John Michael Foley

Eksperter advarer: Ny lov giver Skat mulighed for at samkøre politiske tilhørsforhold

Det kan undre at regeringen har etableret et råd, der har til opgave at "rådgive Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og ny teknologi", ikke er blevet hørt i forbindelse med lovbehandlingen.

12. januar kl. 05:25
Hverken Digitaliseringsstyrelsen eller CfCS har et samlet billede af it-sikkerheden i kommuner og regioner

Titlen og opgaven som Danmarks nationale it- og cybersikkerhedsmyndighed er fejlagtigt tildelt CFCS, der ikke lever op til sit ansvar og forpligtelser. Heller ikke i denne sag.

Man kan med rette stille spørgsmålstegn ved om de civile opgaver, der i 2012 blev overført til FE og CFCS, var den rigtige måde at løse samfundets cybersikkerhedsmæssige problemer og opgaver på.

Forsvaret løser rigtigt mange civile opgave, f.eks. søredning, fiskerikontrol, farvandsovervågning og suverænitetshåndhævelse samt en række politimæssige opgaver til lands, vands og i luften. Men det gør de fordi der ikke er andre myndigheder eller instanser, der kan. De har hverken indsigt, kompetencer eller kapaciteterne til at varetage opgaverne. Derfor må Forsvaret træde til, hvilket de også gør på både en god og professionel måde, ingen tvivl om det.

Men sådan forholder det sig imidlertid ikke på cybersikkerhedsområdet, hvor kapaciteterne og kompetencerne i stor stil er tilstede i civilsamfundet, der sagtens kunne varetage, og nok også bedre, de mange civile opgaver, som Forsvaret er pålagt på dette vigtige område.

Tiden er kommet til nytænkning og en omorganisering af den måde hvorpå Danmark håndterer de cybersikkerhedsmæssige opgaver. Den nuværende løsning har spillet fallit og virker ikke efter hensigten.

At Danmark nu er placeret på en kedelig 32. plads, når det kommer til cybersikkerhed, jf. The Global Cybersecurity Index, udarbejdet af The International Telecommunications Union for FN, dokumenterer, at der er noget Danmark gør helt forkert.

4. januar kl. 10:29
Den nye cyber-strategi er en ommer

@Sidsel

Jeg kan udmærket godt forstå hvad du mener, men en cyberstrategi er ikke et spørgsmål om oplistning af en række af tiltag og ønsker. Så det er ikke et spørgsmål om at vælge til og fra de 34 tiltag som du foreslår. Det er en misforståelse.

En cyberstrategi er så meget mere, hvilket kan læses i ENISA's guideline og best practise til hvad en cyberstrategi bør indeholde og se ud. Se vejledningen her: https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-strategies-paperDen danske strategi er ikke i nærheden af at opfylde kravene til at være en god strategi, jf. skabelonen og vejledningen fra EU.

Ud fra strategien skal der identificeres, hvad der bør gøres, men det er ikke det man gør i Danmark. Der opllster man i stedet for en række tiltag, som ikke hænger sammen og er derfor blevet til en usammenhængende produkt, der efter min mening ikke forbedrer cybersikkerheden i Danmark.

Desværre har de der har været ansvarlig for udarbejdelsen af strategien ikke været tilstrækkelig opmærksom på, hvad en god strategi burde indholde. Og ses ikke at have haft kendskab til den best practice, der burde være fulgt ved udfærdigelsen af den danske udgave. Mange andre lande vi normalt sammenligner os med i Europa har forstået hvad en god strategi er for en størrelse. Det kan du også læse om via linket ovenfor.

22. december 2021 kl. 08:04
Den nye cyber-strategi er en ommer

@Sidsel

Noget af det der efter min mening skal ind i strategien er en nytænkning og en omorganisering af den måde hvorpå cybersikkerheden varetages i Danmark. Som det måske er dig bekendt er Danmark netop udpeget som Europamestre og noget nær Verdensmestre, når det kommer til digitalisering. Men når det kommer til cybersikkerhed forholder det sig ganske anderledes, idet Danmark nu er placeret på en kedelig 32. plads, lige efter et land som Kasakhstan, jf. ITU´s Global Cybersecurity Index, og dårligst placeret i en sammenligning ´med alle de andre nordiske lande. Det synes jeg er tankevækkende og en uoverensstemmelse der burde undersøges og gives en forklaring på.

21. december 2021 kl. 21:37
Den nye cyber-strategi er en ommer

@Bjarke Alling, Der er én af de tre formænd for Det Nationale Cybersikkerhedsråd, der har rådgivet vedr. cyberstrategien. De to andre formænd er fra Digitakiseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed.

Jeg kan godt forstå, at Bjarke Alling helst ikke vil citeres for at have udtalt noget negativt om den nye strategi. Det vil nok ikke falde i god jord hos de to andre formænd. Bjarke Alling har, trods alt haft en stor aktie i at strategien har fået det indhold den har, og er blevet til det makværk, jeg omtaler. Jeg har citeret Bjarke Alling som det står i Berlingke. Mig bekendt er det ikke forbudt at citere, hvad der står offentligt i medierne, uden i forvejen at skulle indhente tilladelse, fra den man citerer. Hvis det ikke forholder sig sådan, så sig gerne til, og henvis til hvor det står, at det må man ikke. Også andre i samme aviser udtaler sig kritisk, bl.a. Rikke Hougaard Zeberg, der er branchedirektør i DI Digital. Udover sin kritik siger hun bl.a, at myndighederne ikke ønsker erhvervsorganisationer som DI repræsenteret i regeringens Cybersikkerhedsråd, så man får mulighed for at se rådets materiale. Se det er jo en kritik der vil noget, alt den stund at det er Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed, der indstiller og bestemmer hvem der må sidder med i Rådet, bl.a. også Bjarke Alling. Man kan med rette stille krtiske spørgsmålstegn ved den måde medlemmerne udpeges til Rådet. Uvildigt er det i hvert fald ikke. Også Christian Wernberg-Tougaard, der sidder med i det Nationale Cybersikkerhedsråd udtaler kritik, ”Noget af det der ligger mig på sinde er, at skabe et “fuldstændigheds”-overblik af “hvem gør hvad hvornår hvorfor og hvordan” når vi rammes af en national cyber-krise. Det er glædeligt at den nationale strategi taler om en national beredskabs-indsats, men vi skal videre end det - vi skal have regioner og kommuner med i ligningen.” Det er netop det der påpeges i min blog og i V" kronikken "Passes der godt nok på Danmark?" I både den første og den anden cybersikkerhedsstrategi er derheller ikke taget højde for regioner og kommuner. Det er korrekt, at der nu, langt om længe er udpeget repræsentanter fra hver af disse til at sidde med i Rådet. Men om det får nogen indflydelse på hvad den næste strategi skal indholde, der først skal skrives i 2024, er svært at sige. Fakta er, er at muligheden er misset, nu i mere end 6 år, hvor de ikke tilgodeses, hverken i den første eller den anden strategi. Det og meget andet er en alvorlig fejl, som bl.a. gør at jeg fastholder at produktet er et makværk og en ommer.

21. december 2021 kl. 21:15
Den nye cyber-strategi er en ommer

Foreslår at du kontakter Thomas Ahrenkiel og Thomas Lund Sørensen og får bekræftet, at de indledningsvist var store modstandere af at der overhovedet skulle skrives en national cyberstrategi. De skulle trækkes hen til truget og forsatte længe med ikke at drikke af vandet. Men de blev efter et par år klogere og bibragt en anden holdning, og satte nødtvunget arbejdet i gang, Sådan forholder det sig og det kan ikke gradbøjes. Selv havde jeg en væsentlig aktie i at strategien blev til noget. Det er sådan det forholder sig. Dine kommentarer om min indflydelse og muligheder for at præge debatten er helt hen i skoven og grebet ud af luften. Din fantasi om hvad der er op og ned fotæller at du ikke ved hvad der foregår eller har fattet en brik af hvad sagen drejer sig om. Personlige angreb bider ikke på mig, det gør saglige argumenter derimod, men dem leverer du ikke, tværtimod.

21. december 2021 kl. 12:26
Den nye cyber-strategi er en ommer

Min væsentligste anke og årsagen til at jeg betragter den nye cyberstrategi som værende noget makværk, skyldes det forhold, at man endnu engang ikke har formået eller evnet at udpege en overordnet ansvarlig instans, der på hensigtsmæssig vis kan samle trådene og sikre gennemførelsen af de mange initiativer, der sættes i søen. Ligesom sidst vil det ikke ske og de få penge der er afsat til at implementere de nye mange initiativer, batter som en snebold i helvede. Det synspunkt fremgår klart og éntydig af min blog og tidligere skrivelser og indlæg, bl.a. i Version2. Men også i TV og andre medier, hvor jeg har fremsat min kritik af den uhensigtsmæssige måde vi i Danmark håndterer og organiserer indsatsen mod de cyberkriminelle og andre banditter i cyberspace. Jeg mener ikke en blog er velegnet til oplistning af alle de mange emner og forhold der burde medtages i en cyberstrategi, så ville den blive rigtig omfattende og uoverskuelig. Jeg harderimod peget på det væsentlige og refereret til hvad andre eksperter også har kritiseret strategien for. Nogle af dine forslag kunne måske godt være relevante at medtage i en strategi, men er langt fra udtømmende og tilstrækkelige. Ligesom den nye strategi er de usammenhængende og uigennemtænkte enkeltpunkter og en blandet landhandel.

21. december 2021 kl. 12:08
Den nye cyber-strategi er en ommer

For ca. en et år siden, da den nye strategi var under udarbejdelse, skrev Torben Ørting Jørgensen (pens. kontreadmiral) og jeg en kronik her i Version2, med overskriften "Passes der godt nok på Danamrk?, i håbert om at de instanser, der havde ansvaret for skrivning af strategien, ville inddrage vores forslag til forbedringer af cybersikkerheden, og tage det med i deres overvejelser. Det gjorde man så desværre ikke. Til trods for vi i rigtig god tid viste rettidig omhu. Så din kritik preller af som vand på en gås, du er langt ude Kim Schultz. Læs omtalte kronik, og bliv klogere. Endvidere kan jeg oplyse, at jeg som ansat i CFCS, på det kraftigeste og indædt forsøgte at overbevise daværende chef for FE og chefen for CFCS, at det var bydende nødvendigt at skrive en national cyberstrategi. Samtidig afleverede jeg også en disposition og forslag til hvad en sådan skulle indholde, herunder tilbød jeg min hjælp med at skrive strategien. Desværre afslog de to herrer mit tilbud. Men jeg fik gennetrumfet, med andre stærke kræfter, at den alligevel blev skrevet. Dengang som nu var det desværre også et makværk. Så de såkladt ansvarlige har intet lært og fortsætter deres strudsepolitik. Læs gerne den føromtalte kronik, som du kan finde i Version2 arkivet. Læs den og få røde ører, for din kritik er uberettiget og skudt helt ved siden af.

21. december 2021 kl. 10:28
Regeringen endelig klar med strategi for dansk cybersikkerhed: Her er hovedpunkterne i planen

Den nye strategi viser sig, ligesom den tidligere, at være spredt fægtning og må betegnes som værende et sammensurium af en række usammenhængende tiltag, hvor alle og ingen har et overordnet ansvar.

En gennemgang af strategien understreger endnu engang behovet for nytænkning og en omorganisering af den måde hvorpå it- og cybersikkerheden gennemføres i Danmark.

Heller ikke i den nye strategi findes der udpeget en koordinerende instans, der samlet har det nødvendige overblik og ansvar for at sikre samfundet og dets befolkning imod de mange former for it- cyberangreb Danmark dagligt udsættes for.

Det duer ikke, at indsatsen mod angrebsivrige spioner og kriminelle, der både vil rane vores penge og industrielle ideer, er for svag og ukoordineret - og at alt for mange enheder parallelt udøver de samme opgaver.

Uanset hvilken afkrog man kigger i, er vi truet af cyberangreb. I dag fremstår beredskabet og indsatsen håbløst fragmenteret og så grotesk ukoordineret, at de kriminelle og spionerne m.fl. utvivlsomt griner af vores organisering. De ryster i hvert fald ikke i bukserne.

Det og meget mere skrev og advarede Torben Ørting Jørgensen og jeg om allerede for et lille års tid siden i vores kronik, her i Version2, "Passes der godt nok på Danmark?".

Men både Finansministeren, Justitsministeren og Forsvarsministeren har igen - igen sovet i timen og benyttet sig af en strudsepolitik, der kun kan sammenfattes som værende dybt uansvarlig. Endnu engang har man misset chanchen for at gøre noget seriøst, der kan sikre samfundet og befolkningen mod de mørke kræfter, der bl.a. vil destabilisere samfundet og stjæle penge fra både høj og lav.

https://lnkd.in/gSEvHme

16. december 2021 kl. 19:17
Nyt NIS-direktiv på vej med nye krav og bødestraf: »Jeg tror, det bliver en big deal«

Emil Bisgaard nævner desværre ikke hvem der skal håndhæve og føre tilsyn samt udstede sanktioner og udstede bøder. Det ville være fint om han kunne uddybe denne del af direktivet. Gerne her i Version2.

Endvidere bør det erindres at NIS2 er et direktiv og ikke en forordning. Et direktiv er en henstilling og en kraftig opfordring, men ikke et lovkrav, ligesom med GDPR.

I Danmark er det Datatilsynet der skal sikre GDPR lovens (forordningens) overholdelse. Datatilsynet ikke som i andre lande ikke ret til at udstede bøder, men skal anmode politiet om at gøre dette.

Endvidere har regeringen netop oplyst, at Dataltilsynet (igen) skal skæres i deres budget og indføreyderrligere besparelser. Til trods for de mange og flere brud på datasikkerhed.

Dette står i skarp kontrast til at Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterertningstjeneste netop har fået tilført yderligere 500 millioner kroner.

Penge som i det store hele er spildt, idet CFCS ikke øger Danmarks eller befolkningens sikkerhed. Det har jeg og Torben Ørting Jørgensen skrevet om tidligere i en kronik i dette medie med overskriften: "Passes der godt nok på Danmark" - ikke overraskende kommer vi til den konklusion, at det gøres der ikke og anviser derfor også forslag til forbedringer.

10. august 2021 kl. 08:54
Efterretnings-ekspert: Intet overraskende i de seneste ‘afsløringer’ af dansk overvågning

Det springende punkt er her om vores efterretningstjenester overholder gældende love og regler. Det er der noget der tyder på at de ikke har gjort, jf. TET's udmeldinger.

Til trods for deres meget begrænsede muligheder for at kontrollere og føre tilsyn, har TET afsløret uregelmæssigheder, som nu undersøges nøjere af tre landsdommere.

Mener man at lovene er for stramme og ikke giver efterretnigs-tjenesterne tilsrækkelig frie rammer, så man jo se på det.

Selv mener jeg at man burde forstærke tilsynsmulighederne og TET's beføjelser til på demokratiets vegne at sikre at love og regler bliver overholdt. Noget kunne tyde på at det er de ikke blevet. Det er nok mere sagens kerne.

10. juni 2021 kl. 07:29
USA ruster sig mod flere angreb som Solarwinds-megahacket

I artiklen står der at "CFCS har tidligere udtalt til Version2, at de er tilfredse med deres indsats mod Solarwinds." Den udtalelse er mildt sagt varm luft og en udtalelse, der ikke er belæg for. CFCS blev nærmest taget med bukserne nede da Solarwinds megahacket ramte Danmark. Som de fleste sikkert erindrer var CFCS de sidste til at opdage hvad der var gang i. Og var det ikke for fordi de private sikkerhedsfirmaer var vågne og vakse ved havelågen ville fadæsen ikke være blevet opdaget.

I øvrigt tak til Mads Lorenzen og Version2 for at oplyse om hvad USA har til hensigt at iværksætte for at forbedre cybersikkerheden bl.a. ved en kommende Excecutive Order fra præsident Joe Biden. Den bliver interssant at læse - Ikke mindst hvis den kan give et fingerpeg om hvad der skal til for at forbedre cybersikkerheden generelt og mere specifikt.

5. maj 2021 kl. 07:53
Leder: Smæk skoleporten i for tech-giganterne

Rigtig god og fornuftig leder, der lægger op til en tiltrængt debat om det hensigtsmæssige i at fortsætte ad den vej Danmark hidtil har fulgt.

Men så længe politikerne på Borgen ikke har et udvalg eller instans, hvor de kan drøfte og forstå problematikken og finde løsninger til de gode forslag, som Ingeniøren og Version2 bringer til torvs, bliver det en kamp op ad bakke.

For til syvende og sidst er det en politisk beslutning om udviklingen skal gå i den retning som Lederen beskriver. Ellers vil Techgiganterne og skolerne m.fl. blot (desværre) fortsætte som hidtil.

16. april 2021 kl. 15:43
Cyber-chef om Solarwinds-hack i Danmark: »Angrebet illustrerer, hvor mange der ikke opdaterer deres systemer«

Sikkerheds-ekspert Peter Kruse venter alvorlige efterdønninger af Exchange-angreb på danske virksomheder: "Der patches, men der ryddes ikke ordentligt op".

En kinesisk hackergruppe har hærget igennem Microsoft Exchange-landskabet. Men det er ikke det værste ved Hafnium-hacket. Det er alt det, der kommer bagefter, mener sikkerhedsekspert. Flere Exchange-servere i Danmark er kompromitteret, selvom de allerede er blevet patchet

18. marts 2021 kl. 16:05
Cyber-chef om Solarwinds-hack i Danmark: »Angrebet illustrerer, hvor mange der ikke opdaterer deres systemer«

Jeg er overbevist om at vi endnu ikke har set det sidste til kompromitteringerne og konsekvenserne af Solarwinds-hacket eller Hafnium/Exchange.

Thomas Lund Sørensen skøjter for let hen over problemerne , og tror at Danmark allerede er sluppet godt fra angrebene.

Samtidig fortælles kun i generelle vendinger hvem og hvike organisationer, der er blevet ramt. I andre lande er man meget mere åbne og servicemindede, og fortæller gerne om hvad der er sket, f.eks. i Norge og USA, der påpeger at det langt fra er slut.

Det kan undre, ikke mindst fordi man med rette kunne have en forventning om at, Center for Cybersikkerhed (CFCS), der har det overordnede ansvar for nationens informations- og cybersikkerhed, i langt større grad løbende fortalte, hvad er er gang i, hvad der sker, og hvad der kan forventes at ske.

Men det sker desværre ikke. CFCS sidder som en edderkop i spindelvævet i både DCIS-nettet og i sit eget sensornetværk og modtager samt monitorerer umådelige mængder af data og indberetninger fra bl.a. de sektorer, der har samfundsvigtig og vital kritisk infrastruktur.

Alle informationer og indberetninger som CFCS modtager via bl.a. DCIS- netværket er de ved lov forpligtet til at videresende til en central instans i EU, der samler og bearbejder informationerne fra alle medlemslandene.

Derefter sender EU de bearbejdede oplysninger tilbage de respektive lande, i dette tilfælde til CFCS i Danmark. Men hvad der sker med de oplysninger hører vi sjældent eller aldrig om.

Også via det statsbetalte sensornetværk har CFCS tråde og fangarme dybt inde i myndighedernes og enkelte private virksomheders allerhelligste maskinrum, for at kunne opdage og varsle om bl.a. unormal trafik og tegn på cyberangreb.

Disse oplysninger holdes imidlertid også, ligesom indhentede oplysninger fra andre landes efterretningstjenester, tæt ind til kroppen og videregives kun i meget begrænset omfang til en snæver kreds og slet ikke til befolkningen eller medierne.

Noget skal nødvendigvis holdes tæt ind til kroppen og hemmeligholdes (de er jo en del af en miltiær efterretningstjenste), men ikke i den grad som CFCS gør det.

18. marts 2021 kl. 08:08
Regeringen vil poste milliarder i digitalisering: »En meget markant satsning«

Jeg har nu læst kommissoriet og formålet med arbejdet, herunder sammensætningen af det store partnerråd bestående af 21 medlemmer, der inden udgangen af i år skal komme med et udspil, der skal hjælpe regeringen med at udforme deres længe ventet digitaliseringsstrategi.

Ser man på kommissoriet for rådets arbejde og dets sammensætning, ser det ud til at formålet er at få flere digitaliseringsprojekter sat i søen, hvor f.eks. sikkerhed og befolkningens krav på privacy ikke ses at have højste prioritet.

Vi vil helt sikkert se forslag hvor befolkningens data og personfølsomme oplysninger, opsamlet i tusindvis af offentlige myndigheders databaser, skal bruges uden at inddrage eller forhøre sig hos de organisationer, der repræsenterer brugeren og den enkelte borger.

Som enkeltperson har man ikke en chance for at komme med indvendinger, og vil kun blive anset for at være en sølvpapirhat, der står i vejen for den såkaldte "nødvendige" udvikling.

Det var måske lidt for pessimistisk en tirade fra min stol, men jeg frygter det værste, men håber på det bedste. Rådets sammensætning og formål taler ikke for at de bekymringer, jeg har, bliver hørt.

Endvidere har Mette Frederiksen i Indusrtiens Hus for åben skærm udtalt, at hun nu er "frelst" og har set lyset samt mulighederne i at sætte turbo på digitaliseringen.

Så nu kører det derudaf med forventelig mange forslag fra tech giganterne m.fl. , der kommer til at skore kassen og formentligt vil se stort på befolkningens berettigede krav på bl.a. sikkerhed og fx beskyttelse af befolkningens persofølsomme sundhedsdata.

17. marts 2021 kl. 14:39
Konservative afliver idé om IT-ministerium: »Vi kan jo ikke have ministerier for alt«

Mon ikke et flertal uden om de konservative snart finder en bedre løsning end hidtil? Ikke engang et stående IT-udvalg i regi af Folketinget har Mona Juul kunne tage sig sammen til at få oprettet.

Der er Ikke noget at sige til at hun hverken har indsigt eller forstand på det hun udtaler sig om. Hvor skulle hun vide det fra når hun ikke engang vil tage imod oplysning og sund fornuft? Digitaliserings- og teknologimæssigt er hun en novice og It - mæssigt befinder hun sig i den mørke middelalder.

Det er nok også forklaringen på at hun og de folkekvalgte med bind for øjnene vedtager det ene ubrugelig lovforslag efter det andet på digitaliserings- og cybersikkerhedsområdet. De ved simpelthen ikke nok og vælger i stedet for en strudsepolitik, hvor de ikke kan holdes direkte ansvarlig for alt det de stemmer igennem med bind for øjnene. Til stor skade og ulykke for samfundet og befolkningen.

12. marts 2021 kl. 09:20
Justitia med hård kritik af ulovlig telelogning: ”Det er ikke godt nok”

Justitias forslag til en løsning er spot on, og det kan kun undre at Justitsministeren og embedsværket ikke vil tage imod det gode forslag og får det effektueret som en midlertid løsning med det samme, og dernæst fremlægge det endelige lovforslag i næste folketingssamling.

Teleselskaberne har i øvrigt ingen interesse i at stoppe den omfattende logning før de bliver tvunget til det og der foreligger en ny eller revideret lov, der pålægger dem det.

Telesleskaberne tjener rigtigt meget på ordningen og vil ikke frivilligt give afkald på de mange penge de tjener ved at levere oplysninger og persondata til politiet.

5. marts 2021 kl. 19:24
Sådan gennemhullede ukendte hackere Danmarks it-sikkerhed med spredehagl

I artikel står der bl.a, at:

"Herhjemme er der absolut intet, der tyder på, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) som den primære danske it-sikkerhedsmyndighed havde øjnene på Solarwinds-hacket. CFCS er ikke vendt tilbage på Version2’s henvendelser, men den første advarsel fra CFCS til de berørte danske virksomheder og myndigheder kom først, efter at FireEye havde advaret resten af verden."

Og det var også tilfældet i USA hvor NSA, hvis årlige budget er på mere end 70 milliader kroner, heller ikke evnede eller formåede at opdage angrebet, men dog senere erkendte, at bl.a deres Department og Homeland Security, Pentagon og det amerikanske atomagentur var blevet ramt.

Herhjemme bruges der også milliader af kroner af CFCS, der er den primære danske it-sikkerhedsmyndighed, men pengene er spildt og der bør derfor straks igangsættes en reorganisering af det danske cyberforsvar og etableres en organisation, der bedre kan sikre samfundet og dets befolkning bedre end hidtil. Det og meget mere har jeg skrvet om i bladet OLFI, og som kan læses via linket her: https://olfi.dk/2021/02/25/det-danske-cyberforsvar-traenger-akut-til-en-reorganisering/

Jan Lemnitzer er inde på noget af det rigtige , idet han udtaler at »De (Fire Eye) opdagede kun hackerne, fordi de arbejder på en måde, hvor de hele tiden agerer, som om de lige var blevet hacket. De har folk, der sidder og leder efter angribere i deres systemer døgnet rundt, og det er de færreste virksomheder, der kan og vil bruge ressourcer på det,«

5. marts 2021 kl. 08:41
BEC, Cowi og kommuner ramt af Solarwinds: »Vi er heldige, at vi ikke var det direkte mål«

Tak, Christian Nobel, for de pæne ord og gode råd, som jeg vil følge.

4. marts 2021 kl. 12:08