Anders Jakobsen

Robinsonlisten nærmest ikke beskyttet: Samme lette password for alle – i fem år

En moderne afløser bør ikke være bag nemid - nemid skal jo også udskiftes - det bygger på samme fejl om centralisering.

Jeg håber at alle gåseøjnene tydeligt markerede at det var skrækscenariet over CPRs afløser. Men desværre et sandsynligt scenarie givet hvor lidt alvorligt risiciene tages politisk

Og jo, hvis CPR nummeret ikke blev brugt som identifikation i digital kommunikation, så ville CPR systemet stadig være godt. Da min far var syg og jeg tog mig af praktiske ting omkring medicin, kontakt med sygehus og læge, så var det en gave at CPR PLUS GOD DØMMEKRAFT fra læger og apotekets side og selvfølgelig min fars accept af at jeg kunne handle på hans vegne lettede kommunikationen hele vejen igennem

3. juli 2014 kl. 17:03
Robinsonlisten nærmest ikke beskyttet: Samme lette password for alle – i fem år

I andre lande er det vist ret normalt at den der lækker persondata, skal informere samtlige berørte skriftligt om hændelsen og hvad det kan have af konsekvenser.</p>
<p>Er der noget tilsvarende her i Danmark, eller er det bare synd for de 900.000 personer det er gået ud over, der selv må gætte sig til om de nu stadigvæk er/var på Robinsonlisten eller ej?

Lækket er jo så massivt at det næsten bedre kan betale sig at offentliggøre alle CPR numre og alle derved kan indrette sig på at CPR numre er offentligt tilgængelige.

CPR nummersystemet (1972-2014) var en god opfindelse, et relativt simpelt system, oprindeligt sikret med hensynstagen til de risici med central registrering som lærtes efter WWII, som har gjort livet nemmere for danskerne i mange årtier og som vi faktisk kunne være stolte af. Desværre blev det ødelagt på ganske få år af udlicitering og inkompetence hos de myndigheder, som burde have erkendt hvad der skulle til for beskytte det i en ny tidsalder.

Det “naturlige” næste skridt er en “moderne” afløser, som “sikres” bagved et NemID login og som selvfølgelig skal være helt moderne med biometriske data for “ekstra sikkerhed”. For ekstra hipfaktor skal det placeres i skyen, ukrypteret selvfølgelig, så vi ikke skuffer vores “trebogstavsvenner”. Her kan vi så også gemme vores egen personlige stemme til valgene, så vi kan sikre os at vores stemme er registeret (og derved som vi alle ved selvfølgelig også TALT med).

3. juli 2014 kl. 16:14
900.000 danske CPR-numre lagt til frit skue - downloadet 18 gange

…så vil kommentarerne fra ordførerne være i nærheden af “Jamen når borgerne bruger google og facebook, så overgiver de også en masse information, som alle og enhver kan købe sig adgang til. Så jeg kan ikke se hvad problemet er…”.

Selvfølgelig med undtagelse af Jeppe (Jeppe hvor er du) Mikkelsen, som godt kan se problemet og derfor skriver et bekymrende indlæg og så håber at nogen vil tage sig af det...

3. juli 2014 kl. 12:09
USA pressede Danmark til at begrænse stærk kryptering

14 år senere omtaler DR den gamle sag som en afsløring, og de kobler det til den aktuelle sag om overvågning, der stadig ikke er fuldt opklaret. Det antydes endog, at den daværende regering holdt sagen skjult for offentligheden af hensyn til overvågning.

Jeg kan godt huske dilemmaet fra dengang og det var jo rent faktisk et dilemma om vi skulle udelukke efteretningstjenesterne fra at snage i vores almindelige kommunikation og dermed også udelukke dem fra at snage i "identificerede personer af interesses” kommunikation.

Men reelt set var katten jo ude af boksen, selve matematikken bagved krypteringen ville aldrig kunne holdes skjult, så reelt havde det kun virkning for almindelige mennesker.

En balance ville have været hvis det var lovligt at kryptere ens egen data til et niveau, hvor det var uoverkommeligt at dekryptere al trafik der kører igennem de kabler som efteretningstjenesterne aflytter, men overkommeligt at dekryptere identificerede måls kommunikation. Men i dag er det vel sådan at de ganske få der krypterer deres personlige trafik alene af den grund bliver interessant fordi det ikke er “normal” adfærd, ligesom dem, der af rent akademisk interesse efterprøver påstande om hvor nemt det er at finde terrororganisationers materiale, bombeopskrifter på nettet osv netop af den bliver interessante for efterretningstjenesterne.

1. juli 2014 kl. 11:43
Sådan brugte Facebook 689.003 brugere som forsøgskaniner

Ja, af alle de måder Facebook et al kan og rent faktisk bruger data på vores adfærd, så er det her godt nok i den allermest uskyldige del af spektraet.

Som jeg forstod øvelsen var formålet at samle nærmest grundsamfundsvidenskabeligt, om vi påvirkes af overfladebilledet af vores venners perfekte liv, som det ofte kommer til udtryk på de sociale medier. Og dataene var i aggregeret form og ikke tilbageførlig til den enkelte konto.

Det skal ses i forhold til Facebooks og Googles brug af persontilbageførlig data til at sælge os til selskaber.

Hvis man virkelig synes det første er overskridelse af en eller anden grænse, så håber jeg at man er virkelig oppe på barrikaderne over det andet, ellers har man brug for en ordenligt justering af forargelsesbarometeret.

Sidste gang jeg så efter var Diaspora desværre gået godt og grundigt i stå...

1. juli 2014 kl. 11:19
Norge dropper valg via internettet: Ikke hemmeligt nok

Hvad vil du opnå med den svada...</p>
<p>jeg gentager: VoteCoin er anonym !

Det ser ud som om du har mistet overblikket over hvilke argumenter du tager i anvendelse og derfor blander de mange diskussioner du har gang i sammen.

Det som jeg svarede på var IKKE dit “VoteCoin” system, men din nonchalante skelnen imellem 1) at alle kan se hvem du har stemt på og 2) det kun er dem med adgang til stemmesystemet der kan se din stemme, hvilket klart fremgik af det jeg citerede. Jeg angreb altså din grundlæggende holdning til grundpillerne i valghandlingen, som kommer til udtryk, når du laver en betydende skelnen imellem at naboen kan se hvad du stemmer og staten kan se hvad du stemmer. Det var altså en kritik af hvad du giver udtryk for er det vigtige i en valghandling.

Dit “VoteCoin” system er ngoet helt andet, nemlig et forsøg på at skabe en praktisk e-valgsløsning, som så desværre lider af din manglende principielle afklaring af hvad der er vigtig i en valghandling. Som andre skriver, så er det i designet af valghandlingssystemer vigtigt for troværdigheden af valgprocessen og derfor også legitimiteten af de repræsentanter som processen udpeger, at processen er gennemskuelig for almindelige mennesker, hvis de bruger minimal indsats på at sætte sig ind i den. De mange tusinde valgtilforordnede vil kunne forklare enhver hvorledes valgprocessen sikrer 1) at din stemme tælles OG 2) at du forbliver anonym OG 3) du er velkommen til at følge hele processen fra valgmorgenen til slut for at sikre dig at det de fortæller stemmer overens med hvad der rent faktisk sker. Ved e-valg har det vist sig at der især er et trade-off imellem 1) + 2) på den ene side og 3) på den anden. Da ikke engang jeg kan gennemskue “VoteCoins” tekniske detaljer, så er det helt sikkert at det bonner meget negativt ud på 3), uanset om 1) og 2) opfyldes (hvilket jo gør at jeg netop IKKE har mulighed for at checke om 1) og 2) opfyldes)

27. juni 2014 kl. 00:46
Norge dropper valg via internettet: Ikke hemmeligt nok

Desuden er der forskel på at stemme offentligt i et sådan omfang at enhver idiot kan se hvem der har stemt på hvem - og et system hvor kun folk som har underskrevet en NDA kan få adgang til data.

Ja, forskel. Så er spørgsmålet blot om det er en AFGØRENDE forskel om det er alle der kan se hvem du har stemt på eller det “blot” er de aktuelle magthavere der kan se om du har stemt på dem eller deres politiske fjender.

Der var engang hvor man belært af historien ikke ville registrere politisk, seksuel, religiøs eller andre former for “følsomme” persondata, i frygt for hvad en ukendt fremtid ville kunne misbruge denne form for oplysninger til. Da man indførte personnummersystemet, så skulle data være strengt kontrolleret og der skulle være en dødemandsknap, som ville sikre borgernes oplysninger fra at falde i “fjendens hænder”. Jeg føler mig som dem, der i 2007 advarede imod store ubalancer i økonomien for blot at få at vide at de gamle forsigtighedsregler var noget fra en anden tid og en insisteren på dem ville hindre alt det gode der ville komme ud af at sætte sig ud over oldspeak og oldthink.

26. juni 2014 kl. 22:52
Norge dropper valg via internettet: Ikke hemmeligt nok

“almindelige valg” henviser til hvem der er stemmeberettigede. Altså at der ikke sættes krav om formue, bopælslængde, køn o.lign.

26. juni 2014 kl. 20:38
Norge dropper valg via internettet: Ikke hemmeligt nok

Kunne ellers være fedt at Norge kunne gå foran og vise hvordan det skal gøres (ligesom med et hav af andre ting)

Det er netop det de gør. De går foran og modigt

  1. genevaluerer en beslutning og omgører den uden/før den oprindelige beslutning har fået alvorlige konsekvenser endnu, noget som et land nogle få kilometer syd på er notorisk dårlig til (hvilket får offentlige projekter indenfor IT og f.eks. togfart til at køre alt for langt før nogen tør slukke for dem)

  2. opretholder gamle uimødegået principper imod nye argumenter, som "fordi IT!” og derved risikerer at komme til at fremstå som gammeldags for alle dem, der ikke har gidet at sætte sig ind i sagen. Jeg har stærkt på fornemmelsen at den i dansk sammenhæng ofte brugte argument for fortsat statslig overvågning af borgerne at "vi i forvejen giver masser af oplysninger til Google og Facebook frivilligt, så hvorfor skulle staten så ikke også kunne snage i vores liv?" ville ryste de fleste norske politikere.

26. juni 2014 kl. 15:03
Folkemøde-deltagere skal afgive telefonnummer eller NemID for internetadgang

Ok, du får det til at lyde som om at hoteller ikke behøver at kontrollere adgangen til deres trådløse netværk overhovedet i forvejen. Er det korrekt?

11. juni 2014 kl. 19:48
Folkemøde-deltagere skal afgive telefonnummer eller NemID for internetadgang

"Indtil for nylig var der krav om, at internetudbydere skulle registrere alle brugere i henhold til logningsbekendtgørelsen.”

Betyder det at hoteller allerede NU ikke mere behøver at registrere brugerne af deres trådløse net.

11. juni 2014 kl. 19:19
IT-Branchen: Dårlig idé at styrke Datatilsynet

På det rent tekniske plan, så er det en total fiasko at en mand som man vil sælge som kommende statsminister, enten bliver snigløbet af sine kollegaer eller at organisation bag overhovedet ikke har styr på en skid - hvilket naturligvis burde tiltrække SKATs opmærksomhed og lede til revisionspåtegninger. Men det bruger vi ikke hos Venstre?!</p>
<p>I enhver anden forretning kan man svare, hvis man bliver spurgt om hvad man har fået og hvad der er betalt i skat: "Det ved jeg faktisk ikke, men hvis i ringer til bogholderiet så kan de hjælpe jer".. Men det kan man heller ikke finde ud af hos landets kommende statsminister?

At jeg nogensinde skulle komme til at forsvare Venstre i et offentligt forum havde jeg nok aldrig forestillet mig, men…

Som sagen foreligger er der styr på skatteforholdene. Der er i hvert fald ikke noget som helst dokumentation for noget andet og på den måde er sagen skatteteknisk set ikke anderledes end at vi heller ikke er oplyst om Socialdemokratiets medlemmer betaler skat af de kuglepenne, mobiltelefoner og computere de bruger privat. Genstanden er anderledes, men hvis forargelsen ALENE kører på de skattetekniske forhold, hvorfor vælter det ikke ind med spørgsmål om folketingsmedlemmernes brug af mere trivielle ting?

Så hvad bliver genstand for dybe analyser i pressen og har for alvor rykket vælgerne i meningsmålinger siden valget? Har det været

a) Forskellen i partiernes syn på hvor stor del af økonomien staten skal udgøre, forskel i synet på hvordan man kan bruge finans- og pengepolitik på at afbøde krisen, forskel i opfattelsen af hvor grænsen imellem statens beskyttelse imod borgerne og borgernes beskyttelse imod staten skal gå eller blot rent lavpraktiskt, hvor mange midler vi skal bruge på sundhedssystemet,

eller

b) Rejser på første klasse, billeder taget ved begravelser, ægtefællers skatteforhold og rygning på hotelværelser

?

For et halvt år siden var jeg desværre på Næstved Sygehus kræftafdeling sammen med min far imens hele 3GI sagen kørte. Og hvad hørte jeg i frokoststuen? Mennesker der i forargelse over Løkkes rejseforhold proklamerede at de ville skifte parti. Vi er altså kommet dertil hvor vi som vælgere hellere vil bruge vores stemme på at markere hvem der “fortjener” opbakning ud fra god opførsel end hvem der vil arbejde gennemføre de beslutninger, som vi er enige i. Selv vælgere, hvis liv i den mest bogstavelige forstand er afhængige af de beslutninger der tages og er taget af de folketvalgte.

Det er borgernes eget ansvar, men de hjælpes godt nok ikke særligt meget på vej. På grundlovsdag, hvor der faktisk var stor uenighed blandt de ansvarlige politkere om demokratiets tilstand (Thorning synes det går strålende, Barfoed så stor krise), hvad er så Deadlines vinkel? Det rent formsmæssige, hvor tre retorikere fremhævede som vigtigt hvor mange gange Løkke sagde “jeg” i forhold til de andre talere…

8. juni 2014 kl. 09:46
IT-Branchen: Dårlig idé at styrke Datatilsynet

<a href="http://www.b.dk/danmark/bendtsen-kunne-ikke-finde-fra-til-b">http://www…;

Det gør ondt helt ind i hjertet at læse den artikel. Jeg kan INTET huske om at ministerens karriere kom i fare ved at trodse folketinget og jeg trorikke at det er min hukommelse det er galt med…

Et par underbukser og skjorter, luksusforhold under rejser eller ægtefællers skatteforhold (samlet set langt under en krone per dansker) har åbenbart langt større konsekvenser end at snyde folketinget (artiklen), afskaffe vigtige muligheder for borgerne at holde øje med staten (offentlighedsloven) og at lave en bait and switch efter valget.

6. juni 2014 kl. 18:38
Udvalg tvinger regeringen til at stramme op på datasikkerhed

Jeppe Mikkelsen, It ordfører for de radikale, hvorfor skulle det være oppositionen der skal tvinge Jer til de tiltag? Her på Version2 slog du dig op som en der ville tale borgernes sag i statens beslutninger omkring registrering og alligevel er det oppositionen, der skal tvinge forbedringer for borgerne igennem.

Forskellen imellem dig og mig er at du rent faktisk er valgt til at tage beslutninger på mine vegne (og ja, jeg stemte på dit parti sidste gang), mens jeg er begrænset til at lufte min mening. Jeg har spurgt mange gange og spørger igen: Du har retorikken i orden som debattør, men som politiker, hvad har du rent faktisk gjort?

Det er en stor skam og skamplet på de regeringsduelige partier at det er yderpartierne EL og DF som gang på gang står på den rigtige side i de mest principielle og vidtrækkende beslutninger der tages i Folketinget i denne valgperiode (statslig overvågning af borgere, borgernes mulighed for indsigt i staten osv) og det bliver stadig sværere og sværere at stemme på partier der har fornuftig politik på det økonomiske område og i forholdet til omverden, når de samme partier i den grad svigter på de områder som vil definere forholdet imellem borgere og staten også om 20-30år,

6. juni 2014 kl. 11:48
Justitsministeriet stopper internetlogning af danskerne

Ok, men hun laver stadig mind-tricket: “Der foregår intet ulovligt ovre i venstre hånd. Men i stedet for at diskutere det, så se alle de spændende ting jeg laver med højre"

2. juni 2014 kl. 13:50
Justitsministeriet stopper internetlogning af danskerne

… med dette jedi-trick undgår justitisministeren behændigt at tage stilling til både legaliteten (EU-dommen) og legitimiteten (det politiske værdispørgsmål) i den danske stats overvågning af borgerne. Nej, det er blot en praktisk afvejning om at udbyttet ikke står mål med de anvendte midler…

Det var med samme begrundelse at offentlighedsloven blev forringet og så mange andre politiske beslutninger er blevet gennemført de sidste fem-ti år: Praktiske, fornuftige hensyn uden politisk indhold. Politikere der er ved at afskaffe politik.

Det er en pyrrhussejr for os der er bekymrede over forholdet imellem stat og borgere. For der er intet i begrundelsen der hindrer staten i at genoptage øvelsen på et senere tidspunkt, hvis forholdet imellem udgift og udkommende på et senere tidspunkt skulle vurderes anderledes. Og der er intet i begrundelsen, der taler politisk imod at staten anskaffer sig den samme eller måske endnu større kontrol af borgerne af andre kanaler. Måske er det et ineffektivt middel til at bekæmpe terror og alvorlig kriminalitet fordi de samme oplysninger alligevel tilgår staten fra samarbejdspartnere? Det ligger 100% indenfor ministerens formulering.

PS: Og “flot” timing. Mon Jo Moore har fået ansættelse hos Karen Hækkerup?

2. juni 2014 kl. 13:39
Dansk politi overvågede 1.769 danskere på nettet i 2013

De radikales IT ordfører Jeppe Mikkelsen gjorde sig semi-populær herinde ved at udtrykke skepsis overfor overvågningen og ligefrem glæde over EU-domstolens afgørelse.

Men en ting er hvad han siger, noget andet er hvad han gør. Han er politiker i et repræsentativt demokrati, hans opgave er ikke at udtrykke skepsis eller glæde, men at omforme disse følelser til KONKRETE ændringer på vores vegne.

Så hvad sker der, Jeppe? De radikale var med til at indføre logningsdirektivet, EU domstolen erklærer det ugyldigt, du glæder dig over dommen, og….? Så stopper det hele bare og vi skal leve videre med statens alvorlige indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger som slet ikke står i proportioner med formålet, som ifølge artiklen endda rammer flere og flere borgere.

Hvad sker der, Jeppe? Er du debattør eller er du politiker?

2. juni 2014 kl. 11:46
Odense Kommune: Kun ferie i Tyrkiet gav gigantisk teleregning - ikke i resten af verden

Jeg har en lille gammel Xperia mini med i bunden af min taske/lomme i udlandet. Jeg sætter den op som wireless hotspot med et lokalt simkort og så går jeg på nettet på min normale telefon via hotspottet. Jeg bruger herefter min normale telefon helt som herhjemme uden at skulle bekymre om ekstreme telefonregninger.

Skal jeg ringe ud i længere tid, så ville jeg nok vælge at gøre det med den telefon, men internetforbindelsen er som regel det der koster knaster.

17. maj 2014 kl. 08:12
Liberal Alliance holder e-valg med bitcoin-teknologi

»Blockchain fjerner behovet for tillid, da teknologien kan køre autonomt uden indblanding fra mennesker, og den er samtidig open source og transparent, så alle kan kigge under kølerhjelmen og se, hvad der foregår. Det bliver ikke mere liberalt - så derfor er det oplagt til e-valg,« udtaler Mikkel Freltoft Krogsholm i partiets pressemeddelelse.

Ja, alle kan kigge under kølerhjelmen… Det er lige så nemt som at følge fysisk stemmeafgivning og optællingen, klart.

Jeg synes de herrer i partiet skulle genlæse deres bibel. Heltene i Atlas Shrugged var dem, der rent faktisk havde sat sig ned og blevet eksperter på deres felt (her BÅDE IT og valgsystemer), ikke smartrøve, der tror de på grund af deres opfattelse af egen intelligens lige hurtigt kan gennemskue og fikse det problem med dagens hotte emne.

24. april 2014 kl. 11:09
Radikale efter EU-dom over ulovlig overvågning: Jurister må undersøge om Danmark også skal stoppe overvågning

Det radikale venstre stemte for lovgivningen i 2006 i den version der gik længere end pålagt af EU direktivet (dengang var der i hvert fald ikke noget regeringssamarbejde at tage hensyn til…). DRV sidder i en regering, som aktivt har udskudt eventuelle revisioner af lovgivningen, som eller var en del af det oprindelige lovforslag. DRV afviste ved sidste landsmøde et resolutionsforslag, der klart pålagde DRV at arbejde for en revision (hvilket sagtens kunne betyde at holde det til det EU direktivets pålagte minimum).

Og nu udtrykker den radikale ordfører glæde over en EU dom, som afviser logningsbekendgørelsen fordi den overtræder menneskerettighederne, fordi den pålægger EU og de enkelte regeringer at ændre på direktiv og bekendgørelse? Hvor hult klinger det lige?

Dit parti har på intet tidspunkt gjort noget aktivt i folketinget for at forhindre overimplementeringen af EU pålægget, I har ikke fra talerstolen eller på knapperne arbejdet for at rulle den tilbage, ikke engang til det minimum som skal til for at følge direktivet. Da den sidste udskydelse af eventuel revision blev debatteret i 2013 var der vist ikke engang en radikal til stede i salen, i hvert fald var der ingen der tog ordet, hverken som ordfører eller i debat med andre ordfører http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L142/BEH1/forhandling.htm#dok

Jeppe, hvordan ser du egentlig din rolle som politiker? Du udtrykker glæde over at EU domstolen undsiger alt det som I har været med til at gennemføre og som I ikke fra folketinget nogesinde har sagt fra overfor eller blot talt imod. Og nu vil du tålmodigt vente på at ANDRE tager aktion og tolker hvad det her skal betyde for dansk lovgivning.

Hvad er du overhovedet i politik for? Vi alle sammen kan udtrykke vores meninger i pressen og på de sociale medier, men jeg havde faktisk den opfattelse at politikere kunne tage det lidt længere og ændre på forholdene i stedet for blot at må tage dem til efterretning og så klage lidt på nettet som os andre. Hvad har eller vil min stemme (ja jeg stemte på Jer sidste gang) overhovedet ændre på statens adgang til min færden via logningsbekendgørelsen, når du alligevel ikke selv vil handle, hverken før eller efter EU dommen, før andre handler? Hvordan synes du selv I har forvaltet den tillid jeg har givet Jer via min stemme?

————

Her er et tænkt eksempel: Den næste regering afskaffer adgangen til folkeskolen for flygtningebørn pga pres fra DF. Kæmpe oprør fra V og Ks bagland, men partierne reagerer ikke i folketinget, fordi DF holder regeringen ved magten. Der stilles resolutionsforslag ved begge partiers landsmøde, men de afvises af hensyn til samarbejdet med støttepartiet. Der går et par år, så kommer en prøvesag for højesteret, som erklærer loven grundlovsstridig. De konservatives uddannelsesordfører siger nu at hun er tilfreds med at lovgivningen er grundlovsstridig, fordi hun alligevel aldrig har været glad for den lov, men nu vil hun afvente at juristerne får tygget sig igennem dommen, før hun har en konkret mening om lovgivningen.

Hvad ville du kalde hende? Jeg ville kalde hende hykler, men endnu værre er det at hun igennem sin aktive modsatrettede handlen i forhold til sin politiske overbevisning og venten på at den dømmende magt skulle gennemtrumfe det som hun rent faktisk selv går ind for, godt og grundigt er ved at afskaffe den lovgivende forsamlings relevans og legitimitet.

10. april 2014 kl. 10:36