Jan Ullerup

Musketer-ed skaber mystik om sms-læk: »Jeg kan ikke garantere, det ikke sker igen«

Går ud fra at det ikke kun er Erhversstyrelsen, der har modtaget anmeldelse af sagen, men også Datatilsynet samt at de kompromitterede personer har fået besked. Eller hvad?

Der er en særhed i Dansk Lovgivning der gør at det er Erhvervsstyrelsen der behandler alle sager om Tele - også dem der omhandler privacy. Forbrugere kan naturligvis sende deres klage til datatilsynet, men den ekspederes blot videre til erhvervsstyrelsen. Årsagen er at Teleudbyderne er underlagt "mere restriktiv lovgivning", navnligt Bekendtgørelsen - som administreres af Erhversstyrelsen.

28. januar 2020 kl. 17:23
Poul-Henning Kamp: »HTTPS-over-det-hele vil tvinge regeringerne til at reagere«

... er konsekvenserne af en lov noget der rammer uskyldige/hæderligere mennesker uden at det har nævneværdig betydning for de kriminelle, så kan

Hvordan er det at det NØDVENDIGVIS rammer uskyldige/hæderlige mennesker ?

Hvis vi bor i et land hvor ordensmagten misbruger deres overvågnings-evner og de deponerede nøgler (hvis vi nu gik den vej) ville det give mening at kræve at vi skulle have fri kryptering. Hvis ikke - så ville konsekvensen for den almindelige borger blot være at ordensmagten kunne ransage din computer efter samme regler som hvis de ransagede dit hus. Endnu et element af det som anarkister så malerisk kalder "voldsmonopolet" - men som jo faktisk holder vores samfund sundt.

Så det forudsætter en ordensmagt der faktisk kan finde ud af at opbevare nøgler sikkert og som kan gøre borgerne trygge ved at de ikke misbruger den magt som disse nøgler giver dem. Er det sådan en ordensmagt vi har? Nok ikke - og det er for mig det stærkeste modargument.

De kriminelle gør det alligevel jo godt være en del af et sagligt argument.

Hvis de kriminelle gør det alligevel er det jo så i SIG SELV en forbrydelse der er strafbar. Ligesom folk kan dømmes for ulovlig våbenbesiddelse - fordi vi som samfund har valgt at det ikke er OK at gå med våben.

(Ovenstående kan godt gøres uden nøgledepoter - i så fald ville man "blot" gøre det strafbart ikke at dekryptere materiale hvor man formodes at have nøglen i situationer hvor politiet har en dommerkendelse)

18. juli 2017 kl. 23:26
Poul-Henning Kamp: »HTTPS-over-det-hele vil tvinge regeringerne til at reagere«

Man bør huske på at det er HELT korrekt at alle kan lave kryptering der er ubrydelig med en passende indsats - men at det samme gør sig gældende for en lang række andre ulovlige ting.

"Hvorfor har vi en regel om hvor langt bladet må være på knive man går rundt med? Folk kan jo bare købe en god køkkenkniv - så det er jo kun DE USKYLDIGE der bliver ramt" ville jo heller ikke holde som argument.

Reglerne om hvorvidt noget kan håndhæves effektivt er heller ikke voldsomt interessant - der er mange ulovligheder som ligeledes er svære at håndhæve - se eks. på moms-reglerne.

Jeg er selv i tvivl om hvad der er det rigtige at gøre i den her sag - men lad os starte med at finde ud af hvad vi ønsker at opnå - og så lave den lovgivning der opnår det (og ikke mere eller mindre)

18. juli 2017 kl. 20:34
Salesforce dropper Android-mobiler der ikke er Nexus eller Samsung

Man kunne også vende det på hovedet og sige at hardware producenterne der afviger fra standard-implementationen af Android (dvs. fra Nexus) selv skaber disse problemer for deres kunder ;-) At Samsung er undtaget skyldes vist udelukkende deres markedsandel.

Jeg forstår godt Salesforce her - at understøtte (læs: teste og fejlfinde på) et evigt voksende marked af Android enheder er i praksis umuligt - så de spiller bare med åbne kort. I langt de fleste tilfælde vil app'en virke upåklageligt.

19. juli 2016 kl. 14:43
Isenkræmmerkæde lader BI udpege svageste led: »Jeg kan ikke forestille mig en verden uden«
  1. Salg er jo i SIDSTE ende et udtryk for behovsopfyldelse hos kunderne. Så mere salg pr. kunde må betyde at man har noget kunden vil have. Det er rigtigt at FORSØGET på mere salg kan føre til at nogle kunder føler sig "presset" og bliver irriteret over dette - og enten køber mindre eller slet ikke. Det vil jo så også give sig udtryk i data - og som så meget andet handler det dermed for butikkerne om at finde den rette balance mellem at "pushe" salget og lytte til kunden.

  2. Hvis BI medfører at en butik kan finjustere deres sortiment fører det jo i sidste ende til mere salg sat overfor omsætningen. Eller sagt på en anden måde - en mere effektiv butik. En mere effektiv butik betyder lavere priser og/eller muligheden for at opretholde et bredere varesortiment (afhænger af butikstypen hvilken der foretrækkes). Dette er entydigt til kundens fordel. Myten om at de ektra penge bare ryger i ejerens lomme holder ikke medmindre vi har en monopol-situation - ellers er der altid en konkurrerende butik der er villig til at veksle lidt fortjeneste pr varer for et større gennemløb af varer ved at sænke priserne.

Kan ovenstående betyde at den eneste effekt man ser er en indsnævring af varesortimentet (til "det der sælger godt") mens prisen falder? Ja bestemt - det er jo grundlæggende det "discount butikker" går ud på. Og ja - vi ser da masser af eksempler på at små specialbutikker lukker og salget i stedet ender online - men også det er jo udtrykket for et kundeønske i sidste ende. I det tilfælde er det så bare kunderne der klart viser at de hellere vil betale lidt fragt og vente et par dage, end at betale højere priser i deres lokale specialbutik.

17. maj 2016 kl. 21:40
It-professionelle udråber Google til Danmarks bedste arbejdsplads i 2014

I forhold til deres omsætning i DK betaler Google vel alt den skat de skal?

Prøv at se det i forhold til benzinselskaberne på listen...

7. december 2014 kl. 07:27
TDC: Vi kan ikke lukke helt for automatisk medsendelse af mobilnummer

Her er TDCs forklaring, som altså ikke passer med din:</p>
<p><a href="http://kundeservice.tdc.dk/privat/faq.php?id=5623">http://kundeservice…;
<p>Men selskaberne bruger begreberne forskelligt

Jeg vil tro TDC går efter det de fleste FORVENTER når de hører om hemmeligt nummer. Derfor er der flere operatører der helt er holdt op med at bruge begreberne og bare spørger "Skal dit nummer i telefonbogen?" og "Skal andre kunne se dit nummer når du ringer dem op?"

Men i.f.t. anonymitet mener jeg personligt at "skjult nummer" er det mindste problem vi har. Generelt er det almen skik og brug at man identificerer sig når man laver et opkald. Jeg kan se argument for ikke at være i telefonbogen - men at sige at man har behov for at ringe til nogen uden de må vide hvem jeg er.. Det er svært at se berettigelsen. Måske derfor tager jeg selv sjældent telefonen hvis folk ringer uden A-nummervisning...

5. november 2014 kl. 15:37
TDC: Vi kan ikke lukke helt for automatisk medsendelse af mobilnummer

"Hemmeligt nummer", "Udeladt nummer" og "Skjult nummer" er tre ret præcist definerede, men forskellige ting.

De første to (Hemmeligt Nummer & Udeladt Nummer) forholder sig udelukkende til optagelse i registre, dvs. om "De Gule Sider" etc. skal have dit nummer stående, og i givet fald hvordan. Der findes faktisk et par andre optioner, således at du kan ende med at stå i telefonbogen med navn & adresse, men ikke telefonnummer ("Hemmeligt nummer") - eller med navn & telefonnummer, men ikke adresse ("Udeladt adresse"). De færreste selskaber tilbyder dog de store valgmuligheder i dag - men stiller derimod bare spørgsmålet "Vil du stå i telefonbogen?" - svarer man "Nej" får man "Udeladt nummer" (hvor man slet ikke står i telefonbogen)

Skjult nummer(visning) er derimod noget helt andet. Det handler om hvorvidt dit nummer præsenteres for dem du ringer til. Det er lovpligtigt for selskaberne at tilbyde denne mulighed, både som et permanent tilvalg og på enkelt-kald. Som flere har bemærket videregives oplysningerne reelt ved de fleste overførsler af kaldene mellem selskaberne - men med en angivelse af at nummeret ønskes skjult. Der er en del tekniske hensyn til at man gør dette, og også nogle juridiske.

Skjult nummervisning finder udelukkende anvendelse i forbindelse med opkald (jvf. lovgivningen).

5. november 2014 kl. 15:01