Andreas Rønne-Hansen

Skal universitetsstuderende have kortere sommerferierer?

I artiklen nævnes der 24.000 studerende.

Hvis man tager 24.000 studerende, 5 mdr før færdige og 12 mdr på et år bliver det:

24.000 * 5 / 12 = 10.000 (eller: 23.000 * 5 / 12 ~ 9.600)

"Ifølge 3F vil det desuden øge beskæftigelsen med mellem 4800 og 9500 personer."

Altså jeg håber, men tvivler, på at der er en mere grundlæggende analyse bag end "Hvis man tager sommerferien bliver de alle sammen hurtigere færdige, men det er lidt urealistisk - lad os dele med 2, så vi ikke overestimerer"

Jeg må indrømme at den lange sommerferie dels kan give et pusterum man ikke får i de andre ferier, da de tit bruges på at læse op på ting man er bagude i - eller forberedelser til eksamener. Derudover har mange også studiejob (som også er nævnt i artiklen), hvor store dele af ferierne også går med arbejde.

Slutteligt vil det helt sikkert også have en effekt at flere kommer bagud grundet stressede og pressede perioder på studiet - eller at folk vælger at forlænge studietiden.

14. maj 2021 kl. 15:15
Hvordan hindrer man snyd i online eksamener?

I udgangspunktet syntes jeg det er OK at man tager fra toppen af karakterfordelingen, når det kommer til fordelingen af pladserne.

Det er selvfølgeligt ikke så godt, når nogle uddannelser kræver et gennemsnit på 12+, da det ikke muliggør en enkelt "fejl" på gymnasiet - der kan jo være omstændigheder i livet som man ikke kan kotrollere, men gør at man ikke er i stand til at præstere perfekt på et givent tidspunkt. Dette burde justeres ved evt. at optage flere på de uddannelser med så tårnhøje gennemsnit, med tab af prestige til følge.

Det kommer fra en som søgte en kvote-2 uddannelse - og heldigvis ikke kom ind på "drømmeuddannelsen" fordi mig gennemsnit var 0.1 for lavt - men derimod laver noget der er mere spændende nu!

Jeg syntes, generelt set, at det er okay med de høje karakterkrav da det også belønner flid. Problemet opstår hvis dette resulterer i "snyd" (eller meget ulige adgang til lektiehjælp), hvilket det tyder på med udbredelsen af betalt lektiehjælp og skriv-min-opgave-hjemmesider.


Min egen erfaring fra universitetet (jeg har været til sidste eksamen, og laver speciale nu) er at traditionelle skriftlige eksamener, uden internet, er "way to go". Dermed undgår man snyd, og bedømmer alle ligeligt.

Hvis ikke dette kan lade sig gøre, grundet logistik og afstandskrav, må man fra studieledelsens side udvælge nogle eksamener som er "meget essentielle" og som laves skriftligt og traditionelt. Så må andre eksamener være mundtlige online, eller bestået/ikke bestået gruppe eksamener - eller stilles på en måde hvor besvarelsen er meget individuel.

Selvom eksamensperioderne er ekstremt hårde, er min erfaring også at det netop er eksamensperioderne der er den største motivation til at gennemgå og lære alt stoffet i detaljen. Enten for at få høje karakterer, eller for at bestå. Derfor er "eksamensperiode" og "læring" ikke modsætninger, men gavner hinanden.

29. april 2021 kl. 11:44
Banker vil vurdere boligpriser med AI

I en regressionsmodel kan man ret præcist sige hvad der ligger til grund for den konkrete vurdering. Det er ikke mit indtryk man i Samme omfang kan dette med en ML-algoritme. K an nogen be-eller afkræfte dette?

9. oktober 2020 kl. 13:16
GNU-sjov med 48 cores og 0.5 TB RAM

I forbindelse med mit studie (Matematik-Økonomi) skal jeg skrive et speciale, inden for området "stokastiske dynamiske ikke-lineære programmeringsproblemer" - dvs. noget med økonomisk og finansiel modellering.

I den forbindelse har jeg også købt en "regnemaskine" bestående af brugt server-hardware. Man kan virkeligt få noget der ryger ret højt på "flops/$" ratioen :)

Jeg har selv købt 2x Intel Xeon E5-2670 v3 (2stk. 12C/24T) m. 128 GB DDR4 RAM og et matchende motherboard. Massere af kerner, og så RAM nok til at jeg nok ikke helt tror jeg får brugt det hele.

Og derudover er der jo den fordel at serverhardware har mange PCI-E lanes, som kunne blive nyttige hvis jeg på et tidspunkt skulle give mig i kast med noget ML.

Og alt sammen inden for noget som kunne lade sig gøre på en studerendes økonomi, uden at jeg har forgældet mig resten af mine dage.

30. juli 2020 kl. 16:08
Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

Du rammer en interessant problemstilling ift. de langsigtede perspektiver af modellerne.

Hvis man f.eks. laver en 30 årig fremskrivning, svarer det jo til at sige "hvad sker der hvis vi bliver ved med at gøre det, som vi gør nu".

Men man finder jo ikke et tidspunkt hvor man så rent faktisk fører en politik over en 30-årig periode, og hvis man gør er der oftest mange andre faktorer (økonomisk-politisk) som har stor effekt på det man netop undersøger.. Hvorfor man ikke kan lave en isoleret test.

Derfor kan man ikke bare køre en model med 1919 data, og se om den faktisk giver det korrekte resultat i 2019.

Gør det modellerne ligegyldige? Det tror jeg ikke. Men man skal være opmærksom på det, når man ser på det langsigtede perspektiv.

25. maj 2019 kl. 20:52
Hader bankerne fortsat Bitcoins og andre cryptovalutaer?

Jeg tror kryptovaluta som f.eks. bitcoin er landet mellem to stole;

Som investeringsobjekt er der ikke et underliggende aktiv der sikrer værdien. Hvis man køber en aktie, køber man reelt set en andel i en virksomhed. Og selv ved de fleste finansielle aktiver, er der et underliggende aktiv som garanterer en vis værdi - da virksomheden som regel har en værdi, om ikke andet. Derfor må kryptovalutaens værdi være bundet på noget andet;

Her skulle det så være som betalingsmiddel, uden om stater mv.

Som betalingsmiddel er der dog ingen CentralBank (CB), eller tilsvarende, som garanterer værdien af kryptovalutaen. Derfor er den fuldstændig fri ift. inflation, deflation - altså kursudsving, pba. eksempelvis spekulationer. Et betalingsmiddel er ikke meget værd, hvis ikke der er en garant for dennes værdi, fordi du ikke kan lave konkrete prissætninger - og dine midler kan derfor også "forsvinde" relativt hurtigt.

Så det er måske værd at mærke at næsten ingen CB kører med en "pengemængdestyring" som kryptovaluta (næsten) gør.. Det er nok fordi det ikke er så smart :)

Jeg er med på at hele formålet er at have en valuta uden CB, men jeg tror simpelthen ikke det kan tjene noget reelt formål, udover som et rent spekulativt aktiv. Derfor kan det umuligt komme bag på nogen at "boblen" sprang. Det kan dog undre, den ikke faldt mere.

19. januar 2019 kl. 12:44
USA og fire andre regeringer: Der skal bagdøre i krypterede enheder

Kan en sådan bagdør, ikke evt. laves ved et fysisk stik på selve produktet?

Dette vil kræve fysisk adgang til enheden, og vil derfor kunne sidestilles med andre dokumenter/analogt materiale.

Dermed vil det kræve en dommergodkendelse, på lige fod med andre ransagninger. Yderligere kan dette stik jo have en plombering, på lige fod med en kuvert - således det er tydeligt hvis denne er brudt. Politiet vil derfor kunne skaffe sig adgang, men man har ikke mulighed for masse-overvågning af borgerne.

Jeg kan sagtens se udfordringen for firmaer, som har elektronik "i marken". Dette bør derfor behandles, som andre dokumenter. Eventuelle meget kritiske data, må derfor være på en central server - og tilgås og redigeres på denne.

Jeg er med på at elektronikken dermed kan destrueres, og dataen med.. Men sådan har det jo altid være med information, før det blev digitalt.

4. september 2018 kl. 17:13
Regeringens SU-udspil

Jeg studerer pt. på min bachelor, og bor i egen lejlighed. 2 år på kandidat med 800krs SU lån om måneden burde være muligt at klare. Jeg syntes det er vigtigt at tage i betragtning at man som studerende har lang sommerferie, hvor der er rig mulighed for at arbejde.

Men der er meget stor forskel på hvor man vælger at studere! Hvis man f.eks. Tager sin udd. i Aalborg eller Odense vil man i mange tilfælde have mulighed for at få dækket næsten alle, hvis ikke alle, udgifter af sin SU. Jeg kender til og med folk som kan spare penge op, og kun er på SU. Bor man derimod i kbh er det lidt sværere at få enderne til at nå hinanden, men det er jo et valg man tager ifb. valg af studieby. Adgangskvotienten er ofte højest i kbh og Aarhus, så kan man studere der var de andre studiebyer frit for. Sidst skal det siges at selvom man studerer i kbh, kan man jo sagtens bo i f.eks. Hillerød, Holte el Roskilde.

Hvis der skal laves om på SUen som der er lagt op til, ser jeg en ting der er oplagt: fjern hjemmeboende SU for gymnasielever og dæk transportomkostninger. Langt de fleste penge der bliver alligevel til sjov og ballade. Jeg har ikke mødt nogle igennem min gymnasietid, hvor SUen dannede grundlag for at de kunne gå tre år på uddannelse. Ja, de har udgifter. Men hvis man har brug for penge, kan man arbejde nogle af de 165 fridage om året.

Ift. Videregående uddannelser tænker jeg der kunne åbnes op for en anden model, hvor man har to valg; a) få udbetalt SU som nu b) få en langt lavere sats, men få bøger og husleje betalt. Ved mulighed b) er det ikke frit at finde noget selv, men noget man får tildelt (inden for rimelighedens grænser selvfølgelig...). det kræver dog også udbygning i antallet af kollegier.

Dermed bevarer man i høj grad den sociale mobilitet, det frie uddannelsesvalg mm. uden at ramme hverken den stærke eller den svage. Der vil sikkert komme en del brok fra gymnasieeleverne - men sådan er det jo.

7. september 2016 kl. 08:18
Hardwarekrav til Windows 10 stort set uændret siden Windows 7

På min fungerer det udmærket, også i 8,1 - om end det krævede noget arbejde.

2. oktober 2014 kl. 16:47
AMD smækker Android oven på Windows 8

Det omvendte kunne være smart. Med Windows på Android!

10. januar 2014 kl. 23:24
Microsoft: Vi fjerner RT-navnet, fordi det forvirrede kunderne

Altså de startede jo med Windows CE, som var en komplet kopi af desktopudgaven, for omkring en 16 år siden eller sådan noget?

16. oktober 2013 kl. 19:07
Microsoft mutters alene: Surface er nu eneste Windows RT-produkt

@Søren; Man kunne jo forestille sig at de fik noget ud af det, rent økonomisk, når antallet af enheder med det pågældende styresystem steg.

Dette ville jo betyde der kom flere apps, samt at styresystemet ville være mere attraktivt for producenterne nu der var mere udbredt.

27. september 2013 kl. 09:20
Microsoft mutters alene: Surface er nu eneste Windows RT-produkt

De burde, ligesom med WP 7, at have givet gratis licenser ud. Så ville folk eksperimentere med det på deres tablets, telefoner osv.

Windows Phone 7 blev f.eks. porteret til HTC HD2, hvor Microsoft uddelte gratis licenser.

Dette kunne måske have hjulpet på udbredelsen - eller i hvert fald overlevelsen. Hvis de derudover havde tilladt Desktop applikationer (så man ikke behøvede at hacke sig vej dertil), ville der være endnu større potentiale.

26. september 2013 kl. 17:29
Lenovo krævede 13.000 kroner for at skifte defekt strømstik

Lenovo producerede både T60 og T61 :-)

Jeg syntes selv at de sidste generationer har været fine. Men med T440s synker skibet.

Men der findes forhåbentligt snart råd for det; http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=2&t=110787

1. september 2013 kl. 13:53
Lenovo krævede 13.000 kroner for at skifte defekt strømstik

Jeg har haft min W500 inde hos Lenovo to gange. Den ene gang var den hjemme efter 5 arbejdsdage. De skiftede endda et motherboard på min computer, gratis, selvom den var uden for garantien. Så jeg er meget godt tilfreds, og kunne pga. kundeservice godt vælge Lenovo igen!

Ift. hvilket mærke der er bedst, vil jeg mene det efterhånden er lidt hen af det samme når man kigger på Lenovo Thinkpad, HP elitebook og Dells Precision. Jeg foretrækker selv TPs - men de er efterhånden lige gode.

Jeg er dog stor modstander af de nye designs, hvor det praktisk talt er umuligt at udskifte noget, udover det aller mest essentielle(Netkort, Ram, Batteri, HDD osv.). Altså hvor hele computeren skal skrottes, hvis et kabel, skærmen, et strømstik eller andet går i stykker. Jeg er dog noget nervøs for de nye TPs, f.eks. T440s og X240s - de virker mildest talt forfærdelige ift. service.

@Rasmus Rask; Det er da stadig et UTROLIGT lavt "service nieveau", for en computer. Det er da det mindste man kan forvente på en "ok" laptop.

31. august 2013 kl. 16:28
Gigantisk crowdfunding skal gøre ultimativ Ubuntu-smartphone til virkelighed

Nu er der bare den lille detalje at f.eks. processoren bliver den hurtigst mulige, lige inden telefonen sættes i produktion. Altså er den helt up-to-date når den kommer.

Jeg tvivler på at der kommer mange telefoner med 128 GB hukommelse og 4 GB RAM, og den hurtigste processor osv. inden for tidsrammen til noget der bare ligner prisen på Ubuntu Edge.

Derudover er den eneste telefon, som også kan fungere som desktop, som jeg har hørt om indtil videre Fujitsus F-07C, som kun sælges i Japan. Den er dog et helt andet produkt end dette.

Jeg har selv bestilt, og jeg ser frem til at se hvad den kan.

Mvh. Andreas

25. juli 2013 kl. 23:12
40.000 digitale afgangsprøver blev rettet automatisk i år

det er der!

Den udfyldes til og med på computer.

22. maj 2013 kl. 17:15
IT som obligatorisk fag?

jeg tror at det som IT kan give af almene kundskaber, er problemløsningsfærdigheder.

Når man programmerer på lavt plan, lærer man at fejlsøge og optimere. Og det kan bruges i mange andre sammenhænge.

Resten tror jeg, helt seriøst, ikke den almene dansker vil kunnet bruge andet til ret meget. Det vil i hvert fald hurtigt blive glemt.

14. maj 2013 kl. 15:16
Verdens mest stabile Windows-pc er en Mac

"A main factor in this machine’s metrics is the fact that every Windows installation on it is clean. With PC manufacturers loading so much crapware on new laptops, this is a bit of an unfair competition. But on the other hand, PC makers should look at this data and aspire to ship PCs that perform just as well as a cleanly installed MacBook Pro. One could argue that we should not compare a cleanly installed MacBook Pro with an OEM-imaged PC from Acer or Dell. There’s sense behind this claim, and one of our next reports will include a separate comparison of only cleanly-installed machines. But – for this first report we simply compared the real PCs in the field, some with original images and some reinstalled by their users. We believe it’s more representative of reality."

Jeg syntes generelt det er svært at gennemskue hvordan testen er lavet osv. Men det er ikke på "samme præmisser"

Mvh.

29. april 2013 kl. 14:38
Fly kan hackes med Android-telefon

Det ville aldrig gå så vidt med en iPhone. Der har brugeren jo accepteret at personen ikke benytter sit apple-produkt til terror!

14. april 2013 kl. 16:33