Morten Fordsmand

NemID Nedbrud -1/2

For at bruge ITIL termer, så er grænsen mellem IT Service Continuity Management (som DR kaldes) og Availability Manangement ofte lidt glidende.

Rent kontraktuelt kan man sige at AM sikrer at man kan overholde sine SLA for oppetid, mens ITSCM handler om at leverandøren IKKE kan påberåbe sig Force Majeur i forbindelse med systemnedbrud (og derfor potentielt kan blive erstatningspligtig ud over de normale bodsaftaler)

En anden interessant ting ved ITSCM er at da katastrofer ikke forekommer i dagligdagen er man nødt til at have et afprøvningsregime, der viser at forberedelser og planlægning er tilstrækkelig til at leve op til de servicemål der er sat.

24. november kl. 10:35
Statsrevisorer vil have kortlagt alle myndigheders it-sikkerhed efter kritiske afsløringer: »En meget alvorlig sag«

Det er jo meget godt at man gerne vil have styr på IT sikkerheden som politikker, men man glemmer jo lige to ting:

 1. hvor skal pengene til dette arbejde komme fra, alternativt hvad er det så der ikke skal laves i staten mens vi arbejder med dette stedbarn
 2. Hvis vi kan få penge, hvor skal det kvalificerede personale komme fra? (Det kræver sin kvinde, hvis man både skal kunne tale DJØFsk og kunne forklare de finere detaljer i IT sikkerhed)
8. november kl. 08:14
Statens it-beredskab sejler: »Det er da stærkt bekymrende, mildest talt«

Det kunne da være spændende at vide hvilke samfundskritiske systemer, der er tale om!

7. november kl. 14:52
DSB åbner endelig op om nedbrud: Pilen peger på mining-angreb

Personlig synes jeg det er mere spændende omkring den primære failover på DDR2

Var det ikke testet? Det er jo ikke så svært at teste at en applikation kan køre uden netværk eller forbindelse til en central server. Måske manglede leverandøren at have styr på non functional testing

4. november kl. 12:58
Mens vi venter på MitID

Min kone har vist også en kodeviser liggende i forsendelsens limboland,

2. august kl. 14:51
Ny lov sender millionstor it-regning til tusindvis af små danske virksomheder

Nu behøver man i det hele taget ikke at betale, Dinero har en gratis begynderpakke, der godt nok ikke lagerer bilag i systemet, men jeg er ikke af den opfattelse at det er et krav? Og så er deres basale professionelle pakke med lagring af bilag og rudimentær scanning af bilag ikke specielt dyr. Så hvis man allerede var i stand til at føre et lovligt regnskab er udgiften til at overse.

9. juli kl. 10:28
Netcompany: Mit.dk-nedbrud skyldtes menneskelig fejl

Menneskelige fejl findes de overhovedet.

Jeg arbejdede en gang i en større IT-drift virksomhed hvor chefen for den danske afdeling fremført at der ikke fandtes menneskelige fejl, men derimod utilstrækkelige processer.

Lidt lang ude måske, men jo bedre en virksomhed har styr på sine processer jo færre menneskelige fejl når frem til at brugerne opdager dem.

24. marts kl. 11:10
Microsoft forsikrer om lovlige produkter, efter Stockholm dropper 365

Er jo at det det er afhængigt af at blive driftet helt eller delvist i Azure skyen.

Og der er Microsoft leverandør og underlagt de USAnske lovgivning, der som bekendt gælder for alt virksomhedens aktiviteter overalt i verden.

26. januar kl. 12:42
It-kriminalitet stikker af fra politiet: Justitsministeren overvejer yderligere tiltag

Måske ville det forøge læsbarheden af denne artikel, hvis der var indsigt i hvordan en anmeldelse Klacificeres som IT-kriminaltitet?

Omfatter det f.eks.

 • deling af ulovligt indhold?
 • priatkopiering af indhold?
 • bondefangeri på dba.dk?
 • misbrug af IT-systemer til personlig berigelse (Britta Nielsen)
 • misbrug af nem-id
 • Nigeria-mails
 • overtrædelse af racismelovgivning på facebook

eller hvad?

10. januar kl. 11:55
Hverken Digitaliseringsstyrelsen eller CfCS har et samlet billede af it-sikkerheden i kommuner og regioner

Men Datatilsynet har i det mindste en idé om det - de har bare ikke ressoucer til at gøre noget ved det hele.

Joe men datatilsynet har jo kun fokus på persondataforordningen og ikke hele risikobilledet.

Men som der bliver gjort opmærksom på så ligger ansvaret jo hos kommunerne selv, så man bnurde nok nærmere have spurgt indenrigsministeren, der jo er ansvarlig for tilsynet med kommuner (og regioner?)

Og her er det nok mere interessant at måle modenheden i de enkelte kommuner (altså er der en organisatorisk forandring, politik, awareness, risikovurdering, trusselkatatalog og og) I stedet for at kigge på antallet af indberetninger.

3. januar kl. 11:08
Sluk for pokker!

Sejt. Det vidste jeg ikke at man kunne :)

Vent du bare til de besiddelsesløse overtager produktionsmidlerne

6. oktober 2021 kl. 15:51
Sluk for pokker!

Der vil stadig være problemer der rammer i rigtig drift og så må man løbende forsøge at inkorporere tests og procedurer der giver værdi ifht. at imødegå at fejl gentager sig, uden at de bliver så tunge så ingen faktisk anvender dem :)

Enig, man skal bare sørge for at være klar over hvad begrænsningerne i ens testprogram er, og huske at fortælle det til sine kunder.

Minder mig i øvrigt om nogen, der havde et HACMP/AIX cluster kørende hen over to datacentre. Når de skulle patche lukkede de applikation og database ned på den ene side og verificerede at det flyttede pænt over på B-siden og at applikationen kørte, så pathced de A-siden med nødvendige boots. Flyttede applikation og database tilbage til A-siden og patchede B-siden. Problemet var selvfølgelig bare at der var forskel på etc\services mellem A og B, så da man en dag afprøvede det virkede applikationen ikke helt som man havde forestillet sig :(

6. oktober 2021 kl. 12:37
Sluk for pokker!

Er nettogevinsten på makroskala positiv, ved at skulle sørge for hænder nok til t_crash og gennemføre det store årlige reboot?

Problemet er her at markedskræfterne er sat ud af spil.

Vi taler (endnu) om ganske lave sandsynligheder for katastrofale udfald, kombineret med potentielt altødelæggende konsekvenser for forretningen, og det er noget som ikke håndteres godt af normal risk management.

Derudover er det nok ikke alle organisationer, der har tid til at rette vedkommende melder sig på "markedet"

6. oktober 2021 kl. 12:19
Sluk for pokker!

er efter min mening super vigtigt og bedst at lave som en "recovery test som almindelig drift".

Det er da en udemærket test men den er bestemt ikke fyldestgørende på alle dimmensioner:

 1. I afprøver planlagt failover, hvilket ikke er det samme som at strømmen går i datacentret, da det vil påvirke diverse "cluster services" til at agere anderledes.
 2. I afprøver ikke hele datacentrets infrastruktur altså slukker switche fjerner infrastruktur services (DNS, AD,......)?

Men jeres test beviser dog at den enkelte service kan køre fra begge centre, hvilket er en god start.

6. oktober 2021 kl. 12:08
Sluk for pokker!

For lidt over 6 år siden var noget dansk kritisk infrastruktur ramt af et relativt langt nedbrud.

Nu er det at finde en root cause jo altid en lidt filosofisk diskusion, men et væsentligt led på kæden var at noget netværksudstyr efter nogle års drift ikke kunne tåle at blive slukket og tændt igen, og i dette tilfælde gjaldt det så for alle fire interfacekort.

6. oktober 2021 kl. 08:32
Sluk for pokker!

Det er lidt kostbart, det vil være ideelt hvis man kunne skaffe et identisk sæt hardware, servere, diske, switche der er ukonfigueret. Og så starte alt op fra backupen fra igår.

Problemet er så hvordan du vil teste over for resten af verden herunder dine brugere?

Problemet er at for at lave en perfekt afprøvning skal du bruge et parallelt univers.

(måske kan man klare sig med en jord version 2, som man vel kan bestille på Magrathea)

6. oktober 2021 kl. 07:15
Sluk for pokker!

Hvis man vil være sikker på at det hele hænger sammen er det en god ide at lukke sine datacentre.

Det er væsentligt nemmere at teste de enkelte dele , men jeg tror faktisk at dyrere hvis man vil hele raden rundt. Lige som at man ofte ikke finder afhængigheder mellem flere systemer, der forventes at arbejde sammen,

Jeg har deltaget i et par testprogrammer, hvor man har arbejdet frem i mod at kunne lave den slags tests med fokus på datacentrene (jeg er trods alt en D/R mand) Men da de samlede øvelser kan blive ret omfangsrige (100 + personer på arbejde midt om natten) er det ofte svært at få backing og funding - surt men sandt.

Der hvor jeg ser problemet er at identificere hvilke scenarier man vil afprøve fordi de vil følge vidt forskellige opretningsprocedurer, hvorfor en afprøvning skla designes forskelligt, nogen af de scenarier jeg kunne forestille mig er:

 1. kold opstart af et eller flere forbundne systemer (som PHKs eksempler)
 2. Tab af datacenter, hva enten det skyldes strømfejl, oversvømmelse, brand eller ildspårudlende drager.
 3. Massiv data korrumpering på tværs af systemer

Bemærk at jeg ikke nævner noget om specifikke risici men fokuserer på konsekvensen.

5. oktober 2021 kl. 12:55
2021: Spættens År

I udvalgte brancher (finans, energi, etc.) omkring kontrollen med vores IT systemers robusthed.
Lige som revisorer har arbejdet med systemrevision næsten så længe som jeg husker.

Om det så virker godt nok er nok et helt andet spørgsmål, i hvert fald er de utallige synlige brud på it-sikkerhed ikke beroligende.

Om der er brug for en autorisation er derimod nok ikke en god ide, da der allerede findes utrolig mange akronymer, der skulle underbygge at folk kan holde styr på tingene.

4. oktober 2021 kl. 11:11
Datamuseum: Habemus Papam!

Fået Michael Ø som formand, det tror jeg vil blive godt. (jeg har kendt ham rigtigt mange år)

30. september 2021 kl. 11:17
Én gang til: Statsrevisorerne med sønderlemmende kritik af it-beredskabet i skattevæsenet

ikke så sikker på at det her kun halter hos SKAT.

Et grundvilkår for IT-beredskab er at det nemt bliver glemt, overset eller fortrængt i den daglige kamp om resourcer

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over om hvorvidt det er rigtigt eller forkert, men sådan er det almindeligvis.

Det er selvfølgeligt heller ikke blevet nemmere med store destruktive malware attacks, der stiller helt andre krav til de tekniske løsninger i forhold til det trusselbillede man tidligere så. (tab af infrastruktur pga. force majeur etc.)

Men hvis SKAT vil rydde op i det her taler vi nemt om et coreteam på 2-4 mand, og et træk ude i organisationen på mellem 4 og 10 FTE spredt ud over de enkelte systemer. Hvad der deudover skal bruges på investeringer i spejling, backup etc tør jeg ikke gætte på.

18. september 2021 kl. 09:24