Jens Villadsen

Kaos i patientregister: Ingen har overblik over ventetider og patientrettigheder

Når man læser rapporten, så virker det ikke til at det er selve Landspatientregisteret der er problemer i. Det lader mere til at det er selve kildesystemerne som er fejlbehæftet.

4. november 2019 kl. 12:06
Sådan bestemmer du teknisk gæld i dine systemer

Statisk kodeanalyse skal bruges til statisk kodeanalyse, og er blot et af mange værktøjer som bør indgå i en helt almindelige CD/CI pipeline, og jeg har svært ved at se undskyldninger for ikke at gøre dette. Som udgangspunkt kan f.eks. SonarQube tages ned fra hylden der allerede understøtter bl.a. Java (including Android), C#, PHP, JavaScript, TypeScript, C/C++, Ruby, Kotlin, Go, COBOL - og dette kan gøres gratis, kvit og frit - og er et udmærket værktøj at danne diskussioner mellem udviklere. At andre end udviklere vælger at fortolke dette, bør stå helt for egen regning. Held og lykke med at konvertere det til KPI'er

4. september 2019 kl. 14:43
Regionerne etablerer eget it-råd

Jeg troede ellers allerede der var et i "Regionernes IT-Arkitekturråd (RITA)"

19. juni 2019 kl. 22:07
Ingeniørforeningen: Afskaf CPR-nummeret

CPR-nummeret i sig selv er vel næppe et problem. Det er en slags hash af nogle demografiske oplysninger, og ja ok, det er ID der bærer information i sig, men i sig selv er det et ID og er og bliver et ID!

At mange systemer behandler det som andet er problemet. Dermed kan det næppe være selve CPR der er problemet.

28. august 2018 kl. 10:43
Distribueret antennesystem på nyt hospital sørger for signal gennem kraftige betonvægge

Det er helt sikkert en god ide langt hen af vejen ... jeg vil dog blot notere mig at franskmændende har valgt at være en anelse skeptiske (http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp) særligt når det kommer til radiobølgesuppe for helt små børn (0-3 år). Men sådanne poder har vel næppe det store behov alligevel

22. november 2017 kl. 23:22
Data-mur mellem sundheds-it-systemer skal gennembrydes med mikrotjenester

Det er den første artikel på version2 hvori ordet FHIR indgår. Det er værd at notere.

23. august 2017 kl. 15:26
KMD forklarer hacker-anmeldelse: »Det var naturligt for os at kontakte vedkommendes arbejdsplads«

KMD, træk jeres anklager tilbage og send manden en palle med vin. Så lover vi andre, at vi glemmer jeres tossesnak, ok?

17. juni 2017 kl. 11:37
'Enterprise Architect' på dansk?

For mig er det lidt en flimmertitel, uden at der skal være noget ondt ment med det. Den bedste oversættelse til dansk lingo, jeg kan komme i tanke om er forretningsanalytiker, da den ikke nødvendigvis har noget med IT at gøre. Såfremt man mener den har noget med IT at gøre, så bør det fastslås hvordan den adskiller sig fra f.eks. softwarearkitekt, som de fleste IKKE er i tvivl om hvad er.

17. februar 2017 kl. 22:03
Git for Visual Studio-udviklere

SourceTree holder 100% hvis man ikke vil sidde i terminalen ... og det kører på både Win og Mac og er gratis. Det giver et godt overblik og en udemærket grafisk visualisering af alle branches osv.

17. februar 2017 kl. 21:59
Konsulent om stort EPJ-udbud i Region Syddanmark: »Det er præget af stor uvidenhed«

Der er flere ting i indlægget jeg kunne kommentere på, men jeg vælger ikke at gøre det. Istedet vil jeg nøjes med at nævne én: Escrow

26. januar 2017 kl. 10:53
1.000 it-klik om dagen tager lægers tid fra patienterne

Det er ikke antallet af klik der alene er problemet - der er lige så meget brugeren af systemet og systemet selv. I fordums tid (med. "Grønt system" og deslige) brugte folk tastatur og de indlejrede taste-genveje.

Det er stadig tilfældet for f.eks. programmører - (og ja. de sidder også og gør det hele tiden for det er en del af deres arbejde)

Hvis man nu sendte folk på 10-finger-system kursus og sørgede for at systemerne effektivt kunne benyttes uden brug af mus, så ville dette ikke fylde så meget i debatten.

Det er fordi folk er forvent med at sidde og fedte med musen - og det er en håbløs ineffektiv måde at interagere med de fleste systemer, som de er designet i dag.

15. februar 2016 kl. 11:35
Dansk sundhedsvæsen år 2016: Sygehuse og læger udveksler dagligt patientdata med fax

Problemet består i at det så er op til den enkelte kontrakt mellem i de enkelte parter. Såfremt der var hjemmel til at afvise de leverandører der ikke overholdt standarderne jf. sundhedsdataloven - altså at ansvaret var placeret ved leverandøren pr. lov og ikke kunden, så ville markedet nok se anderledes ud.

20. januar 2016 kl. 16:34
Dansk sundhedsvæsen år 2016: Sygehuse og læger udveksler dagligt patientdata med fax

Så længe du ikke ved hvem der har kvitteret i den anden ende af fax-linjen, så ved du ikke HVEM der har kvitteret, så jeg har svært ved at se fax værende overlegen.

Mht. EDI/XML - så tror jeg formatet underordnet. Om det er EDI, XML, JSON, HL7 ER7 eller noget helt tredje så er udbyttet det samme så længe man er enige om hvad indholdet skal være. Det er klart at der kan være en softwareudviklingsmæssig genvist for en given leverandør i at vælge det format der er flest værktøjer til (f.eks. Json eller XML) og det format der er mest traction på, men det er i sagens natur leverandørens hovedpine. Hvad angår VANS netværket, så gælder det samme her. Om man har valgt en måde at gøre tingene på som at bruge FTP og flade filer, så løser det forhåbentligt opgaven ligesågodt som den nyeste Enterprise Service Bus fra en given leverandør til at sende og modtage beskeder. At der så kan være mere liv i den ene måde at gøre det på frem for den anden, det er en anden sag.

Det hele står og falder ved brugen af etablerede regler i form af standardisering samt evnen til at bruge det.

20. januar 2016 kl. 16:27
Dansk sundhedsvæsen år 2016: Sygehuse og læger udveksler dagligt patientdata med fax

Jeg var faktisk ikke klar over følgende strofe: "§ 2. Staten, regioner, kommuner, private sygehuse og klinikker m.v., herunder praktiserende sundhedspersoner, er forpligtet til at sikre, at deres it-systemer anvender de standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet, som er godkendt af NSI efter reglerne i denne bekendtgørelse."

Med den paragraf er det faktisk BRUGERNE/KUNDERNE der er forpligtet - IKKE leverandørene. Det vil altså sige at det påhviler en evt. privat praktiserende læge at holde leverandørene i ørene - istedet for at man f.eks. kunne bruge MedCom til at whiteliste leverandørere (jovist - der er en række tests man kan gennemføre ved MedCom - men mig bekendt er det ikke et stringent krav) ... Det er faktisk interessant.

Men hvad er så sanktionsmulighederne?

20. januar 2016 kl. 12:40
Dansk sundhedsvæsen år 2016: Sygehuse og læger udveksler dagligt patientdata med fax

@Claus - Jeg har svært ved at tro en arbejdsgang i den ene eller anden sektor (eller for den sags skyld det ene eller andet hospital) skulle sætte en bremse for en dataudveksling af den karakter der her er præsenteret. Mht. begrebsfortolkning - så er der en nogenlunde etableret terminologi, så dette burde heller ikke være tilfældet at det skulle være et benspænd.

20. januar 2016 kl. 09:30
Dansk sundhedsvæsen år 2016: Sygehuse og læger udveksler dagligt patientdata med fax

@Maciej - Nu er jeg ikke bekendt med det svenske sygehusvæsen - men jeg er bekendt med det danske. Problemet er skam ikke at vi har mange forskellige leverandører i det ganske danske land der ikke evner andet end at modtage en fax. Problemet ligger i at der ikke er givet et mandat til Medcom, der tvinger IT systemerne til at overholde de standarder der er udarbejdet for at kunne agere i det danske sundhedsvæsen.

Hvis man er af tilpas liberal holdning (det er undertegnede), så tjener det skatteborgerne bedst ikke at kun sidde inde med en enkelt leverandør til hele markedet og derfor er det nødvendigt med standardisering mellem leverandører. Denne standardisering (hvoraf en delmængde er bygget på internationalt anerkendte - så det er IKKE ren dansk andedam) varetages af Medcom, men af uvisse årsager må de ikke tvinge leverandørene til at skulle understøtte disse.

Standardiseringselementet tjener det formål at holde kunden (praktiserende læge el. sygehus el. deslige) leverandøruafhængig hvad angår udvekslingen - som netop er problemet i denne case.

Aldrig, aldrig, aldrig håber jeg at vi får en mastodont af et EPJ system (fra én leverandør) der varetager alle opgaverne for hele DK. Hvis det sker, så håber jeg i det mindste at leverandøren er staten selv - men det er så kommunistisk en tanke at det næppe sker.

  • Disclaimer: Jeg er arkitekt i Region Midt og har arbejdet med standardiseret dataudveksling i en årrække - på nationalt og internationalt niveau.
20. januar 2016 kl. 09:24
Hvordan hjælper vi bedst en ny bruger med Linux?

Jeg har kun én ide til hvad der kan få folk over - men jeg er farvet. Jeg er farvet af mit fag (indtil fornyligt seniorudvikler) - og af at jeg sidder med ca. 5 forskellige OS'er om dagen (OSx, Win7/Win8/Ubuntu/iOS/Android). I hate to say it, men de fleste Linux dists ligner i manges øjne b, æ. Det ligner ikke det folk plejer at se og det hele hedder noget andet.

Jeg var selv tæt på at forelske mig i Kubuntu engang, men det blev SÅ irriterende at sidde og bokse med Konqueror, da der var en hel del browser plugins jeg var vant til at have i Chrome, som ikke var tilgængelige med Konqueror. Jeg ville ønske at UI'en på de forskellige dist's fik en ordentlig overhaling - det ville jeg tro kunne trække folk over. Linux Mint er godt på vej, men der er bare stadig sådan nogle ... arrhh-oplevelser med det.

Jeg er selv all-in på open source og leverer min del til det - bare ikke på UI-siden. Det håber jeg snart der er nogle andre der gør - gerne i vild stil.

8. juni 2015 kl. 21:13
»Logikken i Cobol og mainframen giver mening for mig«
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.