Christian Jørgensen

ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Hvorfor er det at digitaliseringen får lov at tåge afsted, uden at man undersøger, om det reelt bliver bedre og billigere?

PHK havde for nylig en udmærket pointe om konsekvenserne ved fraværet af "datalære" på ungdomsuddannelserne.

For beslutningstagerne er den populære konsensus, at IT er det universelle "magiske tryllestøv", man løser problemer med. Derudover er der opmærksomhed i at få sit navn på et stort projekt, og der er ikke negative konsekvenser ved at fejle.

11. november 2021 kl. 17:45
Minister efter hård MitID-kritik: Overgangen kræver tydelig kommunikation

Samfundskontrakten med dig, er at vi afgiver noget af vores frihed, for at du kan give os større fælles goder og mere trivsel, end vi ville kunne opnå på egen hånd.

Den samfundskontrakt blev brudt for årtier siden, hvor omkostningerne ved den offentlige sektor blev større end den samfundsmæssige nytte. Se f.eks. Jørgen S. Dichs "Den Herskende Klasse" fra 1973.

10. november 2021 kl. 17:32
Minister efter hård MitID-kritik: Overgangen kræver tydelig kommunikation

Husk: Der er ikke noget galt med MitID.

Nemlig. Det skal bare gentages nok gange, og vupti bliver det sandheden. Smart som det virker.

10. november 2021 kl. 17:28
ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Du tager ganske fejl. Der var ingen (ganske få) som bestred at vælgerne havde stemt som optalt. Med andre ord: Der var ingen (ganske få) der bestred valgresultatet.

Der var masser af demokrater, der anfægtede Trumps legitimitet som præsident og dermed valgresultatet.

Til gengæld er der dukket bevis på bevis op om at russerne forsøgte at påvirke valget. Om russerne gjorde nogen forskel ved ingen ...

Nej, men vi ved, at det ikke er bevist, at der var en konspiration mellem Trump-kampagnen og Rusland, ergo fire år med "konspirationsteorier" men ikke en "konspiration".

10. november 2021 kl. 17:16
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Du mener at hvis man vil lære noget om blockchain så sker det bedst i et et ekkokammer uden kriti? Det skal nok hjælpe.

Nej, referencerne har til formål at give folk der er interesserede i at lære et sted at starte. De er ikke ment som en erstatning for at tænke selv.

Hvis man vil have en diskussion i et offentligt fora så er man nødt til at argumentere sådan at folk forstår det.

For at kunne have en meningsfuld diskussion skal der være et fundament at diskutere ud fra. Det er der ikke her, og du er ikke interesseret i at lære, men har meget stærke holdninger til ting, du ikke ved nok om. Du diskuterer ikke i god tro, og derfor er det meningsløst at fortsætte.

PS: Jeg downvoter stort set aldrig noget her på version2 men du fik lige et par stykker for manglende substans.

Korrekthed er heldigvis ikke en popularitetskonkurrence.

9. november 2021 kl. 17:50
ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Ja selvfølgeligt skal man forske i den slags. Mangel på viden ændrer ikke fakta. Hvis jeg tilhører den intellektuelt underlegne race så vil jeg gerne vide det.

Præcist. Sålænge den dominerende (eller eneste) alternative forklaringsmodel for hvorfor nogle grupper af mennesker klarer sig bedre end andre er "racisme", sålænge er der behov for at aftabuisere gruppeforskelle i IQ.

Igen kan man kigge på USA. Hvis nogen for 10 år siden havde fortalt mig at USA i dag ville stå i en situation hvor en signifikant del af befolkningen ikke stolede på valgresultatet så havde jeg ikke troet det.

Det skete allerede i 2016 og gav anledning til fire år med konspirationsteorier om russisk indblanding.

9. november 2021 kl. 17:42
Metaverset er den våde drøm, der har drevet spilindustrien de sidste mange år

Og hvis man kun har ét søm, er verden fuld af hamre.

Og hvis din tante var en mand, ville hun være din onkel, etc. etc.

Målet for metaverset bør være en platform, der er "troværdigt neutral" (her og her). En blockchain er et middel, ikke et mål.

8. november 2021 kl. 21:20
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Da nytteværdien af at fortsætte denne diskussion nærmer sig nul, med hastige skridt, vil jeg i stedet anbefale folk, der måtte ønske at lære om blockchain, at fortsætte her.

8. november 2021 kl. 21:10
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Mange af de lån der udstedes i Danmark er på dit 'glatte ansigt', uden nogen sikkerhedsstillelse. Her er et unikt ID afgørende [...]

Korrekt. Det vil dog i stigende grad blive muligt at konvertere disse lån uden sikkerhedsstillelse til lån med sikkerhedsstillelse, i takt med at verdens aktiver bliver "tokenized".

Jeg var ved at kigge på dit link, men det var stort set kun en indholdsfortegnelse med nogle halvdøde links. Så jeg har lidt svært ved at gennemskue hvad der menes med ’Collateral Pool ’. Det giver ikke mening at skulle stille 150% crypto valuta som collateral, for et crypto lån, medmindre det er margien for (gearet) spekulation i crypto.

Ja, jeg kom til at give dig et link til noget ældre dokumentation. Beklager. Den aktuelle dokumentation ser ud til at findes her og linker til et praktisk "Maker Protocol 101 Slide Deck (PDF)", som jeg tror besvarer dine spørgsmål.

Hvis der indgår fysiske vare i en smart kontrakt, så skal der være en troværdig part til at værdsætte varen. Noget af det du beskriver minder om en ’Remburs’, som bla. blev implementeret i Nordeuropa af Hanse stadernes kontoer.</p>
<p>Det er fint hvis man kan beskrive en kontrakt som kode, men jeg kan ikke se at det at indsætte koden i en blok, og indsætte hashen af den forrige blok, i den efterfølgende blok gør anden gavn at man kan bevise at der ikke er ændret i data, efter at det er blevet indsat i kæden. Og dog jeg mener faktisk det kunne være smart hvis hver eneste bank førte ’kassebogen’ som en block-chain og offentliggjorte hashen ved afslutning af dagen. Men der skal for alt i verden ikke en global monopol ’kassebog’.</p>
<p>Men da smart kontrakten indeholder booleske betingelser, som f.eks. ’er den korrekte mængde, og kvalitet af en vare leveret’ skal der være en troværdig part der sætter den booleske variable til True eller False. Og der skal være en kæde af troværdighed og lovgivning, og straf til at understøtte processen. Den del findes allerede.</p>
<p>Du kan ikke reducere erhvervsret til et datalogisk problem, desuden er lovgivning forskellig pga. historie og kulturelle værdier. Og hvis vi skal stemme om et fældes værdi sæt her på jorden, så husk at kineserne er flest.

For det første: "smart contract" er en misvisende betegnelse. I virkeligheden er der blot tale om et stykke kode, der som sådan ikke har nogen retsstilling.

For det andet: der er initiativer, der har til formål at give retsstilling til smart contracts. Eet af dem er Mattereum. De har diverse papers. Mattereum benytter sig af voldgiftsklausuler, som anerkendes af 157 lande.

På et globalt marked med frie markedskræfter har magten det med at koncentreres.

Proof-of-Stake har ikke stordriftsfordelene som eksisterer i Proof-of-Work.

8. november 2021 kl. 01:00
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Hosted vallets har den risiko at nogen ‘røver banken’ og stikker af med det hele, i alm. banker er der tilsyn og indskyder garanti.

Ja, på den måde adskiller en "hosted wallet" sig ikke fra en bank, og jeg forventer, at de vil blive reguleret på samme måde.

"smart contract wallets" virker som noget der kan opsættes så smart, at man kan lukke sig ude for evigt.

"With great power comes great responsibility" -- Peter Parker

;-)

Anyway, en vigtig pointe med smart contract wallets er, at de reducerer problemet med forvaring af aktiver til kode, og det i et åbent system, med innovation der ikke kræver tilladelse. Det har visse implikationer for udviklingen.

I USA er der arvinger (1 ud af 600?) der går glip af arv, da de ikke ved hvilke konti, og forsikringer et familiemedlem havde, og i hvilke selvskaber.

Ja, det eksisterende system har problemer i mange dele af verden, men selv hvor det ser ud til at virke, vil der være gevinster at høste i form af øget effektivitet og produktinnovation.

8. november 2021 kl. 00:37
Hvad man i ungdommen nemmer...

[...] væmmelige mennesker [...]

"Væmmelige mennesker" er dine ord, ikke mine. Problemet med systemet er ikke menneskene, men incitamenterne. Mennesker reagerer på incitamenter. I den offentlige sektor er incitamenterne modsatte af, hvad de er i den private sektor. Jo mindre produktiv du er, jo flere ressourcer får du tilført. Samfundet har begrænsede ressourcer. Ressourcer brugt eet sted kan ikke bruges et andet sted. Derfor:

nedslidningen af skoler, sundhedssektor, biblioteker, idrætsanlæg, plejehjem - selv strisserne og fængslerne

Men lad mig liige forstå det. Nej prøve på det. Datalære var indført og en stor succes, hvis man havde beskåret dagpenge og kontanthjælp (de er faktisk skåret ned mange gange)? Og pension? Og fyret sygeplejerskerne i stedet for at få dem til at rejse af sig selv. Og alle politikere havde været programmører?

Min kommentar var om værdien af politik generelt i kontekst af et "fanget" system, ikke rettet mod "datalære" specifikt. "Datalære" er i vores teknologiske virkelighed almen dannelse og bør derfor som absolut minimum findes på ungdomsuddannelserne.

6. november 2021 kl. 20:04
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Det ville klæde version 2 at spørge ind til konkrete løsninger.

Her er en række eksempler på blockchain-baserede finansielle services.

6. november 2021 kl. 19:44
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Crypto valutaer har samme problem, der er en større del af valutaen som er på vallets som er døde.

Såkaldte "smart contract wallets" (f.eks. her) kan have indbygget al den "social recovery" funktionalitet, som du måtte ønske dig.

M-Presa har også den fordel at det er fiat penge som er stabil hvis et lands økonomi også er det, hvilket man ikke kan sige om crypto valutaer.

Såkaldte "stablecoins" eksisterer, i flere varianter. Se f.eks. her.

Hvis du skal låne penge ud er det vigtigt at det er sandsynligt at personen kan betale pengene tilbage, og at vedkommende ikke kan forsvinde.

Nej, det er ligegyldigt. Blockchain-baserede lån sker i øjeblikket altid med sikkerhed i andre aktiver og altid peer-to-smart-contract, ikke peer-to-peer. En autonom smart contract garanterer, at der altid er sikkerhed for lånet. I f.eks. MakerDAO-systemet skal værdien af din sikkerhed (ETH) altid udgøre minimum 150 procent af værdien af dit lån (DAI), ellers kan du risikere, at lånet bliver likvideret.

6. november 2021 kl. 19:37
Regler og standarder er næste skridt: Blockchain trives bedst i krypto-valutaens ‘vilde vesten’

Og ifm. personers private og måske store skelsættende værdier, så skal de samme personer til at bruge hyber moderne 'værktøj', som et fåtal (få %) aner noget om dd. Den hopper leverandør/sælger/befolkningen nu ikke lige på - aldrig.

Blockchain-baserede spil vil introducere teknologien til millioner af mennesker på forholdsvis uforpligtende vis.

Samt - det tager utallige år før nuværende "advokater, bankrådgivere" samt utallige andre mellemled slipper deres velerhvervede blokeringer, kanaler og rettigheder.

Hvis en blockchain kræver tilladelse fra etablerede interesser er det blot en distribueret database.

6. november 2021 kl. 19:14
Hvad man i ungdommen nemmer...

At der ikke siden er blevet rettet op på den fadæse, skyldes som enhver ved, at IT folk er for fine til politik.

Eller måske lever "IT folk" bare i den virkelige verden, hvor systemet er fuldstændigt fanget af de ansatte, og det derfor er umuligt at ændre noget?

Politik er i sandhed spild af tid, selv hvis du accepterer præmissen.

5. november 2021 kl. 22:01
Google vandt over Oracle

IP betyder her Intellectual Property, IKKE Imaginary Property .

Thank you, Captain Obvious. ;-)

8. april 2021 kl. 13:36