Anne-Marie Krogsbøll

138.000 skyldnerne ville betale gæld til staten - men Gældsstyrelsen ville ikke tage imod dem

En IT-haveri-kommision ville vel udarbejde en realistisk opgørelse over, hvad dette digitaliseringsprojekt faktisk - alt iberegnet, inkl. fortabt gæld og ekstra mandskab og mistet livskvalitet osv. - ender med at koste, og så sammenholde det med, at hvad det på forhånd var projekteret til at spare samfundet?

Måske er det derfor, der ikke for længst er nedsat en sådan kommission? Tænk, hvad den ikke ville kunne afdække af digitaliseringsuheldige fakta? Dvs. benspænd for fremtidig fuld-fart-frem-hovedet-unde-armen-digitalisering?

Måske ønsker ansvarlige på digi-amokløbsområdet slet ikke at vide, hvad det er, der går galt i disse projekter? I hvert fald ikke sort på hvidt?

For måske ville en stor del af projekterne aldrig blive til noget, hvis sandheden kom frem?

Og det kan vi jo ikke have....

2. december kl. 12:15
ITU-forskere vil tjekke om apps overholder persondatalove

Det var da et fantastisk godt initiativ!

2. december kl. 10:28
Statens it-projekter er skredet med tre milliarder på fire år: »Det er jo borgernes penge«

Et bud på de egentlige omkostninger ved digitaliseringen, bare lidt af den:

*"De 14 millioner gældsposter svarer til en bagvedliggende gæld på 46 milliarder kroner, som ligger og sejler rundt. Beløbet på 46 milliarder udgør knap en tredjedel af danskernes samlede gæld til det offentlige på i alt 142 milliarder kroner. Det anslås, at det vil tage 11.000 fuldtidsansatte et år at rydde op i bunken af gæld, der ikke umiddelbart kan inddrives."https://www.berlingske.dk/kommentar/svigtet-og-nedsmeltningen-i-skat-er-total-nu-maa-vi-gribe-til

Hertil skal så lægges ekstra omkostninger ved f. eks. udbytterefusionssagen, momssvindelsagen, Sundhedsplatformen, Aula osv.

Der er jo mange andre fejlslagne projekter end gældsinddrivelsen.

Tænk al den velfærd, vi kunne have fået for de penge....

1. december kl. 16:30
Kritikere håber på farvel til Sundhedsplatformen med ny regering

Norge er vågnet op til deres nye Epic-reality:

"– Epikrisene ser ut som et Jan Erik Vold-dikt, sier Julie Nesheim, fastlege ved Ila legekontor i Trondheim."https://www.nrk.no/trondelag/helseplattformen_-pasientinfo-fra-st.-olav-er-uleselig-for-fastlegene-1.16200947

Jeg håber, at Region Hovedstadens udsendte Epic-lobbyister, som var på salgsturné rundt omkring i Norden for et par år siden (ingen nævnt, ingen glemt), har dårlig samvittighed.

1. december kl. 07:16
Vi er Skandinaviens tabere inden for sprogteknologi

Tak for svar, Ditlev Petersen. Det lyder genkendeligt.

Ville gerne give en thumbs up, men af en eller anden grund er jeg forhindret i den slags i disse dage....det funker ikke...

30. november kl. 15:34
Efter ny Facebook-bøde: Meta skylder cirka én milliard euro hos irsk datatilsyn

"Den eneste sag, Meta ikke har anket, er fra i foråret, hvor Irland gav virksomheden en bøde på 17 millioner euro for 12 brud på persondatasikkerheden. Derfor var tilsynsmyndigheden i retten i går for at få bøden til at træde i kraft."

Hvordan skal det forstås? Vil Meta ikke betale bøden, selv om de ikke har anket den?

30. november kl. 06:54
Vi er Skandinaviens tabere inden for sprogteknologi

PS:

Kan nogen fortælle mig, hvad en chatbot kan, som en god søgefunktion ikke kan?

29. november kl. 13:03
ATP vil pudse AI på kundeservice: »Vi har trænet sprogmodellen med 112 millioner ord«

Tak for svar, Jan Ferré.

f.eks. udfordringen med at få juraen på plads handler om at lave noget solidt, når (hvis) målet om at kunne tage referat i 2024 bliver nået. På det tidspunkt skal juraen omkring anvendelse være på plads. Lige nu handler det 'kun' om jura i forhold til at anvende data til træningsformål og jeg vil forvente, at sådanne data bliver opbevaret på sikker vis.

Juraen skal jo allerede nu være på plads mht. at anvende borgernes emails og telefonsamtaler til træning/forskning. Det tror jeg - eller håber jeg - ikke, at man har ret til uden deres samtykke.

Mht. budgettet så mener jeg, at borgerne bør have adgang til den slags, da hele digitaliseringstankegangen bør være en del af den offentlige debat - og den er umulig at tage stilling til, hvis ikke man både kan få oplyst fordele og omkostninger - alle omkostninger! Hvilken god grund skulle der være til at holde det hemmeligt?

29. november kl. 13:00
Vi er Skandinaviens tabere inden for sprogteknologi

" Danske organisationer er i fuld gang med at implementere kunstig intelligens, der allerede nu skaber monetære resultater – det gælder fra kommercielle chatbots til offentlig dokumentation. "

Hvor! Hver gang jeg støder på en chatbot, ender det altid endt med totalt nedbrud i kommunikationen, hvor jeg må gå med uforrettet sag. Det er muligt, det sparer organisationerne en masse penge, men siger det noget om brugeroplevelsen?

Skrækeksemplet er (så vidt jeg husker) sundhed.dk, som stort set kun kender ét ord: "Coronapas". Uanset hvor mange måder, jeg forsøgte at formulere nogle spørgsmål om fuldmagter, fik jeg det samme svar: "Mener du "coronapas?".

29. november kl. 09:50
ATP vil pudse AI på kundeservice: »Vi har trænet sprogmodellen med 112 millioner ord«

"Derfor arbejder ATP’s udviklere på at implementere sprogteknologier (Natural Language Processing, NLP), som om et par år måske kan fjerne noget af skrivearbejdet fra de ansatte og frigive mere tid til at betjene borgerne. »Vi er ikke i mål endnu, så jeg kan ikke lige nu sige, hvor mange timer vi kan spare på dokumentation, eller hvilke serviceområder vi kan forbedre. "

De har allerede arbejdet på det i lang tid, og de skal bruge flere år mere.... Hvor mange mennesker? Hvordan ville det have forbedret kundeoplevelsen, hvis man i stedet havde ansat personer i kundeservice for de samme penge?

"500 timers samtale"?

Det lyder ikke af ret meget.... Og har man indhentet samtykke?

"Det har også omfattet store mængder anonymiserede e-Boks-korrespondancer med borgerne, som ATP har liggende, men som det tog tid at hente ud af systemerne til brug under træningen."

Er det lovligt uden samtykke? Hvad blev der af reglen om, at data kun må benyttes til det, de er indhentede til?

"»Vi har brugt et par måneder på at få data på plads, og det krævede, at vi lavede en lokal datastrategi for de data, som kan berige talegenkendelsessoftwaren,« fortæller han. Skal kunne tage referat i 2024 En særskilt udfordring for ATP handler om at få juraen på plads i forhold til at få borgernes samtykke til indsamling og brug af de anonymiserede data."

Der skrives i nutid. Er det problem så faktisk øst? Eller er ATP endnu en af de offentlige myndigheder, som regner med at have "friends in high places", som gør dem immune ift. love og regler og GDPR?

Og hvad er budgettet? Og hvor er vi nu ift. budgettet?

I mine ører lyder det som potentielt endnu et amokløbet digitaliseringsprojekt.

29. november kl. 07:07
Kontroversielle kinesiske kameraer skal overvåge danske motorveje

Hvis politiet kan garantere, at de er spærret inde i eget net og aldrig kan komme til at tale uden for dette net,

Men har Vejdirektoratet ikke også et net? Kunne man ikke frygte, at det er skyen?

28. november kl. 18:39
Kontroversielle kinesiske kameraer skal overvåge danske motorveje

Men er problemet ikke, at Hikvision er databehandler (eller at man ikke kan vide, hvad der er indbygget af bagdøre), og usikkert 3. land - og at det derfor er i konflikt med GDPR at bruge deres produkter?

Og ved vi, om politiet bruger et lukket net?

28. november kl. 17:46
Kontroversielle kinesiske kameraer skal overvåge danske motorveje

Tak for svar, Claus Bruun.

Udover spørgsmålet med at politiet åbenbart har sneget totalovervågning ind igennem trafikovervågning (hvem har mon givet tilladelse til det, og hvem ved det?) så rejser det jo spørgsmålet om, at Kina vel næppe kan kaldes et sikkert 3. land, og at Vejdirektoratet derfor må være på direkte kollisionskurs md GDPR?

Endnu et eksempel på, at vore myndigheder simpelthen fuldstændigt mangler respekt for love, regler, GDPR og menneskerettigheder - og man må jo spørge sig selv, hvordan det kan være? Kan der være andre forklaringer, end at de mener at have "friends in high places", som beskytter dem?

28. november kl. 17:34
Irland giver Facebook-ejer kæmpe GDPR-smæk: Skal betale 2 milliarder kroner efter datalæk

Fint - hvor meget har de tjent på røveriet?

Derudover nævner artiklen en perlerække af gentagne overtrædelser bare de seneste par år, så der er intet, der tyder på, at bøderne gør indtryk.

Der er jo tale om skruppelløse vaneforbrydere. Hvornår er der nogen, som ryger i fængsel?

Og hvorfor er ingen indtil nu røget ind bag tremmer? Bestikkelse?

28. november kl. 15:42
NemID Nedbrud - 2/2

der til gengæld ikke har et "X-projektråd" der er fyldt med lobbyister fra de leverandører der i stort omfang producerer problemerne.

Mon ikke det er der, hunden ligger begravet? Lobbyistvældet i den danske digitalisering? Det er min frygt med et IT-ministerium: At det bare bliver tech-branchens ambassade i regeringen.

28. november kl. 12:40
Kontroversielle kinesiske kameraer skal overvåge danske motorveje

Hvad er det egentlig, disse kameraer skal overvåge? Køer? Trafikuheld? Trafikføret?

Hvad er detaljeringsgraden af billederne? Nummerplader? Ansigter?

Gælder GDPR for overvågning af motorveje?

Kender Vejdirektoratet overhovedet GDPR?

Med mindre det er meget gnidrede billeder, kunne det se ud til, at Vejdirektoratet er ved at spæne frontalt ind i en GDPR-brøler med dertil hørende harmonikasammenstød. Vi må håbe, at de har sikret sig en kattelem ud af kontrakten.

Men GDPR-problematikken gælder jo nok også for andre fabrikater - desværre.

28. november kl. 11:47
CBS-leder om Office-overvågning af medarbejdere: »Meget ubehageligt«

Gad vide, om det også gælder ledere og ejere?

28. november kl. 10:31