Mads Jeppesen

NemID Nedbrud - 2/2

tak for at bringe et nuanceret svar. Det tidligere var for bombastisk og lidt for meget selvsving, som til tider rammer kommentarsporene her på siden.

28. november kl. 21:27
NemID Nedbrud - 2/2

De fleste digitale produkter bliver udviklet i hast og på markedsvilkår, hvor man tit tolererer et hack, for at komme i mål inden for tid og budget. Hvis ikke man ved og accepterer dette, så lever man i en drømmeverden.

Voldsom anklage, som er baseret på dine egne erfaringer? Eller er det "noget, du har hørt?"

24. november kl. 20:55
Ny Google Analytics-udmelding efterlader virksomheder i tvivl: »Værktøjet bliver mere eller mindre ubrugeligt«

Helsingør og Aarhus (kommune, antager jeg) drejede sig ikke om Google Analytics. Det var softwaresuiten Google Workspace, hvor der opbevares dokumenter, udveksles lektieplaner og meget mere (https://skoleit.dk/loesninger/google-workspace-til-skoler-g-suite-skole/) GA skal du mere påpege overfor samtlige medier og webshops, som flittigt bruger et gratis værktøj til analyse af deres besøgende mod at Google så profilerer dig på tværs af alle platforme og sælger profileringen videre til tredjepart. Du kan sagtens pege fingre af begge dele, men det er basalt set to forskellige ting, selv om det er samme ejer.

20. oktober kl. 22:01
Om brug af IT i skolen

Og selv om undersøgelsen fokuserede på matematik, gælder dens konklusioner nok også andre fag.

Det er altid sjovt at ekstrapolere ud fra enkeltstående observationer.

25. august kl. 21:03
Vi skal ikke have e-valg i Danmark – papirvalg er den bedste løsning

Jeg er på ingen måde uenig i, at evalg ville være en katastrofe, derfor har argumenterne imod bare at være så skarpe, at selv straksresultats- og digitaliseringsfokuserede politikere forstår det. Og at bruge formuleringer som at "mon ikke der er en valgforordnet eller to" er vand på møllen for at fjerne en usikkerhed med en digital løsning, hvor decentral, den usikkerhed end måtte være.

23. august kl. 10:13
Vi skal ikke have e-valg i Danmark – papirvalg er den bedste løsning

"noget avanceret matematik" - derfra kunne jeg ikke tage resten af indlægget seriøst. Og at de udelader andre egenskaber så som at man skal kunne dokumentere, at der ikke er manipuleret med de optalte stemmer.

at få udstedt et elektronisk bevis, som gør, at der kan vises en stemmeseddel, uden det kan spores, hvem der afgiver stemmen via NemID eller MitID.

Hvordan overdrager man så et elektronisk bevis til nogen anonymt samtidig med at man skal registrere, at det er blevet brugt?

Teoretisk kunne vi stjæle naboens, genboens og bagboens valgkort, men mon ikke der vil være en valgtilforordnet eller to, der vil undre sig, hvis den samme person kommer og vil stemme flere gange i løbet af dagen på samme valgsted?

Hold nu op for en argumentation. Hvad med at tænke, at man teoretisk kunne stjæle valgkort alle andre steder end der, man selv stemmer?

Hvis det her skal være et talerør for at stoppe e-valgs-tanken, skal der strammes op for argumenterne. Tak for kaffe.

22. august kl. 20:30
Ny it-bommert hos Rigspolitiet: Sletter 27 millioner filer fra straffesager ved en fejl

»Koncern IT vil på baggrund af ovenstående udarbejde en beskrivelse af, hvordan processen for udvidelse af lagerkapacitet på servere fremover udføres. Ud fra et forsigtighedsprincip har Koncern IT besluttet, at den tekniske opgraderingsmetode, der blev anvendt i den konkrete sag, fremover fravælges,« skriver justitsministeren i sin orientering.

Oversat til dansk: Næste gang, I udskifter en harddisk, så læg filerne fra den oprindelige harddisk ind på den nye. Den gamle måde duer ikke.

1. august kl. 10:16
Ombudsmanden vil undersøge det fejlramte våbenregister fra Netcompany

8 uger på at skrive, at man vedtog at igangsætte brugen af et ufærdigt system for at overholde deadline. En gang imellem kan Netcompany få røg, men her er der taget en politisk beslutning om at sk... på jægere og sagsbehandlere og i stedet trykke GO for ikke at tabe ansigt (og måske for at undgå en bøde fra EU). Der burde uddeles en dummebøde.

16. maj kl. 18:37
NIS2-aftale: Danmark får 21 måneder til at få styr på it-sikkerheden

der sker måske det samme som med systemet for våbentilladelser. Man overholder deadline overfor EU, men at gennemføre tilsyn viser sig at være umulig, da det nye system til registrering af tilsyn er forsinket og testfasen er planlagt til efter releasedatoen

16. maj kl. 18:33
Justitsministeren sender flere medarbejdere efter fejlramt Netcompany-system hos politiet

Årsagen til de lange sagsbehandlingstider er, at det nye it-system blev sat i værk, selvom der var fejl og mangler ved systemet, fordi EU-regler kræver øgede krav til sporbarheden af skydevåben.

Den sætning giver ikke helt mening. Men som Computerworld skriver

Politiet satte systemet i sving i begyndelsen af året vel vidende, at det ikke var funktionsdygtigt, men igangsætningen skyldes, at politiet ellers risikerede at få en EU-sag på halsen for forsinket implementering.

Så man har vurderet, at det bedre kunne betale sig at få 20.000 jægere på nakken end EU. For at kunne sige, at de nåede deadlinen, droppede de at teste og satte i produktion. Der er altså tale om en ledelsesmæssig beslutning, hvor man fokuserer på tid frem for kvalitet. Og hvor konsekvensen for EU-dummebøder åbenbart overstiger konsekvenserne ved at have frustrerede politi-medarbejdere og jægere. Det er i min optik dårlig ledelse, og hvis man har et projekt med en risiko for EU-sag ved forsinkelse, er det desuden en dårlig forhandling, at man ikke har taget det med i betingelserne for udbuddet.

26. april kl. 06:26
Ny cloud-vejledning fra Datatilsynet presser Kombit og Aula-platformen

lige en korrektion: vi har ikke færre rettigheder end amerikanerne Vi er ligestillede, den amerikanske lovgivning tilsiger udlevering af data uanset ophav

12. april kl. 20:31
Silkeborg Kommune deler 13.000 skolebørns CPR-numre i usikker mail

Har Silkeborg Kommune elevernes samtykke til at videresende oplysninger til tredjepart? Uanset om det er krypteret eller ej.

25. november 2021 kl. 15:26
Efter digitalt kørekort: Sundhedskortet kommer i ny app til 10 millioner kroner

Jeg har på intet tidspunkt nævnt, at jeg ville afskaffe det eksisterende. Hvis du har det indtryk, så beklager jeg at ikke have gjort det tydeligt nok. Men jeg bruger ordet supplement og hvis der er en økonomisk gevinst ved at have en digital løsning indover baseret på allerede udviklet teknologi, er det i min optik en business case.
Om man kan genbruge teknologien til et nationalt id-kort også, ville være endnu mere positivt. Igen som et digitalt supplement til en analog løsning til de, der ikke kan eller vil anvende dette.

6. december 2020 kl. 17:35
Efter digitalt kørekort: Sundhedskortet kommer i ny app til 10 millioner kroner

Det var så en påstand.</p>
<p>Der er brugerbetaling, hvis udskiftningen skyldes andet end lægeskift.

Der er gennemsnitligt blevet udstedt ca. 1.770.000 gule sundhedskort hvert år de sidste tre år, hvoraf ca. 120.000 betales af borgeren selv og ca. 1.650.000 er gratis for borgeren. Det koster dig 205,- i gebyr ved en udskiftning. Jeg kan ikke finde dokumentation for hvad de reelle omkostninger er, men selv ved det halve er der derved tale om ca. 165 millioner kroner årligt. Business case siger så break even hvis et digitalt supplement til plastikkortet kan reducere udstedelsen med 100.000 stk. 6%...

6. december 2020 kl. 08:26
Efter digitalt kørekort: Sundhedskortet kommer i ny app til 10 millioner kroner

Men politiet kan sjovt nok godt finde ud af at sende bøden, hvis man har glemt kørekortet - så kan man jo filosofere lidt over hvilken magi der gør at det kan lade sig gøre.

Undskyld, men den argumentation er så tynd, at den kræver en tilbagetrækning. Du er forpligtet til at identificere dig overfor politiet med navn, adresse og fødselsdato. Magi, uhhhh.

5. december 2020 kl. 01:52
Efter digitalt kørekort: Sundhedskortet kommer i ny app til 10 millioner kroner

Hvor mange steder vil i også i DK nemt kunne nøjes med en app udgave? Hos min læge og på apoteket scanner de stregkoden. Det ændres næppe.

Det smarte ved smartphones er at den blandt andet kan vise en stregkode, hvis man beder den om det. Det kalder man en use case.

5. december 2020 kl. 01:29
Efter digitalt kørekort: Sundhedskortet kommer i ny app til 10 millioner kroner

Hvilket problem har man med de nuværende plastic kort, som skal løses?

At det koster samfundet en del penge, hver gang, du skifter læge eller bopæl, taber det, ødelægger det og skal have et nyt. Omkostningerne overstiger langt de 10 millioner. Det at have en app og dermed reducere behovet for at man som borger har et fysisk kort med sig, som man kan miste, tror jeg på, er en business case i sig selv.

5. december 2020 kl. 01:19
Digitaliseringsstyrelsen lancerer kørekort-app

Som jeg læser i en artikel fra 2006 (https://www.computerworld.dk/art/36817/politiet-danske-pas-er-blandt-verdens-sikreste) er der en chip i dit pas. Hvis ikke, er dit pas udløbet. Så vi beholder dine 8 kr.

25. november 2020 kl. 07:36