Mads Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Minutreferat fra hackersagen: Tiltalte kendes skyldige - dansker løsladt

Re: Krypter alt

så er du per definition en storforbryder der skal varetægtsfængsles i halvandet år. Ved du hvad, jeg vil hellere være varetægtsfængslet i over et år, og ende med at komme ude uden en plet på straffeattesten, hvis/når politiet opdager de ikke kanbruteforce min TC-partition. Sagen er desværre me...
Kommentar til Minutreferat fra hackersagen: Tiltalte kendes skyldige - dansker løsladt

Re: Krypter alt

Er det så enkelt. Hvad så hvis de kunne bevises at hackningen var sket fra den computer ? Den er jo krypteret og hvem kender koden ? Det ville næppe være et bevis i sig selv, da en IP-adresse ikke er lig med en computer. At bevise at hackningen var sket fra computeren ville være umuligt, hvis d...
Kommentar til Ny kryptokrig? Kun et mindre tab - vores digitale privatliv

Tvungen udlevering af krypteringskoder

Det er f.eks. ikke en særlig god løsning at tvinge mistænkte til at udlevere deres kodeord til deres krypterede data, sådan som man gør i en række andre lande. Dette er f.eks. gældende i England, hvor man i princippet kan retsforfølges hvis man blot ejer en krypteret fil og det er allerede ble...
Kommentar til Minutreferat fra hackersagen: Tiltalte kendes skyldige - dansker løsladt

Krypter alt

Uanset hvad man måtte mene om dommen, er der ingen anden konklusion end at kryptering af alt er et must. De to havde brugt kryptering, men åbenbart fik politiet adgang til inkriminerende data alligevel - ikke fordi krypteringen var dårlig hvad statsmagten sikkert gerne vil have de naive til at t...
Kommentar til Danskudviklet kryptering skal sikre telefonsamtaler mod aflytning

Udlevering af krypteringskoder

Hvis man selv har siddet hjemme i kælderen og filet sig en privat-nøgle med GnuPG eller lignende, så har politiet (for tiden) ikke en chance. Skal politiet have dette, med en retskendelse i hånden? Det vil stride imod den danske fortolkning af princippet om selvinkriminering og heldigvis er...

Meddelelseshemmeligheden

Dette er kendetegnet ved at der er regler som skal følges. Hvis disse ikke følges har man så ikke et retssamfund. Dette er grundpillen vi bygger demokratiet på. Problemet for staten i forhold til kryptering er at den kan umuliggøre efterforskning i visse sager, hvor staten ellers overholder re...

Tortur

Jeg anerkender gerne at tæv (i denne kontekst) er indeholdt i massebegrebet "tortur", men man kan ikke bare vælge og fravælge dele af et begreb, som det nu passer en i lige netop een given kontekst. Om isolationsfængsling er indeholdt i torturbegrebet er irrelevant for, om tæv med...
Kommentar til IP-adresser forhaler politiets opklaringer af tyveri

Siden hvornår har

Siden hvornår har uvidenhed om loven fritaget for skyld? Jeg har aldrig taget kørekort, så derfor må jeg gerne køre 150 km/t på H.C. Andersens Boulevard? Naturligvis fritager uvidenhed om loven ikke for straffeansvar, og det er heller ikke det jeg siger. Jeg fremhæver det problem, at uvid...

Tortur

En ting er hvad du opfatter som tortur. Noget andet er hvad jeg opfatter som tortur. Noget tredje er hvad sydafrikanerne opfatter tortur. F.eks. er der så vidt jeg ved ikke global enighed om hvorvidt FN's definition omfatter f.eks. isolationsfængsel og søvnmangel som tortur?. Men vi kan og...
Kommentar til IP-adresser forhaler politiets opklaringer af tyveri

Fordi

Fordi selvinkrimineringsforbuddet er ret kontroversielt og af mange med urette anses for en urimelig beskyttelse af den skyldige på bekostning af ofret. Selvfølgelig ikke rigtigt, men mange har den fordom at hvis politiet først har hfat i en må det være fordi man har gjort noget. I en anden trå...
Kommentar til IP-adresser forhaler politiets opklaringer af tyveri

IP-adresser

Vil du venligst uddybe hvorfor du mener, at det er et problem, hvis politiet finder beviser for straffelovsovertrædelser (idet jeg antager at politiet har fået adkomst på lovlig vis)? Det er et problem, fordi de fleste ikke er klar over, hvilken adfærd som er strafsanktioneret, og omfanget af ...
Kommentar til IP-adresser forhaler politiets opklaringer af tyveri

Re: Som ISP er man forpligtet til

Hvis du er uskyldig så finder de ikke noget. Naturligvis er det en urimelighed at blive udsat for en ransagning, hvis man er uskyldig. Men det må man afveje imod politiets muligheder for at fange kriminelle. Problemet er at selv om de måske ikke finder beviser for den forbrydelse de efterforsk...
Kommentar til IP-adresser forhaler politiets opklaringer af tyveri

Selvinkrimineringsforbuddet gælder også i hælerisager

For nært beslægtede gælder der særligte regler om selvinkriminering. Meget enkelt betyder det, at nært beslægtede straffrit kan dække over hinanden, og heller ikke kan straffes for forvanskning af beviser, hvis det gøres for at fritage dem eller deres nærmeste for forfølgning eller straf. I en...
Kommentar til IP-adresser forhaler politiets opklaringer af tyveri

Som ISP er man forpligtet til

Som ISP er man forpligtet til at have en døgnvagt, så at de kan ringe fra politiets operationscenter. Ét opkald for at få den information. ISP'en har kun navnet på abonnenten og installationsadressen for routeren. Og det siger selvfølgelig intet om, hvilken person der faktisk benytter den på ...

Tor

Enig i forhold til Linux. Men nu taler vi om Windows og flere virtuelle maskiner. Hvis der har været en sandkasse, og brugere har haft mulighed for at afvikle programmer i en Windows VM er det scenarie slet ikke utænkeligt. Hvis blot port 80 og 443 er åben, og brugeren kan afvikle Tor samt en S...

Nej, de overlod det til CSC.

Nej, de overlod det til CSC. Så offeret kommer selv med "beviser". Faktisk er det også en stramning at kalde det "beviser". CSC er offer i sagen, og er af politiet blevet adspurgte om det er muligt at fjernstyre den computer hvorfra angrebet angiveligt er udgået. Det er ikke...

Selvfølgelig har de ingen

Selvfølgelig har de ingen realistiske muligheder for at undersøge alle detaljer i denne her sag, og slet ikke med alle de tekniske detaljer der har været bragt på banen. Nej, men man burde forvente at anklagemyndigheden havde styr på dens egen bevisførelse, når den vil tilbagevise et alibi, so...

Fjernstyring

Chefanklageren medgav, at fjernstyring aldrig kan undersøges i bund, fordi mulighederne er ubegrænsede. »Men forklaringen om fjernstyring er i sig selv utroværdig, når gerningsperioden strækker sig over flere måneder. Warg er med sikkerhed skyldig. Han skal domfældes,« lød meldingen. Havde ov...

SSH bag firewall

Hvis der er flere brugere på Wargs computer, som den ene af hans sager faldt på i Sverige, hvordan kan portene i firewallen pludselig være lukket, når sagen tages op i Danmark? Det er ligemeget, om firewallen har været lukket, og om portene har været åbne for indgående trafik. Anklageren lade...

Uanset om det faktisk er

Uanset om det faktisk er tilfældet, så ser det ud til at være en effektiv strategi (forudsat at man allerede har overskredet tærsklen til kriminalitet). Og det bliver kun værre, hvis anklagemyndigheden fremover skal løfte en meget let bevisbyrde. Ved man, at det er ledt at bringe en anden i po...