Jari Wiklund

Mange eller få fejl ?

Meget interessant. Specielt ville det være spænde hvis du kunne uddybe hvorfor drømmen ikke blev til virkelighed: altså hvorfor fik I aldrig fulgt op? Og hvis det umiddelbare svar er af ledelsesmæssig karakter, så er jeg sikker på at du kan uddybe med dine egne tanker om hvorfor ledelsen ikke lod jer forfølge drømmen.

14. januar kl. 20:12
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Så han havde ikke gennemskuet/troet på at hans modtræk mode "aben" (jeg antager at det er noget i retning af at tilsynet placerer ansvaret på hans bord) ville få disse konsekvenser? Ergo det er Findsens naivitet eller politiske inkompetence der får ham fængslet. Men hvorfor er der i så fald ingen i ministeriet der har set at Findsen ikke ville tage denne abe på sig? Eller fik Findsen ikke notatet om at kommissionen ville frifinde ham? Eller ville Findsens stolthed simpelthen ikke have den plet på sig?

13. januar kl. 08:39
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Har du en teori om hvad der så konkret er gået galt? Jvf.

Et eller andet i sted i det omhyggeligt konstruerede juridiske korthus af halve sandheder, strategiske udeladelser og absolutte tavshedspligter er noget gået galt og vi er vidne til de febrilkske forsøg på at holde korthuset oprejst og lystæt.

Er Findsens “lækage” til tilsynet en af de ting, som du ser det? Og hvad har i så fald foranlediget ham til at gøre det?

13. januar kl. 06:47
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Og derfor er hans fængsling mest for at please NSA. Måske endda på NSAs forlangende/hentydning? Er det for konspiratorisk? Det lyder ikke usandsynligt i mine ører at NSA gerne vil have alle der røber deres hemmeligheder straffet. Ikke mindst når de ikke formår at få Snowden straffet…eller måske er Snowden “på bordet” under de igangværende forhandlinger ?

12. januar kl. 23:22
Kejserens Ny Efterretningstjeneste

Hvis det virkelig er

...fordi han som whistle-blower har underrettet det ornamentale Tilsyn med Efteretningstjenesterne...

Der er grunden til Findsens arrestation. Virker det for mig ude af proportioner med fængslingen, for ikke at tale om det postyr det skaber i medierne. Hvorfor var det ikke nok at fastholde hjemsendelsen/placere Findsen i en "aftægststilling", som skræk og advarsel om "at man ikke snakker med tilsynet"? Der kan vel ikke være andre modtagere af det signal end ansatte i FE/PET? Eller er det noget andet det handler om i din optik?

12. januar kl. 18:46
Professor forsvarer milliarddyr udvikling af ejendomsvurderingssystemet

Hvor Jan Pries-Heje har oplysningen om at

Problemet er, at politikerne ikke har kunne vi blive enige om kravene og lægge sig fast på dem. Derfor var man tvunget til at bruge en agil model. Den klassiske måde at lave projekter på, hvor man fryser en kravspecifikation, har ikke kunnet lade sig gøre

fra? Hvor kan man læse om politikernes til stadighed ændrede/tilføjede krav, findes der konkrete eksempler?

6. december 2021 kl. 13:06
Hvad man i ungdommen nemmer...

Jeg synes det er en alt for lang konklusion at drage, at bare fordi man har haft datalære, kan man gennemskue konsekvenserne og kompleksiteten af de (store offentlige) systemer man er igang med at designe.

Det tog mig i hvert fald 5 års professionelt arbejde med IT, før jeg fik indsigten at IT rigtig nok kan løse mange administrative opgaver men at man altid undervurderer kompleksiteten i opgaverne. Samtidig med at der er en tendens til at ville lave IT løsninger som skal løse opgaverne til fulde, så man kan effektivisere(læs:fyre) samtlige folk "på gulvet".

Jeg har ikke lige kunnet finde et pensum for datalære, men min umiddelbare opfattelse er at fx The Mythical Man-Month ikke var en del af det, men at det mere drejede sig om de grundlæggende IT færdigheder som systemarkitektur (fx. Von Neumann-arkitektur) basal programmering og hvordan man så kan bruge it direkte som værktøj i sit (administrative) arbejde.

4. november 2021 kl. 09:12
Moore's lov er bagud

Umiddelbart kan jeg kun se to politiske motivationer: beslutningsudsættelse (vi må vente på >CERN krystalkuglen er klar, før vi kan beslutte noget på et tilstrækkeligt oplyst grundlag) Eller et strategisk tech/suverænitets fremstød ved at bygge en 100mia fab i Europa. Jeg er bange for at politikerne i bund og grund ikke magter en så stor opgave som rette op på systemisk kulbrinteafhængighed.

20. juli 2021 kl. 12:51
USA får IT-Havarikommission

Du kan godt kalde det en skyldfordeler, men essensen er finde root cause, som ofte, som du selv påpeger, vil pege på kulturelle/strukturelle problemer. Lige nu bliver der dog ikke placeret noget som helst ansvar/det har ingen konsekvens at sætte dødfødte milliarddyre projekter igang. Også selvom de bliver udført med præcis de tiltag du lister op.

13. maj 2021 kl. 12:22
USA får IT-Havarikommission

Men nu tænkte jeg på om der har været politisk omtale af selve ideen. Selve udformningen og implementeringen er relativ simpel(alt efter hvor meget politikerne blander sig), de politiske konsekvenser er(og skulle gerne være) alt andet end simple.

13. maj 2021 kl. 08:54
USA får IT-Havarikommission

Ved du om den har været under opsejling i et stykke tid? Eller måske blev colonial pipeline dråben der fik bægeret til at løbe over og de fik strikket en executive order sammen i løbet af et par dage(?) Jernet til smedningen af et borgerforslag er varmt, hvis man kunne få medierne med på “når nu amerikanerne gør det” helt i tråd med amerikanernes forslag om begrænsning af patentbeskyttelse på coronavacciner.

13. maj 2021 kl. 08:33
Privatliv er noget vi betaler for

Men det gjorde de ikke

Ifølge domme gjorde de: “hvoraf mange er foretaget i det offentlige rum.”

Husk på at det er tortspørgsmålet den her dom drejer sig om. Ikke ulovligheden af tilegnelsen af data.

13. april 2021 kl. 20:26
Hurtigere udrulning som forberedelse til C19-vaccinationer

test mod mocks

Du skulle vel ikke lige have et par gode links til diskussioner på området? Jeg sidder selv i en situation hvor det kunne være godt med lidt andre øjne/erfaringer på området.

13. april 2021 kl. 18:18
Privatliv er noget vi betaler for

Børge: men hvordan tolker du så det at retten tillægger det “hverdagsagtige” speciel betydning?

10. april 2021 kl. 18:18
Privatliv er noget vi betaler for

Jeg antager at det er fordi det er transaktioner, som er almindeligt forekomne i det offentlige rum, fx dem du nævner. Det havde været noget andet hvis der var tale om børnebidrag, foreningskontingent eller større bankoverførsler. Dvs den underliggende antagelse kunne være at transaktionerne har en karakter, der gør at oplysninger kunne have kommet fra tilfældigt forbipasserende i det offentlige rum.

9. april 2021 kl. 21:05
IT-Havarikommission nu!

ubetinget fyringsgrund

Fyringsgrund er en ringe garanti for at det ikke vil ske igen. Desuden mener jeg ikke at der findes en presendens for at kommisionsanbefalinger dikterer hvornår medarbejdere (i det private erhvervsliv?) skal fyres (men jeg kan tage fejl).

En IT-Havarikommission burde lave en grundig root-cause analysis, som vi kender det fra luftfarten. I dette tilfælde formoder jeg at det falder tilbage på en kultur med en meget lemfældig omgang med CPR numre.

En anbefaling kunne i et sådant tilfælde være at behandling af/arbejde med CPR numre skulle kræve en certificering af de medarbejdere som har direkte berøring med CPR numrene.

24. marts 2021 kl. 13:30
EnergiCERT efter Solarwinds-hack: »Den selvfølgelige tillid til softwaregiganterne er rystet«

Er det muligt at fremskaffe lidt mere konkret information om de sensorer der skal udrulles? Og ikke mindst: Hvad gør man for at sikre at disse sensorer i sig selv, ikke også er/bliver ramt af supply chain angreb?

17. februar 2021 kl. 07:05
Hvis jeg var direktør for CIA eller NSA (91/N)

Og så kan man jo passende udgive en supply chain attack prevention service samtidig, så kunden får begge dele: nemhed og sikkerhed ;-)

15. februar 2021 kl. 19:40
RFC8941 - Structured Fields

Tak Esben, men jeg tror du overså drafts i mit opsalg. Med drafts prøver jeg at referere til den

håndfuld "Internet Drafts"

som PHK nævnte tidligere.

11. februar 2021 kl. 10:40