Morten Pedersen

2021: Spættens År

Det er sjovt at følge tråden, og se hvor meget SW folkene slår sig i tøjret :-) Som system ingeniør gennem mere end 10 år, for produkter med både SW, elektronik og mekanik, kan jeg bare konstatere, at der er ret omfattende krav til test af f.eks. strømforsyninger for at man må sælge et produkt, hvorimod SW er fri leg. Jeg tror en af grundene er, at vores reptilhjerner har det klart bedst med at forholde sig til ting man kan se og føle på. Der er derfor lange diskussioner om hvorvidt en given spændskive skal være en splitskive eller fjederskiver, hvor alle har en holdning og QA gerne blander sig, men hvis en SW mand synes at en given SW komponent skal skrives om fra Java til Haskell så hæver det ikke et øjenbryn.

Jeg er helt enig med PHK : Enhver samfundskritisk branche bliver før eller siden underlagt en form for regulering hvis man ikke selv kan få styr på skidtet (og 2021 ser indtil videre ikke god ud i så henseende)

6. oktober 2021 kl. 08:19
Dansk hotelbooking betaler stor løsesum til ransomware-banditter: »Det var det første vi gjorde«

Måske var det også en ide at IT branchen blev voksen og begyndte at tænke produktsikkerhed, og at denne blev reguleret ved lov. Hvis man laver en mobiltelefon så er el-sikkerhed, RF sikkerhed og spektrum m.m. reguleret ved lov for at beskytte forbrugeren. IT virker stadig til at være den rene vilde vesten og helt op til hvad de enkelte leverandører og firmaer synes der er godt nok. Som kunde kan jeg se om et potentielt produkt jeg har tænkt mig at købe er CE og UL mærket, men hvordan pokker kan jeg se om det IT mæssig er en gang klamp ?

14. juni 2021 kl. 08:56
Ruby-agtigt Crystal-sprog debuterer i version 1.0

Hvorfor er det nødvendigt at blive ved med at opfinde / udvikle nye sprog ? Alle de problemer som kommer med f. eks sikkerhed, mulige vulnerabilities som bliver fundet hen af vejen. En løsning på de mange sikkerhedsbrister som bliver fundet var måske at have færre, godkendte sprog på samme måde som man i HW verdenen ikke bruger alle mulige tilfældige Kina-stumper, men kun komponenter som er UL eller UR mærket, hvis man er seriøs og laver et produkt som skal kunne godkendes sikkerhedsmæssigt.

28. marts 2021 kl. 17:09
Skarp kritik af Aarhus Kommune: Sender skolebørns data ulovligt til Google

da ikke til at mangle 3 siders slideshows om næbdyr eller divisionsstykker lige foreløbig

6. januar 2021 kl. 12:24
Usikkert hjemmearbejde: Hver tredje bruger uautoriserede tjenester til erhverv

Med hensyn til kodeord, skal man vel skelne om hvem man vil holde ude. Hvis kodeordet er til en tjeneste som alle ens kolleger også kan tilgå, så er det hackere udefra som er truslen, og det er bedre at have et stærkt, ofte skiftet password som står på et stykke papir i skuffen. Truslen sidder tusind kilometer væk, og tiltvinger sig ikke fysisk adgang. Kun hvis det er til noget som ens kolleger ikke må tilgå (segmentering af information, finansielle tjenester,...) er det nødvendigt at hemmeligholde password ift ikke at notere noget ned. Min påstand er at langt de fleste falder i den første kategori

20. december 2020 kl. 09:32
Usikkert hjemmearbejde: Hver tredje bruger uautoriserede tjenester til erhverv

Ditto her - det er muligt at det er meget nemmere liiige at lave en dropbox etc men de fleste arbejdsgivere har vel sagt have man må og hvad man ikke må bruge, og dermed hvad der er autoriseret. Hvis man håndterer fortroligt eller personfølsomt materiale går jeg da bestemt ud fra at der er en firma politik, og sanktioner hvis der bliver skudt genveje

18. december 2020 kl. 09:48
Vi tog fejl om læsefejl på floppyer

Som jeg husker det, skete det aldrig, som i aldrig nogensinde, at det gik godt hvis man først hørte den frygtede lyd af drevet der rekalibrerede.

Det gav isninger ned af ryggen efterfulgt af tanken om man havde en kopi af den opgave der skulle afleveres lige om lidt, skrevet ud på institutets fælles matrix printer.

Og når man fortæller ungdommen om det - suk..

29. november 2020 kl. 22:39
Coronaproever.dk under pres: Ukendte problemer skaber timelange køer

Det gør det også... Hvornår har du f.eks. sidst set en check ? (stadig vigtigt betalingsmiddel i f.eks. USA). Prøv at forklare om MobilePay eller Dankort til en udlænding

17. august 2020 kl. 18:38
Droppede fax og kuglepen: Corona satte turbo på akut-udvikling i Sundhedsplatformen

Hvis man er lidt træt af Python eller C# nogle gange (som er undertegnedes go-to sprog) så læs nedenfor om hvad de danske sygehuse i Region Hovedstaden har baseret deres it systemer på (er det ikke kun HS som bruger Epic?)

https://thedailywtf.com/articles/A_Case_of_the_MUMPS

24. juli 2020 kl. 09:04
Kære Søren og Mette

Det er simpelthen utroligt svært at tage dette indlæg seriøst. Hvad er pointen - at samfundet ikke straks åbnes fuldt op med de sædvanlige åbningstider i SFO er en afgrundsdyb krise (tænker da stadig det er bedre end at den er hermetisk lukket) Og til sidst toppunktet hvor det st børn skal vaske hænder hyppigt sidestilles med en koncentrationslejr. Så er vi da vist rimelig historieforladt.

Nogle tør ikke sende deres børn afsted efter der i tre uger er malet et dystert billede af sygdommen for at få os alle til at tage den alvorligt. Andre forventer at alt straks åbner og bliver som sædvanligt - ligemeget hvad der gøres vil nogle mene det er forkert. Og alle er tilsyneladende blevet eksperter i virologi på det sidste, det gør det heller ikke bedre. Skal vi ikke kloge os på IT og ingeniørviden og så måske tro på at der faktisk er nogen som ved mere om virusbårne sygdomme end os ?

10. april 2020 kl. 22:20
Kontinuerte modeller af diskrete begivenheders usikkerhed

Enig i at valget af diskretisering af tid giver anledning til en fejl, men jeg vil mene at der er flere problemer med at lave et simpelt fit i Excel udfra en eksponentieltilvækst.

For det første : Valg af diskret tidsinterval - det er faktisk knap så meget at intervallet er diskret som er problemet. For at bruge almindelige fittefunktioner antager man at fejlen er normaltfordelt omkring den sande værdi. Det der fittes til er en tællestatistik, hvis fejl ifølge sagens natur vil være asymmetrisk for små tal (i.e. man kan ikke tælle mindre end nul). Derfor vil et standard fit i Excel el lign give en forkert værdi af den eksponentielle tidskonstant fordi vægtningen af de forskellige datapunkter i fittet er forkert.

For det andet, så er det kun i den spæde start af en epidemi at antallet af cases vil vokse eksponentielt. Ifølge de simpleste epidemiologiske modeller så er det eksponentiel vækst sålænge antallet af modtagelige individer er ca lig med den totale population. Som antallet stiger, så vil antallet af modtagelige individer falde som funktion af tiden, og antallet af cases vil gå fra eksponentiel vækst til nul vækst og efterfølgende fald

Den mere korrekte måde at finde vækstkonstanten er, at starte med en model hvor vækstkonstanten indgår som parameter (kaldet alpha). For hver dag udregnes så sandsynligheden for at observere det antal cases som man rent faktisk observerede, givet en valgt alpha værdi, f.eks. under antagelse af at antallet af cases er Poisson fordelt omkring den underliggende sande værdi. Den samlede sandsynlighed er så produktet af alle de enkelte sandsynligheder for alle dage (eller summen af deres logaritmer). Dette kalder vi likelihood funktionen som kun afhænger af alpha.

Den værdi af alpha som maksimerer likelihood funktionen er det bedste ("most likely") estimat af alpha. Hvis man vil kende usikkerheden på alpha så er det éen delt med den anden afledte af likelihood funktionen med hensyn til alpha. Dette giver god intuitiv mening, en likelihood funktion som har et skarpt maximum giver en høj anden afledt og dermed lille usikkerhed og vice versa.

Fordelen er at man slipper for traditionel datareduktion (f.eks. midling) som reducerer et støjende signal men fjerner information

31. marts 2020 kl. 13:16
AI, dataetik og den danske model

Hej Niels

Skolernes forkætrede trivselsundersøgelser er ikke obligatoriske, det er blot at informere skoleledelsen om at man ikke ønsker at ens barn skal deltage.

Sundhedsdata og deres fuldstændig åbenhed overfor et utal af mennesker med adgang er i min optik et uendeligt meget større problem. Inklusiv at de kan deles med gud og hvermand i “anonym” form

16. januar 2020 kl. 15:37