Niels Østergård

It-problemer for nyt skattesystem: Udskudt til 2024

If. Poul-Henning Kamp https://www.version2.dk/blog/oraklet-har-talt-1089241 er problemet at systemet erFOR GODT til at forudsige priser, men at man ikke kan lide dets forudsigelser. Jeg ved ikke om han ved hvad han taler om - eller om han bare spekulerer i, hvad det KUNNE være - men jeg synes ikke det lyder usandsynligt. Selv hvis det ikke er helt som PHK skriver, så kan det meget vel handle om problemer med de data systemet behandler, mere end om den behandling af disse data der foregår. MEN er det så ikke urimeligt at kalde det "IT-problemer" og skubbe det ind under den generelle forventning vi efterhånden har om, at offentlig IT går galt?

24. oktober 2019 kl. 11:43
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Ministeriet har netop udsendt en mail til skolerne, hvori de påpeger, at da generalprøven på Netprøver og DPV i morgen ikke er en officiel eksamensbegivenhed, så bestemmer skolerne selv vilkårene - herunder kan skolens ledelse VÆLGE at gøre brug af DPV frivillig. Der forlyder indtil videre ikke andet end, at det stadig vil være obligatorisk til eksamen til sommer, og de ANBEFALER stadig at man bruger den i morgen, som generalprøve. Selv om dette ligner en kovending fra ministeriet, så er det sådan set logik for burhøns: Terminsprøven er jo ikke en officiel eksamensbegivenhed, så selvfølgelig bestemmer skolen selv vilkårene. Men det er stadig et nyt (og nok nødvendigt) signal fra ministeriet. Uden dette signal var skolerne nok forpligtet til at medvirke til at gøre generalprøven så realistisk som muligt.

6. marts 2019 kl. 14:58
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Og som jeg sagde, så må jeg ikke gå op til terminsprøven, medmindre jeg har en computer der kan installere Prøvevagten.

Efter min umiddelbare vurdering har du her en god sag - og din skole en skidt sag.

Jeg kan måske godt forestille mig at en skole skriver sine BYOD-systemkrav ind i sine ordensregler - hvis man som min skole kun kan understøtte Win og Mac i det daglige, kunne man godt forestille sig også at stille dette krav til eksamen også. Men reglen skal stå klart, og jeg kan godt forestille mig, at ministeriet vil underkende sådan en regel.

Har jeg mistillid til eksaminander og tillid til ministeriet? Tja, jeg har tillid til at ministeriets folk har reelle hensigter, men jeg ved jo godt at det ikke kun er den gode vilje det kommer an på. Og jeg har generelt tillid til de enkelte mennekser jeg møder, men jeg mener ikke man kan basere et eksamenssystem på tillid alene - man er nødt til i eksamenssituationen at have et småhysterisk kontrolregime. Og kun ved at opretholde dette ret konsekvent kan man fastholde at det ikke er udtryk for mistillid til den enkelte, men blot udtryk for en realistisk viden om at der er et mindretal der vil snyde. Det er jo heller ikke mistillid til den enkelte der får dig til at låse din dør derhjemme.

6. marts 2019 kl. 10:19
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Hvis din analogi skal fungere i denne sammenhæng, ville en stærekasse ikke blot måle din hastighed, men også ...

Lad os først antage, at programmet gør det der er meningen, og ikke ved en fejl gør mere.

Mener du så, at Den Digitale Prøvevagt registrerer noget der ikke er relevant i forhold til at kunne dokumentere om der snydes - og i så fald hvad?

Og mener du, at den registrerer noget der invaderer det privatliv, som eksaminanden naturligvis skal have uindskrænket ret til uden for det tidsrum vedk. er til eksamen, og i så fald hvordan?

For begge spørgsmåls vedkommende kan jeg kan godt selv pege på et par småting, men jeg mener virkelig det er småting.

Så kan man selvfølgelig også mistænke ministeriet (og det softwarefirma de har hyret) for at have lavet programmet forkert, eller mistænke Amazon, en "man in the middle", eller andre uvedkommende, for at kunne misbruge de indsamlede data eller den installerede software.

5. marts 2019 kl. 20:20
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Kan man ikke sammenligne den digitale prøvevagt med en stærekasse (punkteret fotovogn) der kontrollerer om man snyder idet man på livets vej passerer en eksamen - men som ikke generer én resten af tiden?

Man er jo velkommen til at afinstallere den umiddelbart efter hver eksamen, hvis man er skeptisk - bare man installerer den igen senest lige inden næste eksamen.

5. marts 2019 kl. 18:58
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Mon ikke det er muligt at finde på andre, mindre invasive, metoder til at undersøge om folk snyder.

Kom gerne med et forslag. Jeg har svært ved at se det for mig - atså når vi tager de stramme skatteyderfinancierede økonomiske rammer i betragtning.

Især når det også har betydning for, at nogle folk bliver udelukket (f.eks. GNU/Linux systemer)

Jeg mener det ret klart fremgår af ministeriets faq som jeg citerede ovenfor at dette ikke kan ske.

5. marts 2019 kl. 17:40
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Jeg læste DR’s artikel om alt dette, og de siger at der i 2017 var 229 FORMODNINGER om snyd. Der kan selvfølgelig være nogen af dem der ikke har snydt, og nogle der ikke blev opdaget, men jeg mener nu at det er nogle ret ekstreme midler der bliver brugt for så få snydere

De 229 er de formodninger som er nået ind til ministeriet. Dertil kommer fx formodninger fra censorer, som undrer sig over eksaminander der nærmest intet kan til en delprøve uden hjælpemidler, men som kan alt til en delprøve senere samme dag i samme fag med hjælpemidler, formodninger fra lærere som undrer sig over at en elev der plejer at få 4 pludselig får 12, og lignende - men hvor sagen ikke rejses formelt fordi dem der undrer sig ved at det vil være umuligt at bevise. Disse formodninger vil med den Digitale Prøvevagt kunne undersøges, så det bliver spændende at se hvordan tallene ser ud til sommer. Dertil kommer naturligvis også tilfælde af snyd hvor ingen undrer sig, og det er langt fra sikkert at de bliver opdaget fremover.

5. marts 2019 kl. 16:56
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

A, hvad?!? Hvad laver Amazon i det her spil?

Ministeriet har lejet serverkapacitet til netprøver og til Den Digitale prøvevagt i skyen. Det gør, at de med et begrænset dræn i vores surt optjente skattekroner kan sikre sig (forhåbentligt) tilstrækkelig serverkraft i de ret ekstreme spidsbelastninger når der er 40000 elever til eksamen samtidig, uden at det koster hele resten af året. Der er selvfølgelig indgået databehandleraftale.

5. marts 2019 kl. 15:44
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Jeg er ikke sikker på om der er et officielt svar på dette, men jeg kan slet ikke forestille mig en skole der kræver at man udskifter en Linux-installation med en Windows-installation

På ministeriets faq (https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/den-digitale-proevevagt/spoergsmaal-og-svar) står der dette:

Hvilke styresystemer kan eleverne anvende med DDP?Elevernes computere kan anvende Windows eller MacOS som styresystem. For Windows computere er kravet, at de har installeret .Net Framework 4.7.2., der er installeret, hvis Automatiske opdateringer er slået til. For Mac computere er kravet, at det er MacOS version 10.10 eller højere.

Hvad med elever, som har et styresystem, der ikke kan anvendes sammen med DDP?Elever, der benytter et styresystem, der ikke kan monitoreres af Den Digitale Prøvevagt, kan aflægge prøven under skærpet tilsyn – se svaret til spørgsmålet om ’Hvad er et skærpet tilsyn?’.

Hvad er skærpet tilsyn?Det betyder, at skolen sørger for, at eksamenstilsynet holder ekstra godt øje med eleven under prøven. Den enkelte institution kan selv tilrettelægge, hvordan dette udmøntes. Det kunne fx være ved, at eleven under skærpet tilsyn placeres tæt på eksamensvagterne i eksamenslokalet, således at de almindelige eksamensvagter kan holde ekstra godt øje med dem.

5. marts 2019 kl. 15:39
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Hele historien handler jo om, at retten til privatliv ikke i alle tilfælde respekteres ift. private ting på ens private computer

Det er noget vrøvl - altså ikke det du siger, men det der bliver sagt. Eller i hvert fald har jeg intet belæg set. Det er aktivitet UNDER PRØVEN der overvåges. Ministeriets information har som sagt været lidt mangelfuld, og det skaber grobund for myter. Der var et par småting som er eller bliver rettet i programmet - fx denne: Programmet tager når det starter et screenshot, hvori det leder efter en QR-kode, som normalt vil være på skærmen på dette tidspunkt (på hjemmesiden netprøver.dk), og som identificerer eksaminanden og hvilken prøve det drejer sig om - og hermed indirekte også hvornår prøven egentlig starter. (Hvis QR-koden ikke findes i screenshottet, er der en anden løsning, som bare er lidt mere bøvlet for brugeren.) Dette screenshot tages altså normalt FØR prøven starter, hvilket umiddelbart kunne stride imod løftet om, at det kun er aktivitet UNDER prøven der overvåges. Men dette screenshot sendes IKKE til overvågningsserveren hos Amazon, og så kan man vel godt sige, at det ikke er overvågning. Fejlen, som skulle være rettet, var at screenshottet blev gemt lokalt på harddisken, hvilket der ikke rigtigt var nogen grund til. Men det var vel heller ikke særlig farligt?

Jeg har også set en påstand om, at programmet indeholder en keylogger. Det strider jo ikke mod at det kun er aktivitet UNDER PRØVEN der overvåges, men der ville være to andre problemer hvis det var sandt:

  1. Det er ikke nævnt i ministeriets liste over, hvad der overvåges.
  2. Det kunne tænkes at man fik indsamlet en adgangskode til en ressource som eksaminanden tilgår under prøven (og dette er netop grunden til at der IKKE keylogges, hvilket ellers ville være et fremragende værktøj til at detektere mulig snyd - man kunne fx opgøre hvor stor en del af den afleverede tekst der faktisk er indtastet under prøven).

Jeg ved ikke hvad påstanden om en keylogger bygger på, men jeg kunne forestille mig at programmørerne har benyttet et programbibliotek som indeholder en keylogger - som så ligger i den færdige programkode men ikke bliver kaldt. Hvis dét er sandheden, så håber jeg ministeriet i den nye version har sørget for at fjerne denne del af koden.

5. marts 2019 kl. 15:06
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Men har man linux på sin bærbare, kommer spørgsmålet jo om elevens pc kan køre programmet.
Og dét kan den godt, hvis PC'en er hardwaren, - for så kan man bare kræve at der installeres Windows.

r Jeg er ikke sikker på om der er et officielt svar på dette, men jeg kan slet ikke forestille mig en skole der kræver at man udskifter en Linux-installation med en Windows-installation (eller laver en ekstra partition til formålet) alene af hensyn til eksamen.

På min skole siger vores bring-your-own-device-politik at vi kun understøtter Windows og Mac. Det er jeg ikke stolt af, men fx findes det matematikprogram vi benytter i undervisningen ikke til Linux eller ChromeOS. I øvrigt har vi jævnligt elever hvor kravet om at man skal medbringe computer er en udfordring (som vi plejer at finde en løsning på), men meget meget få hvor det er kravet om Windows eller Mac der er et problem. Til eksamen ... ja nu er det jo nyt, men jeg tror hverken vi kan eller vil afvise eksaminander der kommer med fx Linux - kun gøre dem opærksomme på, at vi stort set ikke kan hjælpe dem med eventuelle IT-problemer undervejs.

5. marts 2019 kl. 14:48
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Man har ikke ret til privatliv når man er til eksamen - altså MENS man er til eksamen. På nær hvis man række hånden op og få lov at gå på toilettet. Det er altså ikke nyt. Det er selvfølgelig heller ikke nyt at folk reagerer mod det regime man er underlagt til eksamen.

5. marts 2019 kl. 14:13
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Glemte lige at kommentere selve artiklen.

  1. Hvad ligger der i ordet "totalovervågning"? Det har i hvert fald været ambitionen med Den Digitale Prøvevagt" at den kun skulle overvåge aktivitet på computeren under prøven, ikke fx billeder på harddisken eller browserhistorik fra FØR prøven. Personligt tror jeg på at det også er sådan det er blevet - hvis nogen VED andet, må de jo komme med det.

  2. "midlertidigt trukket tilbage" - det var det fra fredag til søndag aften, men nu er det tilbage - så vidt jeg har forstået i en ny version hvor et par kritisable (men som jeg har forstået det temmelig uvæsentlige) forhold er rettet. Igen, som jeg har forstået det: Har man installeret den gamle udgave, så bliver den opdateret til den nye næste gang man starter det.

I øvrigt har ministeriet efter min mening været for tilbageholdende med at kommunikere klart om en række forhold omkring det nye program - det er blevet bedre men ikke godt nok med denne faq: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/netproever/den-digitale-proevevagt/spoergsmaal-og-svar

5. marts 2019 kl. 13:23
'Den Digitale Prøvevagt': Totalovervågning af elevers computere midlertidigt trukket tilbage

Jeg har ikke nærlæst alt herover, men her er nogle citater og mine kommentarer.

"Den bedste løsning ville være at skolerne selv stillede maskiner til rådighed til eksamenerne, og disse maskiner kunne fint være udstyret med software som dette."

Dét kommer ministeriet ikke til at foreslå, for de ved udmærket godt at skolernes økonomi er meget langt fra at muliggøre dette. Man kan bestemt problematisere at man stort set ikke kan gå på en gymnasial ungdomsuddannelse i Danmark uden selv at lægge computer til - men det er altså ikke nyt.

"Blokér wifi i lokalet (det findes der en række løsninger til)"

Ja men hvis de overhovedet er legale så er de i hvert fald ikke billige - og det er svært når man ligger i tætbebygget område, og i øvrigt har undervisning der kræver trådløst net andre steder i huset samtidig med eksamen.

"tilbyd eleverne kablet internet"

Med fx 300 eksaminander samtidig i huset, i gymnastiksale, aulaer osv., bliver det noget af en investrering og en opgave at sætte op. Så det tør ministeriet nok heller ikke foreslå. I øvrigt har elevernes medbragte maskiner jo sjældent netstik.

"firewall"

ja men hvad skal vi med den? Altså, selvfølgelig har skolerne en firewall. Bekendtgørelserne siger, at eksaminanderne må bruge de "ting" online som de har brugt i undervisningen (og om læreren har nævnt i deres såkaldte undervisningebeskrivelse), hvis disse ting ikke "kan" gøres tilgængelige offline. Fx er det så tilladt at bruge i-bøger fra Systime under eksamen, og spørger man Systime hvilke firewall-åbninger disse bøger kræver, så svarer de, at man da bare skal åbne til internettet. De aner tilsyneladende ikke hvilke tredjepart-ting de trækker på. Man kunne ønske sig andre regler - men dem jeg beskriver her er EFTER Riisager strammede så meget op hun kunne komme afsted med.

"Hvor mange eksamenssnydere kan det dreje sig om?"

Ja det ved jo ingen, men personligt er jeg overbevist om at der er store mørketal ift. de ganske få sager der er registreret, og hvad der måske er vigtigere, så er der mange unge der er overbevist om, at snyd er udbredt, og oplever det som en ikke ubetydelig uretfærdighed.

"Og hvad er det værste der kan ske? At de uretmæssigt optages på en uddannelse de ikke har "fortjent"?"

Nej, det værste er naturligvis, hvis dem der ikke snyder ikke optages, fordi de blev overhalet i rotteræset af dem der snød.

"Hvordan kan man blive ved med at igangsætte disse fejlbehæftede systemer på trods af afsløringer den ene gang efter den anden? Lærer man ikke af skandalerne?"

Det er værd at notere, at mange skoler i nogle år har valgt selv at betale for ExamCookie, som er et meget lignende og ganske velfungerende system - der er altså ikke principielt noget nyt her. Man kan bestemt undre sig over, at ministeriet har startet nyudvikling i stedet for at købe ind i noget der virker, men det er der angiveligt konkurrencemæssige årsager til.

"Umiddelbart lyder de omtalte 40 dage hvori materialet opbevares, som værende alt for lang tid."

Det er 4 måneder - ikke 40 dage - og det dikteres af de klagemuligheder der er i eksamenssystemet.

"Og sættes tingene på spidsen, så er problemet jo prøveformen."

Helt klart - eller at man overhovedet må bruge internetforbundet udstyr til eksamen. Det gode og økonomisk realistiske alternativ er bare ikke rigtigt fundet.

"Jeg kan ikke se at den nuværende lovgivning tillader fuld og ubegrænset adgang til de oplysninger som ligger på PC’en via “Den Digitale Prøvevagt”."

Der er ikke ubegrænset adgang. Der kigges ikke på harddisken - eller det har jeg i hvert fald ikke set troværdige kilder der påstår. Der kigges på aktivitet fra prøven strater til eksaminanden afleverer.

"Elever er blevet dumpet hvis de ikke vil installere programmet (som kun er til Windows og iOS?)"

Programmet er til Windows og Mac OS, men ikke til iOS, Linux eller ChromeOS. Kan elevens grej ikke afvikle programmet, har skolen pligt til at sørge for skærpet opsyn - det vil vel i praksis sige flere mennesker som eksamensvagt. Det er naturligvis dyrt, men jo ikke umuligt. Alternativt har de fleste skoler nok et mindre antal computere de kan udlåne til eksamensbrug, primært tiltænkt elever hvis computere har pludseligt opståede problemer lige før eller under eksamen. Hvis eleven bare ikke VIL installere programmet, selv om det altså står i bekendtgørelserne at de skal, så kan man vel sige at de efter gældende regler har fravalgt at komme til eksamen - dumpet, om man vil.

5. marts 2019 kl. 12:28
CBB Mobil: Send de første tre tegn af dit kodeord

Vist er den beskrevne praksis hos CBB kritisabel. Men at man hos "3" mener, at et CPR-nummer har noget at gøre med at kunne bevise sin identitet, er jo også galt (selv om det er en udbredt misforståelse). CPR-nummeret er en identifikation (brugernavn), men ikke en validering af denne identifikation (adgangskode).

Måske skulle CBB fastholde sin praksis, men øge password-længden til 3+8 = 11?

16. april 2018 kl. 11:04
Apples nye hovedkvarter: Tre ambulancer tilkaldt efter ansatte løber ind i glasvægge

Glass ceiling handler om lodret mobilitet. Problemet her handler som jeg forstår det om vandret mobilitet.

22. marts 2018 kl. 12:39
Styrelse politianmelder administrator efter misbrug af undervisnings-id

Også jeg er lokal UNI-Login-administrator på en skole (en ungdomsuddannelse). Og ved fra dette arbejde, at andre skoler kan have MANGE administratorer, og ikke nødvendigvis alle med en særligt god forståelse for, hvordan hvervet bedst varetages.

Det er klart et problem at samme tekniske løsning skal være tilgængelig for fx elever i 0. klasse, myndige kursister på voksenuddannelsescentre, lærere, og teknisk/administrative medarbejdere. Det burde nok være muligt at indstille (pr. skole eller pr. klassetrin) at den systemtildelte kode kun er en engangs-kode. STIL er åbenbart i gang med en opstramning, hvor der bl.a. differentieres i sikkerheden mellem UNI-Login-administratorer, øvrige ansatte, og øvrige brugere - det er et fremskridt, men jeg så gerne en større sikkerhed for mine voksne kursister end den der kan fungere i 0. klasse.

Jeg kunne godt lide at vide, om den "administrator" der har forsyndet sig er en STIL-ansat eller en lokal administrator på en skole. Det frwemgår vist ikke?

1. februar 2018 kl. 14:39
Amazon: Lambdaer er det nye COBOL

En del af betydningen af "eventually" er, at det faktisk sker, før eller siden, og den delbetydning findes ikke i "eventuel(t)", så det kan ikke bruges som oversættelse. "Consistency" betyder for mig nøjagtigt det samme som "konsistens" - at tingene hænger sammen, er i overensstemmelse, og ikke i modstrid. Modsat "eventuel(t)" er "konsistens" nemlig på dansk ikke belastet af en hverdagsbetydning (med mindre vi snakker om syltetøj eller sådan noget, men det er jo oplagt en anden betydning her). Så samlet kan "eventual consistency" fint oversættes "eventual consistency"(!), "konsistens i den sidste ende", eller fx "sluttelig konsistens" - eller "terminal konsistens" hvis det skal lyde klogt.

3. november 2017 kl. 11:19
Næsten halvdelen af USA's befolknings personoplysninger blotlagt i nyt, enormt hack

Nu er artiklen vist redigeret så der står ssn i st.f. cpr, og det er selvfølgelig helt OK. Er den væsentligste forskel på de to ting ikke, at man i Dk har numre på alle, mens man kan leve i USA - og endda legalt - uden et nummer? Som kilde til identitetstyveri er det mit indtryk (indrømmet: mest fra Hollywood-film) at ssn og cpr er rundt regnet lige kritisk.

8. september 2017 kl. 11:13