Jens D Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Mange eller få fejl ?

Re: Alle fejl er ikke lige problematiske ...

Men hvis et team bruger mere end 30-40% af tiden på at rette fejl der er mere end 3 måneder gamle så ved man at der er meget lang vej igen selv hvis alle features var kodet færdigt i morgen. Så indikerer det at kode kvaliteten er lav og at den ikke er ordentligt testet. Det er den slags projekt...
Kommentar til Mange eller få fejl ?

Re: TDD = Test Driven Development

Det eneste positive der er ved kaos metoden, er at der ikke er skyggen af bevis Så længe, der ikke er skyggen af bevis, så kan ikke placeres ansvar.
Kommentar til Mange eller få fejl ?

Re: TDD = Test Driven Development

Hvad #11 beskriver er hvad store firmaer gjorde i "gamle dage" for 40-50 år siden; det kræver også at man har fx 3 velkvalificerede "lead-programmers" - eller nogle der "ligner". I moderne tider kan man bruge 3 teams bedre fx ved at lade team 1 designe, team 2...
Kommentar til Mange eller få fejl ?

Re: Svært spørgsmål, men der ER fejl

Har engang i 90erne været udsat for 'Fagan Inspection' TM/R,.. -kursus af Michael Fagan himself. Vi klaskede lår, da han kom med sin salgstale og påståede vilde besparelser ved at bruge hans umiddelbart bekostelige inspektion process á 4 timer for 4 udviklere per 250 linier kode. Men piben fik ...
Kommentar til Mange eller få fejl ?

Hvor mange fejl er i C og C++ ?

De færreste programmører interesserer sig for, om der er fejl - f.eks. i en specifikation. Tag eksempelvis C++ specifikationen - er der fejl i - og hvor mange? Lav en liste, over alle fejlene i C og C++. Men, hvad er så en fejl. Jeg plejer at sige, at enhver kode, der kan medføre ikke determinist...

Kryptering

Der nævnes ikke kryptering i forbindelse med softwaren til dokumentopbevaring. Bruges ikke kryptering her? Hvilken kryptering bruges i Element og Jetsi?
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

SIM-kort

Vi kan lave en variant af ovenstående, hvor det anonyme nummer, er et anonymt SIM kort nummer med en hemmelig pinkode i et skrabefelt. Det er ikke muligt at se forskel på SIM-kortene, og de blandes grundigt, inden de sendes til borgerne. Borgerne kan stemme ved at sætte dem i en tilfældig mobilte...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . . Men, som jeg beskriver det, så er det sædvanlige valgkort, og kontrollen af personerne foregår som ved normale valg. Eneste forskel er .... ... at du tilfører et uigennemskuelig lag af kompleksitet, plus der skal vedligeholdes hardware til brug i gennem...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Vi har et system, hvor alle har mulighed for at forvisse sig om det går rigtigt til. Der er ingen holdbare argumenter for at udskifte det med noget, hvor magthaverne har mulighed for at manipulere. Sidst digital valg blev fremført, var det eneste reelle argument, at man kunne få resultatet no...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Ja det kan man. Men hvis det skal rykke noget ved et folketingsvalg så skal man rundt til over tusinde valgsteder og lokke de valgtilforordnede til at lege med. Jeg tror der er opfundet et hav af metoder - måske endda patenteret...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Eller har du måske tænkt dig at dit fantastiske elektroniske system også skal indbefatte valgbåse som vi har det i dag? Som jeg har beskrevet det - ja. Mange elektroniske valg foregår i valgbåse. Det kan forbedres, til at kunne anvendes uden. Men, som jeg beskriver det, så er det sædvanlige v...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . . Hvad er vigtigst - at stemmerne optælles korrekt, eller at vi er garanteret vores anonymitiet? Det er lige vigtigt. Uden anonymitet kan folk blive presset til at stemme noget andet end det de ønskede. Det kan vi også uden - det er mediernes opgave. P...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Du har stadig ikke fattet det! Og det drejer sig ikke "kun" om at "stole på det offentlige", men også at Fru-underlagt-social-kontrol kan stemme uden at patriarken ved hvad hun har stemt, etc, etc. Helt simpelt, if it ain't broke, don't fix it! Og hvordan skulle det så...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

samtidigt med at stemmerne tælles op elektronisk, laver lange lister til politiet Ok, de går vist ikke til politiet, men til FET.
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

IT er god til at sikre sporbarhed og notorisk dårligt til at sikre anonymitet. Svindel med valget skalerer rigtig dårligt i det nuværende manuelle valg. Svindles der med digitalt valg, er der principielt ingen grænser for hvor langt man kan gå. Lader vi alle vælgere få et anonymt nummer, de...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Det er åbenbart nødvendigt at trække Martin Neimüller frem endnu en gang: "Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . . Hvad forstår du ved sikkerhed? Vi har to forskellige sikkerhedsaspekter: Anonymitet, og sikkerhed for at stemmerne tælles korrekt sammen. Hvilket af de to elementer er problemet ved elektroniske valgsystemer? Begge +1 Men, det er to forskellige ting....
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Bramsen …

Så når vi er så fokuserede på HVORDAN vores valgsystem fungerer på valgdagen, hvorfor er vi så så lidt interesserede i HVEM vi kan vælge imellem til at repræsentere os i resten af valg perioden...? Og, når politikerne først vælges, så opdager vi oftest, at de er landets største løgnhalse. Man...
Kommentar til ITU-forsker: It-sikkerhed kan ikke skabe tillid til digitale valgsystemer

Re: Og hvis min mor var en sporvogn . .

Der findes ikke et fuldstændigt sikkert elektronisk valgsystem. Hvad forstår du ved sikkerhed? Vi har to forskellige sikkerhedsaspekter: Anonymitet, og sikkerhed for at stemmerne tælles korrekt sammen. Hvilket af de to elementer er problemet ved elektroniske valgsystemer?

Re: Brug af foto

Re: Brug af foto @Niels - Jeg kunne ikke være mere enig. Man må antage at eks Nemid er nok til at identificerer at det er den korrekte borger der sidder i den anden ende. Hvis det ikke er tilfældt, mener jeg at det system har spillet fallit. Ja, men normalt skal du ikke bruge dit NemID hvis...