paul sehstedt

Forsvarets Efterretningstjeneste: NSA spionerede ikke mod danskerne ved klimatopmøde

Det kunne måske tænkes, at FE i forbindelse med topmødet, overtog kontraspionagen, fordi PET og RPLT var meget optaget af andre opgaver så som terrorbekæmpelse, objekt- og personsikring m.v. FE råder over kompetenser til at gennemføre sådan en opgave. I forbindelse med mødet fik RPLT assistance fra Sverige ( og Norge ?), mens landegrænsen blev bevogtet af det tyske grænsepoliti, Bundesgrenzschutz. Så det er nok en god grund til, at Forsvarsministeriet udtaler sig i sagen.

4. februar 2014 kl. 20:13
Samsung forpurrer DR’s planer for smart-tv

DRTV er da så ligegyldig, at jeg kun ser det, når jeg er tvangsindlagt til det. Det er fjernsyn i det hele taget; det har udviklet sig til vor kulturs uhelbredelige kræftsvulst, som James Baldwin forudsagde først 1960erne. Vi betaler årligt 280 DKK for at kunne se en række tv-kanaler incl. nogle få danske ved at gå på http://zattoo.com/dk/channels/ og koble pc til stor monitor/husalteret. Sammenlagt slider jeg måske seks timer fjernsyn om året! ... og kun, når jeg er i Spanien!

3. februar 2014 kl. 19:30
Sådan aflytter NSA pc'er uden forbindelse til internettet

Det er kun toppen af isbjerget, vi har set! Udviklingen gør ikke holdt, fordi nogle politikere i deres spil for galleriet råber op. Kontrollen er ude af kontrol. Fremtidsudsigten er uhyggelig. Det moderne menneske er ikke fri længere; det er blevet teknologiens slave!

16. januar 2014 kl. 10:15
Corydon: Ikke et lovkrav at myndigheder svarer på digital post

Man må vitterligt undre sig over, at Rigets finansminister udtaler den slags vrøvl. Den centrale statsadministration må være tilholdssted for nullerter: digitalposten er vist kun blevet oprettet for at spare porto, ikke andet. Tidligere på året kunne vi læse, at myndighederne puslede med muligheden med tilbagevirkende kraft at redigere i udsendt e-post. Sagen strider imod al sund fornuft, retssikkerheden og Menneskerettighederne. Vi, som borgere, har krav på en effektiv og retfærdig administration. Den udgift samfundet har for at holde Centraladministrationen kørende, står på ingen måde mål med det elendige resultat, der præsenteres.

30. december 2013 kl. 11:03
Amerikansk dommer kræver NSA-overvågning stoppet og data slettet

Hvis man ikke har kendskab til det us-amerikanske retsvæsen, skal man ikke udtale sig om det, især ikke, når man sammenligner med det danske retsvæsen. En føderal dommer er udnævnt af Senatet og slår man Richard J. Leon op i Judgepedia, ser man straks, at han er een af de rigtig tunge drenge indenfor jura. Selvom han blev foreslået af George W. Bush, er han ikke nogen 'systemets mand', hvilket man kan aflæse af de sager, han har været dommer i. Og han er heller ikke til at vippe af pinden, blot fordi han afsiger en dom, der går Administrationen imod. Den afsagte dom har den kattelem, at Administrationen KAN appellere den til Supreme Court/Højesteret, men det er ikke sikkert, den bliver, siden præmisserne i kendelsen er så tydelige, at SC næppe vil kunne drage en anden konklusion. En appel vil kun trække sagen i langdrag. Uagtet dommen, så er NSA klar over, at de har overtrådt loven og nu gælder det om, at begrænse skaden. Udadtil, må jeg vist heller tilføje. Teknologien vil sikkert friste svage sjæle til igen at spionere mod alle og enhver...

17. december 2013 kl. 21:09
Snowden-læk: NSA sporer hundrede millioner mobiltelefoner

Det er faktisk foruroligende, at følge med i Snowdens afsløringer. Han bekræfter det , mange allerede har formodet, skete. Tilliden til den offentlige forvaltning lider et knæk hver gang, nye informationer om 'Big Brother' kommer frem. Terroristerne har skabt en mere ufri verden, fordi overvågningen er kammet over. Politikerne aner slet ikke, hvad deres sikkerhedstjenester egentligt overvåger i 'den gode sags tjeneste'. Jeg ved ikke, om jeg skal forargres eller blot acceptere overvågningen. Det bliver nok det sidste, men er taknemmlig for Snowdens aktiviteter.

5. december 2013 kl. 15:55
Det danske bredbåndsmarked bliver gennemanalyseret i 2014

Jeg undrer mig over, hvor langsommeligt Danmark udvikler sig: politiske visioner drukner i undersøgelsesudvalg og kommissioner. Djøfferne har virkelig kronede dage!

Heldigvis har vi i det syddanske område Syd Energi, der har etableret fibernettet Bredbånd Syd. Jeg nyder godt af min 30/30 forbindelse uden at jeg skal købe odiøse tv-pakker!

Jeg er kritisk over for den tvangsunderholdning, der konstant regner ned over os.

Giv os hurtige, stabile fibernetforbindelser og lad hver bruger selv bestemme, hvad han vil hente ind i huset via nettet.

Vi er jo på samtlige områder Verdens bedste nation....

25. november 2013 kl. 18:40
Fyringstruede i KMD nægtes bistand af fagforening

Hvis Lisbeth Hald ikke vil sige de sande bevæggrunde, kan hun bare give logistikken skylden... så må PROSA-medlemmerne have ret til, at optage møderne på et medie for at undgå fejlcitater...

18. november 2013 kl. 11:07
Liberal Alliances Ungdom: Fingrene væk fra TOR-netværket

@ Claus Petersen... Mener du, at Rasmus Brygger/LAU vil beskytte kriminelle ? Dit udsagn ligger meget tæt op ad injurielovgivningen. En økse kan bruges til at fælde træer, men kan også bruges til at dræbe. Derfor er alle økseejere ikke pr automatik kriminelle. Brygger har nemlig fuldstændig ret i, at et politisk indgreb betyder indskrænkning af privatlivets fred. Vi kan ikke tolerere flere angreb af den slags. Den politiserede islamsike terrorisme har opnået en del af dens strategi: at give demokratiet ufrihedens spændetrøje på. Så godt brølt, unge mand!

15. november 2013 kl. 15:27
Socialdemokraterne vil tvinge TDC til at grave bredbånd ned i Udkantsdanmark

Jeg mener, at TDC for en del år siden blev solgt og hvis det er rigtigt, kan der jo ikke stilles krav til TDC om, at nedgrave et bredbåndsnet. Nu aner jeg ikke, hvor Udkantsdanmark ligger, men hernede i Syd- og Sønderjylland leverer SydEnergi et udmærket 30/30 fibernet for 269,- DKK/måned. Her er det altså forbrugerselskabet, der står for opgaven - Nej, staten skal ikke overtage bredbåndnettet: så går der nemlig blot 'kage' i det!

23. januar 2013 kl. 11:32
TDC vil have staten til at kaste penge i hurtigt internet til Udkantsdanmark

Sydenergi, der også ejer Stofa, har selv skaffet penge til at udbyggede et velfungerende fibernet. 30/30 bliver lovet og leveret. Hvorfor skal TDC så have konkurrenceforvridende statsstøtte ?

15. januar 2013 kl. 17:30