Mads Claus Henriksen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Ren tavle

Idéen er jo netop at tage alle de administrative frem og tilbage-kompensationer ud af systemet. Desuden vil gratis offentlig transport være et håndgribeligt produkt som vi får for vores skattebetaling, og som man kan bruge hver dag uden at være syg, gammel eller barn. Udbyderne skal jo netop ik...

Ren tavle

Rejsekortet version 1, var ikke verdens største succes, men det var på den anden side heller ikke den største fiasko. Jeg tror at det grundlæggende er to krav plus et enkelt faktum, som har bidraget til at Rejsekortet har haft det svært: Ingen af operatørerne skulle miste omsætning som følge af...
Kommentar til Oraklet har talt

Re: Hvad med Periodisk Tvangsaktion?

For hvis dit forslag medfører at finansieringsinstituttet skal blandes ind over, i form at en form for refinansiering, eller det skal hives penge op af lommen, for at vinde auktionen over ens egen bolig, så kan man komme i klemme. Nej, det er ikke tanken - det er kun et spørgsmål om at etabl...
Kommentar til Oraklet har talt

Hvad med Periodisk Tvangsaktion?

Man kunne også lave et system, hvor alle ejendomme hvert, eller hvert andet år bliver sat på virtuel Periodisk Tvangsaktion - den værdi som buddene på ejendommen ender på danner basis for skatten indtil næste omgang virtuel Periodisk Tvangsaktion. Der er åbent for bud i fx 3 uger. Ejeren har al...
Kommentar til Hvor er kildeteksten til ADAM og DREAM ?

Simple regler for brug af beregningsmodeller, kunne være:

Hvis det skal give nogen som helst mening at bruge beregningsmodeller i den politiske beslutningsprocess, så er vi nødt til at have nogle regler, så det hele ikke ender i Black Box-teknologi. Alle modeller som der refereres til fra Folketingets Talerstol, fra et ministerium og/eller i forbindel...
Kommentar til Har du nogensinde hørt om 'ansvarlig kryptering'?

Re: Katten er ude af sækken - kryteringen er her for at blive

Det helt åbentlyse problem ved at domstolene vil kunne antage at et givent stykke krypteret data, der kan associeres til en given mistænkt, er et fældende bevis er: At så har vi reelt fået et de-facto diktatur. Og det trods alt slemt på et helt andet niveau end at en narkogangsterboss og/eller en...
Kommentar til Har du nogensinde hørt om 'ansvarlig kryptering'?

Katten er ude af sækken

Hård kryptering er en kendt (og næsten triviel) teknologi. Som jeg ser det giver det ingen mening at forestille sig at man kan spole den realitet tilbage. Det betyder så at der i takt med at én krypteringsform bliver forbudt, blot vil opstå en ny. Loven vil fra nu af blot halse efter teknologien...

Enhver installation med en server er ikke et Datacenter

Bare fordi man har et set-up med UPS og Generator, så har man ikke nødvendigvis et datacenter. Jeg vil tillade mig at påstå, at man dårligt kan have noget man med rette kan kalde et datacenter på under 1 MW. Det er ikke fordi man ikke kan lave installationer, som man gør i store 'rigtige' datacen...

Re: Apps og SMS er mere sårbart end papkort og nøgleviser

Ja, papkort er mere sikkert - helt enig. Men problemet er at papkortet er en kluntet løsning, der selvsagt forudsætter at man har papkortet med sig. Indenfor en overskuelig årrække er begreber som: tegnebog, kørekort, pas, kontanter, kreditkort, sygesikringskort osv. alt sammen konsolideret ind ...

Jeg ser Lunarway som Bankverdenens 'Telmore'

Som jeg ser det er Lunarways force at det netop ikke har alt det 'fedt' rundt om de indre organer, som den konventionelle bankbranche har i dag. At Lunarway pt har en backend, der er leveret af Københavns Andelskasse er blot for at have en backend i denne Proof of Concept/beta-fase. Når Lunarway...

Kom nu Nets

Kære Nets, istedet for at jagte de udviklere, der forsøger at gøre jeres papkortssystem anvendeligt, så kunne I jo gøre jeres eget system mere fleksibelt og brugerorienteret. Papkortstofaktorautentifikationsteknologien (kunne ikke stå for dét sammensatte ord) har omtrent været tilgængelig for al...

Skaf mig fluks nogle gråspurve, og nogle kanoner!

For at imødegå terrorisme skulle sessionslogning være et nødvendigt værktøj. Ingen af de fire eksempler omhandler terror. Men hvad gør det, når logningen bidrager med (så meget) andet godt? Den tankegang kan ekstrapoleres til mange andre nyttige områder: Live GPS-tracking af alle køretøjer, så ...

Brugeren har altid ret

Sålænge IT-afdelingen lever i den boble at det er: IT-Admin har ret og brugeren er en klovn så bliver sikkerheden ikke bedre. IT-afdelingens opgave er at tilvejebringe løsninger der er så fleksible, intuitive og sikre så den nemmeste metode også er den rigtige metode. Alt for ofte sætter IT-afd...
Kommentar til Agent 0x007 med licens til PGP

Signalpolitik

Man kan forbyde stærk kryptering - men man kan ikke håndhæve det. Det giver ikke megen mening at ulovliggøre brug af matematik. Hvordan kan man sikre retssikkerhed, hvis det bliver forbudt at besidde krypteret data? Hvem som helst kan 'plante' en tilsyneladende krypteret datastreng i din varetæg...
Kommentar til Skudsekund 1 juli 2015!

PHK er for beskeden - alt for beskeden!

PHK har faktisk holdt et foredrag, hvor han på videnskabelig (og nørde-sjov) vis forklarer om skudsekunder. Det er helt klart 3 kvarter værd at se det: https://www.youtube.com/watch?v=5rmEDFFLoYU
Kommentar til Man får hvad man betaler for

Et par andre ting der kan undre

1) Hvorfor har PET ikke været yderst mistænkelige overfor hvordan S&H, så hurtigt, og gentagne gange har kunne opspore VIP's? Lækagen stod på i 4 år - reelt kunne det jo have været fremmede magter med onde hensigter. Men PET rimer jo også på: 'Ikke høre - ikke se'. 2) Hvorfor har den interne...
Kommentar til Offentlige IT-slagskibe

Re: AIS, er ikke et spørgsmål om sikkerhed.

Pointen med AIS er dog mere at det er totalt utroværdigt og at det ville være trivielt at DoS'e det ved at fylde hele storebælt med skibe der ikke er der, således at man intet brugbart kan se på skærmen. AIS er et støttesystem for Navigatøren. Det han ser ud af vinduet er den virkelighed, so...