give tilladelse til, at bureau XX udsender SMS'er med følgende af dine telefonnumre: xxx". Den slags verifikation benyttes jo allerede mange steder.

OK, så vi skal i fremtiden vænne os til at gå og huske på at Danske Bank har - og sender SMS fra +4545121100 men at +4545111200 potentielt kunne købes af en svindler der skriver han kommer fra Danske Bank. Gør det det virkelig nemmere for gamle Fru Olsen?

Nej. Telefonnummeret skal bare fjernes eller erstattes, hvis man ikke kan garantere integriteten.

Aha - så vi skal ligefrem ind og ændre i beskeden? Du vil ikke have teleselskaberne til at scanne for anstødeligt sprogbrug og potentiel kriminalitet nu de er i gang (man kunne sikkert komme noget narkosalg til livs på den måde!). Spændende.

VISA, Mastercard, Facebook og andre udsender vel ikke falske SMS'er

Øhhh nej..? Det er vel netop hele konceptet i det vi diskuterer, at afsenderen er en anden end de udgiver sig for. Men indtil du er kommet op med en plan for, hvordan vi får hele verden med på vores kaffebords-aftale, er vi jo nødt til at antage at alt fra udlandet ikke kan stoles på, og derfor skal blokeres. Eller nå nej, vi skulle bare redigere i det.

Jeg må jo nok igen slutte af med at beklage - denne gang at jeg sådan ser begrænsninger frem for muligheder (for selvfølgelig er der også nogle muligheder, og den dag i dag filtrerer teleudbyderne meget skrammel væk, men det er - af grunde beskrevet her i tråden - svært at fange alt).

P.S. Hvis der nu, stærkt mod forventning, skulle være enkelte kunder der ringer og ikke synes det er særligt fedt at deres SMS er redigerede og/eller ikke kommer frem - må vi så viderestille dem til dig, så du kan forklare hvorfor denne nye metode er til alles bedste?

20. juli 2017 kl. 19:15
Pærelet at sende snyde-sms'er og lave falske opkald: »Dybt problematisk«

Tilbage et så call-centre og SMS-bureauer, som forpester verden med spam; men her kan vi vist godt leve med, at deres SMS'er bliver mærket med f.eks. "RobotSMS" eller lignende i stedet for telefonnummer, og at firmanavnet så må stå i selve SMS'en; men det reelle problem er måske, at teleudbyderne tjener for meget på spam til at ville reducere mulighederne for at udgive sig for hvem som helst?

Bare lige så vi alle spiller på samme hold, kan jeg så ikke lige lokke dig til at uddybe hvordan det skal fungere i praksis?

Skal alle teleudbyderne sætte sig sammen over en kop kaffe og blive enige om, at de fremover kun vil tillade hver enkelt operatørs egne numre samt "RobotSMS" som eneste alfanumeriske afsender? Vil en sådan aftale mellem operatørerne være OK for konkurrencemyndighederne, eller vil det måske være en smule misbrug af monopollignende forhold - også set i forhold til der er virksomheder (Cooltel etc.) der har maskinelt afsendte SMS som et primært forretningsområde.

Nu hvor vi er blevet enige om at alle maskinelt afsendte SMS skal mærkes "RobotSMS", er vi så i øvrigt sikre på, at når der - jf. dit forslag - står "Med venlig hilsen Danske Bank", så er det også Danske Bank der har sendt beskeden?

Skal operatørerne i øvrigt samtidigt blive enige om at blokere alle SMS fra udenlandske numre? Fra lille Danmark kan vi jo nok dårligt kontrollere at hele verden accepterer vores kaffebords-aftale om kun at sende SMS fra afsendernumre man selv råder over.

Eller skal vi nøjes med at blokere alfanumeriske SMS fra udlandet, og i så fald er det OK med dig at din aktiveringskode fra VISA, Facebook og Gmail samt din check-in SMS fra Norwegian ikke nårfrem?

Beklager jeg hænger mig i små detaljer, de griske teleselskaber må jo selvfølgelig bare se at rette ind...

20. juli 2017 kl. 17:20
I dag bliver der åbnet for HD-tale på 4G-nettet i Danmark

-og den nye software+operatørindstillinger er så kommet nu så iPhone 6 og fremefter også er med på vognen :)

10. december 2015 kl. 06:53
Håndværker står til 10.000 i bøde for at opsætte forstærker til dårlig mobildækning

Spindoktor alligevel? Jeg udtaler mig helt privat, men ja er da sikkert farvet af til hverdag at beskæftige mig med disse problemer fra den anden side af bordet.

Derudover tror jeg du skal læse indlæggene igen/læse hele indlæggene. Jeg kan ikke forklare mig tydeligere end jeg har forsøgt (jo jeg burde måske have skrevet makrodækning i stedet for blot dækning), er det ikke tilstrækkeligt kan jeg selvfølgelig kun beklage.

Med ønsket om en god weekend

24. januar 2015 kl. 13:59
Håndværker står til 10.000 i bøde for at opsætte forstærker til dårlig mobildækning

Det er erhversafdelingerne man skal have fat i (manden i artiklen må også formodes at være erhvervskunde). Telia reklamerer med Femto på deres hjemmeside. Telenor har indtil for nylig reklameret med repeatere på hjemmesiden (produktet eksisterer stadig, bare knapt så synligt) og TDC har også forskellige muligheder jf. Lars' indlæg. 3 ved jeg ikke.

23. januar 2015 kl. 06:54
Håndværker står til 10.000 i bøde for at opsætte forstærker til dårlig mobildækning

Jeg tror ikke der findes teleselskaber i Danmark som ikke helst vil levere så god dækning som muligt så mange steder som muligt. Fakta er bare, at det desværre ikke er muligt at levere 100% dækning overalt - af dels økonomiske og dels praktiske/placeringsmæssige årsager. Det er det ikke i dag, og jeg tvivler stærkt på at den dag vil komme, hvor der ikke kan findes udkantsområder, massive bygninger i byerne etc. uden tilstrækkelig dækning. Det er simpelthen ikke muligt at garantere/levere fuld dækning overalt, selvom der naturligvis løbende idriftsættes nye sendepositioner. Beklageligt, men sandt.

Jeg ved ikke hvad "som ingen teleselskaber ville gøre noget ved" dækker over i den konkrete sag. Hvis det dækker over at ingen vil garantere at sætte en ny sendemast op for at dække netop denne adresse, så er det nok desværre hvad man må forvente i et udkantsområde (det er ikke akkurat tæt bebyggelse hvis man slår den adresse Google kender på VVS-installatøren op på Google Earth el. lign.). Imidlertid tror jeg ikke der skal megen rundringning til, for at finde et teleselskab der vil sælge enten en Femto-celle eller en repeaterløsning som er godkendt og ikke forstyrrer netværket. Prisen (i hvert fald for repeatere) er dog givetvis en anden end hvad man kan købe udstyr for på ebay og lignende steder - da kvalitetsudstyr simpelthen er dyrere (og dyrere end hvad mange vil betale).

Rene Jensens udsagn om at "står man på spring med anklageformularen til telestyrelsen, for så passer situationen pludselig ned i en "bureaukrati-kasse" man kan bruge til noget" peger igen (lidt som man kan læse mellem linierne af Dennis Flydtkjærs udtalelser) på en opfattelse af at det er bureaukrati for bureaukratiets skyld. Faktum er imidertid - som også tidligere nævnt - at en rigtigt stor del af de repeatere der købes privat, er af så ringe kvalitet/forkert konfigureret at de ødelægger mobildækningen for et stort antal kunder, i et langt større område end de fleste forventer.

Hvis en repeater er korrekt konfigureret, og af en fornuftig opbygning så den netop intet forstyrrer, så ville ingen jo interessere sig for den. Den vil aldrig blive fundet, og der vil aldrig blive udskrevet en bøde. Dem der oplever at få en bøde har altså benyttet noget udstyr der ikke var i orden, det har krævet ressourcer hos Erhvervsstyrelsen at lokalisere, som det efter min mening er rimeligt at pågældende lovovertræder er med til at dække (teleselskaberne dækker selv deres omkostninger).

22. januar 2015 kl. 21:33
Håndværker står til 10.000 i bøde for at opsætte forstærker til dårlig mobildækning

Hvis Dennis Flydtkjær satte sig lidt ind i hvor mange andre telekunder disse Kina-repeatere generer, og hvor mange ressourcer der bruges fra teleselskaberne og Erhversstyrelsens side på at lokalisere dem når de generer.. Så vil jeg tro hans snak om proportioner forstummer når han finder ud af hvor symbolsk et beløb disse 10.000 kr. er...

22. januar 2015 kl. 18:30
4G tvinger Skyline til konkurs

Thomas: Et par af Telenors sites på Samsø er opgraderet med UMTS900 for en måneds tid siden. Det hjælper selvfølgelig ikke hele øen - men afhængigt af hvornår du sidst har checket 3G-dækningen, er det måske værd at forsøge igen :)

10. maj 2012 kl. 20:45