Palle Due Larsen

Region Syd flytter i Microsofts cloud, men er usikker på, om det er lovligt

Nu skal jeg ikke forsvare beslutningen om at fortsætte med en ulovlig løsning istedet for at få det fikset, men jeg forestiller mig, at en region har adskillige håndfulde integrationer til Microsoft-produkter, som vil koste blod, sved og tårer at lave om. Derudover er der sikkert mange standardprodukter, som kun virker med Office. Tingene er ikke altid så nemme som de ser ud.

4. juli kl. 15:13
Find N Designfejl

Pyramidespil defineres således i spillelovens §24:

§ 24. Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor

  1. deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier,
  2. deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt, og
  3. en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra deltagere, der >efterhånden indtræder i arrangementet. [2]

Punkt 3 gør at børsen vel ikke er et pyramidespil. medmindre man bliver ved med at udstede nye aktier, uden at de nuværende aktier bliver mindre værd.

20. juni kl. 14:30
Find N Designfejl

Jeg er sådan set ikke uening i noget, jeg skal blot gøre opmærksom på at det er Dunning-Kruger, ikke Dunninger-Kruger: https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect.

20. juni kl. 13:05
Tre fejl sendte hele Statens It i gulvet: »Det er ikke hverdagskost«

Her tænker jeg på en berømmelig norsk fregat
OT: Jeg har brudt min hjerne, men jeg kan simpelthen ikke komme på hvilken norsk fregat, der er tale om.

8. juni kl. 14:58
Nordea lancerer MitID-alternativ: »Vi har kunder, som har behov for en anden login-metode«

Ja, det var en mærkværdig sætning. Men du har godt nok også et mærkværdigt navn. Må man kalde dig Ebba?https://ing.dk/debat/regler

7. juni kl. 15:53
NemID-udfasning udskydes med 4 måneder efter MitID-stormløb på Borgerservice

NemId navnet var ejet af Nets. Man kunne ikke skifte leverandør og beholde navnet.

4. maj kl. 15:08
NemID-udfasning udskydes med 4 måneder efter MitID-stormløb på Borgerservice

Navnet NemID var/er ejet af Nets, man kunne ikke skifte leverandør og beholde navnet.

4. maj kl. 14:05
På dagen, hvor der skal betales regninger: 'MitID er ustabil i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning. MitID er ustabil i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning'

Jeg kan, som skrevet længere oppe (eller nede afhængigt af hvordan du sorterer indlæg), det er op til din bank om de tillader det.

2. maj kl. 10:18
På dagen, hvor der skal betales regninger: 'MitID er ustabil i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning. MitID er ustabil i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning'

Min bank (Sparekassen Kronjylland) henviser til at logge ind med NemId, hvilket virker fint. Er det ikke muligt for alle netbanker?

29. april kl. 13:17
Jægere raser over nyt politi-system fra Netcompany: Tusinder kan gå glip af tilladelser

Hej Palle. Hvem er din arbejdsgiver mon?

Ikke nogen der konkurrerer med Netcompany, så det er ligesom ikke relevant. Jeg prøvede såmænd bare at lave lidt sjov med en fornemmelse, som jeg tror mange i branchen har: At Netcompany har vundet mange af de udbud, som KMD og andre tidligere vandt, men er havnet lidt i det samme morads af forsinkelser og systemer, der ikke virker. Muligvis på grund af hele udbudssystemet, muligvis af andre årsager.

25. april kl. 14:45
Jægere raser over nyt politi-system fra Netcompany: Tusinder kan gå glip af tilladelser

Hvis man mumler "Netcompany" lyder det næsten som "nyt KMD"...

19. april kl. 12:00
Clearview AI: Ukraine bruger nu vores ansigtsgenkendelse i krigen

Mon ikke de også bruger Clearview?

Mon ikke der er embargo på.

Russia will be restricted from importing certain types of sensitive U.S.-made technology, including some “semiconductors, telecommunication, encryption security, lasers, sensors, navigation, avionics and maritime technologies.”

Fra Forbes

14. marts kl. 15:34
Forældre sagsøgte spil-gigant for gambling med digital beklædning: Nu er sagen afvist

Skins giver lige så lidt mening som en Louis Vitton taske.

18. januar kl. 14:46
Mens politikerne kræver udflytning: ITU vil udvide med 200 studiepladser i København

Det var det alle uddannelsesinstitutioner skulle have sagt, men det er nok lettere på ITU end på indoeuropæisk komparativ lingvistik.

13. januar kl. 10:51
Kritik af ANPG-udvidelse: Nu må politiet gemme uskyldige bilisters data dobbelt så længe

Spændende.

Jeg fandt de anførte kategorier frem. Cabotagekørsel er nr. 5 og der var åbenbart 1229 hits desangående.

</p>
<ol>
<li>
<p>skal inddrages på grund af manglende syn,</p>
</li>
<li>
<p>skal inddrages på grund af manglende forsikring,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet køretøjer, der er afmeldt eller i øvrigt ikke må anvendes på færdselslovens område,</p>
</li>
<li>
<p>er efterlyst, tabt eller anvendes uberettiget,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om cabotagekørsel ved:</p>
</li>
</ol>
<p>a) at udføre godstransport uden fællesskabstilladelse,</p>
<p>b) at udføre godstransport uden at føreren, såfremt denne er statsborger i et tredjeland, er i besiddelse af en førerattest,</p>
<p>c) overskridelse af antallet af tilladte cabotageture, eller</p>
<p>d) overskridelse af den tilladte periode for udførelse af lovlig cabotagekørsel,</p>
<ol start="6">
<li>
<p>er tilknyttet virksomheder, der konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om brug og anvendelse af takografer inden for vejtransport i forbindelse med manipulation af takografen,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet virksomheder, der er konkret er mistænkt for at overtræde reglerne om brug og anvendelse af anlæg, der er monteret som en del af det typegodkendte køretøj til at reducere emissionen fra køretøjet i forbindelse med manipulation af sådanne anlæg,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet efterlyste køretøjer,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet personer, hos hvem førerretten er inddraget eller frakendt ubetinget,</p>
</li>
<li>
<p>formodes at være forfalskede eller falske,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet brugsstjålne køretøjer,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet personer, der konkret er mistænkt for lovovertrædelser, som kan straffes med fængsel i mindst 1 år og 6 måneder,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet personer, der er eftersøgt af humanitære grunde eller eftersøgt til afsoning eller tilsigelse til retsmøder,</p>
</li>
<li>
<p>er registreret i Schengen-informationssystemet, jf. artikel 36 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, med henblik på diskret eller målrettet kontrol,</p>
</li>
<li>
<p>er registreret i Schengen-informationssystemet, jf. artikel 38 i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, med henblik på beslaglæggelse eller anvendelse som bevismiddel i en straffesag,</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet personer, der konkret er mistænkt for grove strafbare handlinger omfattet af kriminalitetskravet for registrering i Schengen-informationssystemet med henblik på diskret overvågning i henhold til artikel 36, stk. 2, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA, som henviser til artikel 2, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/584/RIA, og</p>
</li>
<li>
<p>er tilknyttet personer, der er dømt, sigtet eller konkret mistænkt for at være involveret i alvorlig og organiseret kriminalitet inden for de områder, der efter Rigspolitiets bestemmelse er undergivet systematisk politimæssig monitering.

6. januar kl. 13:14
Fairphone 3+ /e/OS anmeldelse

Så hvorfor skulle jeg bøvle med en obskur leverandør og et OS der måske/måske ikke kan køre de apps jeg har brug for, bare for at være en smule mere grøn end jeg er med en iPhone?

Den graf viser jo kun, hvor grøn telefonen er. Hvis du tager arbejderrettigheder og konfliktmineraler med, så ligger Apple sikkert væsentligt dårligere.

6. december 2021 kl. 15:35
Bankerne starter MitID-nedtællingen: NemID skal udskiftes inden 30 dage

Jeg har endnu ikke mødt en site, hvor jeg IKKE har skullet bruge adgangskode, inden den beder om OTP-koden.

Det forstår jeg ikke. Der skule jo ikke være nogen adgangskode til MitID, så hvad er det du taster?

3. december 2021 kl. 11:30