René Nielsens billede

René Nielsen

Kommentarer

Kommentar til Bitcoins slog rekord i weekenden

Re: Bitcoin er sorte penge

Sikke en gang sludder for alle former for betaling kan da anvendes til betaling for ”lyssky aktiviteter”, uanset om det er kontanter eller alternativ betaling som overdragelse af kunstværker, guld og lignende. Eller som det er normalt i Fjernøsten dokumenter som frigiver betaling til tredjemand. ...

Re: Jeg er til gengæld...

Jeg er enig med Bo Nørgaard, men vil henlede opmærksomheden på, at man som privat person (altså til privat brug og med højest 50 IP-adresser) gratis kan anvende Sophos UTM firewall inkl. End-Point-Protection med visrusscan (Linux, Windows og Mac). https://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/...

Sort/hvide regler

Jeg synes at det er en interessant problemstilling selvom jeg hælder til sort/hvide regler. Jeg er med at f.eks. en Stein Bagger bør kunne fremfindes på Google, men stejler over at et privat profitoptimerende firma, i realiteten skal kunne bestemme hvem som bør beskyttes og hvem som ikke bør bes...

Jeg ikke sikker at det er alt som bør digitaliseres

Selvom jeg arbejder med IT – er jeg ikke sikker at det er alt som bør digitaliseres og centraliseres. Nogle gange er det lettere at ”lave tingene i hånden” end den samlede arbejdsbyrde med udvikling, test og transport af f.eks. en opdatering af 1.500 adresser. Især hvis der stilles lovmæssige kr...
Kommentar til Telenor: Klar til at tage pirat-sag til landsretten

Kortsigtet gevinst giver langsigtet tab

Det er dejligt at ISP'erne endelig er ved at vågne op og indse at de kortsigtede besparelser ISP'en får ved ikke at anke en forkert editionskendelse giver ISP'en langsigtede tab når ISP'en skal bruge ganske meget arbejdskraft og penge til advokater, hver gang...

Har manden en akademisk uddannelse?

»Det er selvfølgelig synd, hvis sundhedsloven spænder ben for, at forskere får deres ph.d.-projekt, men i bund og grund er det her en katastrofe for patienterne. Vi har ikke mulighed for at udvikle patientbehandlingen eller lave kvalitetskontrol, og patienterne har enormt meget brug for, at der b...

Tag ansvaret.

Jeg ville ønske at de overvågningsbegejstrede politikere ville tage ansvar for deres skødeløse politiske handlinger, men de er krøbet i ”Flyverskjul” og har travlt med at se ud som om, at de ikke kender ”noget til noget” og intet uagtsomt ansvar har for Wannacry-angrebet. Som Blackadder afventer ...

Kulturen er gal

At ledelsen bærer den største del af ansvaret – er utvivlsomt, men når det er sagt, så forbavser det mig, at mange steder i det offentlige har en ”det er i orden at jeg ikke gør mit arbejde kultur”. Jeg har mere end en gang prøvet at deltage i møder, hvor de offentligt ansatte som skal leverer k...
Kommentar til USA advarede om hackerangreb mod Macron

Wake-up call

Uanset politisk tilhørsforhold, så håber jeg at hver eneste administrator for de politiske partier læser med! Derpå får de travlt med at få patchet servere og især mail-servere - og helst også opgraderer med 2-faktor og måske noget firewall. Går det vildt for sig, så skriver de måske en sikkerh...

Google translate?

På engelsk bytter man om ved sammensatte militær titler ift. dansk. Majorgeneral hedder derfor generalmajor på dansk ligesom oberstløjtnant på engelsk hedder Lieutenant Colonel. Derudover plejer man at personens navn når man bruger hans tittel

Re: For lille?

Mit gæt er at retten at ser på den økonomiske værdi at den mistede indtægt (værdi af en film) versus indgrebets karakterer. En film til 150 kroner inkl. moms giver ikke mange penge at betale en advokat, hvorfor søgsmålet må antages at have et chikanøst ærinde da ISP'ens teknik jo ikke er...

Re: Livet er fuld af grimme valg

Der er ikke noget teori her. Hvis du overvåger samtlige nodes kan du naturligvis de-masker den enkelte bruger, men det er der ikke nogen efterretningstjeneste som gør - det er for teoretisk, fordi den enkelte bruger frit kan specificerer en bestemt node eller blot et bestemt exit land. FBI forsø...

Livet er fuld af grimme valg

Tor (The Orion Router) blev skabt af den amerikanske flådes efterretningstjeneste fordi deres agenter havde brug for at kunne kommunikerer sikkert og i hemmelighed. En stor del af sikkerheden ligger i at skjule sig imellem andre, således at ens kommunikation ”ikke stikker ud”. For at gemme agent...

Digital samfund va analog lovgivning

Problemet er at meget jura og især juridisk praksis er rettet imod et analogt samfund hvor ”sendestyrken/rækkevidden” af f.eks. ytringer var beskeden og man ikke automatisk optog alting og dermed ville ytringer automatisk have en begrænset rækkevidde til et lokal samfund/lokal gruppe. I dagens d...
Kommentar til Lovråd slår fast: ‘URL-hacking‘ er ikke hacking

Re: Der er ikke noget nyt!

Det burde for de fleste være rimeligt åbenlyst, at JM er de rette til at anmode rådet om at foretage en sådan vurdering. Men det er det åbenbart ikke for dig. Prøv at sætte dig i tingene. Ingen andre end Justitsministeriet kan bede Straffelovsrådet om noget. Der er ikke og har ikke været ...
Kommentar til Lovråd slår fast: ‘URL-hacking‘ er ikke hacking

Re: Der er ikke noget nyt!

Ærligt talt så har jeg mere tiltro til Straffelovrådet end til din fuldstændigt faktafri vurdering af hvad domspraksis på området er. Sikke da en gang faktafri vås. Straffelovrådet optager kun sager efter anmodning fra Justitsministeriet. http://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad/...
Kommentar til Lovråd slår fast: ‘URL-hacking‘ er ikke hacking

Der er ikke noget nyt!

Det man bør bemærke ved artiklen er, at der ikke noget nyt! Kan indhold tilgås direkte ved blot at ændre i en URL, så er det ikke hacking eller noget andet kriminelt og dermed er Straffelovrådet helt på linie med de få domme som eksisterer på området. Juridisk har man hele tiden skelnet imellem...
Kommentar til NSA vil gerne have virtualiseret smartphones for bedre sikkerhed

En sjov udlægning!

Ud over de amerikanske myndigheder oplyser Cog Systems til InfoWorld, at en sikkerhedsgodkendt smartphone også vil være interessant for virksomheder inden for eksempelvis olie og gas, som har krav til øget sikkerhed for at sikre deres data. Da NSA er pålagt via lovgivning at spionerer imod ko...
Kommentar til Tyrkiet lukker for adgangen til Wikipedia

Re: Tor m.v.

I gamle dage kunne man sætte en politimand efter behørig dommerkendelse til at sidde og lytte med på linien fordi telefonlinien nødvendigvis måtte passerer en central og der kunne man lave en liste over hvem, hvornår, hvor længe, hvor ofte osv. mistænkte snakkede/kontaktede med andre mistænkte. ...
Kommentar til Statens Museum for Kunst franarret 805.000 kroner af email-svindlere

Processen er jo ikke overholdt

Anne Bak-Hansen udtaler til BT »Det er bestemt ikke en sag, som vi er stolte af. Der er blevet begået menneskelige fejl, og vores regler og procedurer er ikke blevet overholdt,« siger Anne Bak-Hansen. Sådan set udefra - så virker det mere som en "inficeret" virksomhedskultur, for jeg...