Mads Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Minutreferat fra hackersagen: Tiltalte kendes skyldige - dansker løsladt

En enlig svale

Worst case får det her jo den konsekvens at IT-kompetente personer fremover afstår fra at diskutere IT-sikkerhed, af frygt for anklager om at opfordre eller være medskyldig til hacking (nu begynder det at lugte af selvcensur, og reelt et angreb på ytringsfrihed osv)... Tærsklen for medvirken e...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Det kan åbenbart også komme

Det kan åbenbart også komme en til skade - blandt andet var det fremme i tv at erstatningen for uberettiget varetægtsfængsling nemt kunne bliver formindsket på grund af at vedkommende ikke havde hjulpet med at dekryptere data. Hvis der nu rent hypotetisk ligger inkriminerende data i den krypte...
Kommentar til #møgsag/2

Ansvar for flerbrugermiljø

"Da han må have været fuldt ud bekendt med disse brugerkonti og deres funktion." Implicit i den sætning er at ejeren (eller sysadm?) har ansvaret for (holde sig underettet om) hvad der foregår på en computer. Det er for det første ikke noget dansk ret udtaler sig om. Ikke kun det,...
Kommentar til #møgsag

Åbne netværk

Poul-Henning Kamp skrev: Er det en skærpende omstændighed, eller bliver man medskyldig fordi man købte en computer i Fona og ikke har købt en ny fordi den stadig virker godt nok til det man skal bruge den til ? Hvis man kunne pege på et eneste konsum IT-produkt der kunne tilgå de obligatoris...
Kommentar til #møgsag

Re: Varetægtsfængsling

Der er mange indicier der peger på Wargs skyld, f.eks. Er der mange ting i chatten der kan spejles til Warg person. The smoking gun er fundet på hans computer samt med hans private lønsedler. Jeg vil stærkt argumentere imod at tillægge lønsedler, fakturaer og andre lignende dokumenter nogen be...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Re: Computeren kan ikke stå alene.

Hvis bedstemors computer bruges til at hacke Nationalbanken, så skal der stadigt mere til for at få hende dømt. I bund og grund så betyder dommen vel ikke ret meget. En ordentlig hacker bruger aldrig sin egen IP direkte. Han slører den gemmen forskellige tricks, bl.a. ved at bruge bedstemors c...
Kommentar til Kommuner: Spild af tid at overholde persondataloven

Indlægget var såmænd ment

Indlægget var såmænd ment dybt ironisk. Hvis PET af lovgiverne kan betros at sikkerhedsgodkende privatpersoner med adgang til massive overvågningsdata over millioner borgere, er det vel også "sikkert" nok at lade dem føre tilsyn med kommunerne.
Kommentar til Kommuner: Spild af tid at overholde persondataloven

Sæt PET på opgaven

Udbyder man visse tjenester og kommunikationsnet på et kommercielt grundlag skal man logge og have terrorberedskab. Så sæt dog PET på opgaven med at overvåge andre myndigheder. Hvad der er godt nok til små virksomheder er vel også godt nok til kommuner?
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Så er vi delvist enige, selv

Så er vi delvist enige, selv om jeg ikke mener, at fjernstyringsargumentet er så forskelligt i de to situationer. Jeg tror personligt også, at Warg er faktuelt skyldig, men synes det er et alvorligt problem, at fjernstyringsmuligheden ikke er ordentligt belyst og at retten derfor kan have nået f...
Kommentar til #møgsag

Når staten overtræder loven

Når staten overtræder loven for at fange en forbryder begåes der en selvstændig forbrydelse - det ophæver ikke den første forbrydelse og invaliderer ikke de beviser der er indsamlet lovligt. Nej, men det gør staten til moralsk ligeværdig med forbryderen, og med mindre man kan idømme staten ell...
Kommentar til #møgsag

Jo, ulovligt fremskaffede

Jo, ulovligt fremskaffede beviser gør en forskel. Når staten overtræder loven for at fange en forbryder, er den ikke selv bedre end forbryderen. Men derudover er der også det problem med overhovedet at tillade brugen af ulovligt fremskaffede beviser i straffesager at det ikke er et incitament f...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Naturligvis

Nej, alle de ting har CSC jo bevist: Deres systemer var mere end usikrede (FTP i 2013!). Deres sikkerhedsniveau var så lavt at det tangerede ikke eksisterende. Deres logning fungerede ikke. Naturligvis, den kendsgerning at CSC ikke har logs for den periode er selvfølgelig en hindring for at...
Kommentar til #møgsag

Fri bevisførelse

Ja, selvfølgelig havde man det. I Danmark er der fri bevisførelse. Når beviset så er fremlagt, er det op til dommere og nævninge at lægge til og trække fra, alt efter hvordan de vurderer troværdigheden af det fremlagte. En anden men mindre venlig betegnelse for fri bevisførelse er alle svinest...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Børneporno

Selvfølgelig formodes man uskyldig som udgangspunkt, men det er overhovedet ikke det samme som at man kun kan dømmes, hvis det kan bevises, at man er skyldig. Indicier er tilstrækkelige - også i kriminalret. Og kvaliteten af disse kan bestrides, især hvis disse ikke peger entydigt på en person...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Du misforstår

Du misforstår uskyldsformodningen. Den regel begrænser også statens mulighed for at dømme folk på en omvendt bevisbyrde. En regel, der siger ejeren af et hus automatisk må formodes skyldig i et strafbart forhold, fordi det er blevet begået i vedkomnes hus er også en krænkelse af uskyldsformodni...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Inhabile ekspertudsagn

Uanset om Warg er skyldig, håber jeg, at han forsøger at indbringe sagen for Den europæiske menneskerettighedsdomstol med påstand om krænkelse af hans ret til en retfærdig rettergang efter EMRK Artikel 6. Anklageren har lodret udtalt, at frifindelsen af Warg ved den svenske domstol var forkert,...
Kommentar til Historisk dom i hackersagen kan bryde med klassisk hackerforsvar

Uskyldsformodningen er en

Uskyldsformodningen er en rettighed beskyttet af Den europæiske menneskerettighedskonvention. Så det er dig der vrøvler. Jeg tror, at din retsopfattelse passer bedre til Kina eller Nordkorea.
Kommentar til Minutreferat fra hackersagen: Tiltalte kendes skyldige - dansker løsladt

Re: Krypter alt -længste periode i varetægt

Og hvilken forbrydelse var der tale om?
Kommentar til Minutreferat fra hackersagen: Tiltalte kendes skyldige - dansker løsladt

Re: Nu er det sgu NOK

Uh var det manden bag PIRATE BAY ... og jeres små torrent downloads der røg der ... Uha, guilt by association er pludseligt et gangbart argument. Den sag handler ikke en pind om TPB eller brud på ophavsret, men sjovt nok ligner anklagerens argumentation ret meget APG's copyright troll bevisfør...
Kommentar til Mobilsurf: Danske teleselskaber sender dit telefonnummer til hjemmesider

Vpn

Virker denne identifikation også hvis man tilgår internettet via vpn? Kan ikke sætte fingeren på hvorfor, men har altid følt det var usundt med det sammenfald mellem ISP og udbyder af mobile ydelser. Er der egentligt en grund til at diverse teleselskaber ikke kan lave en aftale med deres partne...