Henrik Krarup Lindholm

Bankerne starter MitID-nedtællingen: NemID skal udskiftes inden 30 dage

Da min far i starten af November fik denne "økse" fra sin bank, kontaktede jeg banken og bad om en udsættelse. Min far er 84 og har brug for hjælp og anvender i øvrigt ikke telefon længere.

Jeg fik oplyst af banken, at de ikke havde indflydelse på hvornår den enkelte bruger blev tvunget over på MitID og dermed får spærret sin adgang med NemID til banken.

Jeg bestilte derfor straks (4. november) en MitID kodeviser til min far via Mitid.dk.

I dag den 1. december - en dag før hans adgang med NemID lukker er MitID kodeviseren stadig ikke dukket op.

Banken henviser os til at bestille en ny med udlevering fra Borgerservice. Min far er desværre delvist dement, og ikke i stand til at blive transporteret til Borgerservice, og derfor en dette en en reel mulighed.

Banken oplyser nu, at havde vi blot henvendt os FØR vi startede bestillingen kunne der have været genneført en udsættelse af fristen - Altså direkte den modsatte oplysning vi fik da vi henvendte os FØR vi startede.

Fra i morgen kan min far ikke tilgå sin bank online og dermed foreløbigt ikke passe sine pengesager.

MitID kundeservice oplyser at de har meget lange leveringstider og siger da pænt undskyld.

Det er da godt, at udrulningen tvinges igennem for at undgå dårlige oplevelser hos brugerene!!

1. december 2021 kl. 10:02
Minister efter hård MitID-kritik: Overgangen kræver tydelig kommunikation

Overgangen kræver tydelig kommunikation

.... og tydeligvis brutal tvang for at lykkes.

11. november 2021 kl. 08:00
Myndigheder vil gøre det nemmere at udnytte borgernes sundhedsdata

Godt der findes læger og behandling i udlandet.

25. oktober 2021 kl. 12:01
Regeringen vil tvinge sociale medier til at fjerne ulovlige billeder og videoer inden for 24 timer

Jeg er meget spændt på, om domstolene kan følge med sådan en 24-timers regel, for der er vel da ingen der kan forestille sig, at nogen eller noget skal sanktioneres uden »skyldneren« først har haft lejlighed til at forsvare sig overfor en dommer ... eller er der?

Ja ja, selvfølgelig vil der kunne findes materiale hvor der ikke kan eksistere tvivl (fx børneporno), men der vil være ufatteligt mange gråzoner og det er der der, efter min mening, kan blive tale om en defacto censur, når lovgivningen påbyder medier at fjerne materiale. Må man fx slå et billede af en cannabisplante op med en tekst om, at man synes den er flot og at den kan inspeceres på min bopæl skulle man have lyst ?

Jeg synes, at det er et uendeligt trist og fattigt samfund der har en regering der på den måde knægter og søger at knægte basale rettigheder, fæstet i dansk lov, internationale konventioner eller blot i sund fornuft.

13. august 2021 kl. 06:30
Flere lande vil digitalisere mønter og sedler: Sverige er først i Europa

Siger dette ikke det hele:

Betal eller hold lukket

Og så synes jeg i øvrigt stadigvæk at et skilsmissebarn skal have mulighed for at få lidt ekstra kontanter af den "anden" forældre uden at det skal være muligt at spore.

6. juli 2021 kl. 09:31
Efterretnings-ekspert: Intet overraskende i de seneste ‘afsløringer’ af dansk overvågning

Som udgangspunkt er jeg stærkt uenig i, at Danmark og noget andet land overhovedet skal udøve spionage. Det er selvfølgelig en personlig og politisk holdning.

Jeg vil give forfatteren ret i, at det i sidste ender bunder i hvilken tillid der er til de instanser der udøver spionage, uanset hvilket juridisk grundlag der måtte være eller ikke måtte være.

Personligt har jeg slet ingen tillid til, at de danske myndigheder, herunder FE, opererer i noget der blot tilnærmelsesvis kunne betegnes som mine bedste interesser. Jeg har ingen tilid til, at FE undlader at spionerere mod danskere i Danmark skulle de finde det relevant i forhold til en opgave.

Historien - også den nærmeste - viser desværre alt for mange eksempler på det modsatte. Skiftende politiske ledere tilskynder den ringeagt for anstændighed fx ved udtalelser som "Vi går helt til grænsen, og helst lidt ud over, konventionerne" o.l. som jo netop bidrager til at legitimere ellers ulovlig aktivitet.

Det eneste spionage bidrager til er, at opretholde en fundamental mistillid til de mennesker vi ikke betegner som en del af os.

Mit ønsker er, at vi kan begynde at leve i samfund hvor umiddelbar tillid er den første følelse i mødet med fremmede.

11. juni 2021 kl. 07:02
Max Schrems dumper nyt Microsoft-setup: NSA har stadig adgang til dine data

Det gør den faktisk. Du får NETOP en bøde - hvis nogen har hacket (ulovligt) dine servere og fået tilgang til kunde data. (hvis du har "tilstrækkelig sikkerhed" som GDPR kræver og det alligevel sker - er jeg i tvivl om hvad der så sker.. det er ikke normal tilfældet :)

Jeg tror vi kan blive enige om, at selv ulovlig hacking er brud på GDPR - Hvilken sanktion der kan blive tale om er en anden sag.

Min påstand her er, at man er bedre stillet såfremt man anvender solide kendte leverandører med gode ressourcer og tilbud i værktøjskassen og en god fornuft i overetagen, som fx Apple der reelt gør modstand mod NSA o.l.

Som jeg lige husker det, skred staten ikke ind over for de kommuner der fortsatte med brug af google docs i undervisningen efter den platform var blevet underkendt. Så jeg har ikke bedre tillid til de danske offentlige instanser end til dem fra USA eller Kina for den sag skyld.

Jeg savner sund fornuft i debatten (den samfundsmæssige - ikke den nærværende).

Ok, jeg medgiver, at EU har underkendt Microsoft platformen pga forbindelse til USA. Er der nogen der forestiller sig, at det på nogen måde vil være muligt IKKE at anvende Microsoft produkter i Danmark - ja, ja, jeg ved godt der er mange der kunne ønske det, og hurtigt peger på alternativer til fx operativsystem og kontorpakker - men over de seneste 25 år er udviklingen ikke ligefrem gået den vej.

Brug hovedet, overhold lovgivning dansk såvel som international efter bedste evne og brug så dine ressourcer på, at forbedre sikkerheden der hvor den halter.

11. maj 2021 kl. 14:40
Max Schrems dumper nyt Microsoft-setup: NSA har stadig adgang til dine data

USA kan IKKE (juridisk lovligt) tiltvinge sig adgang til f.ex. OVH eller hetzner servere/data..

Nu handler GDPR ikke så meget om, hvorvidt data "deles" lovligt eller ikke lovligt, men om hvorvidt de deles inden for rammerne af hvad der er givet tilsagn til fra kunden.

En virksomhed kan dømmes for brud på GDPR regler hvis der er sket et brud og vil næppe få "rabat" blot fordi det var et brud der gennemførtes ulovligt.

11. maj 2021 kl. 14:01
Max Schrems dumper nyt Microsoft-setup: NSA har stadig adgang til dine data

Hvad er det lige for on-line forbundne (webbaserede) systemer nogen kan mene NSA ikke kan tiltvinge sig fri og uovervåget adgang til ?

Jeg føler mig pænt overbevist om, at skulle NSA bede Danske efterretningstjenester om en adgang, til hvad som helst, så vil den blive imødekommet.

Spørgsmålet jeg stiller mig selv er snarere, hvilke større spillere (Facebook, Google, Microsoft, Apple, Amazon osv.) tør jeg tro på vil gøre en reel indsats for at beskytte mine oplysninger.

I forhold til GDPR er der helt klar og godt formuleret (omend svært forståelig) lovgivning. Så må man til tasterne og udarbejde den nødvendige risikovurdering, herunder skrive at det vil være teknisk muligt for danske, europæiske og fremmede efterretningstjester at tiltvinge sig (uberettiget) adgang.

Det er vist efterhånden en illusion at tro, at man kan bevare fysisk sikring af de data man opbevarer. I praksis er det i hvert fald næppe muligt længere.

Vi (som i vore samfund) skal naturligvis gøre hvad vi kan. Jeg mener dog også at vi skal indrette os så vi kan få en hverdag til at fungere, og i mindst muligt men nødvendigt omfang overgive os til de snagende giganter når vi ikke har et reelt alternativ.

11. maj 2021 kl. 11:52
Ny afgift på computere og smartphones sikrer kulturlivet 93 millioner

Lige siden første gang afgften indførtes har jeg skulle afkræves penge for andres misbrug. Jeg syntes dengang, at det var urimeligt, og jeg synes stadig det er urimeligt, at blot fordi jeg kan hente musik osv. at jeg så skal betale ekstra for de medier jeg køber.

Jeg forsætter derfor med, ikke at købe nogen for form for musik eller anden kunst, hvor kunstnere der er danske statsborgere, er involveret i produktionen.

Der findes heldigvis masser af dygtige kunstnere i andre lande der gerne vil modtage mine penge for den musik og anden kunst jeg gerne vil anskaffe.

Hvis man ønsker at understøtte dansk kunst og kultur, hvilket sikkert er en god idé, så gør det via finansloven - synes jeg.

13. februar 2021 kl. 12:43
Værn mod hvidvask: Kundedata skal hjælpe finanssektoren

Jeg synes, at det giver mening, at indsamle store mængder data som kan analyseres med det formål at afsløre kriminalitet.

Jeg syens også, at vi i Danmark har et signifikant tillids- og troværdighesproblem som jeg forventer kun vil vokse.

Hvad nu hvis vi vi oprettede en "blackboks" med indsamlede oplysninger - altså alle massindsamlede data og placerede den i Domstolenes varetægt. Domstolene som værende den trejde magt i Danmark, adskilt fra Regering (Politi og Anklagemyndighed) og Folketing (Lovgivere).

Den skulle være søgbar for Politi og alle andre myndigheder med legitimt formål, dog uden at vise den sidste kæde (cpr-nummer) til en bestemt person.

Hvis Politiet, eller fx en sagsbehandler i en kommune så finder mønstre der peger på, at en person har begået kriminalitet kan domstolene frigive personens identitet til retsforfølgelse.

Det ville give mig øget tillid til det danske demokrati, gøre mig langt mere positivt indstillet og måske endda få mig til at sende et smil mod de mange overvågningskameraer. I nærværende spørgsmål ville det få mig til at acceptere/forstå en central fælles database med data fra de fininancielle institutioner.

28. november 2019 kl. 07:34
Google om Java-kopiering til højesteret: Skulle bilproducenter selv opfinde rattet?

Det er nu ikke så meget anderledes end udvikling af præcedens i dansk ret.

Det gælder her såvel som i USA, at såfremt politikere ønsker en bestemt retning, så kan de vælge at lovgive og dermed danne grundlag for de afgørelser domstolene træffer.

Min hovedpointe var nu også, at det er lovgivning og domme der bør afgøre spørgsmålet og ikke menigmands opfattelse af, hvem der har lov til, (gratis) at sætte et rat i sin bil.

Menigmand har sin fulde ret til sine holdninger, men i min optik, alene ret til, at påvirke rettens afgørelse gennem deltaglese i demokratiske valg og i øvrigt herefter at rette ind efter de trufne afgørelser.

23. oktober 2019 kl. 10:24
Google om Java-kopiering til højesteret: Skulle bilproducenter selv opfinde rattet?

Man er jo frit stillet til, at være enig eller uenig i gældende lovgivning.

Om det er ret og rimeligt, at personer og virksomheder kan have egenudviklede idéer som ejendom og frit kan sælge anvendelsen af dem har jeg hørt mange argumenter både for og imod over tid.

Jeg synes, at det system der eksitster i store dele af verden med, at der er politikere der bestemmer (lovgiver) om hvordan disse rettigheder skal håndhæves (eller ikke) er ganske udmærket.

Når en domstol skal vurdere, om Google har overtrådt gældene lovgivning i dets tilgang til anvendelse af Oracle's (Sun's) opfindelse kan vi vel kun glæde os over, at et civiliseret retssystem er i drift, og at vi ikke er overladt til anarki.

Hvad domstolen kommer frem til, og med hvilken begrundelse kan være spændende at følge, og for politikere især interssant, da det kan afstedkomme behov for ny eller ændret lovgivning.

Så kan hver især jo efterfølgende vurdere om man er enig eller uening den dér gældende lovgivning.

23. oktober 2019 kl. 07:26
Google om Java-kopiering til højesteret: Skulle bilproducenter selv opfinde rattet?

... når du der findes mange andre alternativer. Jo, et rat er da velkendt, let at benytte og særdeles udbredt i biler.

Google har flere teknologier at vælge imellem, og Java er trods alt ikke et monopol produkt, heller ikke selvom om det er et særdeles naturligt valg.

Min holdning: Google - stik piben ind, og lav Jeres eget, eller betale hvad det koster at benytte det andre har fundet på.

22. oktober 2019 kl. 07:23
Radikale: Indfør ny skat på streaming

Bliver den skat indført, så undlader jeg fremover konsekvent at se alt dansk indhold.

Det bliver (for mig) fuldstændig som med blankmedieafgiften, som har betydet, at jeg ikke har købt dansk kunst o.l. lige siden den blev indført.

10. oktober 2019 kl. 12:11
Trump-administrationen vil undersøge Googles søgemaskine for anti-Trump bias

Var det ikke lige fordi manden har en knap eller to for meget at trykke og skrue på så kunne man vel blot trække lidt på smilebåndet.

29. august 2018 kl. 17:41
Nu samles milliarder af linjer data om danskernes sygdom og liv på én platform

Jeg kan næppe gøre noget ved den information der allerede er indsamlet om mig, men jeg kan i hvert fald undlade at give yderligere.

Jeg har netop for anden gang afslået tilbud fra Regionen om screening for tarmkræft og også afvist tilbud om deltagelse i et folke-sundheds program hvor mit helbred ville blive analyseret.

Som jeg oplever det politiske klima i Danmark vurderer jeg den potentielle skade som større ved risiko for misbrug af data end risiko for at jeg skal blive syg og kunne have være helbredt ved deltagelse i forskellige undersøgelser.

Jeg bor heldigvis tæt ved grænsen til Tyskland og bruger en tysk praktiserende læge til der løse.

Ja, min tillid til “Velfærds Danmark” er skyllet ud med badevandet for længe siden.

21. april 2018 kl. 20:56
Horsens tracker turisterne via mobilens wifi-signal

Jeg har blot en ting at sige:

Det går langt ud over min personlige grænse.

Jeg vender tilbage som turist i Horsens når systemet igen er ude af funktion.

5. marts 2018 kl. 15:07