michael lundstrøm

IBM overtager driften af politiets it-systemer

Jeg vil æde min gamle hat på, at de 'legacy' systemer vi snakker om her, kan ikke (som man ellers har solgt indkøbet af Palantir på, En google oven på eksisterende systemer) samkøres.

Nu er det jo data som samkøres, og ikke systemer. Og naturligvis kan data samkøres, hvorfor et argument om 'at det ikke kan lade sig gøre' ikke holder.

Jeg kan ikke se IBM have en direkte inetresse i en samkøring, men de kan jo sagtens være instrumentet for en myndigheds ønske om samkøring.

Hvis man skal lede efter en konspiratorisk risiko ved IBM er det nok den, at IBM er absolut hovedleverandør af services til NSA.

2. juli 2019 kl. 09:16
Matriklen: Måske et af de bedste eksempler på digitalisering i Danmark?

Der er gode BC'er for både NemKonto og for eIndkomst. Særlig eIndkomst har givet faktiske besparelser, mens NemKonto primære gevinst har været, at kunne indføre digitalisering uden forøgelse af omkostninger, og har samtidig givet serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

11. februar 2019 kl. 14:03
Milliarddyrt fælles EPJ-projekt får ekstraregning på 172 mio.

Systemet hostes i Danmark, og data ligger derfor i Danmark.

11. november 2015 kl. 15:06
Medie: Store dele af Skats skandaleramte inddrivelsessystem skrottes

Det er sørgeligt at måtte konstatere, at Version 2 nu er blevet forlænget arm til Ekstra Bladet. Version burde forholde sig lidt mere kritisk til de formuleringer som de citerer, og ikke blot viderebringe dem.

Fx.: "Sidste år skal fejl i EFI alene have været skyld i, at 1,3 milliarder kroner gik statens næse forbi."

V2 mener åbenbart at vide (eller stole på at Ekstra Bladet ved det) at de 1,3 mia. kan relateres til fejl i systemet. V2 har formentlig selv læst de rapporter som officielt er udarbejdet omkring EFI, og burde derfor kunne bedrive bedre og mere kildekritisk journalistik.

Effekten bliver i hvert fald, at alle mulige 'brøleaber' kommer med holdningsbaserede udtalelser/konspirationsteorier og meget lidt fakta: "Staten kan ikke håndtere store projekter", "leverandørerne er en flok svindlere", "Hvis man begyndte at hælde folk ud hvis de svigter deres ansvar så ville det give et vink med en vognstang til resten om at oppe sig".

Andre udtaler sig på et meget lidt oplyst grundlag, fx.: "ET it system må IKKE være mere end 2 år under vejs fra ide til ibrugtagning. Hvis noget er for stort til dette, skal det deles op i minder systemer". Hvor ved han fra, at dette ikke var den oprindelige plan?

min pointe er følgende: version 2 har et ansvar for at bedrive redelig journalistik, og ikke blot ukritisk viderebringe citater fra den del af pressen som ikke interesserer sig for IT, men alene [selvudråbte] skandaler. Og med nogle af de kommentarer som florerer her burde det være klart, at V2 har svigtet sin opgave.

8. juli 2015 kl. 14:31
Forsvaret skal opgradere forældet it-system for op mod 400 mio. kr.

Hvis du læser V2s artikler vil du også kunne se, at der ikke er tale om nyudvikling. Udbuddet drejer sig alene om drift, vedligehold og (fremtidig) videreudvikling.

Rigtig mange kommentarer i denne tråd (og mange andre tråde) bærer præg af, at det er folks personlige fordomme som skal luftes, snarere end debat af de faktiske forhold. Det sidste forudsætter jo, at man lige sætter sig ind i sagen.

5. september 2014 kl. 13:25
For TDC slår Folkemødet Roskilde Festival i datatrafik per deltager

Det klinger hult at TDC fuldstændig forbigår den oplevelse rigtig mange TDC kunder havde under RF - nemlig at TDC ikke kunne levere den ønskede service. Jeg var så heldig at have en arbejdstelefon fra en konkurrerende udbyder, og her var der ingen problemer.

Så hvordan TDC kan udtale, at RF ikke var en udfordring for deres net og kapacitet er mig en gåde.

8. juli 2014 kl. 13:34
Hasso Plattner vil ikke kommentere på om han er på narkotika …

Modsat flere af de andre kommentarer, finder jeg dit blog indlæg meget relevant. Sidder også jævnligt med SAP sager.

Men jeg mener at du forklarer sammenhængen på en skidt måde. Som jeg forstår det, er der primært tale om en teknisk omlægning. Du misser at forklare, hvordan det pludselig kan få forretningsmæssige konsekvenser.

Normalt vil det ikke betyde ændringer i processer, funktionalitet etc. hvis der blot sker tekniske tilpasninger. Så hvorfor har det denne konsekvens?

15. januar 2013 kl. 12:08