Poul Møller

Danmarks 'rigtige' klimaaftryk er 43 procent højere end det officielle regnskab (Ing)

ja, klimaregnskaf er 'som vinden blæser'. Har klimaregnskab - efter gældende regler - nogen som helst værdi? Eller er de misvisende. Skal vores imports påvirkning regnes med? Så stiger vores belastning, skal eksport regnes med, så falder den. Skal landbrugets store optag af CO2 i afgrøderne regnes med er landbruget, det bedste optag af CO2, men det må ikke regnes med .Hvorfor? Der er noget 'forkvaklet den måde der regnes på

1. juni kl. 12:54
Forslag: brug 130 mia. kroner over de næste 20 år til et netværk af brintrør (Ing)

Ja skønne drømme, men der er en væsentlig ting Energinet skal ændre. Energinet SKAL acceptere gæsteprincipper i forhold til private lodsejere. Det søgte de at fravige i forbindelse med gasrør til Polen. Gæsteprincipper - som Energinet accepterer på offentligt ejede arealer - betyder at Energinet flytter rør/kabler, hvis der kommer en fremtidig udvikling, så deres rør og deklarisationer skal flyttes. at Energinet afholder alle omkostninger i forbindelse med flytning. Hvis ikke skal der betales som ekspropiation af hele det relevante område. i forbindelse med en biogasledning, over min grund, krævede jeg gæsteprincippet nedskrevet i deklaration. Derpå søgte man at gå via naboer, men da røret var lagt, viske det sig, at røret lå på min grund. Gæsteprincippet skal følges for brintrør!

1. juni kl. 12:40
Vi er ved at skabe et A- og B-hold for elbilejere (Ing)

Ja, de kære el-biler Benzin- og diesel bil ejere har selv betalt for den infrastruktur der er for tankning, tankstationerne. Bør det samme så ikke være for el-bil ejere, de har jo en meget lav afgift ved anskaffelse og brug. Problemet er selvfølgeligt 'optankningstid' men det bør el-bil ejere jo selv betale for. Nu er el jo halvgrønt/halvsort, så bør 'miljø hysteriet' ikke stoppe lidt op

27. maj kl. 12:01
Synspunkt: Biodiesel er ikke bare friturefedt (Ing)

Ja, der sker mange mystiske politiske beslutninger i det afgift plagede Danmark 2. generations biodiesel, som bl.a. DAKA producerer belaster ikke landbrugsarealer - som nogle politikere vil reducere af andre årsager - det bortskaffer affaldsprodukter på god måde, derfor skal de naturligvis ikke afgiftsbelastes. Lidt tilsvarende biogas - væsentligt på gylle - bliver hos forbrugerne afgiftsbelastes som n-gas. Der sker mange mærkværdige beslutninger af centraladministrationen og politikere, der tilsyneladende ikke rigtigt kender virkeligheden!

27. maj kl. 11:46
Eksperter græmmer sig over ulovligt it-system: »Nu sidder vi i saksen«

Måske er vi i DK gået for langt med it-systemer. Problemet er vel at politikere og central administrationen ikke forstår, at en politisk beslutning, har store konsekvenser for it systemer. Centraladministrationen er for dårlige til at indkøbe it-systemer

26. maj kl. 15:45
Transportminister kendte ikke til nye svenske Lynetteholm-protester under samråd (Ing)

Beslutningen om en kompensationsafgravning er politisk! Politikere kan vel ikke afgøre om der er en prop effekt? Det er jo en skandale for såvel administrationer som politikere

26. maj kl. 15:14
En langstrakt overgang: Investeringerne fortsætter i omstridte, træbaserede biomasseanlæg (Ing)

Nej, der er ingen der har sagt at det er let. Nogle ønsker hurtig omstilling til el-baseret varme, andre mener det vil tage tid med vind- og sol-el, der pt. ikke er en pålidelig energileverandør. El er jo halvvej grøn / halvvej sort. dertil problemer med udbygning af det nødvendige el-net. Så søger varmeværker at sikre borgerne billigst muligt varme - som de jo er forpligtiget til. Lidt det samme som affaldsforbrændingsanlæg. Mindre affald større problemer med alternativ varmekilde. Problemet er at der politisk er besluttet en hurtig omstilling, en omstilling som virkeligheden slet ikke kan leve op til. Er det så virkeligheden, eller politikeres ønsker, der får ret?

26. maj kl. 11:14
90 procent af verdens mest potente drivhusgas-udledning er uden regulering (Ing)

Ja, det er en forunderlig verden vi lever i, nu mener forskere og politikere, at de kan diktere naturens dyr. det kan de naturligvis ikke. Været i Uganda og Kenya: landbruget har brug for deres kvæg, dertil 10.000 gnuer for at opretholde livet, samt bøflerne I Sydafrika med hjorte og bøfler, der er nødvendige for befolkningen At tro vi ved bedre, er 'blændværk'

24. maj kl. 15:19
Sverige protesterer igen over Lynetteholm og forlanger løsning på blokering af Øresund (Ing)

Selv om Københavns Kommune og tidlige statsminister Lars Løkke, synes det er et fremragende projekt, er der måske alligevel problemer. Havde de som strudsen, hoved i jorden. Klapning af udgravninger blev stoppet, så materialet forbliver. at det kan medføre fordyrelser, mindre arbejde? Sverige kræver kompensationsudgravninger i Øresund, så gennemstrømningen ikke reduceres. den udgravning kan anvendes til opfyldning i Lynetteholmen. det vil reducere alt det jord, der skal tranporteres gennem København Det kan reducere omkostningerne ved den nye lastbilskat, som proejektets økonomi, nok ikke kan 'holde til'. Ej heller merprisen for el-lastbiler, som København vel kræver. Drømme er fint, men realiteter er bedre

24. maj kl. 14:53
At fælde eller ikke at fælde træerne – det er spørgsmålet (Ing)

Ja, det er en herlig beskrivelse, som jeg som bondedreng, civilingeniør og HD ikke rigtigt forstår. Træ der fældes, anvendes som konstruktionstræ i byggeri, møbler mv., fjerner vel CO2 fra naturen. Så genplantes der til fortsat optagelse af CO2, er det ikke rigtigt? I mit fritidslandbrug som jeg overtog. da mine forældre døde, har vi ladet 30 % henstå som uberørt natur. ladet faldne træer rådne op. det har tilsyneladende ikke hjulpet på diversiteten. Den var større i min barndom, da mine forældre drev et normalt landbrug, uden udpegninger af de områder, der nu findes på! Des mere der findes på, des dårlige har naturen det

24. maj kl. 12:36
Green Power Denmark: Ingen sammenhæng mellem vindmøllevinger og PFAS (Ing)

Tja, lad det nu ikke gå op i politik, men holde fast i fakta. Der er deponi/-er med mange gamle vindmølle vinger, det er fakta, er de sikre, ja så er den/de vel egentligt de eneste sikre deponier i DK, andre 'såkaldt sikre deponier' har vist sig lidt mindre sikre. Der anvendes vist ikke pfsa i vindmølle vinger, enten er det sket, eller ikke sket, Fakta? Det er godt at industrien og institutioner vist har fundet en måde, at genanvende udtjente vindmøllevinger. Lad dem nu blot vise det først. Så kan deponierne måske blive fjernet. Hvorvidt der er producenter af vindmølle vinger, eller ejerne af de skrottede vindmølle vinger, der skal betale må parterne finde ud af, men det skal ikke være staten/borgerne

23. maj kl. 11:45
Langturschauffører må styres ud af den fossile kultur (Ing)

Så længe transportbehovet fortsætter med at stige - befolkningens forbrug og virksomhedernes behov for tungere transport - så er det jo vanskeligt at få CO2 udledningen til at falde. Alternativer til lastvogns transport findes ikke rigtigt. Bane transport blev jo reelt 'lagt i graven' af politikere med krav til DSB og BaneDK. Skal der flere el-lastbiler på vejene så er det de mindre distributionslastbiler - der kan holde stille i længere perioder og blive opladet. det vi medføre dyrere transport og højere forbrugspriser i supermarkeder, er danskerne villige til at betale det? Ved etablering af Lynetteholmen kunne der kræves el-lastbiler til transport af de store jordmængder, med dyrere transport, kan økonomien i det projekt holde til det? Langturstrafik: Tja, skønne fremtidsudsigter, der er vel ingen der tror det sker inden 2025? Nej, der er ingen der har sagt at det er let. Spørgsmålet er: er forbrugerne villige til at betale meromkostningen, ved en 'politisk - håbe politik med høje ambitioner. Lastbilbranchen har formentligt ikke en 'åben pengekasse' til at betale for populistiske målsætninger. Så er der kun forbrugerne til at betale - højere lønkrav - som inflationen medførte, højere lønkrav, højere inflation!

22. maj kl. 11:21
Udvidelsen af Københavns Lufthavn rammer klimaet hårdt (Ing)

tja, luftfarten. Københavns Lufthavn. Er den store udbygning nu også nødvendig. hvad sker der med SAS? Er SAS bevarelse en forudsætning for København Lufthavn? Det forlyder det, men SAS har jo kun betydning for Kastrup Lufthavn, SAS er reelt ubekendt uden for Hovedstaden. Hvorfor skal den danske befolkning 'poste penge i SAS' der kun kan have betydning for beskæftigelsen i København Lufthavn? For os i det vestlige DK, er København Lufthavn ret uinteressant.

19. maj kl. 16:41
Fejlramte sporskifter og halvfærdig software: Signalprogrammet er ved at køre af sporet (Ing)

Tja, der er ingen der har sagt at det er let som frontløber, som Banedanmark igen har ønsket at være ETRMS systemet. Alstrøm angiver at det er kompliceret med et helt ny system, ja det er det vel, at de tilsyneladende mangler medarbejdere, der kan udføre arbejdet. Det rejser selvfølgeligt spørgsmålet: Hvorfor valgte Banedanmark et helt nyt system? DSB valgte for år siden IC4 fra Italien, et nyudviklet - katastrofal tog. Alstrøm har tilsyneladende ikke evner - kapacitet - til at gennemføre den indgåede kontrakt, så hvorfor blev de valg. Thales er tilsyneladende mere troværdig pt. Det er trist, at det så ofte går galt med offentlige indkøb!

19. maj kl. 11:49
Konkurrenceudsættelse får kommuner til at hejse høtyvene: 'Det er jo lovsjusk' (WasteTech)

Konkurrence udsætte affaldssektoren, tja. Nu er det jo ikke alle forslag fra centraladministrationen, som politikere 'hopper på' der er lige gode. Vandværkssektorer skulle 'holdes op imod hinanden' for at etablere bedst mulig praksis. Det betød tårnhøje administrative udgifter for de private vandværker, med dyrere vand for forbrugerne. Ja, der blev ansat en del medarbejdere i centraladministrationen, beskæftelses politik. Kommunalreformen: De dyre skulle lære af de billige: Så blev resultatet, at alle blev løftet op på de dyrestes niveau. Selvfølgelig skal centraladministrationen - der måske mangler arbejde til de mange ansatte - holde 'sig væk' fra affaldssektoren. der jo fungerer godt under det nuværende system, til gunst for borgeres betaling.

18. maj kl. 12:14
Ny aftale: Krav om niveaufri adgang bliver genindført (BuildingTech)

Niveau fri indgang til boliger. Forstår godt baggrunden, det viste billede er jo et skræk senarie. Selv ved lidt regn på gangen foran huset kan regnvand rende ind! Det er jo ikke særlig heldig. Selvfølgeligt skal husets gulv niveau og indgang være lidt hævet over det ydre niveau, ellers løber regnvand jo ind i huset. Det kan jo sagtens skabes med en svag hældende rampe op til døren

16. maj kl. 15:02
Hvorfor skændes vi om fossilbiler versus elbiler? (Ing)

tja, el-biler ctr benzin-dieselbiler. Det handler for mig om at el-biler reelt er halvsorte/halvgrønne med den el-produktion vi har i DK og specielt Tyskland, hvor el-produktionen bliver mere sort med flere kulkraftværker. Jeg har ikke noget imod el-biler, men de er IKKE grønne, måske halvgrønne, så jeg synes ikke der er grund til den store forherligelse af el-biler - stattefrie- så længe vi ikke har mere grøn strøm. de vil også betyde en dyr udgygning af el-nettet, som alle forbrugere skal betale.

19. april kl. 16:04
Tyskland slukker for de sidste atomkraftværker - kul og gas træder til (Ing)

tja, det er tilsyneladende en følelses ladet debat. Det startede vel med NEJ til atombomber, der blev overført i kernekraftværker, der ikke har noget med atombomber at gøre

  • Termobile i Ukrain var en katastrofe, men en gammel russisk konstruktion, hvor en fejlbetjening medførte det, det burde ikke være muligt i et kontrolsystem
  • kraftværket i Japan, hvor en flodbølge stoppede kølevandspumper, placeret i kælderen, ja, hvor tåbeligt kan man være i jordskælvsområde
  • det er vel det der er sket, gammen russisk konstruktion og tåbelig installation. Er det nok grund til at stoppe velfungerende kærnekraftværker Berettiger det at CO2 fri elproduktion skal stoppe fra kærnekraftværker Mere el-produktion fra kulkraftværker og gaskraftværker i Tyskland? Højere n-gas priser i EU? Fakta venligst!
17. april kl. 16:13
Hvorfor skændes vi om fossilbiler versus elbiler? (Ing)

ja, det er en spændende debat, men 4 ting El-biler er måske halvgrønne/halvsorte, afhængig af hvornår de lades op Materialerne der skal bruges til batterierne er kulsorte, udvinding i Congo er en miljøkatastrofe, en børnekatastrofe El-biler er dyre og koster på valutaregnskabet Hvorfor skrotte en velfungerende benzin- dieselbil, med den el-poduktion vi har i DK.

14. april kl. 14:40
Ugens debat: Roadpricing eller afgifter? (Ing)

Det er jo en spændende debat. Vort lille land er jo delt i 2 dele: hvor der er offentlig transport og hvor der ikke er. Hvor der er offentligt transport (der får tilskud) kunne det måske overvejes pga. trængsel, så personer flytter fra privat transport til offentligt. Hvor der ikke er offentlig transport, skal der ikke flere omkostninger på, de nuværende afgifter er høje nok. Ja, jeg bor i Jylland, hvor offentligt transport efterhånden er ukendt, der mener jeg ikke der er brug for flere omkostninger for at familier kan få dagligdagen til 'at hænge sammen'. For alt transport til skoler med børn, til arbejde kræver at man er selvhjulpen. Der mener jeg næsten der burde være et tilskud for at man klarer sig selv, da der ikke er glæde af tilskud til offentlig transport. Nej, det er ikke let. KM afgift for lastbiler - transport: Det vil gøre alt transport uden for storbyerne dyrere, dermed gøre eksporten dyrere for produktionsvirksomhederne, der ikke er i storbyerne. Det kan koste på eksportindtægterne. Nej, før man 'farer ud i noget sådant' bør konsekvenserne dybt overvejes, hvilket Danmark ønsker man

1. april kl. 12:16