Aksel Koplev

Borgere uden MitID-app får ingen udsættelse: Onlinekøb bliver umuligt uden telefon

Den forpligtelse som TDC/Yousee har eller havde var til at levere en telefonforbindelse, i princippet en fastnet telefon. De har aldrig haft forpligtielse til nogen form for dataforbindelse. Begrundelsen for dettte var deres dominerende stilling, som ejer telenet.

Så sent som i 2011 kunne jeg bestille sådan en forbindelse og betale mindre end 2000 kr i installation, selvom der skulle graves over 30 meter. Vi bestilte telefonen og skulle forpligte os til et halv års fastnet, bagefter kunne den så konverteres til en Adsl forbindelse.

27. september kl. 09:38
Problemet er Grundloven

og man kan undre sig over hvor Danskernes illusion om magtens tredeling kommer fra

Jeg tror at det man har set for meget amerikansk fjernsyn.

I Danmark har vi et parlamentarisk system hvor det er Folketinget, som er den institution med mest magt. Regeringen er afhængig af, at der ikke er et flertal imod den. Yderligere begrænser §19 i Grundloven regeringen i forhold til Folketinget.

Grundloven siger at domstolene skal dømme efter lovene; der står ikke noget i Grundloven om, at de skal være forfatningsdomstol og vurdere lovene.

31. marts kl. 14:14
Hackere har offentliggjort Vestas-data på nettet: Tusindvis af kunders finansielle oplysninger lækket

Man kan jo konfigurere en PC på mange måder; men hvis du ikke gør noget specielt, så er det primærdrevet på PCen.

(A og B er de 2 diskettedrev, som sad på de originale IBM PCer, så vidt jeg ved).

9. december 2021 kl. 15:08
Kære Rejsekort(et)...
21. september 2021 kl. 07:49
Fejl i coronapasset: Kun de to seneste vaccinationer vises

Det var oprindeligt meningen, at passet skulle udfases når alle, som ønskede det var vacinerede, det regnede man med ville ske over sommeren. Da var det vel rimeligt ikke at regne med 3 stik, som en mulighed. Først senere kom det internationale pas for rejser på banen.

15. september 2021 kl. 21:03
Ny ISO-standard skal vise vej til bedre informationssikkerhed

Faktisk er både 27001 og 27002 fra 2017

nvh Aksel

3. september 2021 kl. 12:42
Storage-kunder i panik verden over: Data bliver pludselig slettet

@Klaus

Produktsansvars lovgivningen handler kun om produkters evt. farlige egenskaber. f. eks. om der kan gå ild i det, eller det kan vælte ned over dig, så du kommer til skade.

Det du reelt efterlyser er en udvidet garanti eller reklamationsret.

GDPR: Du er selv ansvarlig for de data, som du putter på din WD ting, og lader slutte til internettet. Det kan du aldrig skubbe over på selv en tåbelig fabrikant af udstyr.

29. juni 2021 kl. 18:10
Kodeord og persondata i klartekst: Hackere fik adgang til fysiklaboratorie i USA

@Ditlev og Ove

Først I må undskylde at jeg sammen blandede nyheden om rørledningen med denne om fysilaboratoriet iUSA.

I er stadigvæk OT når i bruger anledningen til at haselere over sundhed.dk og de danske myndigheder. ngen har lagt skjul på at den nuværende coronapas løsning erandet end en midlertidig nødløsning.

Desuden snyder du jo hverken myndighederne eller de offentelige chefe, hvis du fifler dig til et falsk coronapas; men dine idrætskammerater, dine venner, som du går på café eller restaurant med eller din frisør.

10. maj 2021 kl. 18:03
Kodeord og persondata i klartekst: Hackere fik adgang til fysiklaboratorie i USA

@ Ove og Ditlev

I løber med en halv vind, når i relaterer omtalen af det hack, som har været i rørledningen til sundhed.dk.

Der er ikke fundet noget sikkerhedshul i sundhed.dk. Derimod har det vist sig muligt at manipulere med den præsentetion, som man får på sin telefon af coronapasset, så f.eks. datoen kan ændres. Det er alvorligt nok; men noget helt andet.

10. maj 2021 kl. 09:42
Privatliv er noget vi betaler for

Der er ikke i dansk civilret tradition for at man kan få erstatning uden for tab, man faktisk har lidt. Samtidig gælder for medier i Danmark, at de har en ansvarhavende redaktør, som personlig tager skrallet.

Jeg fandt her fra Berlinske et resume af straffene:

https://www.berlingske.dk/samfund/se-og-hoer-sagen-er-afgjort-qvortrup-og-tys-tys-kilden-skal-i-faengsel

11. april 2021 kl. 10:57
Ombudsmanden vil helt ind i designet af SKATs systemer: Fejlene skal fanges tidligere

Måske er problemet ikke IT kompentancer; men mangel på inddragelse af fagfolk fra de områder, som man skal lave IT udvikling til.

Jeg kommer til at tænke på det skandale ramte EFI system.

En af udfordringerne, som blev nævnt var at man troede og programerede efter, at der var et begrænset antal varianter med hensyn til typer af gæld og de tilknyttede regler. I virkeligheden var der, hvis jeg husker rigtigt nogle og 60. IT mæssigt er det vel ikke noget problem, at arbejde med 60 datasæt hver med et antal variable.

Det store problem var nok snare, at man ikke havde fagfolk involveret med hensyn til gældsadministration, som kunne fortælle IT folkene det i rette tid.

Tilsvarende måske også med ejendomsvurderingssystemet, som lige har været omtalt i en anden tråd:

Vi hører om hvor mange IT folk, som er ansat: Men hvormange har de ansat med baggrund i som ejendomsmægler eller valuar?

9. april 2021 kl. 11:53
Sundhed.dk forbereder sig på stormløb: Har firedoblet kapaciteten

Vil nogen gætte på hvornår politikerne kommer i tanker om at statskassen ikke er bundløs, og hvor lav en positiv-procent vi skal ned på, før de begynder at klø sig i skægget?

Nu er statsbudgetet ikke et husholdningsbudget.

Hvis de mange test kan holde smitten nede, så man kan åbne mere op for samfundet, som man også gør nu. Der kommer så flere i arbejde, tjenes flere penge og der kommer også flere penge ind i skat og moms.

Slutresultatet kan let være at staten og samfundet får overskud ud af de mange test.

6. april 2021 kl. 16:44
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ansætter i hundredevis, men problemerne med ejendomsvurderingerne fortsætter

Er modellerne/algortimerne som ligger til grundlag for beregningerne af ejendomsvurderingerne offentlige ?

Jeg skal ikke kunne sige om du kan få fat i de modeller, som der aktuelt arbejdes med. Men når det hele er færdigt og du får vurderigen af din ejendom, så har du retsmæssigt krav på en begrundelse. Det har ombudsmanden fastslået for omkring 30 årssiden. En sådan begrundelse må nødvendigvis være konkret.

3. april 2021 kl. 19:14
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ansætter i hundredevis, men problemerne med ejendomsvurderingerne fortsætter

Nu er netop ejendomsskatterne i princippet ret simple: Du betaler X promille af din ejendoms værdi og yderligere Y promille af grundens værdi.

Problemet er så at vurdere hvad ejendom og grund er værd. Især bliver det vanskeligt, når man ønsker et centralt automatisk system, istedet for at basere sig på kommunerne og lokale folk til fysisk, at kikke på ihvertfald et udsnit af ejendomme.

31. marts 2021 kl. 13:13
Medie: IBM skruer helt ned for blockchain

Der ankommer en container på kajen med et hul i hjørnet.</p>
<p>For så vidt skal alle fire enes om at der står en container på kajen med et hul i hjørnet, inden nogen kan tage et korrekt næste skridt.

Nu må jeg idrømme, at jeg ikke har nogen forstand på blockchain.

Men eksemplet viser en svaghed, når den ideele situation koliderere med virkeligheden: Hvis der er hul i containeren, er der hul, også selv om kun en af parterne hævder dette. Det er ikke sikkert at verden kan / bør vente på enighed.

8. februar 2021 kl. 16:48
Hjemmearbejdspladser i fare: Halvdelen af os har ikke styr på sikkerheden trods advarsel fra CFCS

Det pussige er at hvis man har en computer med Citrix, og man bliver spurgt om man har styr på sikkerheden, så vil svaret meget vel blive et nej, i og med at Citrix er et totalt lukket system for den almindelige bruger.

( hermed antyder jeg ikke, at der er noget i vejen med sikkerheden ved et Citrix system)

20. januar 2021 kl. 11:53
Organisationer efterspørger klar aftale om dataoverførsler efter Schrems II-dom

Lad mig først henvise til GDPR artikel 80, 2:

GDPR teksten findes selvfølgelig oversat til dansk, så her er den citerede artikel 80.2 på dansk:

  1. Medlemsstaterne kan fastsætte, at ethvert organ, enhver organisation eller enhver sammenslutning, jf. denne artikels stk. 1, uafhængigt af en bemyndigelse fra den registrerede har ret til at indgive en klage i den pågældende medlemsstat til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 77, og til at udøve de rettigheder, der er omhandlet i artikel 78 og 79, hvis den/det har grund til at formode, at den registreredes rettigheder i henhold til denne forordning er blevet krænket som følge af behandling.
29. december 2020 kl. 17:00