Anne-Marie Krogsbøll

Borgerne skal ikke ende med regningen for kommunernes EFI-gentagelse

Det kan jeg så ikke læse.

Hvordan læser du så dette?:

"og i begge tilfælde har det offentlige godkendt en løsningsbeskrivelse, hvor man har kunnet læse, at der ville ske noget ulovligt. "

26. maj kl. 15:21
»Som far vil jeg ikke kunne se mig selv i øjnene« Regeringen skamroser borgerforslag, men vil ikke stemme for

De taler med to tunger...."Vi er meget bekymrede, og vil gøre noget (men vi vil ikke gøre noget)"

Alle de indvendinger, som fremføres af regeringen, viser jo Shoshana Zuboffs pointe: Vi er nødt til helt at forbyde handel med persondata - for det er dem, som driver uvæsnet. Uden handel med persondata ville vi ikke have disse problemer - de ville dø ud.

Så man vil gøre noget - men man vil ikke gøre det, som må og skal ske, for at man kan få greb om disse problemer og beskytte børnene. Når man tvinges til at vælge, vælger man i stedet at beskytte BigTech, pengemænd og erhvervsinteresser. Det kan man ikke længere sige højt - i stedet skydes problemet hele tiden til hjørne i diverse råd, tech-ambassader, udvalg, tænketanke, digi-ministerier og EU.

26. maj kl. 11:25
Borgerne skal ikke ende med regningen for kommunernes EFI-gentagelse

Som jeg læser lederen, så har man i løsningsbeskrivelsen direkte kunnet læse, at det ville medføre ulovligheder i administrationen.

26. maj kl. 11:18
Borgerne skal ikke ende med regningen for kommunernes EFI-gentagelse

God leder, tak.

" i begge tilfælde har det offentlige godkendt en løsningsbeskrivelse, hvor man har kunnet læse, at der ville ske noget ulovligt. "

Det er nyt for mig, at man ligefrem har kunnet læse det på forhånd - hvis man altså overhovedet har læst det materiale, man har fået.

Så hvem skal stilles til ansvar for at have tromlet projekterne igennem, vel vidende at de ville medføre ulovligheder? "Nogen" må vel have ansvaret for at have givet projekterne thumbs up - men hvem?

26. maj kl. 07:34
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

"»Så snart vi laver en mindre ændring i loven, i forhold til hvilke ydelsesgrupper der skal have hvad, koster det rigtig mange penge at få det omsat til it-systemerne,"

Hvornår får vi business-casen for Danmarks digitalisering? Altså den, som har regnet igennem, om det så faktisk har kunnet - og kan - betale sig?

26. maj kl. 07:26
Ny rapport bekræfter: It-system trækker automatisk og ulovligt borgere i kontanthjælp

Det er da utroligt, at der ligefrem skal en rapport til at konstatere det, på trods af alle eksemplerne. Det siger jo i sig selv alt om, at digitaliseringen har taget overhånd.

"personens ydelse uretmæssigt nedsættes, uden at der er taget stilling til afgørelsen."

Er det ikke ellers præcis det, vi gang på gang bliver lovet ikke vil ske, når noget med vold og magt skal digitaliseres og algoritmiseres? At det altid kun vil være "beslutningsstøttende", det vil aldrig ske rent automatiseret?

"Charlotte Aakerlund mener ikke, at det er en reel mulighed at trykke på pauseknappen for automatiseringen. »Sagsbehandlerne kan ikke administrere 225-timersreglen manuelt. Det er opgaven for kompleks til, så systemunderstøttelsen er vigtig,« siger hun."

Er det et eksempel på lovgivning, der direkte er konstrueret til at skulle administreres digitalt - dvs. "digitaliseringsklar" lovgivning?

Jamen, så er der da den løsning simpelthen at droppe den 225 timers regel!

Sagen er et skoleskræmmeeksempel på, hvorfor den lysende sti, som vore magthavende politikere i årevis har set for sig - "Digitaliser alt - helst med hovedet undr armen" - er en gang bullshitbingo, hvor de enten har slukket for al kritisk sans, og simpelthen har overladt roret til DareDisrupt og tech-lobbyisterne, eller hvor de simpelthen ikke aner, hvad de har gang i - evnerne mangler.

26. maj kl. 07:20
Efter fem år med GDPR: Ingen af de største bøder er betalt

Tusind tak for rosen, John. Jeg bliver helt flov, for jeg kan komme i tanker om mange andre - herunder du selv, som jo utrætteligt arrangerer konferencer o.l. - som i langt højere grad fortjener de ord end mig, som ikke rigtigt har overskud til andet end at skælde ud.

Men ja - der er måske små tegn i sol og måne på, at "the tide is turning". Selv vor statsminister, fra et parti som i den grad har ageret ukritiske digitaliseringspushere, føler sig nu nødsaget til - i hvert fald i teorien - at lægge lidt afstand:https://www.berlingske.dk/samfund/fra-skaermtid-til-skraemmetid-mette-frederiksen-taler-nu-aabent-om-en

Men indtil videre har de det mest i munden, og der tales med to tunger. Digitalisering er stadig fremtiden, men det er blevet en politisk nødvendighed samtidig at signalere, at man har gennemskuet tech-giganterne, og sige de rigtige ord om, at man er meget bekymret. Men indtil videre er de ikke nået videre end til lidt "mundsvejr".

Men på et eller andet tidspunkt bliver de nok tvunget til også at handle. Som du siger: Befolkningen er ved at vågne. Vi må bare håbe, at det ikke sker for sent.

25. maj kl. 22:03
Blog: Sådan bør vi forholde os til den spirende udvikling inden for kunstig intelligens (Radar)

"Min egen grundindstilling er, at jeg er optimistisk over for ny teknologi i almindelighed, hvilket også gælder AI. Jeg tror på, at det skaber muligheder for mennesket, langt ud over hvad vi tidligere troede var realistisk. Derfor må vi ikke lade frygt stå i vejen for teknologisk udvikling, men løbende diskutere både fordele og ulemper."

At du er optimist, er jo ikke i sig selv et argument for noget som helst. Hvis vi skal tage stilling til AI-udviklingen, kan det jo ikke ske uden at sætte sig ind i teknologien: Hvad den kan - vel at mærke af både godt og skidt. Først når vi forstår det, kan vi tage stilling til, om AGA er godt eller skidt.

At du er optimist, siger intet om, om AGI er farlig. Andre, mere pessimistisk indstillede eksperter, eksempel Eliezer Yudkowky, mener, at AGI-udviklingen i løbet af få årtier vil udslette alt liv på jorden. Du kan ikke tage stilling til udviklingen, uden at sætte dig ind i og faktisk vurdere, om dette er rigtigt. Ikke bare at du ikke tror det - men egentlige argumenter for, at det ikke er rigtigt (forhåbentlig):

https://time.com/6266923/ai-eliezer-yudkowsky-open-letter-not-enough/

Yudkowsky har fremsat mange argumenter for, at det vil gå galt. Det er op til optimisterne at fremlægge egentlige argumenter for det modsatte, som hæver sig over argumenter af typen "Jeg er optimist".

Det er ikke et argument - det er en oplysning om dig som person, intet andet.

25. maj kl. 19:25
Mathias Tesfaye vil ikke regulere skærme eller ChatGPT trods sin udtalte skepsis: Venter på eksperter (Radar)

" - Teknologierne er kommet for at blive, og derfor skal de også finde den rette plads i vores uddannelser."

Også hvis folk som Yudkowsky faktisk har ret i, at teknologier som disse sprogmodeller i løbet af få år vil udslette alt liv på jorden?

https://time.com/6266923/ai-eliezer-yudkowsky-open-letter-not-enough/

Helt ærligt - hvis Yudkowsky har blot en snert af ret i den forudsigelse, så må Tesfayes udtalelse siges at være intet mindre end torskedum.

Så hvem tager debatten op med Yudkowsky, og beviser - eller i det mindste troværdigt sandsynliggør - at han tager fejl?

Jeg kan ikke se, at der er noget vigtigere og mere tvingende spørgsmål at afklare og tage stilling til end det i den aktuelle diskussion om AGI.

25. maj kl. 18:27
Teknologisk frihedskamp: Dataenevælden skal afskaffes (Radar)

Jeg er - hvis jeg har forstået det rigtigt - ikke enig med Data For Good, som sidst, jeg tjekkede (det er nogle år siden) går ind for, at borgerne ejer deres data, og skal kunne sælge disse.

"På den ene side har vi brug for at have adgang til langt flere data og kunne kombinere følsomme persondata med alle andre data. Det skal vi, fordi åben adgang til f.eks. økonomiske data, sundhedsdata og indkøbsdata kan skabe ny banebrydende forskning og revolutionerende behandlingsformer og services til gavn for fællesskabet."

Det lyder så pænt, men erhvervsinteresser og BigTech gemmer sig jo i denne målsætning. Og så længe der handles med data, vil dataindsamlingen og dennes anvendelser og veje/vildveje være uoverskuelig for den enkelte.

Shoshana Zuboff - som jeg mener har leveret den uomgængeligt mest konsekvente og troværdige afdækning af vore persondatas skæbne i den moderne verden - siger det helt klart og utvetydigt: VI ER NØDT TIL AT FORBYDE AL HANDEL MED PERSONDATA!

Det er pengeinteresser og handel med vore data, som skaber alle problemerne. Både i form af den overdrevene og uhæmmede og uigennemskuelige indsamling af disse data, og den uhæmmede og samfunds- og menneskerettighedsødelæggende anvendelse af dem.

At give borgerne ejerskab over egne data, også til at kunne sælge disse, vil ikke løse problemerne, da data indsamles og anvendes i så enormt omfang, at det vil være fuldstændigt umuligt at kontrollere, om regler og aftaler overholdes, og hvor data i sidste ende ender.

Data for Goods tilgang forhindrer for mig at se ikke farlig profilering. Man vil bare give borgerne del i overskuddet.

Så herfra lyder et "Nej tak" til Data For Good. Det lyder pænt på overfladen, men i mine ører kun på overfladen. Jeg synes ikke, det holder til en nærmere inspektion.

25. maj kl. 18:16
Borgerne er friktionen i den digitaliserede velfærdsmodel (Radar)

Jeg kunne vist ikke være mere enig - tak for indlægget.

"Uanset hvor herlig digitaliseringsutopien lyder, når den fortælles i newspeak, er der mindst to punkter, der peger mere i retning af en dystopi. For det første: Er det friktionsløse system virkelig det system, vi ønsker at leve med; det samfund, vi ønsker at leve i? Det virkeligt sømløse system bliver jo nemt, som nævnt ovenfor, et system der unddrager sig offentlighedens øjne, der netop ikke er transparent. "

Ja, det er dystopisk, når man tænker lidt nærmere over det.

" Når man som ’ikke-standard borger’ (ældre, folk med funktionsnedsættelser, udlændinge med sprogvanskeligheder, ordblinde, mennesker der lever i andre familieformer osv.) møder et offentligt digitalt system, der kalder sig sømløst, transparent, og som angiveligt sætter borgeren i centrum, men uden at servicere dem, så producerer systemet skam og eksklusion. "

Ja, det er meget præcist beskrevet. Og man er nødt til at komme til den konklusion, at analoge borgere simpelthen ikke regnes som fuldgyldige borgere at beslutningstagerne i toppen.

25. maj kl. 17:58
Efter fem år med GDPR: Ingen af de største bøder er betalt

Vi er til grin for vore egne penge...

BigTech styrer verden, med vore folkevalgte som villige forrædere mod befolkningen. Buzzwords som "bekymring"og "regulering" er spil for galleriet for at få befolkningen til at tro, at man faktisk gør noget. Det gør man ikke - ikke noget effektivt, i det mindste.

25. maj kl. 13:14
OpenAI overvejer EU-exit: Nuværende udkast til AI Act er »overregulerende«

Hvad mener han med "overregulerende"? Kunne det ikke uddybes lidt, hvori "overreguleringen" består?

"Han slår samtidig fast, at OpenAI vil forsøge at være compliant med den kommende lovgivning, før selskabet trækker sig fra EU."

" forsøge"? Skal vi være taknemmelige?

Hvis det godt kan lade sig gøre, hvorfor er det så "overregulering"?

25. maj kl. 12:14
Minister vil smiley-mærke kunstig intelligens i sociale medier

Ikke andet end krumspring for at undgå at se problemets alvor i øjnene (så kunne man jo blive nødt til at genere BigTech og erhvervsliv - uha uha): Reguleringen vil aldrig kunne følge med - der er ikke andet at gøre end at sige STOP!

https://time.com/6266923/ai-eliezer-yudkowsky-open-letter-not-enough/

Ganske om Vestager, der i dag i TV2News har travlt med at træde vande og love regulering. Men ikke for meget regulering.

Og IT-branchens talsmand, som samme sted har travlt med at snakke om "etisk AI" og "afvejning af borgeres rettigheder og erhvervslivs interesser".

NEJ! Der er ikke noget etisk ved at afveje menneskerettigheder ift. erhvervslivets interesser. Det er i sit inderste en uetisk tilgang.

25. maj kl. 11:01
Snapchats chatbot vejleder i selvskade: »Det er vores værste frygt, der nu er virkelighed«

Ja, det er blevet utroligt svært og kompliceret nu, hvor de har haft ret frit spil i mange år, Henrik Rosenorn.

Det fri marked kan jo opfinde, udvikle og nyttiggøre på en måde som en styret stat aldrig vil kunne. Men hvornår skal det så stoppes/tages ud af hænderne på dem?

Når udsigten nu er, at alt liv - eller bare størstedelen - på jorden kan udslettes i løbet af få årtier, så synes jeg, at grænsen for længst er overskredet. Og jeg kan ikke se, at der er noget som helst andet at diskutere - øjeblikkeligt - end om det er en realistisk forudsigelse. Hvis den ikke kan afvises - ligegyldigt om det så er 10-20-50-80-99 % sandsynlighed - så er der ikke andet at gøre, end at sætte stopklodserne i øjeblikkelig. Uanset hvor glad man er for kapitalismen (ja, den kan mange ting), så kan intet begrunde/undskylde, at den får lov at udslette alt liv på jorden.

Der er grænser for, hvor dumt/idiotisk/molboagtigt/selvdestruktivt, man som menneskehed har lov til at opføre sig.

25. maj kl. 06:27
Snapchats chatbot vejleder i selvskade: »Det er vores værste frygt, der nu er virkelighed«

Men, som det er i dag, så er det langt værre med de forbydelser at voksne, og andre børn, gør mod børn. Og det bør vi også gøre noget ved.

I mine øjne er dette netop forbrydelser, som voksne banditter i habitter gør mod børn.

24. maj kl. 19:05
Lektor maner til ro efter milliard-bøde: Facebooks exit-trusler er tomme

Tak for svar, Dennis Glindhart.

24. maj kl. 18:22
Snapchats chatbot vejleder i selvskade: »Det er vores værste frygt, der nu er virkelighed«

Det er da fuldstændigt ufatteligt, at vi finder os i det. At vi skal høre diverse magthavere, tech-lobbyister og pengemænd stå som et ekko af hinanden og messe, at vi ikke kan stoppe udviklingen.

Kan eller vil?

Hvis det er rigtigt, at vi ikke kan, så må det jo være det endegyldige bevis for, at alle vi fornuftige og forudseende sølvpapirshatte, som har advaret i årevis, og opfordret til at få styr på tingene, inden tingene fik styr på os, havde ret. Digitaliseringen har taget magten fra os, fordi vore magthavere og magtelite har ageret trojanske heste, nyttige idioter, 5. kolonne i samfundet - for BigTech.

Hvad har de fået for det? Hvad har de fået for at sælge os alle til stanglakrids for verdens rigeste? Hvad har de fået for at modarbejde nødvendig og rimelig regulering? Og hvad får de lige nu for at forhale alle forsøg på løsninger? For de siger stadig det samme. Så sent som i dag siger Marie Bjerre det samme - taler med to tunger, vil både blæse og have mel i munden, agerer bekymret, men vil ikke for alvor gribe ind, vil overlade det hele til EU:https://www.berlingske.dk/politik/minister-kalder-til-frihedskamp-mod-kunstig-intelligens-det-er-skraemmende

Ikke andet end varm luft!

Hvad får de for det? Partistøttebidrag? VL-klubkontingenter? Svingdørskarrierer?

Shonana Zuboff og Yudkowsky har ret: Der er kun én vej frem, og det er at stoppe vanviddet: Totalforbud mod handel med persondata, og sluk for knappen til AI-monstret. Sluk helt! Ellers tager det livet af os!

Igen: Jeg fatter ikke, at vi finder os i disse forbrydelser mod menneskeheden, begået af banditter i habitter.

24. maj kl. 17:49
Lektor maner til ro efter milliard-bøde: Facebooks exit-trusler er tomme

Tak for svar, "Illegitim interesse". Jeg er ikke META-bruger, men problemet med "Legitim interesse" gælder vist for masser af andre hjemmesider også.

24. maj kl. 13:09