Nicolai Møller-Andersen

Microsoft forsikrer om lovlige produkter, efter Stockholm dropper 365

Uanset om der findes alternativer, så skulle man måske starte et andet sted, nemlig med at spørge om tre ting:

  1. Hvad er behovet? Passer det virkelig, at man ikke kan drive virksomhed uden O365 og tilbehør? Hæver O365 rent faktisk livskvalitet eller produktivitet på en afgørende måde?
  2. Hvordan kan en virksomhed tåle, at kritiske dele af produktionsapparatet - det digitaliserede workflow - er udenfor virksomhedens kontrol?
  3. Hvordan kan en virksomhed tåle, at virksomhedens kerneviden opbevares i systemer, der er udenfor virksomhedens kontrol?
26. januar kl. 11:58
Microsoft i Schrems II-debat: Kan ikke garantere, at danskeres data bliver i EU

Hvad med at Version2 beskæftiger sig lidt med eet eller flere reelle alternativer til Microsoft? Det kunne være en interessant vinkel. Kunne man drive det offentlige på noget linux og eventuelt en "private cloud"? Ja, det kunne man nok godt! Hvis Politiet i Frankrig kan, så kan vi nok også her i lille Dannevang.

12. oktober 2021 kl. 11:17
Hjemmeværnet ramt af aktivt hackerangreb: Mail, Skype og Sharepoint er nede

Godt at høre, at tingene er adskilt. Computerworld skriver, at Hjemmeværnet lukker ned for en række vitale systemer, og det må så være en overdrivelse, som man måske burde mane i jorden.

15. september 2021 kl. 11:13
Hjemmeværnet ramt af aktivt hackerangreb: Mail, Skype og Sharepoint er nede

Nu er jeg bare nysgerrig: Er der operationelle informationer i de der skytjenester, og bruger forsvaret også dem? Forestiller man sig, at der er adgang til data i skyen i tilfælde af en - hedder det skarp - konflikt?

15. september 2021 kl. 11:05
Danmarks nationalbank hacket som led i ‘verdens mest sofistikerede hackerangreb’

Ja, det er da nemt at forklare. Historien udstiller jo en grænseløs naivitet på IT sikkerhedsområdet, og det er lidt pinligt for de involverede ofre. Disse omtaler følgelig konsekvent hackerne som superavancerede, for så bliver det (lidt) mindre pinligt; Eller nåed...

29. juni 2021 kl. 10:57
Danske Spil spotter brugere med potentielle gambling-problemer

Mon ikke der bare er spundet en ende for at fjerne fokus fra den lidt uheldige historie om børn, der spiller...

13. september 2019 kl. 10:55
Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

TAK til PHK for at tage dette emne op. Det har altid undret mig, hvorfor man forlader sig på fremskrivninger fra en regnemaskine - som om den er neutral og alvidende. Det er dybt problematisk, for selvfølgelig er regnemaskinens forudsigelser ikke politisk neutrale. Der er nogen, som har tænkt, at det her nok er en god model, og så har de implementeret den. Medens de har gjort det, har de formentlig mere end een gang truffet mikrobeslutninger baseret på egne holdninger til, hvad der er "rigtigst". Derefter præsenterer vismænd og politikere fremskrivningerne som sandhed. Det er jo morsomt, hvis ikke det var så tragisk.

Er det så et argument for at afskaffe modellen? Næppe, men måske man skulle have et par stykker, for der findes vel ikke een økonomisk model, der har patent på virkeligheden!?

24. maj 2019 kl. 11:23
Er deadlines ødelæggende?

Deadlines kan være udmærkede til at undgå overforgyldte løsninger. Det klassiske spørgsmål er her: Hvornår er det godt nok. Deadlines kan også være ødelæggende ved at gennemtvinge en minimumsløsning, som senere i forløbet viser sig uholdbar, fordi den er uegnet til at bygge videre på. Så er man slået helt hjem.

8. april 2019 kl. 14:55
Tillid til Huawei

Godt så! Det handler ikke om teknologi. Det handler om kultur. Den kinesiske kultur er os fremmedartet, og deres politiske system er på visse punkter forskelligt fra vores; Nogen gange fremstår det kinesiske system som noget, der gerne vil løbe os over ende, og på mange måder er vi allerede blevet løbet over ende. Tilliden til Huawei genskabes, når angsten for, at vores kultur bliver løbet over ende, forsvinder. Der skal troværdige politiske alliancer til. Man sætter sig i kantinen og spiser sin mad med vennerne. Vennerne er dem, der passer på een. Hvem passer på os - her i Danmark og Europa? Er det kineserne eller amerikanerne?

20. marts 2019 kl. 11:30
Forsker: Meget skole-it virker ganske enkelt ikke - men er bare en tidsrøver

Powerpoint er ikke andet end slides på elektronisk form. Det er lavpandet digitalisering. Papir => skærm. Ingen læring i det. Det samme med officepakker. Man lærer ikke at skrive bedre ved brug af et skriveprogram fremfor en blyant.

Hvad tilfører OneNote? På hvilken måde kan OneNote opfattes som et standardværktøj!? Er det skolens opgave at pushe leverandørspecifikke produkter?

22. november 2018 kl. 12:44
Forsker: Meget skole-it virker ganske enkelt ikke - men er bare en tidsrøver

Lad os tage et par exempler:

  1. Meddelelsesbog Før skrev læreren i bogen, at Mette havde hældt mælk i Sørens skoletaske. Mor og far læste det, når Mette kom hjem. Nu skal læreren logge på intra for at skrive beskeden, og mor og far skal på Intra for at læse den. Er det en "digital forbedring"?

  2. Lektier Før noterede eleverne selv, hvilke regnestykker de skal lave til i morgen. Det lærte de faktisk noget af, nemlig at tage noter. Nu skal de bruge en computer for at logge ind på Intra for at se, hvad de har for! Ovenikøbet kan læreren opdatere lektierne søndag eftermiddag. Er det en "digital forbedring"?

  3. Regnestykker Før regnede man sine stykker i regnehæftet. Nu skal man igennem en slags quiz på en hjemmeside, og man kan ikke aflevere, før alle stykker er rigtige!! Læreren ser slet ikke de metodefejl, der indsniger sig. Eleven fatter hat, og bliver desperat efter bare at blive færdig. Er det er "digital forbedring"?

  4. Stile Før gik man på biblioteket og læste op på emnet, hvorefter man med egne ord skrev en tekst. Der kom viden ind i knolden. Nu er halvdelen af opgaven copy-paste fra en søgning. Det kommer der ikke megen viden ind i knolden af. Er det en "digital forbedring"?

... og meget meget mere...

21. november 2018 kl. 11:09
Agile vandt krigen men tabte freden

Tak for dette indspark. Agil sælger godt i det luftlag, der ligger over udviklerne, fordi... hvem har lyst til at sige "Vores udviklingsafdeling er ikke agil?" Det er simpelthen drøngod marketing. Der er sikkert mange, som vil have Agil udvikling, men hvem vil ikke vil have det? Regnearkdrengene og pigerne, for deres regneark fungerer ikke i en agil verden.

13. november 2018 kl. 10:57
Ny Kotlin kommer med corutiner og egen stiftelse

I fjerde sætning står der, at Kotlin suspenderer den kaldte funktion. Der skulle nok stå den kaldende funktion.

15. oktober 2018 kl. 11:07
Kina begynder for alvor at rangere sine borgere i omfattende ‘socialt pointsystem’

Kinas system er gammeldags og bagudrettet. Der straffes man kun for handlinger, man har gjort: Kørt for stærkt, røget upassende steder m.v. Gladsaxes system er langt mere fremadrettet. Der "besøger" de nogen med henblik på at forhindre noget, der ikke er sket endnu. Der skal kun en lille bitte smule fantasi til at forestille sig det samme indført hos politiet, og så har vi Minority Report. Du kan indespærres præventivt for noget, som politiets AI vurderer, du vil gøre i morgen. Det kan kun blive godt. Der skal bare hældes mere magisk IT sovs på projektet.

11. april 2018 kl. 11:10
Køwenhavnerier

Jeg er næppe den eneste, der har observeret nedenstående:

  1. Bygherren får en ide, som konkretiseres og specces.
  2. Bygherren kontakter derefter nogle "byggere", og som regel med besked om, at levering helst skal ske i går.
  3. Der er sjældent tid eller lyst fra bygherrens side til at diskutere Etik, Moral og Personlig integritet.

Jeg mener, hvem gider en leverandør, som stiller spørgsmål ved jobbets lødighed?

Det betyder ikke, at jeg siger ja til alt.

13. oktober 2017 kl. 13:18
Køwenhavnerier

Enig. BS og luftig salgsgas fra ende til anden. Meningsløst, sympatisk og urealistisk. Hvorfor dog skrive under på det?

Meningsløst, fordi det er for løst. Sympatisk, fordi det er svært at være uenig. Urealistisk, fordi systembyggerne ikke kan ændre designspecs.

Brevet er slet ikke skrevet til teknikerne! Der står jo "To everyone who shapes technology today". Jamen, det er jo bygherren, der former teknologien. Bygherren kommer med ideen, skitsen og opgaven, der skal løses. Siger systembyggeren nix, så spørger de bare en anden, for der er et flueben i regnearket, der skal sættes.

13. oktober 2017 kl. 11:35
Region H må erkende: Sundhedsplatformen stækker hospitalsproduktionen

Jasååeh! Det er almindelig anerkendt blandt IT-konsulenter, at fagsystemer nedsætter produktiviteten? Hvilken slags IT-konsulenter er der tale om her? Er der overhovedet en realistisk forventning om produktionsstigning på eet eller andet tidspunkt, eller har nogen bygget noget, der slet ikke skulle have været bygget?

17. august 2017 kl. 10:56
Ni djøf'ere og én fhv. KMD-direktør skal stoppe it-skandaler: »Der kommer intet banebrydende«

Ja, jeg spørger bare... IT kompetencen i den arbejdsgruppe er jo åbenlyst i minus.

22. marts 2017 kl. 11:46
Outsourcing skal gøres ordentligt!

Indlægget fortæller vel dybest set, at outsourcing er en vanskelig disciplin. Nåja, og så er der en slet skjult reklame for en Nordjysk virksomhed. Der tales alt for lidt om tabet af innovationskraft ved outsourcing. Mange tror, at man kan bevare innovationen i Danmark og skubbe produktionen til udlandet. Det gælder sådan set også andre områder end software. Spørgsmålet er, hvordan innovationen skal eksistere i Danmark, når der på et tidspunkt ikke længere er nogen faglig indsigt.

26. september 2016 kl. 12:33
KMD går væk fra mainframen: Nu kan vi beregne konsekvensen af lovændringer

Næh, det betyder bare, at der ikke er den store forskel på SAP og mainframe. Nyere grej er altid lidt hurtigere, men såvel SAP som mainframe systemer kan betragtes som enorme proprietære frameworks med max vendor-lockin. Og så er der ikke talt om cost per seat...

26. september 2016 kl. 12:17