Alex R. Tomkiewicz

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Valgkampen 2019 Satan eller klima

Super godt formuleret!

Citat fra Jørgen Larsens indlæg: Klima- og Biodiversitet Ethvert parti, enhver kandidat der ikke har en ambitiøs plan får ikke min stemme. Det uanset ideologiske ståsted. Ulighed Ethvert parti, enhver kandidat, der ikke har en ambitiøs plan mod den nationale og globale ulighed får ikke min ...

Er etik djævelens værk?

Det bliver spændende at se, om dette blogindlæg lider samme skæbne som det nævnte tidligere indlæg. Jeg vil mene, at der altid er en businesscase i, ikke at smadre den planet man bor på, og de økosystemer som ens liv er afhængig af. Men det kan være jeg tager fejl. Det minder mig om, at jeg på u...

Ikke lige meget

Vi skal ikke sammenligne direkte med Google, Facebook og andre mega-foretagender. Disse første lokale GDPR-sager er vigtige i sig selv, da de vil vise hvor juraen og afgørelserne lander. Også set i lyset af, at Datatilsynet ikke ser ud til at ligge i de mest gunstige politiske vinde - når det f.e...

Magten, midlet og den uhellige salgsgas

Magten helliger midlet" Selvom det er tæt på originalen, så håber jeg, disse ord vil indgå i det danske sprog som et nyt mundheld! Jeg synes Michael Wätjen og andre ligesindede, burde skamme sig eftertrykkeligt ved at bagatellisere et voksende samfundsproblem omkring vores indsamling...

Bevillinger til forskning i kejserens nye klær

Der er sikkert en del relevans i dette og ind imellem har kejseren vel trods alt noget tøj på. Men jeg oplever også, at vi i vores samfund er både glade for og interesserede i at skabe problemer, som vi kan arbejde med og forske i. Modellen ser nogenlunde således ud: Identificer nogle observerb...
Kommentar til AI-filosof: Der går nok lidt tid, før robotterne overtager verden

Ex machina

»‘Ex machina’ er min favorit – den er et kunstværk, og man får aldrig svar på, om robotten er bevidst eller ikke. Men man får svar på AI'ens intention og "vilje" til at gennemføre den intention - og dét er det skræmmende i den (rigtigt flotte) film. Som det allerede er...
Kommentar til Ny kryptovaluta-feber er begyndt: Grafikkort flyves til Island

Re: ...

Jeg går udfra det ikke er energi forbruget du taler om, for der er vel ingen skade sket ved at de forbruger en masse 'grøn' energi? Hvordan kom vi fra en Boeing 747 flyvning til forbruget af grøn (grønlig?) strøm? ;-)
Kommentar til Ny kryptovaluta-feber er begyndt: Grafikkort flyves til Island

Re: ...

Hvis det var svar til min kommentar angående miljøsvineri, så var det at få fløjet grafikkort ind jeg mente. Ikke fordi jeg er uenig, men ifølge Flightradar24 så er der mens dette skrives lige omkring 13.000 fly i luften. Så en tur med grafikkort til Island virker ikke så problematisk... ...

Demokratiet og dets repræsentanter

Politikerne og magthaverne det med at glemme, at borgerne ikke eksisterer for maghavernes skyld, men at magthaverne er repræsentanter for et demokrati. Sådan var udgangspunktet nok, men mon ikke det i dag er en tilbageskuende romantisk idealisering? Repræsentativt demokrati, demokratiske...

Problemet er sproget og tilgangen

Problemet er at topledere ikke interesserer sig for IT overhovedet. Og det skal de måske heller ikke. Problemet er at ordet "teknologi" indgår i begrebet. Og medmindre man er en decideret teknologivirksomhed, så er informations-teknologi uinteressant for topledere og det som kaldes "...

Skoven og træerne

Vi skal forholde os til, at den risiko, der er, ikke kan elimineres 100 pct. Sagen er at sikkerhed faktisk kan laves så tæt på 100% at problemerne vil være små eller i det mindste overskuelige og håndterbare - og ubegrundet frygt vil være - ja, ubegrundet. Men så længe man taler om sikkerhed...

Det dobbelte lyssværd

Så er der jo en ledelse, der ikke har forstået, hvad det går ud på. Ellers også har de forstået hvad det går ud på - hvis man som leder primært er ekspert i sociale manøvrer. Så er det ofte den machiavellanske duelighed i politiske og sociale manøvrer som giver de største resultater. Vores sa...

Re: Ja - hvem ejer data?

Er det så nødvendigvis godt for folkesundheden? Eller er det langt mere godt for bundlinjen hos diverse medicinalfirmaer? Man skal jo huske på at det vi kalder et Sundhedssystem, i mange tilfælde er et "Sygdomssystem". Det går ud på at behandle sygdomme - og dér træder...
Kommentar til MyData - er det til at forstå?

Re: Konkret løsning

Så jeg synes ikke at den holder. Godt eksempel! Måske hul nummer tre i manifestet. Vi er helt enige. Det jeg mente med at data er ophavsmandens ejendom er jo netop at man ikke har retten til andres data blot fordi man har opsamlet dem - heller ikke selv om man kan omforme data eller skabe...
Kommentar til MyData - er det til at forstå?

Re: Konkret løsning

For mig at se mangler vi den helt grundlæggende diskussion, hvor man siger til befolkningen: "Vi har lyst til at afskaffe privatlivet. Det er bare i vejen for de mange ideer, som man (især det private erhvervsliv) kan tjene mange penge på, og for vore ønsker om at kunne holde øje med landets...
Kommentar til MyData - er det til at forstå?

Re: Konkret løsning

Der er for mig at se 2 "huller" i dine punkter Hvis der kun er to huller i mit manifest, så er det på en måde en stor succes - det er langt færre huller end hvad man ellers ser i denne genre :-) Det viser bare, hvad alle burde vide, at man ikke kan lave privacy og sikkerhed på 5...
Kommentar til MyData - er det til at forstå?

Konkret løsning

Det er en meget lang erklæring som forsøger at sammenkæde to modstridende ideer: Vi vil meget gerne have fingre i dine data + vi synes du skal kunne se og styre dine data. Det sidste vil ingen have tid til eller kunne overskue, så jeg hælder mod Anne-Marie Krogsbølls observation: Det har en tydel...
Kommentar til Persondataforordning: Skal I have en Data Protection Officer?

To DPO or not to DPO...

God artikel, godt med oplysning om GDPR, men måske ikke helt præcis. Men det er også svært at være præcis når der reglerne ikke er helt entydige. Man skal formentlig ikke have en DPO blot fordi man har en app med personoplysninger og Cloud Computing er et vidt begreb, så det afhænger af hvad det ...
Kommentar til Køwenhavnerier

Det efterlyste alternativ

Alternativet er et personligt professionelt niveau, som inkluderer kendskab til og vurdering af konsekvenserne af vores arbejde og de (IT-)systemer vi arbejder med. I den linkede ACM Code of Conduct fremgår det: 2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impac...
Kommentar til Køwenhavnerier

Pæne ord koster ikke noget

Jeg må melde mig i den gruppe som synes ideen bag er positiv, men at det er luftig 'value signalling'. Men hvis man kender nogen af dem som på listen har mærket '*CPH150', så kan man jo forhøre sig hvordan de har brugt intentionerne til at gøre en konkret forskel...