Mads Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Danske politikere vil stoppe Googles scanning af Gmail-billeder

Re: Nej tak til børneporno

Udtrykket en anerkendt anti-børneporno organisation understreger lige præcis et andet problematisk aspekt. Det amerikanske center er en privat organisation, og det er i sig selv utroligt at et privat firma dvs. Google vil anmelde dets kunder på basis af en database der ikke er underlagt domstol...

Re: Er dårlig hukommelse strafbart

Jeg har indtryk af, at han direkte har nægtet at udlevere rette nøgle. Det rejser spørgsmålet, hvad var der sket, hvis han blot havde sagt, at han havde glemt kodeordet? Så ville Politiet skulle bevise ond tro på en eller anden led, og det er vel svært at påvise en anklaget ikke rent faktisk ha...

Re: Korrektion om RIPA

"..privilege against self-incrimination is commonly understood in the Contracting States and elsewhere to be primarily concerned with respecting the will of the defendant to remain silent..." Og de to ovenstående ting konflikter så ikke med hinanden. De sidestiller så dna,...

Re: Korrektion om RIPA

Den europæiske menneskerettighedskonvention Artikel 6 indeholder faktisk et forbud mod selvinkriminering, som menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har indfortolket i princippet om en retfærdig rettergang (fair trial). Og Storbritanien har også inkorporeret flere af konventionens menneskerett...

Re: Varetægtsfængsel for at nægte at samarbejde

Er den risiko ikke altid til stede i den her slags sager? Netop fordi 'beviser' kan være lagret ude 'i skyen', kan en person på fri fod jo få mulighed for at trykke på 'panikknappen', hvorefter at disse data er selvdestruerede. Tænkte jeg også på, men forhåbentligt skal der være mere end vil...

Lagring i skyen

Der er mange måder på hvilke man kan lagre data i skyen uden at blive "opdaget". Mange cloud tjenester tillader i praksis anonym signup dvs. man kan bare angive et eller andet navn og en fakemail adresse og bruge Tor/vpn ved registreringen. Med mindre man er så dum at opgive sit eget...

Re: Varetægtsfængsel for at nægte at samarbejde

Varetægtsfængsling kræver at den formodede forbrydelse har en strafferamme på fængsel i op til 1 år og 6 måneder samt at en ud af tre betingelser er opfyldt: • Der er risiko for, at den sigtede vil forsøge at stikke af, så den sigtede ikke kan blive retsforfulgt og senere straffet. Dommeren skal...

Varetægtsfængsel for at nægte at samarbejde

Du kommer ikke i varetægtsfængsel for at nægte at udlevere beviser imod dig selv, se Retsplejelovens Kapitel 70. En varetægtsfængsling skal forlænges hver 4. uge og kommer ikke på straffeattesten, hvis man ikke bliver dømt for det strafbare forhold for hvilket man er mistænkt. RIPA § 49 er deri...

Re: Aspergers syndrom er ikke det samme som autist

Jo, men det er den anden med en mulig psykisk sygdom som er blevet dømt for at overtræde § 49. Læs artiklen "UK jails schizophrenic for refusal to decrypt files". Havde han været blot lidt smart, ville han have wipet sin harddisk så snart han var færdig med sit arbejde, og lavet alt...

Korrektion om RIPA

RIPA er ikke en decideret antiterrorlov og blev faktisk indført før 11. september. Det er vigtigt at bvide at § 49 ikke kun finder anvendelse i sager om terror; i princippet kan ethvert lovbrud give en lang række myndigheder hjemmel til at anmode retten om at pålægge ejeren af et computersystem ...
Kommentar til Krypterede harddiske i retten

Ville du ikke være rar at

Ville du ikke være rar at finde en citation for den påstand, at noncitizens ikke har samme forfatningsmæssige rettigheder i straffesager (læs Fifth, Sixth og Eighth Amendment). At de kan udvises er ikke det samme som at regeringen kan gøre hvadsomhelst mod en udlænding, hvis den vælger at rejse ...
Kommentar til Dansk undersøgelse: OK, at PET snager i private onlinedata

Dommerkendelser

Når folk argumenterer for, at overvågning er i orden, bare det sker med dommerkendelse forbigår de ofte den automatiske lagring af trafikdata, der gælder befolkningens brug af internettet. Logningsbekendtgørelsen bryder med princippet om, at staten ikke på forhånd skal indsamle oplysninger om fo...
Kommentar til Dansk undersøgelse: OK, at PET snager i private onlinedata

Re: Er også nærmest mundlam

Dette overrasker mig slet ikke. Det er ofte dem på højrefløjen der villig til at give noget af deres privatliv væk for sikkerhed, fordi man på højrefløjen ofte har en højere tro til retsstaten og en følelse af »jeg har intet at skjule«. Sådan er det i Danmark, sådan er det i USA. Og i resten af...
Kommentar til Dansk undersøgelse: OK, at PET snager i private onlinedata

Re: Who do you trust

Personligt er jeg ligeglad med hvad FET og PET ved om mig, så længe jeg kan være sikker på det kun er i statens interesse. Nu har staten jo ingen anden interesse end at håndhæve loven, så hvis staten i jagten på påståede terrorister bruger ulovlige midler, og derved krænker andres rettigheder, e...
Kommentar til Krypterede harddiske i retten

Re: Hjemme igen...

Bemærk at man i USA kun har grundlovens beskyttelse hvis man er borger der. Som besøgende har man ikke noget der på nogen måde ligner retssikkerhed og man har slet ingen i lufthavnens ingenmandsland. Det er både rigtigt og forkert. Det er ikke korrekt, at kun en "borger" har...
Kommentar til Krypterede harddiske i retten

Re: Skyldig indtil andet er bevist

Nej, analogien til at nægte politiet adgang til ens hus holder ikke. Politiet har alt den adgang til ens data de ønsker, men hvad krypteringen vanskeliggør er at de kan udlede en bestemt betydning af den. At tvinge folk til at afkode deres data svarer mere til at politiet ved en ransagning af en...