Mogens Lysemose

Kommentarer

Hvem forventer også at digitaliseringsstyrlsen har styr på det?

Det er godt digitaliseringsstyrelsen ikke er ansvarlig for noget vigtigt it... Hov!?

Falsk negative søgeresultater og IDA hits

Virkelig slemt med de falsk negative søgeresultater. Jeg kan ikke forstå at man IT-afdelingen ikke kan se problemet i det! Mht. Anæmi=IDA-søgningen: 1) Søgeresultatet bør fortælle at der er hits på synonymer. 2) Hvis patienten hedder IDA hvorfor søger den så synonymer efter diagnose-synonymer i ...

For at fravælge sporing af facebook

...skal du have en facebook-profil. Om nødvendigt oprette en for at undgå facebook. Det siger ligesom alt om tænkningen at det er OK at facebook laver personlig profilering på folk der ikke har en konto og kræver de skal lave en for at slå det fra... Og den er også rigtig nok for Google: Jeg sa...

Re: Skyd budbringeren? Syndebuk?

At det er bagmændene... Følg pengene, hvem var med på rejser, hvem fik gaver, .... De blev skam også dømt: tidligere it-driftschef i regionen Rene Clausen og tidligere it-direktører Michael Steen Hansen på overdådige rejser til steder som Las Vegas og Dubai. Onsdag fældede retten i Glostrup...

Region Sjælland standser alle køb hos Atea

Region Sjælland var offeret i den store Atea-sag, hvor offentligt ansatte blev bestukket med dyre rejser og luksuriøse middage. https://sn.dk/Erhverv/Region-Sjaelland-standser-alle-koeb-hos-Atea/artik...

Re: Den er svær

Nej den er faktisk ikke så svær. Reglerne for gaver og bestikkelse har veldefineret længe. Se eks. https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraa... men går det at gå lidt over grænsen så går det nok også at gå lidt mere over grænsen... Lidt ligesom fartgrænserne er ve...

Endnu et kritisk højrisiko-IT-projekt...

Jeg ser dog to gode aspekter: 1) De anerkender at det er et kritisk højrisikoprojekt - de forsøger ikke at skjule det i modsætning til f.eks. sundhedsplatformen. 2) Beskrivelsen tyder på at de har valgt en bruger-drevet implentationsstrategi - forhåbentlig har med fokus på slutbrugere; i modsæt...

Skyd budbringeren? Syndebuk?

Ateas egen udlægning af sagen fortjener da også at blive hørt: https://www.atea.dk/om-atea/presse/pressemeddelelser/2018/atea-acceptere... Hvis det faktisk er rigtigt at den nye ledelse har gjort "alt" hvad de kunne for at få ryddet op og afsløre ulovlighederne er det da brandærgerligt...

Justitsministeren har selv modarbejdet lovene!

Skiftende Justitsministre og senest nu Pape Poulsen har selv modarbejdet lovene og arbejdet for at politiet kan fortsætte deres ulovlige brug af ulovlig logning. Eksempler: * den ulovlige sessionslogning som man i ond tro har valgt at fortsætte. * Den omtalte ikke-sletning af data politet havde ...

Re: Hvad er den reelle værdi af bitcoins o.lign.

aktier er værdiløse hvis der ikke er nogle der vil have dem. Jeg er uenig. Hvis et aktieselskab præsterer et pænt overskud vil bestyrelsen typisk vælge at udbetale en del af overskuddet som afkast til aktionærerne. Dermed er der en realøkonomisk værdi af et overskudsgivende aktieselskab som ...

Hvad er den reelle værdi af bitcoins o.lign.

Er der nogen der kan forklare mig den reelle værdi af bitcoins? I modsætning til statsgaranterde valuta flyder den vel fuldstændigt frit ift. Udbud og efterspørgsel og har ikke nogen bagvedliggende værdi overhovedet? Altså hvis alle vil sælge og ingen vil købe er den vel værdiløs?
Kommentar til KL’s pinlige datalæk skyldes stort ukrypteret datasæt

Outsourcing af ansvsr

...man kan jo altid prøve at tørre ansvaret af på leverandøren...

Kursmanipulation og bobler

Jeg vidste den var helt gal da min 8årige kom og sagde vi skulle købe bitcoin, han havde set de samme netreklamer om mig. Tydeligere kursmanipulation og bobleopblæsning fås vidst ikke! Men er det lovligt?
Kommentar til Justitsministeriet: Hov, vi har alligevel 678 GB Tibet-mails

Aktivt tilvalgt til arkivering

Kan se ikke alle forstår hvordan disse arkiver er lavet. .pst er et MS Outlook mail-arkiv-filformat - hvor man kan gemme et "ubegrænset" antal mails og MB. Mange firmaer anbefaler man arkiverer mails man ikke ønsker at slette i sådan et på ens egen computer eller en filserver - når ens...
Kommentar til Justitsministeriet: Hov, vi har alligevel 678 GB Tibet-mails

Re: 50 Megabyte?

Tilbage i 2012 var 50 MB mere end normale privatpersoner havde. Men for velhavende virksomheder var det ikke imponerende. Men politiet har jo længe været ramt af besparelser og oldnordisk IT.
Kommentar til Justitsministeriet: Hov, vi har alligevel 678 GB Tibet-mails

Utrolig lemfældighed

Utrolig lemfældig omgang med politiets ledelses kommunikation. Er der slet ingen krav til at man kan spore hvad forhenværende medarbejdere og især ledere har foretaget sig? Det er jo en myndigheds udøvelse der er tale om!

Re: Whistleblowers?

stort set alle har tavshedspligt Offentligt ansatte har udvidet ytringsfrihed omkring generelle problemer i deres struktur eller arbejde. Mange før dig har misforstået dette, også offentlige ledere: http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/specifikke_sagsomraader/offe... Tavshedspligten gå...

"Der skal en helt ny datakultur til på Københavns Universitet"

"Professorer er nødt til at holde op med at lægge karakterer ud til offentligt skue, og forskere skal sørge for, at de data, de deler, enten kun deles med dem, der skal bruge dem, eller er anonymiserede." Jeg studser over at det er de samme forskere som politikerne prioriterer over...

Bedre beskyttelse

Mange glemmer at RAID5 o.lign. "kun" beskytter mod disknedbrud. RAID-controlleren og SAN-systemet kan derfor sagtens være "single point of failure". I stedet for at beskytte sig mod at en eller to diske bryder ned, var det endnu bedre at beskytte alle single points of failure;...

Re: Samme batch/producent af diske i samme array?

Kan du ikke lige uddybe hvordan det kan lade sig gøre, at RAID 10 overlever at to diske dør, hvis det er sat op med 4 diske? Hvis f.eks. begge hot spares dør så kører du videre bare på RAID0 (uden sikkerhed/redundans)